הירידה: מניעיה ותוצאותיה.

 – עניין "הטבע היהודי" הוא כללי מאד, שקשה להוכיחו. כשהייתי בארגנטינה, היו היהודים שם תולים כל מיני תכונות שלהם בטענה ש"זה הטבע הלטיני". הם שני דורות שם, בסך־הכל, וכבר דבק בהם "הטבע הלטיני"… או יהודים החיים שניים־שלשה דורות באנגליה, נוהגים כאנגלים לכל דבר, לעילא ולעילא. והיהודי־הצרפתי מדבר ועושה ומתנהג וחושב ומפעיל את מוחו – כאילו הוא צרפתי מדורי־דורות. כך שאינני יודע בסופו־של־דבר מהו "הטבע היהודי". מה הן סיבות הירידה, אם כן? האם הן כלכליות? חומריות־פיסיות? למשל, שיכון וכיוצא באלה דברים? או אלה סיבות רוחניות? כלומר, סיבות שבמהות, שמשהו בציונות, שמשהו בארץ־ישראל, שמשהו ביהדות שלהם, לא עבד כהלכה?

מה שעושה את התשובה לקשה כל־כך היא העובדה, שהיורדים של היום הם דור שני ודור שלישי, ודור רביעי. חתך של כל העדות, של כל העליות. כלומר, לא יורדים אלה שלא התאקלמו בארץ, שלא נקלטו, כמו בעליות הראשונות, אלא אלה שכבר השתרשו בה! וכשאתה רואה אותם בחוץ, הם ממשיכים להיות ישראלים, יותר מכל דבר אחר. והישראליות שלהם היא באופן מוזר, באופן קיצוני, באופן חולה, מובלטת אז ביתר־שאת! ואז נשאלת השאלה האם אנחנו מאשימים או נאשמים? ואם נאשמים – מה קרה פה לא נכון? מה קרה שאלה שהם בני דור שני ושלישי, היודעים את כל החוקים של המקום, את כל כללי המשחק של הארץ הזאת – לקחו מקל נדודים? למה הם הלכו? למה הפנו עורף?

– אם נחזור לנקודת ההתחלה, כלומר, לסיבות העיקריות של התופעה, הייתי רוצה להציג שני גורמים, שנראה לי שאסור להתעלם מהם, אף־על־פי שהם לא מנוסחים בצורה אמפירית, או בצורה שניתן לבסס אותה באופן סטטיסטי. שני נושאים: הנושא האחד הוא עם. ומה פירושו עם? כשהיהודים ברוסיה היו מוכרחים לעזוב אותה – לאחר שחיו שם כאלף שנה – הם עזבו בהמוניהם לאמריקה. רק אחוז אפסי עלה לארץ. ומהאחוז האפסי הזה, שוב היתה סלקציה אחר סלקציה, רק מעט מהם נשארו, כלומר, אלה שעלו לארץ – עלו מתוך איזו התנגדות לזרם ההיסטורי, שסחף את כולם מהמזרח למערב. לא רק את היהודים. באותו זמן שעזבו שלושה מליון יהודים את רוסיה, עזבו את אירופה עוד איזה שלושים מיליון אדם והיגרו לאמריקה. אלה שהלכו לדרום־מזרח, לארץ ישראל, היו מיעוט. הם ביטאו בזה משהו אנטי־היסטורי, כי קיבלו איזו הלכה שלא היתה לה שום הצדקה כלכלית, שום הצדקה של התפתחות סבירה לזמן הקרוב, אך במקום זה היה להם איזה אף־על־פי־כן. ברנר אמר כך: בעפרון ביד – אין עתיד לעם־ישראל. אבל צריך לעשות. אלה שהיה להם ה"אבל" הזה עלו לארץ, ואחרי שה"אבל" הזה קצת התנוון במשך העליה הראשונה, באה העליה השניה, עם "אבל" יותר חזק. ושוב הם היו מיעוט. הם ביטאו בזה משהו אנטי־היסטורי, כי קבלו איזה הפוכים. בשיקולים האלה היו שני יסודות: אחד – עם, שישנו עם ישראל. לעם ישראל דרוש פתרון. והיסוד השני – האגו עומד בשירות העם. מה שקורה עכשיו הוא – שהאגו חוזר ואומר: מה שטוב לי אני עושה ולא איכפת לי שום־דבר, ואם טוב לי – אני יורד לאמריקה.

