על ספרות וחינוך

יש נושאים, שכמעט כל אדם שתשאלהו דבר עליהם יתנער ממך מייד, אני? על זה תשאל את המומחה, מי אני שאדע? – לפתור סבך מתימאטי, לתקן את הטלוויזיה, לטווח תותחים, לנתח תוספתן, או כל כיוצא באלה. ויש נושאים שבהם יציע לך כל אדם מייד מה לעשות ואיך. הראשון בנושאים אלה, אחרי הפוליטיקה, הוא כמדומה החינוך: הכל מבינים בחינוך, גם יודעים וגם מייעצים מה ואיך, ולא הרבה אחריו באה הספרות, שהכל יש להם דיעה ברורה בה – והדימוקרטיה חוגגת.
כנגד זה ככל שאדם לומד יותר בשני נושאים אלה (נוציא בינתיים את הפוליטיקה), לא זו בלבד שהדברים הברורים מתמעטים והולכים מפניו בזה אחד זה, אלא שדווקא הברורים מכל והנראים כמבוררים מאליהם, כאמיתות מוצקות וכיסוד־עולם – מתגלים כקליפה שבירה של קרח. באופן, שכשהולכים לעבור בעם רב על־פני אותו מעטה־קרח דק – מתעורר בך מעין חוש־חובה לקום ולהזהיר בעוד מועד – גם אם תיראה האתראה תמוהה, או אף פאתיטית מדי.
דימוי זה של מעבר על־פני קרח־דק טעון הסברה כלשהי. לפני זמן־לא־רב, פחות משנות דור או שניים, זכו למה שראו אז כחינוך רק שכבות דקות ונבחרות מן הציבור. נבחרות, ע”פ אמות־מידה כלכליות, מעמדיות ואינטלקטואליות. הללו גם אילו נכשלו ונפלו וטבלו בצוננים – הנזק היה מוגבל לפי שהיו בידיהם אמצעים לצאת, להתייבש מהר ולהתאושש, אבל אם הדמוקרטיה כולה, שאך זה התחילה הולכת וממלאת בהמוניה את בתי־הספר, אם תחתיה ייבקע הקרח הדק – דבר חמור יתרחש אז. מתגלה כי בית־ספר יודע לעזור למעטים שיכולים להסתדר אי־כך גם בלעדיו, ואילו לאותם הרבים שבלי בית־הספר אין להם כלום, באלה עוד אינו יודע היטב מה לעשות. ולפיכך שאלת החינוך נעשית כעת לצוואר־בקבוק חברתי.
מה באמת יש בידי בית־הספר לתת, ומה באמת לוקחים הבוגרים מידיו? מצד אחד, מה הן הציפיות – מצד שני, מה מתקיים מהן? ובמה לבסוף יזכה הבוגר לאחר שעבר את כל המסע שניתן לו בחינם ובעידוד הציבור – ובמה ייצא ריקן, או אף שלול משהו? כאמור, ככל שאדם מתנסה יותר בעיניני חינוך – תשובותיו מתרחקות יותר מדעת־הקהל ומציפיותיה. לא משום שהוא נעשה פסימיסטן או רפה־ידיים, אלא אדרבא משום שהוא מבקש לעמוד באחריותו (לאנשים הצעירים ולעולמם ההולך ונימסר לאחריותם, לטעמם ולאיכפתם.)
הקשר בין החינוך והספרות ישמש דוגמא לפארדוכס האמור לעיל. לכאורה, מי אינו יודע מה זה חינוך ומי אינו יודע מה זו ספרות? אבל מה שאנו יודעים על החינוך הוא בעיקרו מה שירשנו מן התקופה שהחינוך היה ניתן למעטים, בחברה סטאטית. מה שאיננו יודעים על החינוך הוא, איך זה חינוך כשהוא פתוח לכל, בחברה דינאמית, זורמת ומשתנה במהירות.
נושא זה – כולם והכל – עדיין הוא ארץ־לא־נודעת, בעיקרו. ובינתיים מנסים לקחת את מה שהיה טוב עד עתה למעטים השקטים ההם – ולמתוח על פני המרחבים הסוערים והמסוכסכים של כעת, וקוצרים הצלחה כהצלחת מי שמנסה להשחיל תחבורה סואנת וכבדה דרך רחוב שקט, שהספיק לעגלות של אתמול: הכל נסתם עליו.
אין לך שמרן עיקש יותר מן החינוך. כל מה שיש בחינוך מתנגד לשינויים: הביורוקרטיה, התוכניות, הכשרת המורים, ציפיות החברה, סדר־יומו של בית־הספר. רעיונות השינוי הנועזים ביותר מתדלדלים שם מהר מתקבלים כמין סיסמא ונפרשים מלמעלה על־פני ההוויה הבלתי משתנה בעיקר: סיסמא באה וסיסמא יוצאת ובית־הספר הישן לעולם עומד.
מה זה איפוא חינוך? מקובל שהוא תהליך של סיגול אנשים לאיזו נורמה מוסכמת. הנורמה היא הקבוע והאנשים הם המשתנה, שנתבע להתאים עצמו לממדיה ולמדדיה. ובקצרה: החניך ניקרא להגיע אל מקום מוגדר, אל מצב מוגדר, אל התנהגות מוגדרת ואל ידיעות ארוזות. הוויכוחים ייסבו על תוכן ההגדרה (הטובה מכל, הצודקת, היעילה. המשקית, האזרחית או התרבותית מכולן) – אבל לא על עצם הקביעה – כי החינוך אמנם מוליך אל יעד חברתי־תרבותי מוגדר ונתון מראש. פעם זה ”תלמיד חכם”, פעם זה ”מתיישב חלוץ”, פעם זה "טייס קרבי” ופעם "מדען דגול” – הצד השװה בהם: שהמבוקש כבר נחרץ בטרם התחיל מעשה החינוך.
כך גם נתפסה הספרות. הספרות היא מקצוע, או דעת, או קטע במערך התרבות – שאפשר להגדירו. את החומר המוגדר הזה צריך לארוז יפה, להעביר, להנחיל, להוריש, להקנות, להפנים, או כרצונכם – לחנך: וכשיעבור רוב החומר לידי רוב התלמידים – תושג התכלית הרצויה. הספרות היא ”חומר־דעת” Subject-Matter – מסוים (הכולל גם רגש וחוויה), הוויכוחים ייסבו על תוכנו של "החומר”, מה חייבים ללמד ומה להשמיט מקוצר זמן ויכולת – אבל כלל לא אם אמנם זה חומר מוגדר, שניתן להעבירו, ואם באמת לאחר שיעבור לידי התלמיד – ייקרה לו לזה משהו טוב, כפי שהחברה המליצה עליו מאד. ומהו הדבר המומלץ הזה? סטטוס של בן־תרבות, ובעלות על חומר של יוקרה, לאחר שמומחים לדבר קבעו ברוב סמכות כי אמנם חומר של יוקרה הוא.
וכך היה הולך המחנך אצל המומחה לספרות (סופר, מבקר־ספרות, חוקר־ספרות ומומחה לתכניות לימודים), ומקבל מיד ליד רשימת ספרים והצהרת־מטרות – כי הספרות היא כזו וזו, וכי הוראתה מבטחת ערכים כאלה וכאלה – וממש אותם עצמם עליו ”להעביר” כעת – לפי הז’ארגון המקובל – בדיוק מרובה ככל האפשר, כדי שייקרה הדבר־הטוב המצופה לחברה, לתרבות וגם לתלמיד; לאישיותו, לאופיו, להחלטותיו המעשיות ועד לקלסתר התנהגותו היום־יומית – כגון, שיהיה פתוח למשימות דורו, שיקבל עליו שליחויות, שיהיה משתבץ יפה במפה האידאלית, נושא חן־וחסד בעיני אלוהים ואנשים.
ומה קורה באמת? שאלו את בניכם.
תפישה זו אינה חדשה – שהתרבות־חברה משתלטת על היחיד, ועל שירתו ועל כוח חיותו. שהספרות היא דידקטית ובאה לשרת מטרות מוכנות ושהחינוך בא לשרת מטרות מוכנות, ושהמטרות המוכנות נקבעות היכן שהוא באופן כלשהו, שאין איש יודע להעיד עליו היכן וכיצד, ושמי שצריך להרוויח מכל זה, הוא ההסתגלות לנורמות היפות ההן, המוכנות מראש. ממש כך גם מצטיירת הספרות: מתחילה יש אידיאה. אחר־כך עוטפים אותה בספרות. אחר כך מאכילים בה את הקורא. הספרות נאכלת והאידאה מתקיימת. וכך החדרנו ספרות, והשארנו אידאה. ולמה טרחה עוקפת כזו? כדי לעקוף התנגדויות ולהתקבל בפחות סירוב. שהרי, בסך־הכל הספרות אינה ענין רציני, ולא נועדה לא לאנשים רציניים, ולא לעניינים רציניים כמשק, כלכלה, פוליטיקה וכו’. אבל אם אפשר להעביר על גבה דברים שאנשים נוטים להיפתח להם לעתים, למה לא לגייס אז גם את הספרות בשליחות הרעיון, הציבור, האומה ומה לא? ג’ימס ג’ויס, לעומת זאת, הישווה בשעתו את הכתיבה הדידאקטית לכתיבה הפורנוגרפית: שתיהן "אמנויות שאינן ראויות לשמן”.
