מבואות והערות שוליים

70 ל'השבוי' – א'

70  ל'השבוי' – ב'

70 ל'השבוי' – ג'

70 ל'השבוי' – ד'

70 ל'השבוי' – ה'

80 ל'משעולים בשדות'

אורי, קווים לדמותו

הגירוש מחרבת חצאץ

הווה, עבר, וימי צקלג

הוותיקים נגד העולים: כור ההיתוך 49

המורה לתנ"ך

חרבת חזעה כשלילת הגולה

נוצחנו אבל גם ניצחנו

סופר עברי אוחז בהגה

פוליפוניה

על דהרות אבירים

על העץ היבש באמצע

על טרזינות – א'

על טרזינות – ב'

על טרזינות – ג'

על שיירה של חצות

פצע באדמה

שיא עולמי – פרק שישי

שתיקה בגן העדן