[מגד: כן, אבל אלה שהלכו נגד הזרם, ועלו לארץ־ישראל – גם להם האגו אמר: זה טוב בשבילי. זאת לא היתה "הקרבה".]

– האגו הזה היה באינטגרציה של היסטוריה של עם. כלומר, הם ראו את עצמם שהם בונים עם יהודי.

[מגד: אבל איך זה נתרגם למונחים האישיים? בוודאי זה מוכרח היה להיתרגם בדרך של – "אני כך אהיה יותר מאושר".]

– בדרך אידאליסטית. כלומר: אני עוצם עיני אל כל הדברים הקשים ופוקח את עיני אל כל הדברים שנראים לי שהם מבטיחים עתיד יותר טוב ממבט היסטורי.

מול ההיסטוריה הקונקרטית, הם יצרו להם היסטוריה משיחית כזאת, שלהם עצמם, שהם יהיו אחראים לה. והנה, קורה פה מין דבר כזה: להיסטוריה יש דרכים שונות. יש דרך ישירה: שלושה מיליון קמים ועוזבים, במשך מספר שנים, את רוסיה ועוברים לאמריקה. ויש דרך עקיפה: ההיסטוריה ממשיכה לפעול, אבל היא עושה את זה כעבור שני דורות. חוזרת אל אותם היהודים, ומפעילה אותם בדיוק לפי אותם המניעים האגואיסטים. כלומר, היהודים של עכשיו, הישראלים שיורדים, ואלה שנושרים בווינה – פועלים לפי אותם המניעים. וזוהי כבר דיסאינטגרציה של עם.

אף אחת מן הטענות של היורדים כלפי הארץ, בעצם אינה עומדת במבחן. יש טענה כלכלית. אבל תמיד היה המומנט של דחיית הסיפוק המיידי: אם לא עכשיו – בעוד כמה זמן יסתדר הדבר: עבודה, שיכון וכו’. כל אחד מאיתנו, היושבים כאן, עבר איזה זמן עד שהגיע לצורת חיים נוחה יותר. לש[…] שנים חיינו ברמת־חיים נמוכה, ואף־על־פי־כן התקיימנו בדבר הזה.

הנימוק השני – בארץ הזאת אין די תרבות. אין עושר של אירועים תוססים וכן־הלאה… אפשר לחשוב, כשהם יורדים לארצות אחרות – הם רצים מקונצרט לקונצרט ומאירוע לאירוע. לא. הם עסוקים בהתקיימות הראשונית ביותר. וגם הנימוק הביטחוני לא תופס. הירידה הגדולה ביותר היא דווקא בשנים שלאחרי הסכם השלום עם מצריים. הרי קרה משהו בארץ! יש סיכוי סביר של שלום, של "לא לעולם תאכל חרב"! ובכל זאת…

כלומר הנימוקים האלה אינם נימוקים מספיקים. הנימוק היחיד שתופס, הוא זה של התרופפות ההכרה, של התרופפות הדבק, האינטגרציה של הדבר הזה ששמו עם יהודי וההיסטוריה של עם יהודי ואיכפתיות בדבר. הנימוק היחיד הוא העדפה של האגו ושל מה שקורה לי באופן אישי ושל הפתרון האישי וההצלחה האישית, שאני מוכן לשלם עליה באמריקה שנים של סבל. אני מציל את עצמי.

אלה הן הכללות גדולות מדי. אף־אחד לא חקר את הדבר היטב. אתה מתרשם כך או אחרת. ואף־על־פי־כן אני חושב, שגם עניין החינוך הוא האשמה קלה מדי. החיינוך הוא הסוכן הקטן ביותר של החברה. החברה עצמה היא הכתובת. אין בבית־הספר היום אלא מה שיש בחברה. עשינו כל מה שאפשר לעשות, כל מה שידענו. התלמידים טיילו ושרו, והיו גם בתנועת־נוער, ועשו הכל – ויום אחד, כשהיה הדבר ברשותם, הם קמו ועזבו. מה שפעל כאן הוא התרופפות אותו ה"אף־על־פי–כן". אותו – "אמנם קשה, אבל". אין זה קל לומר איך חוזרים ומשלהבים או משקמים את ה"אבל" הזה, אבל הנקודה היא: אתה שייך לעם, או אתה פרט. אם אתה פרט אז אתה נישא בגל החוזר, אם אתה שייך לעם – יש בך עקשנות.