דוגמא עזה, אף כי מושתקת, לעניין זה, הוא מה שאירע בין ביאליק ואחד־העם. משנכנע ביאליק – לפי פירוש כמה חוקרי־ספרות ידועי־שם – לדוקטרינה של אחה”ע שהשירה חייבת להיות מכשיר לגייס אנשים לרעיון הגדול, הלאומי־רוחני – ואילו ”פואזיה” אפשר גם לקרוא ברוסית או בגרמנית – גזר מחנק על שירתו. אף אנו כך, ממשיכים להחניק את השירה בבית־הספר, כדי להוליך באמצעותה אידאות נמלצות ושדופות.
החינוך הוא אפוא נורמה מוגדרת, והספרות תוכן מוגדר. אבל מה יקרה אם יתברר כי כל תפיסת החינוך הזו יסודה בטעות, וכי גם ההבנה שמבינים כך את הספרות בטעות יסודה? ייצא שאת כל אוכלוסיית התלמידים (ולא רק קטע ניבחר מהם) אנו מושיבים שתים־עשרה שנה כדי לטפל בהם בטעות כפולת טעות, ואעפ”כ מקווים לעשות ענבים ולא באושים.
בין אם טעות ובין אם לא טעות – זה בוודאי ברור: שהאחריות ל כ ו ל ם מחייבת פי כמה מן האחריות שהיתה למקצתם, וביחוד ש”מקצתם” של אז היו בנים חזקים ומחוזקים, והולכים ומתחזקים על־פי מעמדם החברתי־כלכלי, משיבגרו ויעמדו ברשות עצמם. ואילו ”כולם” של היום התלות שלהם היא טוטאלית, תלותם של חסרי־כל הצריכים הכל, ואם לא בשנות בית־ספר, ואם לא בתחומי בית־הספר – אין להם לא מניין ולא מתי. זו אחריות הפונה אלינו ישירות, ועל־כן, מה אנו עושים כדי להימנע ולא לחנך מתוך טעות? שלא להכשיל את הצעירים, אלא להיפך: שיצאו מבית הספר ביותר, ככל האפשר, ולא בפחות?
החברה והתרבות באים ותובעים מבית־הספר. מי זו החברה? מי זו התרבות? שהרי, אין בעולם סתם חברה וסתם תרבות: אחת ואחידה שלמה ומונוליטית. כל חברה עשויה מחלקי חברה כל תרבות עשויה מרבדים, מצבירות, מגיבובים, מכיוונים ומרצונות שונים ומשונים ומשתנים בלי הרף – ובין כל אלה שוררים לאו־דווקא שלום והבנה, אלא סכסוך ואינטרסים, וכוח ולחצים, מתנגשים ומצטלבים וסותרים זא”ז – עד כדי שתמונת־העולם יותר משהיא תואם, הבנה, אורך־רוח ונאות־דשא, היא הוויה של קונפליקט וסכסוך אין־קץ.
ועתה: מי מכל הצדדים המסוכסכים בחברה ובתרבות רשאי לבוא אל בית־הספר בשם החברה ולייצג התרבות? במה גדולה זכותו לבוא, ומי מוסמך להכניסו או לדחותו? ושנית, האם עסקו של בית־הספר לעשות כך, שכל הילדים יצאו ממנו ברגל אחת, במגמה אחת, ובדמות־אדם אחת? האם חובת בית־הספר להלביש מדים לבוגריו, אחידות של זכרונות, שאיפות וכשרי־עשיה? או, האם זו הדרך לעשות ”אינטגרציה” – יהא פירושה של זו מה שיהא?
בין כך ובין כך, בית־הספר המודרני אינו יושב סגור בתחומו, אלא תמיד על הגבול, תמיד באזור הספר, פרוץ ומותקף, ולא בשום עורף בטוח ושאנן. דעות ואמונות, מעשים והכרעות, צורות רבות של תרבות והבנות שונות של חברה – שוקקות על פתחיו, רחוקות מגיבוש או איזון. כל העדפה לכאן היא פסילה לכאן, כל היעצרות היא בו־בזמן החמצה, וכל תנועה היא וויתור על כיוון למען זה. איך חי אפוא בית־הספר בעולם שכל הילדים מובאים אליו מכל הצדדים וכל ההכרעות פונות לנקיטת צד אחד על פני צד אחר, וצריכות לפיכך למישהי שיכריע – מיהו המכריע הזה?
בסדר הפוליטי הקיים יש תמיד קבוצת־כוח שמכריעה בשביל עצמה וביתר תוקף בשביל זולתה. עוד ברפובליקה של אפלטון הותרה הספקנות רק למעמד העליון, ונאסרה על כל השאר. באופן שתמיד יש בני־אדם מרובים מאד, שבני־אדם מעטים מאד מתכננים את החיים בשבילם בלי לשאול את פיהם. אנשים מנועי־רצון חיים בשיכונים שלא שאלו את פיהם על טיבם ועל צורתם, בסגנון שלא בחרו בו, ובצורת־חיים מוכתבת לפי מה שתכננו בשבילם בלעדיהם, בלי לשאול דעתם, בלי להיזקק לבחירתם. כך, שהחינוך מטפל במחוסרי־רצון שנדונו להיות חסרי־רצון: בצעירים שיגדלו להיות מצייתים־װתיקים, מקבלי־דין תכנון של שרירות, שאינו שואל את פיהם, שאינו חולם לשאול את פיהם, ורק מסגל את המספרים הגדולים של סדרות ההמונים הגדולים, לממוצעים סטטיסטיים ולנורמות צפודות, שנבחרו בשבילם בלעדיהם, ולאורח חיים שהותווה בשבילם בלעדיהם, בהטילו עליהם איזו אחדות שכביכול, כוללת ונכספת, של קבלת־הדין, וכך מתקבל החינוך חסר־הרצון, ובקצרה: ”החינוך המעצב”. ומה מעצב החינוך העצוב הזה? – אדם למשבצת. אדם לתפקיד. לצריכה ולסיפוק במשבצת שהוקצתה לו. אדם שמבקשים בשבילו צורה גמורה, סמלים גמורים, מקום גמור ותפקוד גמור. ומה נשאר מן העיצוב של הגמור? נשאר התפקיד, נשאר הצרכן, נשאר הגמור. ומה יוצא? יוצא האדם. חינוך ללא רצון נוכח – הוא חינוך ללא אדם.
נחזור אל הספרות, גם כאן, כידוע, אין ספרות אלא יש ספרויות. ובאמת אף לא ספרויות אלא ספרים, שחוקרים ומבקרים מכלילים אותם לנוחותם להפשטה בלתי קיימת: ספרות. ואין קורא אלא יש קוראים, ובין השניים, בין הקוראים ובין הספרים, מערכי קשרים ויחסים, לאו דװקא אידיאליים ולאו דוקא מסוכסכים, אלא מצטלבים ומקבילים, נחתכים ומשיקים, ולא עוד אלא שכולם בתנועה: הקוראים, הספרים והיחסים: למחר בבוקר לא אקרא עוד כפי שקראתי היום לעת־ערב. אבל, משום־מה מוכנים הבריות להסכים כי הבנת הביולוגיה פושטת צורה ולובשת צורה, וכן הפיסיקה, והפסיכולגיה וכו’ – אבל קשה להם לשאת שגם הבנת הספרות כך, כאן יש כביכול נצח קפוא ודומם, אלא שהתלמידים נדרשים לראותו כמעין השופע תנועה ותמורות.
