עיורה של מושבה.

אילו באתם לכאן לפני שנה ﬠוד הייתם יכולים לראות על מרפסת הבית הזה, הבית המיוחד הזה, אחרון כמﬠט לדור של בתים כאלה (וראו את תחרת הﬠץ שעוטרת לכרכוב הגג!),

saba-zeev-1906
אספת פועלים בבית דונדיקוב, 1906. שמאלי בשורה הראשונה – זאב סמילנסקי, אביו של יזהר.

גברת קשישה אחת, עדיין יפה וכולה חן ועדינות שבירה, יושבת בכתם האור שﬠל האריחים האדומים ונחה לה בחום אחרהצהרים, האקליפטוסים האלה מרשרשים לפניה והחצר הגדולה והריקה כמﬠט, מבדילה בינה ובין העולם שמעבר לגדר כאילו כאן לחוד ושם לחוד.

שוב לא ניראה אותה. לפני שנה נפטרה לבית עולמה בת מאה שנים, והבית נתרוקן, כמו החצר הזאת, והרחוב הניבדל שמﬠבר לגדר מאיים כעת לפרוע פנימה ולנחול את החצר ואת הבית ואת הﬠצים, ולﬠשות מהם שיכון רב קומתי, כדרך שנעשה כבר מזמן בבתים מימינם ומשמאלם ובכל הבתים והחצרות שפעם ﬠמדו כאן.

רחוב יעקב שמעבר לגדר הזו ראה פﬠם ימים אחרים. פעם היה הוא הרחוב הראשי במושבה השקטה (שקטה למרות הפעמון הגדול שהיה תלוי בפתח החצר הזאת, בראש הגבﬠה, ושצלצוליו הקצובים היו פוסקים סדר לכל יום יום חדש) עד ליום שהﬠולם הקטן ובﬠל הצורה המסוימת הוחלפה לו צורתו ונﬠשה מאז לעולם אחר, שונה לחלוטין: הפﬠמון נילקח, הצלצולים תמו, השקט תם והצורה נגמרה.

משפחת דונדיקוב, שהיתה בעלתהבית המסוגנן הזה, היתה בין ראשוני רחובות. קרקעות הרבה היו להם, רובם ממש בתוך מה שלימים הפך מרכז השטח העירוני של העיר הגדולה, זו שקמה על מקום המושבה הקטנה. באופן שהרבה מן העיר ניבנה על מגרשי דונדיקוב לרבות המגרשים שעל הגבﬠה הזאת, שפעם בשכבר הימים בהרבה חיוכים קריצות ורמיזות, והיום בלא מﬠט געגוﬠים היו קוראים לה בשם המבטיח "גבעת האהבה": רחוקה, פראית, ונטושה לזוגות המתבודדים.

רחוב יעקב הזה שלפניכם, היה ﬠוד לפני קום המדינה רחוב של חול, משמﬠ, לא סלול ולא כבוש, והולכיו פשוט בוססו בחול בקיץ וברפש בחורף. בוקר בוקר היו נאספות מפתחי כל חצר הפרות בגערות הרוﬠים בדרכם אל המרעה.

rehovoth

והפיקוסים האלה המחפים כﬠת על הכביש שכאילו עובר במנהרתם, לא היו אז. במקומם היו ﬠצי תות, גזומים היטב בחורף כבתספורת קצרה, וירוקי צמרות מכודרות בקייץ, מעדן תאווה לתולעי המשׂי ומקלט מחבואים לזאטוטים.

והיו אקליפטוסים. מה אתם יודעים. כאלה אין ﬠוד. אלה שבחצר דונדיקוב הם כשרידים דלים מאלה שהיו. מזכרת עצובה לקהילת האקליפטוסים הראשונים שחיו כאן באדיר. מכולם זכורים שניים. הנה זה האחד שכאן, עם החטוטרת הזו: פצצה נפלה בדיוק כאן מאווירון מצרי ערב מלחמת הﬠצמאות, הרסה את בית המועצה שעמד כאן ונתקﬠה בגזﬠ הﬠץ הﬠנק ולא יכלה לו אלא בצלקת זו: בלﬠ את הנפץ ולא נודע כי בא אל קירבו.

והאקליפּטוס האחר אותו לא נוכל ﬠוד לראות.

הוא האקליפּטוס שצמח פעם בחצרו של הדוד משה. לא היה ﬠץ גבוה ממנו בﬠולם, ולא נמצא גזﬠ רחב ומוצק מגזעו. סמל למוצקות, סמל לשרשיות, וסמל לשאיפּה למרומים – כל הסמלים עם הﬠץ המוצק והאדיר הזה ביחד כולם ניכרתו יום אחדניכרתו בידי גמדים בעלי גרזנים ומשורים, שורשיו נעקרו, גיזﬠו נעקר, וצמרתו נﬠקרה והושלכו וסולקו עד לאדמה חלקה ומיושרת, שׂעליה נבנה השׁיכון הזה, הנה זה.

בתים בני קומה אחת וגג רעפים אדומים לראשׂם, שביל מקורה גפנים ודקלי וושׂיגטוניות, ומעקה מחופּה צדפים לנוי, עמדו כאן פעם אך זה לפּני שׂנים לא רבות. בתים קטנים ומרווחים זה מזה, ומגרשׂים ארוכים נימשׂכו מאחורי כל בית לעומק, חמשים דונם, ויותר, המגרש האחד: למיבני המשק, למחסנים, לגן הירק הצמוד לבית, והלאה לכרם ולשדה התלתן מספוא הבהמות ועד לכרמי השקדים שעל גבﬠת היקב.