לעניין הדתיים: טרם בדקנו את הדבר. לא ברור לנו מה קורה שם באמת. כמה ירדו ולמה ירדו וכן הלאה. יכול להיות, שאצלם התהליך רק מתמהמה ועוד יגיע. אני שומע עכשיו שגם בקיבוצים הדתיים הדבר הולך ומתגלה. ושם העזיבה היא משתי סיבות: או שלמישהו הקיבוץ פחות מדי דתי, או משום שהוא יותר מדי קיבוץ. רוצים להיות בפחות סוציאליזם, במשהו פרטי יותר, חופשי יותר, התהליך, נדמה לי, לא יפסח על איש.

[מגד: ובכל זאת, רוב העליה לארץ עכשיו, היא עליה דתית.]

– מה זה הרוב? הלא המספרים הם כל־כך אפסיים, שגם הזה הוא לא משמעותי. אלה שוליים של המון גדול. כחמישה־שישה מיליון. באים כמה אלפים.

[ברעם: כן, אבל הם עולים מנימוקים דתיים.]

– אבל הנימוקים האלה – זו שמנת של חמישה מליון! ויש לזכור עוד משהו: אתה ציטטת קודם מהזז. במקומות אחרים טוען הזז שהדת היהודית למדה לחיות בגולה, למדה לחיות בלי ארץ, לימדה את העם להתקיים בלי זה. כלומר, התרבות הדתית חינכה להתקיים ללא אדמה מתחת לרגליים?

– אבל בית ועצים זה לא מספיק. בית, חצר ועצים אפשר להחליף. בית, חצר ועצים אפשר למצוא במקומות אחרים. בית יותר יפה, עם חצר יותר גדולה. עם עצים יותר עתיקים, אם הבית, החצר והעצים האלה לא קשורים למשהו גדול יותר, למשהו שיש לו איזה מימד היסטורי ואיזשהו מרחב של הכרה – הרי הבית עצמו והחצר עצמה – – 

– הבתים האלה לא היו בתים בלבד. הם היו קשורים עם אנשים שישבו בהם, עם איזה אקלים מסויים שהיה בתוכם, הם לא עמדו בתים בתוך אין, בתוך ואקום, הם היו בתים שביטאו הוויה שלמה. זהו הדבר שחסר. כלומר, אני חוזר ואומר שיש בו איזה דיסאינטגרציה. אולי אסביר את זה כך: מה שמחבר אטום לאטום – הוא מערך של כוחות מושכים ודוחים, כשהכוחות המושכים מתגברים על הכוחות הדוחים. אם משהו בדבק הזה מתקלקל או מתייבש, נשארים אטומים לבדם, ואטומים לבדם – עפים. מה שמוטל עלינו עכשיו הוא למצוא את אותו הדבק, שיחבר את האטומים, והדבק הזה – שמו עם־ישראל, היסטוריה של ישראל…

[מגד: אתה מדבר במושגים של הכרה או במושגים של חוויה?]

– הכרה הקשורה בחוויה. אם החוויה היא זו, שבמקום שאנו חיים בו אין בו אטרקציה, שהוא דוחה, שהוא לא יפה, שהוא המוני, או שהוא אוניברסלי עד כדי כך, שהוא דומה לכל מקום אחר שבעולם, איבד את הצביון שלו, איבד את הייחוד שלו, איבד את הפרטיות, איבד את הגילוי שיש בו – אז הוא הלך לאיבוד. אם הארץ הזאת, החצר הזאת – קשורים לאיזה רעיון, קשורים לעם, הרי זה חוויה והכרה כאחד.