מיד מציצה שאלה נוספת, ואולי קודמת: לשם מה? למה נותן בית־הספר על הספרות נתח שמן משעות ההוראה הדחוקות שלו? התשובה הרגילה היא, כי הספרות באה כדי להוביל מן האוצרות המלאים, אל הילדים הללו ריקי הידיים: מזה, אוצרות מורשת־אבות, חכמה, יופי, ערכים ודעות ואמונות – ואדם קטן אחד ולא לומד, מזה. נניח נא צינור בין השניים, נפקיד־נא מורה להשגיח על ההולכה מכאן לכאן, ויקרה מה שמצפים שיקרה: נפריח בהשקיה המובאת שממות־אדם: עוד בן־תרבות יבגיר ויבוא אל בין בני־התרבות. מה לא שואלים כאן? לא שואלים, האם יש שחר לכל המפעל הגדול הזה? האם הוא מצליח? האם הוא יכול להצליח? ומה זה להצליח כאן? ובאיזה מחיר־אנושי נקנית ההצלחה? או, מה אם הספרות שהצליחה לעינינו היתה תפלות ולא ספרות? או, מה אם היחיד הזה שהובילו אותו עד השוקת החשובה הזו, אינו אובה לשתות ממנה? אלא שאדם אינו סוס, הסוס לא ישתה אם לא ירצה, והאדם רוצה־או־לא־רוצה, שתה ישתה. וכך נעשית הספרות למוביל, שבכלים של מעשיות, שירים וסיפורים תפיק ערכים טובים מן התרבות אל היחיד והרחב בן־יקר פיך ונמלאהו. נמלאהו במה? בערכים כמובן, הללו שביקרם כולנו חפצים.
זה לא מכבר, אדם אחד מן הפייטנים, שמרן מכאן וחדשן מכאן, איש מודרני כשם שאיש מאמין, אחד מן הבולטים והמשפיעים לשירת המאה הזאת, ת. ס. אליוט, שאל אף הוא ”השירה לשם מה?" שאל והשיב: "השירה לשם ההנאה”. וחזר ושאל. ”ואיזו מין הנאה נותנת השירה?" שאל והשיב "אותו מין הנאה שהשירה נותנת”. זה הכל, ועד כאן.
השירה, אם דעתו דעה בעינינו, אינה שום צינור להעברת שום־דבר־שהוא חשוב ממנה. ואינה לשם עשיית שום בני־תרבות לפי שום מתכונת רצויה, איזו שתהיה. ובקצרה, אינה כדי לשרת משהו מחוץ לה. ואפילו לא כדי להעביר נכסי־תרבות וערכי־מופת וסמלי־יקר – אלא היא לשם ההנאה מן השירה. ואיזו מין הנאה היא זאת? כאמור, היא אותה ההנאה שיש בשירה. וכשם שמי שלא טעם יין לא תוכל להסביר לו מה טעמו של היין, ומי שלא ראה צהוב מימיו לא תוכל להסביר לו מהו הצהוב, כך מי שהשירה לא נפתחה לו מימיו לא תוכל להסביר לו ולא יבין במה סחים כאן. וזה בדיוק מה שבית־הספר אינו מבין, ולפיכך אינו עושה, אינו יודע לעשות, ואף אינו יודע כי עליו לעשות: שתהא הנאה מן השירה, עד כדי שיוודע לאיש צעיר איזו מין הנאה היא ההנאה שבשירה – כמובן, להוציא אותם מורים מופלאים בודדים, השוחים כנגד הזרם, ושעליהם, כידוע, על הבודדים הללו – העולם עומד, זכותם תגן עלינו, אמן.
זה ועוד זה. יש ספרות שהיא הספרות בעיני החוקרים, ויש ספרות בשביל הקוראים לפי תומם, בלי לחקור במופלא מהם, ויש ספרות לבית־הספר, ובזו אנו דנים כעת. – הספרות בשביל המתאמנים להיות קוראים הנהנים מן הקריאה: היא־היא שכמעט איננה בבית־הספר.
כי זו שישנה שם אין לה צורה של ספרות. אין לה לב ואין פלא שאין לה חיים. ומה יש בה – ילדים כרוכים בקורי עכביש. תכנים חנוטים, אידאות מסוכרות, טכניקות של אריזות, הרבה מצבות לדברים שכבר אינם. פוחלצים של עופות יפים שכבר אינם פורחים, וצמחים מיובשים של אהבות שנכבשו באלבומים. ולמה מצפים מכל זה, ומה יהיה ”המוצר המוגמר” שלהם, לאחר שבגר הבוגר ונחשב ל”יודע־ספרות”? הוא יהיה הידען. הוא יהיה היודע את שימורי התרבות ברוטב טעמי הדורות. הוא יהיה המכבד תולדות אנשי־השם מעולם, הזוכר עד שישכח כתובות ממצבות חייהם. ואם הוא מחונן – ”מוצר החינוך” שלנו – גם יידע לשייך מפעלים לתקופות, ותקופות לאידיאות. ולמה אין מצפים ממנו? שיהיה נפתח ונהנה לעצמו מכל זה. שיהיה חי את הדברים כמי שהספרות בעיניו היא חלק ממערך החיים, ושימצאו־חן בעיניו הדברים, שיידע לשפוט ביניהם, ושילמד להיטיב את ראייתו, את מישושו, את שמיעתו, את כוח הבחנתו בין ולבין, עד כדי שיהיה קורא ספרות מתוך היענות ומתוך בקרה כאחת. שהרי מה מלמדים שעה שמלמדים נכון? שני דברים מלמדים אז: מלמדים דבר, ומלמדים אופני בקרת אותו דבר.
מה קורה אם המומחים לספרות ממליצים על ספרים חשובים ועל סופרים נכבדים בשעה שהלומדים מתעוותים מפניהם, ונובלים תחתיהם משעמום – למי מהם צריך לשמוע? בתפישת תרבות היודעת בלי לשאול את צרכניה התשובה אחת: לכפות. להכביד ”עול־תורה” על צווארם. לכל היותר – לפתות, להתנות: מי שלא יידע לא יקבל תו של בוגר. ייחשב פרא־אדם, יפסיד בקריירה, בשידוך ובייחוס.
האם פירוש הדברים שמומלץ כאן להפוך עורף לתרבות־העבר ולהישגיה הגדולים? – חלילה. פירוש הדבר הוא שגם בפנתיאון המכובד ביותר – בני־אדם אינם גרים, ולא חיים בו, אלא רק פוקדים אותו מפעם לפעם. פירוש הדבר גם, שעלינו לחזור ולשאול מה זה חינוך, ולהווכח שחינוך אינו כדי להגיע אל יעד ידוע, גמור ומכתב מראש. אלא להיות כתהליך אין־קץ של פיתוח כוחות, של גילוי דברים, של הרחקת ההיסגרות, של הרחבה והעשרה מכאן, של דחיית ההתקשחות מכאן – על־מנת שהבוגר יוכל לבסוף לבחור לעצמו, באופן מושכל יותר, כאדם אוטונומי. הפילוסוף של החינוך פיטרס ניסח: החינוך אינו השגת התחנה שבה יורדים בסוף המסע, אלא הוא עצם המסע וחיזוקו לעוד־ועוד.
כך גם לימוד הספרות. הספרות נלמדת לא כדי להוביל דברים שהיו ושישנם, ולא כדי שיהיה הלומד בן בית במצבות מכובדות ובכתובות שעליהן. הספרות היא לימוד כדי להיות עם הלומד, כדי לחוק את כוחותיו של האדם כקורא ספרות, את כשריו לראות, לקחת ולעזוב, לבחור ולפסול, להעריך ולשפוט – לפי חירות בחירתו, ולא לפי האידאלוגיה שהוכתבה לו. חינוך פירושו – חיזוק האדם הבוחר. זה שרשות הבחירה בידו. לא אדם המשויך אוטומטית. ולא סגירתו במה שיבחר למענו. אדם שיש לו רשות מכובדת לבחור, ולא זה שחייב לכבד משהו כסומא. אדם שכל ערך שבעולם חשוב כאשר הוא, יהיה טעון קבלת אישורו מחדש, לאחד שהוא בחזקת בוגר ובשל לבחירה – ולא עוד מצטרף אוטומטי, חסום במשבצת שהוכנה בשבילו בלעדיו. שאדם לא יהיה אדם למרות בית־הספר, כמצוי היום, אלא אדם הנהנה ממה ש נ פ ת ח לו בבית־הספר.
ולפיכך, ספרות בית־הספר – משמעה: נוכחות אדם בהווית הדיבור שלפניו, שיהיה יודע לראות בה, שיהיה מאומן ומוכן להבחין, פתוח לדמיון, לדמיון היוצר, וכשההנאה היא סימן־ההיכר: שיהיה עונה בהיענות אישית, לפניית היפה אליו, והמעודן, והמורכב; רגיש לפניית הקול המדבר אליו, קשוב לזולת המדבר, קשוב לעולם. אדם נבחן בספרים שיקרא לעתיד לבוא ולא בספרים שכבר לימדו אותו. באלה שימצא לו מבחירתו. אדם ניבחן בשימוש שיעשה בתלמודו. אם מניחו בקרן זווית, ולעולם לא יקרא עוד, או עושה בו עניין לחייו, ולא כפי המקובל עתה: שלומד לומד לומד – נבחן ושוכח; הופך גבו ללימודיו והולך לו. וחבל על הימים, ועל המשאבים ועל המאמצים, ובעיקר, על עולם־יפה שהוחמץ.