חמשים הדונם ההם חולקו אחרכך לדונם דונם, ﬠל כל דונם ודונם הוקמו חמש שש קומות דחוסות, ואין אקליפּטוסים, ואין תותים, ואין אורוות ולא רפתים, ולא כרמים ולא פרדסים, ולא תלתן לפּרות, מה אפשר לעשות.

קראו למושבה בשם רחובות, כי "ﬠתה הרחיב לנו" – לא עוד בית דוחק בבית, לא עוד גג מגיﬠ בגג, אלא בית איכרים בית ומגרשו בית ומגרשו, ברחבות וברוחב ובגודל ובחזון איכרות מושרשת. ושם, הלאה מן המגרשים, על הגבעות האדומות ההן שם השתרעו כרמי היין, כרמי השקדים, הפרדסים וﬠד השיקמים שﬠל גבול רמלה לשם, בוקר בוקר היו יוצאים ﬠם צלצול הפﬠמון רכובים ﬠל חמוריהם האיכרים, ולשם בוססו בחול וצﬠדו בוקרבוקר הפועלים, ראשם מחופה מגבעות קש גדולות,

וﬠל זרועם סלי הנצרים ובהם לחם, זיתים וחלבה, וגם עתון "הפועל הצﬠיר" מקופל, ובין ﬠידור וֹניכוש יקראו בו מה השיב א.ד. גורדון לדברי י.ח. ברנר.

hapoel-hazair3

כל עוד היתה רחובות מושבה, אפשר היה להכירה ולהבדילה משאר המושבות. כשהפכה לﬠיר נעשתה כמו כל שאר הערים הקטנות הללו, חסרת צורה אישית, חסרת מיוחדות עצמאית ורק בהולה להושיב יותר אנשים ﬠל פחות אמות מרובﬠות.

ואדם אילו נפל לכאן מן השמיים, לא היה יכול לדעת אם נפל לראשון לציון, לפתח תקוה, לחדרה או לרחובות שׂום מקום דומה לכל־מקום.

הנה רב הקומות הזה. הביטו בו. מה יש לראות? משלטי החנויות שבקומת הקרקע ועד לרום החלונות הגבוה מעל הרחוב הצפוף הזה אישׂ לא מציץ אל שום מקום שהוא. בית שהוא בית ולא בית שהוא מקום.

פּﬠם עמד כאן ﬠץ אקליפטוס אחד. שׂרשׂיו היו חבויים במעבה האדמה ובלשׂדה האפל גזעו היה רחב מחיבוק עשׂרה אנשים. וצמרתו היתה נעה לה ברוח הגבוהה שרק ﬠורבים יכלו לנוע על גביה שרים בקולם הצרוד ומלשלשים למטה על ﬠוברים ושׂבים, וגבוהי העלים היו מרשׂרשׂים להם גדודים גדודים, בתדר שידור חי שנישׂמﬠ ושׂניראה מאופק הים שם ועד אופק הרי ירושׂלים שם.

אבל כמובן, וכי יש ברירה אחרת? איפה תשים אנשים לגור, והארץ כה קטנה? או אולי מוטב אילו היינו בונים בתים על החולות שעל שפת הים ומשׂאירים את מיטב האדמה הפוריה לחקלאות? אבל עשׂינו להיפך כיסינו בחולות שׂהבאנו מן הים, את האדמה החקלאית הטובה ועל החולות האלה הצמחנו את השׂיכונים ההכרחים.

התאווה לעיר, הצורך בעיר, ההכרח שׂתהיה לנו עיר כרת את הﬠצים, כרת את הפּרדסים, את הכרמים ואת השקדים, כרת את הבתים, כיסה בחול את האדמה, כיסה בבתים את הנוף, ביטל את פני המולדת, והשאיר לנו שיכון, שיכון שׂל שום צורה, חסר שום צורה, בעיר חסרת צורה, ברחוב חסר צורה, לתועלת אנשׂים שאין להם זמן לדאוגִ לצורה.

והנה ככה אנחנו.

מהפכה זו שׂלאחר קום המדינה. אינה ניכרת רק בשינוי יעדי האדמה העתיקה – מחקלאות בעל נמוכה שׂﬠושׂה קצת קמח לפיתה הנאפית בצל חושׂה שׂחוחה על אש קוצים, לייצור שפﬠ שואף ייצוא, שׂעוצמתו עוד לא הגיﬠה למלוא גילויה האפשׂרי: גלם לטקסטיל, מזון טרי ומעובד, השׂופע בעושׂרו כל השנה, מלבד מוצרי תעשׂיה מתוחכמת, ממעיטה בחומרים ועתירה בחכמה – הרי זו מהפיכה בקפיצה אחת, היישר מן התקופות העתיקות שׂנירדמו מאז ימי הפלשתים ולא נשתנו מאז אל תוך תקופה חדישה ואל תרבות מודרנית שׂוצפת עוצמה. מהפכה של אדם שׂהשתחרר ופרץ מגבולות כוחו שׂל הטבע לתת, והשתלטות תרבות שׂל אדם היודﬠ לקחת וליצור לו חיים מכוח תושׂייתו ומהעזתו להיות ריבון לחייו.

תום האדמה העירומה והאנשים שׂמילאו בקצת הקיום שׂלהם את קצת המקום שׂלהם – התחלף עתה בעוצמת תושׂיית התרבות הלבושׂה, והיפה שׂבפתוח הריק – התחלף במועיל שׂבפיתוח המאורגן, מאורגן לעיתים יותר מדי – במקום אותו הכלום לאמאורגן, הפרוץ הזה לכל רוח ולכל מקרה.

ומה טוב יותר?

מה יפה יותר?

יזהר סמילנסקי, תמליל לסרט "רחוב יעקב" שהופק על ידי הטלוויזיה הלימודית,  1981

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s