כל מה שקרה פה, המתיחות וההגנה והפלמ"ח – כל זה היה חלק מהחוויה הבלתי־נדלית. אבל הקשר הוא קשר של עם, הוא קשר של הסטוריה. קשר של ארץ. ארץ לבדה זה לא כלום. עם לבדו זה לא כלום. הרעיון של הציוניות היה ליצור איזו אינטגרציה. הביל"ויים באו לארץ בלי דת, אף־על־פי שהיו שומרי מסורת. הם לא אמרו "בית יעקב לכו ונלכה באור ה’ ". הם אמרו: “בית יעקב לכו ונלכה". וכשהם עשו את הדבר הזה הם הביאו משהו, שכולם האמינו שזה איזה יסוד כזה שיצור אינטגרציה, האינטגרציה הזאת שחשבו שהיא תהיה תרבות – – –

[ברעם: אבל לפני ביל"ו, כל העליות היו דווקא עליות דתיות.]

– העליות האלה לא יצרו מהפכה היסטורית של העם היהודי: המלה "עם" הופיעה עם הבילו"יים. הרעיון של עם, שלא מחכה עד שיבוא המשיח, אלא שלוקח את גורלו בידו. בנקודה הזו יש איזו התייבשות, ולכן אם שואלים אותי מה עושים, אוכל להצביע על שלושה דברים:

האחד – לעצור את אלה שעוד לא ירדו. במקום לרוץ כמו משוגעים, כדי להחזיר את אלה שכבר הלכו. צריך לעשות משהו למען אלה שחושבים על ירידה. לדבר איתם, להיות איתם, […] .

הדבר השני הוא – שינוי המשטר בארץ. המשטר הנוכחי בארץ עושה אותה ארץ לא אטרקטיבית, לארץ דוחת יושביה, דרוש שינוי המבנה הפוליטי של הארץ הזאת, עם המסקנות הנובעות מזה.

[מגד: אתה מתכוון בוודאי לשינוי סוציאלי. מפני שאין הבדל בין ממשלות המערך וממשלת הליכוד מבחינת שיעורי הירידה.]

– אלה ואלה לא הסיקו את המסקנות הנכונות. צריך ל[…] את הארץ הזאת ב[…] קודם־כל בבחינה רוחנית. שאנשים שאנשים יהיו מתגאים לחיות בו, שמושך מתנדבים מכל העולם, שפה יקרה משהו מעבר לדברים שישנם במקומות אחרים בעולם, ויש דבר כזה. החברה הצעירים לא יודעים דבר שאנחנו ידענו, שיש דבר כזה. ושיכול להיות דבר כזה. ואם הוא יכול להיות – אפשר לשקם אותו.

והדבר השלישי […] הוא: ללמד את ההיסטוריה של האף־על־פי־כן; שידעו מה קרה במקום שבו אנחנו ממשיכים. ובאופק שעדיין אפשר לראות אותו. אפשר לראות עוד את בת־שלמה, את זכרון־יעקב, את עקרון, אפשר לראות את ההתחלות. ידיעה בלבד לא מספיקה, אבל ידיעה היא התחלה. מודעות כזאת היא התחלה.

צריך לעשות שהגרגרים האלה של הקרקע שאנו עומדים עליה יהיו רטובים. כשהם יהיו רטובים הם לא יעופו. הם עפים כשהם יבשים.

– יכול להיות שזה אחד הדברים שהיה צריך לחשוב עליו: סגירת הברזים של הכסף באמריקה עשוייה אולי למנוע ירידה. היא תייצר בעם את הנכונות לעבוד קשה. כן, יש לנו כסף זול מדי, קל מדי, שבא מאמריקה, שלא עבדנו עליו, ואם זה יפסק, אולי יראו אנשים את המציאות באור ריאליסטי יותר…

– הדברים הגדולים, העשויים למנוע ירידה הם שלושה: א. אם בישראל תהיה חברה יהודית מוסרית: חברה בעלת איכות מיוחדת, שיש לה איכויות מוסרית מסוימות בהתנהגותה, ביחסיה לאחרים, ביחסיה אל עצמה.

זה דבר שמשנה מצב, משנה שאיפות, משנה מישטר.

ב. מדינה החיה על עבודתה. זאת אומרת לסגור את הברזים באמריקה. יש לחיות מעבודה. ואנשים מחוסרי־עבודה ילכו לקטיף. וכמובן, לשם כך דרושה ממשלה שתעמוד בפני המון לחצים בפני ישוב שנעשה בורגני ללא כל הצדקה, בנוי על כזב בנוי על כסף לא שלו בנוי על זה שהוא נתון עכשיו כולו בידי האמריקאים. עד שכמעט אין יותר ריבונות ישראלית. אם נחיה מעבודה – הדבר יצייר מין […] של חוסר צביעות, יותר התאפקות משמע – יותר מוסריות.