וכך, אם החינוך אינו נקודה מוגדרת שצריך להגיע אליה, והספרות אינה צרור ספרים שצריך לכתף בגניחה – יהיה החינוך כתהליך פתוח ומתמשך של אדם חפשי. והספרות תהיה עוד מציאות מתהווה בצד המציאות ההווה, פתוחה להיענות מרצון וגומלת בין השאר בהנאה. סימן היכר לחיים – רצף השינויים. חברה חיה, תרבות חיה, ואדם חי – הם מכפלות מורכבות של שינויים ותמורות, בכיוונים מפתיעים, כשבנוכחים בהם פועם רצון לכוונם, לתת יותר ולקחת יותר – ואי־אפשר שדווקא בית־הספר יישאר לו בעולם של כביכול: כמתכנן בני־אדם לפי דגמים קשוחים שכבר התרוקנו; מה־גם שלעולם אין משיגים בתרגיל הזה כלום, חוץ מהכאבה ומכפייה מתעמרת; ומה־גם שלעולם אין הסכמה אחת ולא תוכל להיות על טיבם של דגמי המופת; ומה־גם שאין ולא יכול להיות תכנון בבני־אדם, אלא. רק אם כדי להמעיטם ולסתור חירותם לבחור לעצמם. אבל, אפילו איבן דניסוביץ אחד, שנטלו ממנו הכל ותקעוהו במשבצת של מינימום שאין פחות ממנו – לא הצליחו לשלול ממנו את חירותו לסרב, ויום אחד יבוא ומן הסירוב המושפל הזה – תפרוץ צמיחה מפתעת.
ואם זו צמיחה, הרי בית־הספר צריך לחדול מראות־עצמו כסוכן אוצרות האומה והאנושות, או כרוכל של חומר חובה טחון וארוז; ואף אין זו חובתו לספק לתלמידיו מפות בקנה־מידה משובש של עולמות שנבחרו פעם בשבילם בלעדיהם. ואין חובת התלמידים למצוא אמיתות גמורות מוכנות מראש, עשויות לפרטיהן – לשנן אותן, ולהפנימן, לראות בהן את חוג האופק.
כמובן, טוב שילמדו גם מה שקדם להם, ויכירו את יצירות המופת – אבל לא כחוקרים צעירים, ולא כפרחי מלומדויות ולא כ”איצטבא־מהלכת” – אלא כאנשים שטוב להם בקריאתם, שקורה להם משהו חשוב, הממשיכים דו־שיח בינם ובין מה שהם קוראים, שנפתח בהם לחפש, לשאול, ולהבחין, ולדייק בראייה – עד שיובחן מימד העומק, ועד כדי שיצאו, אולי, עשירים מכפי שנכנסו. תוכניות הלימוד בבית־הספר צריך שתהיינה הזדמנות לגילוי, לשיחה מתרחבת בין כל הנוגעים בדבר: הבקיאים בתרבות (אבל לא הם לבדם) המייצגים את החברה (ולא הם לבדם), המומחים להוראה (ולא הם לבדם) והתלמידים הלומדים (ולא בלעדיהם). בוודאי יהיו קצת תלמידים שיוכלו ללמוד הכל, גם בתנאים קשים, וגם בתוכנית מגבילה: ואפילו ייהנו ממה שילמדו, רחוק וקרוב, מופשט ומוחשי, תולדות והתפתחויות – אך רובם לא יעמדו בכך: ואם החינוך אינו רק לקצתם אלא לכולם – אי אפשר לדרוש מכולם את כוחם של קצתם, זו תהא הכשלה, ואמנם היא הכשלה. ההוראה צריכה להתפרס בהרבה אופנים שונים ובהצעות שונות לפי הנוכחים בה, לפי המצב שבו הם, ולפי מה שיש לפניהם, ובקצרה: לפי שיקול־דעת חינוכי.
המכריע בין הקולות הוא אפוא שיקול־הדעת החינוכי. לא פתרון אחד לכל תלמיד. לא ספרות אחת לכולם ואין שום צורך בשום רשימת ספרים רשמית מטעם המלכות. ולא לבחור מראש את מי לקבל ואת מי לדחות מן הסופרים. לכל מצב ומצב שיקול משלו, הכרעה מיוחדת, וגמישות להוסיף תמיד ולהחליף. כשתנאי אחד נשמר: ערנותם הפעילה של הנוכחים הנוגעים בדבר, והתעוררותם לגלות לעצמם משהו של טעם. שמעורר לחשוב כי הוראת הספרות, צריכה להשתייך למשפחת המוסיקה, הציור והתיאטרון, לא פחות מן המקובל, רק לרעיונות, רק לעסקי החברה או לדקדוק־הלשון. ושיהיה גם הדמיון נקרא ולא רק הזכרון. זה מצד אחד, ומצד אחר – להיװכח באבסורד שבנוהג הקיים: שיושבים אנשים ומחליטים מראש כי מי שיקרא פרקים אלו ואלו בתנ”ך חזקה עליו שגם יתנהג אחרת מכאן ולהבא, ויפה יותר: ושהלומד כראוי סיפורים אלה ואלה כבר מוכח מזה שיפנים לתוכו ממילא סל מלא תכנים רצויים, יחס רצוי ודעות רצויות, או, שאם ישנן היטב שיר שניתן לו – יתחזק בו על־ידי־כך צד רצוי באופיו וכו’ וכו’ – כל זה הוא יותר מטעות ופחות מתבונה, ונוטה יותר לכפייה מתעללת של מתכננים. אבל זה מה שעושים־ועושים־ועושים בבית־הספר, והתוצאות נופלות על הראש.
אם אמנם נכון הדבר כי החינוך הוא תהליך של שינויים זורמים, וכי הספרות היא דיבור באופנים משתנים וכי התכנים, הצורות, האסתטיקות, הכל בלשון רבים, – ואלה ואלה פונים אל אנשים רבים המשתנים תוך־כדי־כך – הרי, עם־זאת, בכל שלב ושלב של הצמיחה נוטים בני־אדם להתעייף, להפסיק, להיסגר ולהישאר באותו שלב של כוחות שמצאו להם. ואילו החינוך בא לטרדם, ולא להניח להם להתקרש קודם הזמן, ולא להיסגר בישיבה נוחה: בא ותובע ומעודד להתפתחות נוספת, לעוד וליותר, לעוד התנסות, לעוד הרפתקות ולחיים מורכבים יותר, אבל כשעצלותם של בני־אדם ועצלותם של בתי־ספר מצטרפת כאחד, הם מגדלים אז צרכני תרבות גמורים ואבודים: מנויי התזמורת יתנגדו ליצירה שלא הורגלו בה; החתומים על ספריות יפסיקו חתימתם אם לא יותן להם עוד פעם החביב עליהם, מתח־של־בידור־מוכר, ושמות חשובים מן האופנה, קוראי העתונים יתבעו כתמיד לשמוע על עצמם שהם טובים ועל האחרים שהם פחות, ויתרבו האנשים הנסגרים על מקומם בלא־להתאמץ, בתן־לנו־עוד, בהצחק אותנו, לטף אותנו, מגיע לנו, חלוץ אותנו משממון הצרכנות, והתפקידים, השיכונים, והריקות הפוליטית שלנו. בתי־הספר השכיחים מופקדים על הצבת עוד אנשים טובים שלא ישאלו את פיהם בגדולות ויבדרו את רוחם בקטנות. ואילו לקריאת השירה ישארו אותם שלש־מאות מתוך שלושה מליונים, כדי שעליהם יהיה העולם עומד, זכותם תגן עלינו, אמן.
לבסוף, דווקא עתה, כשילדי כל האומה הגיעו ויושבים בבתי־הספר. והדמוקרטיה נחלה אחד מגדולי הישגיה, ומוצעת הזדמנות שקשה להקיפה – נתבעים האחראים לחינוך להכריע כי הם נותנים לילדים דמות של עולם מוגדר, מתוכנן וסגור בתפישה אחת, ותכניות עבודה גמורות וחסומות; או, פותחים לפניהם עוד אפשרויות מסקרנות ומכשירים אותם ללכת עוד, לשאול עוד, ולגלות עוד, להטיל ספק ולהיווכח, מאומנים לא להיסוג מהרפתקות רוחניות, מורגלים לחפש ולבחון, לבחון ולבחור, ובעיקר – נכונים לשאת באחריות בחירתם: כלומר, להיות יותר שותפים, פעילים יותר, ביצירת החיים שהם חייהם.

