מבואות והערות שוליים

70 ל'השבוי' – א'

70  ל'השבוי' – ב'

70 ל'השבוי' – ג'

70 ל'השבוי' – ד'

70 ל'השבוי' – ה'

80 ל'משעולים בשדות'

אורי, קווים לדמותו

הגירוש מחרבת חצאץ

הווה, עבר, וימי צקלג

הוותיקים נגד העולים: כור ההיתוך 49

המורה לתנ"ך

חיים, זלמן, זלמנים

חרבת חזעה כשלילת הגולה

נוצחנו אבל גם ניצחנו

סופר עברי אוחז בהגה

פוליפוניה

על דהרות אבירים

על העץ היבש באמצע

על הצניחה מן הצמרת

על טרזינות – א'

על טרזינות – ב'

על טרזינות – ג'

על סיפור שלא התחיל

על "שביעית"

על שיירה של חצות

פצע באדמה

שיא עולמי – פרק שישי

שתיקה בגן העדן