הדבר השלישי החשוב ביותר בעיני הוא שעלינו לדעת שבלעדי ארץ־ישראל אין אחרים האחראים להמשך גורלה של ההיסטוריה היהודית. שההיסטוריה היהודית תיגמר בלי ארץ־ישראל. לא יעזרו לא דתיות ולא שום־דבר – הסיכוי היחידי שעם־ישראל יתקיים – הוא הצלחת ארץ־ישראל: עם־ישראל וארץ־ישראל. אם נצליח להבהיר את הדבר הזה, ואפשר להבהיר אותו כי הוא נכון, כי הוא אמיתי, ודברים שהם אמיתיים אפשר להבהיר – אני חושב שבכיוונים גדולים אלה נביא לשינוי יסודי של המצב הנוכחי.

דברי יזהר בדיון "הירידה, מניעיה ותוצאותיה". דבר, 7.4.1982  השתתפו אהרון מגד, יזהר סמילנסקי, יורם קניוק, עוזי ברעם.

עוד על ברנר, 1996

אותו המהלב"ד חיטט והוציא "כתבים" מתרמילו של אחד הנודדים והכואבים בתפוצות הגולה. ובהדגשה ﬠל הלשונות "תרמיל" "אחד הנודדים" ו"הכואבים" ו"בתפּוצות ישראל" כל אחת מלשונות אלה כבר טﬠונה לﬠייפּה, והתרמיל והנודד והכואב ותפּוצות ישראל כבר מילאו והיו לדמויות הראשיות בתיאטרון ובספרות של הימים ההם. וכבר כתבו הרבה על כל אחד מאלה וגם על "התלוש" שלנו וﬠל השואל "לאן”, ו"אחיך המדוכאים" כבר היו אצל ביאליק, וכן ה"ילקוט ﬠל שכם" ובודאי "הנודד" ו"בתפּוצות הגולה" ומיתוס היהודי המתלבט בפּרוס המאה כמעט שהתחיל להיות משומש מדי – אלא שאצל ברנר באים כל אלה פּרולטריים יותר וגם קדושים יותר ובﬠיקר אמיתיים יותר, יותר מכל אמת מארץ ישראל, והם בני האדם שלמרות כל הסבל ואולי בגללו כבר זוקקו והגיﬠו ﬠד לצלם האדם שלאחר היאוש. ואילו היאוש הוא מילה גדולה. ורבים התחרו אז מי הוא היותר מיואש, כלומר יותר אמיתי. והאדם שלאחר יאוש הוא האדם שלפּנינו.

שני חבריו הטובים, גנסין ושופּמן, כתבו אחרת והיו מלנכולײם אחרת ונהנו אחרת מן היופי וגם היו מיואשים אחרת, וﬠשו ספּרות אחרת, אולי כמו שופּן בﬠוד שהוא היה בטהובן, סוער, מלא ﬠוצמה, מלא כוח מוסרי ומלא כוח דיבור בלתי נילאה, כולו מﬠורר כולו שותף לאומללים, איש רומנטי שמדמה שהוא רק ריאליסטי, איש שולל כל אמונה כשהוא המאמין מכולם, איש מיואש מכולם אבל לוחם כמי שהיאושׂ ניתן להיפּתר, וביחוד בשנותיו האחרונות שהתבהרו כלשהו גם כשלא היו אלא כל כולם בסך הכל ארבﬠים שנה ושנה. אבל ﬠוד במחציתם, כשׂהבחור היה רק בן עשרים כבר הודיﬠ ﬠל ﬠצמו שהוא זקן, ושהוא ﬠייף, ושהחיים רﬠים, אל האולי בכל זאת, אל האולי אף-על-פּי-כן, לא הגיע אלא רק בימיו האחרונים, מה היה גילוי מזﬠזע בתומו. אבל גם קודם לא הסתייג ברנר מכתיבת חבריו וגם ידע להעריך את יופּיה הﬠגום, הדקדנטי, כמתיקות פירות נרקבים כמעט, אבל לא זו הספּרות שלו. הוא אל אומללות האדם, שאין לה תקוה ולא מוצא, הוא אל היהודי שיאושו אינו נפתר אפּילו בציונות, הוא אל האדם שיאושו זוקק ﬠד תמצית האנושי, הוא אל מי שנמצא ממש "בשפל”, ההוא של החטא וﬠונשו וההוא של גורקי. זה הנושא שלו, "בחורף" "פת לחם" "נדודים" "נכא רוח" וכל השאר וﬠד “מן המיצר" ועד "שכול וכשלון” – במיים האלה שחה, זה היה הענין שלו, זו היא הספרות. על זה צריך לכתוב, על זה אי אפשר שלא לכתוב, זו גם הכתיבה שמחכה להיכתב. בלי וויתורים ובלי פשרות לצﬠוק צעקה בלי לקוות לכלום.