יזהר סמילנסקי,  מאזניים, 5-6, נובמבר 1972.
דברים שנאמרו ב"קרן ת”א לספרות ולאמנות" יולי 1972

9 שאלות על חינוך בארץ הגירה – 1966

נושא התﬠנינותי בחנוך אינו בתחומים הפרקטיים או הפרגמטיים (כגון: קוריקולום, שיטות הוראה, או ארגון), אלא נוגﬠ יותר לבירור היסודות שעליהם מסיקים את המﬠשים.

מה צריך לדﬠת מדינאי בבואו להציע מדיניות חנוך לחברתו כשהמציאות שסביבו דוחקת להכרﬠות מהירות בנושאי יסוד כאלה: ﬠם ﬠתיק מתחדש, תרבות דורות במבחנים מודרניים, חברה נבנית ממרכיבים שונים ורחוקים זה מזה, דור צﬠיר במדינה צﬠירה המבקשת עמידה ﬠצמאית, והרגשה כללית של פרשת דרכים שאסור להחמיצה.

כמו בכל ארץ קולטת עליה נעשה החנוך גורם מרכזי, ונקודת מוקד ליכולת הגנוזה של עם לבנות את ריבונותו המדינית, הכלכלית, החברתית והתרבותית.

הנקודות הבאות תדגמנה מהות מוקד זה:

1) מחצית אוכלוסיית הארץ הם מהגרים שהגיﬠו לא מכבר והם מביטים מלמטה למﬠלה אל הישוב הוותיק, תלויים בו ורואים בו מודל, שקל יותר לחקות את לבושו מאשר את תכנו – מתח זה טומן בו הרבה חומר נפץ, כיצד לטפל בו?

2) נתברר כי כל צעד מהיר קדימה – כרוך בצﬠד אחורה בהרגשת אחריותו האישית של האדם, והמבוגר ניכפּה לחזור לתלות תינוקית, ולתגובה אגרסיבית להיפּרﬠ ממיטיביו, כאילו שוחררה אז אנרגיה שלילית המוכרזת כקיפוח והמבוטאת בהתנגדות,ִ שׁמﬠורבים בה איזון מסורת שנתﬠרער והגנה ﬠצמית; האם הפתרון לזה – לאט לאט?

3) פחות ופחות יודעת המשפחה החדשה לטפל בבניה, וסומכת יותר ויותר על מוסדות הצבור שיבואו במקומה – באופן שהבית מכאן מתרוקן והילדים מכאן נﬠשים “יתומי" החברה. מה יקרה לילד, לבית־ההורים ולחברה – כשהמוסד האימפרסונלי בא במקום בית האב, שׂהוכתם בתואר: "גורם חינוכי שלילי"?

4) הורים אובדי ﬠצות בﬠולם חדש ומסובך, אינם יודﬠים דרך־קבע להשיב לשאלות ילדיהם – סמכותם מתﬠרערת, ומייחלים בידים ריקות שמישהו יאמר להם מה צריך לﬠשות, או שמישהו יעשה במקומם, והם ﬠצמם צריכים לטיפול לא פחות מילדיהם – כיצד לעשותם שותפים למעשה החינוך? האם יהיוֹ פרולטריון מוליד בנים ופטור מאחריות, או שגם בבית הדל והמפגר יש משהוִ שׂשׂום מוסד חינוך משוכלל אין בו?

5) החברה הישראלית הוותיקה היתה מדריכה בניה בתביעות חלוציות של שליחות הפרט למﬠן הכלל, ואילו הפרט ﬠצמו היה נדחה ושאלותיוֹ נחשבו שוליות; ﬠתה מתהפך הסדר: הפרט וצרכיו הודפים את סמכות החברה ואת ﬠדיפּותה לתביﬠות הקרבה ﬠצמית: היש לחפש איזון בין השניים, או שזו תנוﬠת מטוטלת הכרחית שיש לקבלה?

6) המﬠבר מחברה המתקיימת בﬠקר על חקלאות ומלאכה לחברה טכנולוגית מודרנית גורר בכל מקום בעיות מיוחדות; ואילו בניין מהיר תוקף את הקיים בפתרונות שכולם מסוג הייצור־בהמון, ממפﬠלי השיכון והשירותים הציבוריים וﬠד מופﬠי הבידור וריתמוס החיים – איך שומרים שטﬠם היצירה שבמﬠשי הפרט והחברה, והרגשת האחריות האישית לא תתחלף בדמות צבור פאסיבי להוט לצרכנות מוגברת, מייחל ל"לחם ולשﬠשוﬠים“ מידי מדינה דמוית סופרמרקט כל יכול?

