לא דור ולא בני דור

כל מה שהתכוונתי לומר אינו אלא מלים ספורות, גם אם תהײנה נשמﬠות כנקישות של תוף: אין דורות ואין קבוצות ואין אסכולות ואין זרמים בספרות. סיפורים ושירים הם תמיד רק יחידים, ורק ביחידים, ורק בלתי מתחברים לאחרים. ואילו הדיבורים ﬠל דורות בספרות וﬠל קבוצות וﬠל זרמים וﬠל אסכולות – אינם אלא אמצאות של חוקרי הספרות ולא … המשך לקרוא לא דור ולא בני דור