7) שבטים יהודיים רחוקים זה מזה בהיסטוריה, בתרבות במבחנים ובהליכות חיים – באו לחיות כאן זה עם זה מתוך אמונה שיקימו ﬠם אחד; שינויים אלה באיכות ובצורה – היש סיכוי נראה לעין להשיג להם מכנה משותף של אינטגרציה, או שרק נצליח לﬠרﬠר את שיווי המשקל הקודם, להביא לדקונסטרוקציה של התבנית הקודמת, וההישג הממשי יהיה אולי הישארות באמצﬠ הדרך במין מדבר מלאכותי: הפסד הטבﬠי מכאן ואי השגת התרבותי מכאן? ֵ

8) מצב המלחמה המתמיד בין ישראל ושכנותיה יוצר אי־שקט וכיווץ שאין לו פירוק בחברה הישראלית, ובﬠקר בין צﬠיריה – איך פוﬠלים שגם בקונפליקט מתמיד זה – לא יתקפל קמט חבלני בנפשם ולא ינזק אותו איזון המבקש מוצא של חיוב?

9) לבסוף: הניתן לﬠשות מהפכה לאומית מתוך שמירת כללי משחק הוגן? בלי לﬠורר כוחות הרס, לשמן את כל הגורם חיכוך, וליצור שינויים דרסטיים בחברה, מרוככים בשיטות הומאניות ובלי לתת לכל דאלים גבר להיות המנצח?

שאלות כאלה ובדומה לאלה, תובﬠות תשובה בקוצר רוח, וקשה לבנות חינוך נכון על יסודות לא מבוררים ולא מודעים. לﬠתים, מחמת קצב ההתפתחות המהיר, יוצרים קודם כל ﬠובדות לפי מה שנראה אפשרי, בלי להתﬠכב כדי לברר מה מותר ומה לא; ואﬠפ“כ, מגיﬠ הזמן שמבלי לדﬠת יותר מסוכן להמשׂיך, והשאלות הדחויות לא רק שאינן נמחקות אלא נﬠשות קריטיות יותר ויותר.

במקומות שונים בﬠולם דנים ﬠתה בשאלת האינטגרציה.

לא קל להﬠביר דיון ממקום אחד למקום אחר. אבל במרכז כל דיון אפשרי, אי אפשר שלא תחזור השאלה הראשונה: האינטגרציה הנכספת הזו, מה היא בﬠצם? האם זו האחדה סביב מודל מסכם מרכזי (מהו מודל זה? מיִ קובﬠ אותו? האם באמת הוא מודל נכסף כל כך?); או, שהיא קיום־יחד של ריבוי צורות זו אצל זו, מתוך סובלנות ל"אחרות“ וכבוד לשׂונה, לא פחות מאשר לדומה?

וכן גם: היש מקום לזרוז תהליכים כאלה, או אין ברירה אלא לתת להם להתפתח למי טבﬠם הפנימי, ולפי חוקים ריתמיים של קידמה ונסיגה? ִ ְ

יש צורך לעתים, בתוך כדי מרוץ פﬠולות חנוך ענפות הבולעות מאמץ לאומי ﬠצום, להתﬠכב רנﬠ ולתהות: אם התקוות שתולים בהתלהבות כזו בחנוך, כאלו היה כוח כל־יכול וכל־מקיף יש להן ﬠל מה לסמוך, אם אין כאן אופטימיות מחוסר ברירה, כשלאמיתו של דבר אין החנוך אלא גורם בין שאר גורמי הסביבה, בחינת גירוד קל וכיפוף קל בצורתו הטבﬠית של החניך, ותרומתו של החניך המכוון אינה ניכרת באמת, אלא כמין מוסר כליות פרמננטי, אף כי ﬠמום? ְ

מה איפוא גבולותיו של החנוך ככח מכוון ומבוקר? עד היכן יש לצפות ממנו שיוכל לחולל שינוי, בתחומי תקופת זמן מוגבלת?

האידיאה הליברלית המקובלת היום על מהות החינוך, אומרת בﬠרך כך:ֵ "החינוך מזמן אפשרויות לכל אדם ואדם לﬠצב אישיותו תוך כדי פיתוח מירבי של כשרונותיו, כדי שיחייה נכון בחברה".

אבל, מה זה ל"ﬠצב אישיות“? ומי הוא היודﬠ "לﬠצב“? ואפילו: מניין הרשות והסמכות ל“ﬠצב אישיות”, ולפי איזה קריטריון? האין כאן או יומרנות גדולה מדי, או נטייה לכפייה ולהתﬠרבות גסה מדי? האם זו קריאה להסתגלות ולגמישות, או עידוד הפרט להיות מה שהוא כדרך שהוא? ומה זה “לחיות נכון בחברה”? האם ההרמוניה בין הפרט והחברה היא הדבר הנכסף, יותר מדיסהארמוניה מסוימת המﬠודדת חיפושים אין קץ? האם המטרה שקט ומנוחה או תנועה וחיפושים? או אולי הנכון אינו אלא: נכונות האדם לבחור לﬠצמו, תמיד ומחדש ומהתחלה, ועל אחריותו – וזה בﬠצם נושא החנוך?

טבﬠי הדבר משאלות אלה מעסיקות מחנכים במקומות שונים בﬠולם, במידות שונות של לחץ לתשובה – אבל כאן יש להן חוּד מורגש, דוקא מפני שרוצים לﬠשות, מוכנים לﬠשות ומאמינים מאד ובתמימות בכוחו של החינוך; והדברים גם הולכים ומשתנים בזרם חזק, באופן שאם אמנם ניתן להתערב ולכוון כיוון נכון יותר, אמיתי יותר – זה הרגע לדבר. וכמו גנן השואל עצמו בﬠמדו לפני ﬠץ פרי, בתקופת הגיזום, אם לקצץ ﬠנף או אם נכון יותר לא לגעת בו כלל – כך אנחנו כאן עומדים לפני שאלות נוקבות בשﬠה קריטית. ִ

הייתי סבור שנסיונות שונים שנﬠשו בﬠולם, שהצבּר חכמה וידיﬠה בﬠנין זה, ושפגישות ﬠם אישים שחשבו ושׂעשׁו בשטח זה – מתוך ריחוק ממקום ההתרחשות ﬠצמו – ﬠשויים לתרום משהו ליתר ודאות בפתרון שאלות כה סבוכותּ וכה מרחיקות לכת בתוצאותיהן.

יזהר סמילנסקי – הצעת מחקר. הוגשה לקרן פורד בקיץ 1966 ע"מ לזכות במילגת השתלמות בבית הספר הבינלאומי בהרוורד.

 

מתחת לשטיח חגיגות הסיום

האם האינטגרציה בבתי־הספר גם ﬠושה אינטגרציה?

והאם האינטגרציה ﬠושה איזה טוב שמצדיק את עשׂייתה?

האמונה הרווחת עונה כן, בלי ספק. אבל חוברת שהוציא זה מקרוב משרד החינוך בשם: “תכנון מדיניות החינוך (ניירות עמדה, תש׳׳ן־תשנ“ג)׳׳ אומרת בעמוד 214 בכרך השני, כי: “המחקר האדיר שנﬠשה בשלושים השנים האחרונות בסוגיה של תרומת החינוך לשוויון ההזדמנויות החברתיות ולצמצום פﬠרים לפי מוצא מﬠמדימחייבנו שלא לייחס לבית־הספר כוח רב מדי בﬠנײן זה" – לכל היותר, מצפים ממנו שלא ירחיב את פּﬠר אי־השוויון. חוות־דעת מאופקת־זהירה זו, לא נאמרה ﬠל־ידי שוללי האינטגרציה, אלא דווקא על־ידי קבוצת מחקר שהמליצה על "הכרעה חד־משמעית וארוכת־טווח בדבר תוקפה של מדיניות האינטגרציה”, כדי שהשאלה המקניטה "למה איּנטגרציה?” לא תחזור להקניט שוב ושוב.

ועם זאת, מודים החוקרים, קשה לסכם באופן נחרץ את מידת יעילותן של כל ההתערבויות השונות שנﬠשו לשם האינטגרציה (עמ׳ 216) ולא עוד, אלא שגם לאחר שכמה מ"מבצעי ההתערבות" גילו פה ושם סימני השפעה חיוביים, עדיין אין בהם כדי בשורת פריצת הדרך. קשה להפעיל את התוכנית, הם מסכמים, ואפילו במקום שהושג בו איזה שיפור וגם נרשמו כמה מימצאי התקדמות (כגון, בטיפוח יחסים חברתיים, בהיווצרות אווירה של לימודים, או בצירוף תפיסה עצמית כללית). גם אז, נשארו הקשיים בעיקשותם, ונשארו כל המורים שקשה להם להסתגל להוראה ללא דמות, ובצד "שביעות הרצון מהתוצרים החברתיים" נשארו כל הספקות “באשר לאפשרות להספיק את החומר ולהגיע להישגים גבוהים". ובקצרה, עדיין אין שום עדות לשום הצלחה מרנינה, אפילו במקום שהשתדלו בו הרבה.

וכך, כשם שמספיקה האמונה שזה שמתקרא בשם '׳חינוך“ אמנם מחנך, בלי להביא קבלות על שום הצלחה, מספיקה גם התביעה לעשות אינטגרציה וכבר היא פטורה מלהביא קבלות על הצלחותיה. ולא עוד, אלא שזה נשמע קנטרני וריאקציוני להטיל ספק אם אמנם האינטגרציה עושה אינטגרציה.

והרי עניין האינטגרציה אינו חדש. וכבר ניסו בכל העולם וחזרו וניסו להצליח בה, ובעיקר בארצות שקלטו הגירה גדולה, ובמקומות שבעיות חברתיות הציקו עליהם – ושוב ושוב נוכחו שאין בידיהם אף תוצאה מרנינה, והתיקון המצופה מעולם לא הושג בשום מקום. וכך עומדים להם פה ושם כל מיני כורי היתוך קרים ומוזרים, בצד כמה כורים שעדיין ממשיכים לחמם ולהתיך בהם את המסכנים שנזרקים לתוכם, ועדיין אין אומץ להפסיק ולהודות שפשוט זה רעיון עיוועים, וחוזרים כלאחר יאוש ושוב מנסים, ושוב ממשיכים להאשים את כולם שלא משקיעים די, שלא מתאמצים די ושרק קוצר ידי העושים במלאכה הוא שמאכזב ושבשום אופן לא האמונה באינטגרציה היא המאכזבת.

האמונה הזו ששילוב אוכלוסיות הטרוגניות יﬠשה אותן לשװיוניות יותר, ושגג אחד שיזמן תחתיו הזדמנויות שוות לקבוצות שונות, חזקה ﬠליו שיסלק סטיגמה של נחיתות מילדים שלא זכו ביתרונות של המצוינים אמונה יפה זו וכיוצא בזו קל מאוד לפארה ולהיראות מתקדמים, וקשה מאד עד בלתי־אפשרי להפכה למﬠשים (כשמדברים באוכלוסיות, ולא רק בקבוצות ניסוי בתנאי מעבדה) ואין שום הוכחה שהדברים היפים האלה גם מתקיימים.

יתר ﬠל כן, אפילו אותם הישגים שוליים שנמדדו, לא היוו בעיקרם אלא הישגים בהספקים לימודיים. ואילו מה קורה לילד ולאישיותו בשעת האינטגרציה ולאחריה, על זה מדווחים פחות. חמש־שש שﬠות יומיות מסוג אחד בתוך בית־הספר, ושמונה־עשרה שﬠות יומיות מסוג אחר לגמרי מחוצה לו, ולצפות שכל קמטי החוץ יתגהצו בפנים ויתיישרו מניה וביה? בלי משקעים ﬠכורים, בלי טינה בלי קנאה, בלי מרירות, בלי התבטלות, בלי התבוללות מתוך כניﬠה ובלי התרסה מתוך אי היכנﬠות, בלי עויינות ובלי תיסכול אדרבא, למה לא שואלים אותם, את בוגרי האינטגרציה, מה קרה להם, ומה היו הכוויות שניכוו כשיצאו לבסוף מ׳'כור ההיתוך" – זה בצד זה, בצד כמה שיפורים לימודיים קלים שהוזכרו למﬠלה, האם שקלו גם את כובד המחיר המריר, שמחלחל ומצטבר בילד בשנות הﬠימות הזה של השווים פחות עם השווים יותר? האומנם מאמין מישהו כי נוטרלו ההבדלים החברתיים, המﬠמדיים, הנפשיים, וגּם ההשכלתיים שהבדילו מתחילה וﬠד הסוף את השווים הלא שווים, או רק הוקהו סימני השוני והוסתרו מתֵחת לשטיח חגיגות הסיום?

אין צורך להזכיר, כי בכל מקום שהחברה אינה שוויונית קשה לצפות לבית־ספר שוויוני, אלא אם כן מסתפקים במשחקי שוויון ובהצגות לראווה. מצד אחד, אין אף בית־ספר מנותק שיכול להיחשב כמין חממה מובדלת היטב מן הסביבה, ומצד שני, כל כולו של בית־הספר אינו אלא רק סוכן קטן וחלש וחסר שום כוח לשום מﬠשי גבורה. ושלא כפי הזיית כמה מן המאמינים ב׳׳חינוך“, בית־הספר הוא יותר ﬠגלה נגררת אחרי החברה מאשר איזה מוביל גורר. וכל מה שהחברה אינה יודעת לﬠשות או אינה מעוניינת לפתור בית־ספר לא יﬠשה ולא יפתור בשבילה. ואם מתעקשת החברה ורוצה בשוויונות דווקא אם אמנם יש חברה כזאת היא צריכה להתחיל ממנה ﬠצמה. ורק אחר־כך לחזור אל הילדים. לחברה שוויונית יהיה אולי גם בית־ספר שוויוני, וﬠד אז קל לשטוף ראשם של ילדים בכל מיני משחקי שוויונות, אבל מהר הם גדלים ומהר הם מבדילים בין מציאות מבוגרת ובין משחקי תינוקות. והתקווה שמשחקי התינוקות ישפיﬠו ﬠל מﬠשי המבוגרים, היא עדיין משאלה שלא הוכחה, בעור שהיפוכה מוכח ומוכח כל יום, גלוי בראש חוצות. וראו למשל את סיפורם של ניצולי "המוסד החינוכי", או של נמלטי "הלינה המשותפת”.

בתי־הספר חלשים ואוכלוסיות ילדים חלשים (או שנחשבים חלשים) צריכים אפוא למשהו אחר, אמיתי יותר, אחראי יותר ופורה יותר. ומﬠבר לנוסחת התיקון המשולשת: כיתות קטנות, שﬠות לימוד מרובות ומורים טובים – נוסחה שחוקה מרוב חזרות ורחוקה ﬠדיין משום מימוש – צריך בית־הספר לשבת באמצﬠ שכונת מגורי הילד ובלב סביבתו הרגילה. בריצפה אחת הנמשכת מבית מגוריו אל תוך בית־ספרו. מוקף בהוויית בית גידולו, כפי שהיא, ויאמרו ﬠליה מה שיאמרו.

ובשום אופן לא לראות את הילד כאובייקט דמוּם שאפשר לקחת ולהוציא מסביבתו, וכﬠציץ אל השמש להסיﬠו לפני־הצהרים אל אור סביבת גידול ﬠדיפה ולהחזירו אחר־הצהרים אל צל סביבה פחותה, ולצפות שמשהו טוב ייצא ממסﬠ שיפורים זה. הילד הוא ילד רגיל ואינו לא “מקרה" ולא "מטופל“, וגם לא מין יתום, שהוריו חיים אבל לא מוצלחיםוצריך למצוא להם תחליפים מוצלחים יותר (אלא אם כן היה זה ילד פגוﬠ מבית פגוע). בית־ספר צריך להיות זה שנכנסים אליו ישר בלי סף של זרות, בלי צורך להתנצל, בלי להצטדק ובלי להסביר למה. בית־גידולו של הילד מכיל את הליכתו החופשית, הטבﬠית, את משחקיו, את שיטוטיו הבטלים ואת מהלכיו להוﬠיל, את מסורת שייכותו ואת סימני זהותו כשהם פטורים משום התנצלות.

בית־ספר אמיתי יושב לו באמצע החיים האמיתיים. ואם יש סביבו קשיים ומועקות, וצריך לשנות שם דברים – צריך להתחיל מן החברה, ולא מבית־הספר. החברה היא הכתובת, החברה כפי שהיא, ביאושה ובתקוותיה, בחגיגותיה ובהפגנותיה ואילו בית־הספר הוא רק פוﬠל־יוצא ממצבה של החברה שסביבו. ִובית־הספר לﬠולם לא יוכל להיוושע לבדו. כשם שלﬠולם לא יוושע על־ידי הרחקת הילדים אל מקום מחוצה לו, משופר ומשוכלל ככל שיהיה. מוטב להסיע את השיכלול ואת השיפור ואת המורים המומחים ואת התנאים הנכונים, שיסﬠו הם אל מקום הילדים ואל בית גידולם.

כי בית הספר הוא של הילדים, ושל הדעת הנלמדת בו. ולא של שום מערכת חינוך מלמעלה. מערכת החינוך היא רק בשביל לספק את ערכיהם החומריים, כמין "המשביר המרכזי׳׳, לאחר הדיאלוג על מסגרת האילוצים, ובשום אופן לא בשביל שום ﬠיצוב רצון אידיאולוגי וכפייתו מלמעלהוכבר פקעה גם החובה שיהיה כאן רק טיפוס בית־ספר אחד, סטנדרטי ואחיד, ושמעבר לאיזה בסיס של מכנה־משותף אחד נפתח כעת מקום לכל מיני בתי־ספר שונים משונים, בלי שתהיה למישהו רשות להתערב בדבר, לא לאן ילכו הילדים ולא מה ילמדו, ואין עליהם למלא שום תשבץ מחוכם שהכינו בשבילם שם למעלה, אם לא רק כעצה, בסיוﬠ כשמתבקש, בעידוד ניסויים ובפיקוח על מילוי נכון של כמה תקנות הכרחיות.

יש מקום גם לבית־ספר קהילתי וגם לבית־ספר פרטי, גם להטרוגני גם להומוגני, לפי בחירת ההורים, והכל יכול להיות פתוח יותר וחופשי יותר, נייד יותר ומותר יותר, ובדין. העולם סביב הולך ונפתח כל הזמן ליותר ויותר אלטרנטיבות. וגם לתפוקת בית הספר ולהישגיו אין שום חובה שיהיו להם מדדים אחידים, לא אמות־מידה סטנדרטיות, ולא בחינות גמר שוות לכל. הכל יכול להיות רב־פנים, בלי להיות כאוטי או הפקרי, וולונטרי בעיקרו, ולא מנוהל כולו מלמעלה.

ובקצרה, בית הספר הוא כדי שבבוא הצעירים לבגרותם יהיו מוכנים יותר ומוכשרים יותר לממש את זכאותם לבחירה עצמאית ככל האפשר, על סף החיים הנפתחים לפניהם.

ואילו רעיון האינטגרציה הוא דוגמה לאותם רעיונות נושנים שקשה להיפטר מהם, ושאינם תופסים שבני־אדם אינם אובייקט גולם לתיכנונים. ושאנשים אינם מתמזגים מניה ביה לפי החלטות מינהליות מלמעלה, ושלא מספיק לקבוע מי ילמד היכן ומי יסע לאן, בלי לראות את תוצאות הנדידה הזאת ואת מחירה הכואב. מלומדי ניסיון כבר ראינו איך הרעיונות הנהדרים ביותר הולכים ונכשלים כשהם מוכתבים מלמעלה, לרבות הרעיון של עירבוב אוכלוסיות שונות לשם הפקת איזה טוב משוער, שנראה לכאורה כאילו הוא טוב מכל צד, עד שמתגלה שכלל איננו טוב, ושמעולם, ככל הידוע, גם לא עשה שום טוב בשום מקום. ושאילו היה מקום אחד כזה בעולם שהאינטגרציה הצליחה בו, מכבר היו קוראים בשמו, ומכבר היינו עולים אליו לרגל לראות ולהיווכח. וכל אותם הסיפורים על איזו הצלחה שנרשמה פה ושם, הם סיפורי טישטוש, בין אי־הצלחה מפורשת ובין הצלחה מדומהילדים המוסעים ממקומם אל מקום שנחשב טוב יותר, ומטולטלים מביתם אל מקום זר שחולשתם רק תופגן בו ורק […] לנצרכים יותר ולנצרכים פחות, עם תג השווים פחות. בית־הספר ההטרוגני הוא שיוצר והוא שמצמיד את תג הנחיתות, ואפילו אם מטשטשים אותו, הוא נחשף מאליו כעבוד זמן, בלי כחל ושרק, ומתגלה באדם הצעיר ברגע שמתחיל חייונחות במקום עבודתו, ברמת השכלתו, בלתי־גאה על זהותו ובעיקר, מופסד ההזדמנות שלו.

והרי לכאורה כבר אין מי שיוכל עוד להעמיד פנים כאילו בית־הספר הוא באמת הגיבור הגדול שבכוחו לתקן את היחיד ואת החברה, או שהוא הרופא הגדול שיכול לרפא את מדוויהם. ועם זאת, עדיין מתהלכות בינינו ציפיות מופרכות שמפתות את בית־הספר להמשיך ולעשות דברים שאינם לפי כוחו, במקום שיעשה את הדברים שהוא יכול לעשות, כלומר, ללמד. וצריך כעת להתנער מן התקוות שבית הספר הזה צריך לתקן את בני האדם, ושהוא צריך כביכול להציב לפניהם מטרות גדולות ויעדים גדולים שנבחרו בשבילם, מעליהם, בלעדיהם. ולחדול ולא לעשות עוד כלום בשביל מישהו מעל ראשו ובלעדיו, כעשות הווטרינר בסוס שלפניו.

ואילו אחרוני האידיאולוגים המסתובבים עדיין בינינו, וכותבים ומרצים ומטיפים לאינטגרציה, שהיא כאילו המפתח לשוויון ולקידמה ולהזדמנויות השוות, לא צריך לשמוע להם. תמיד יש בעולם מיני רעיונות של זיו ששום דבר בעולם לא יוכל לצמצם להם את זיוום. לא כשלון ולא הכשלה, ולא החמצה ולא הכאבת חינם. אלא שמשום מה, ואולי מהרגשת אשמה מדומה, יש עדיין שומעים להםועדיין מסיעים וממלאים את בתי־הספר בחסוכי הורים חיים, כתנאי להשגת המודרניזציה והקידמה וכרטיס הכניסה לאוניברסיטה.

מה לעשות אפוא שאנשי “שדולת האינטגרציה" יכירו באנאכרוניזם שבתביעותיהם הצדקניות, ושיתאוששו וייראו כי עבר זמן התביעות מבני־אדם שאינם רוצים בהן? ושחבל לאכוף אידיאלים ממיטי כישלון על ילדים רכים, שיהיו נאלצים להתחיל חייהם לפי רעיונות מדיחים, ולפי מחשבות שאין להן לא הוכחות ולא קבלות, אלא רק לחצנות ורק טרדנות ורק משיחיות שווא בלבד? במקום להניח לבית הספר לעשות את עצמו, ולהעשיר את כוחו, ולבטא את אופי ייחודו, ולממש את זכותו לזהות משלו. כדי שלא יהיו עוד ילדים מתחילים את זהותם בטשטוש עצמם, וממשיכים אחר־כך בצליעה על קביים של ביטחון עצמי כושל.

כך או כך, שום אינטגרציה בעולם לא עשתה שום אינטגרציה. ושום אינטגרציה לא הביאה בעולם שום טוב. ומיטב לזנוח אותה, להתפכח ממנה, להשתחרר משגיונות עסקניה ולתת לילדים לגדול בבית־גידולם האמיתי ולתת להם למצוא ממנו ובו יותר דעת, יותר עניין ויותר הנאה.

דבר, 14.4.1995