וכאן באה ההתנצלות של ברנר. כי מי בכלל צריך שום התנצלות? ובכל זאת כמה רבים הם "הכתבים”, ולא רק שלו, שאינם יכולים בלי לפתוח בהתנצלות. או ב"דברים אחדים" או ב"דבר אל הקורא" או ב"קורא יקר”, וכל כיוצא באלה, ואלה הם ממין הדברים שאומרים לפני עלות המסך. מישהו יוצא אז אל הקהל ומחוץ למסך ומחוץ למחזה ובלשון החוץ שﬠוד איננה הדבר ﬠצמו ובלי לשחק שום תפקיד מעולם המחזה המוכן בפנים ְ עומד לפני הקהל ופונה אליו ישירות, לא מוגן בריחוק התחפושת, לא צבוﬠ בין צבﬠי התמונה, לבוש אזרחית, יוצא והקהל מהסה זה את זה ונופלת תהייה מה קורה, ויש לו צורך לומר משהו שבלעדיו ההצגה לא תוכל להתחיל ולא להפליג כראוי לה. אלה דברים שאינם בגדר המלצות או הסמכות, ולא הערות טכניות על יציאות החירום, וגם לא סיוע בהגדרת הזמן והמקום, או הקדשה לכבוד או קימה לזכר, אלה הם דברים של כיוון הכינורות לפני שהתזמורת תפתח. הרגע הזה שלפני הרמת המסך הוא רגע קריטי. המון קשב, המון שקט, המון ציפייה. לפעמים מה שנאמר נישכח מיד בהירום המסך, לפעמים רק מעורר רחש טרוניה ודחייה, אבל לפעמים הוא גם עושה קשב ומונה לפני הקהל כל מיני “לא" או "כן" שיכולים לעשות את הכיוון לקשב העצור הזה.

לא אמנות, מכריז האיש של ברנר לפני עלות המסך, ומפרט, לא פאתוס שירי, לא רחבות דעת, לא שכלול הנוסח, ואף לא כל ארכיטקטורה, לא התבטאות הנפש הכל־עולמית, אף לא מטרות נעלות אחרות, וגם לא, שמעו שמעו, לא כלום מן המטרות הנצחיות של האמנות, כלומר, לא לרומם את הרוחות ולא לגרום ﬠונג אסתטי. ומי שמחכה לאלה מוטב שיקום ויעזוב. קוראי ברנר בימיו בודאי ידעו למי בדיוק כיוון ברנר בדבריו, ואולי גם כאן יושבים כאלה שיודעים אם זה פרישמן, או פיכמן או קלוזנר או מישהו, אלא שכאן אין זו מלחמה של אסכולות כנגד אסכולות ולא של בית קפה אחד כנגד אחר, מה שיש כאן לקורא שאינו בקיא בתקופה ההיא, הוא הגדרת ה"לא". ובמפורש, לא לריטוריקה שאינה לוחמת, שאינה מגויסת, שאיננה בשליחות, שאומללות האדם אינה דוחה אצלה הכל, ולא זו שמרדימה את הלחימה או שמסיטה את המבט מן היאוש הזה שעומד באמצע הכל.

כתבים תלושים אינם שלילה, הם הדבר הנכון, רשימות קטועות אינן רשלנות אלא הן הכתיבה הנכונה ורשימות בלתי מסודרות הן הן הסימן לאמת ולאי ההתבזבזות ﬠל שום ליטוש וﬠל שום קוסמטיקה לשם מציאת חן, ספרות אמת היא כדברי קפקא כמו בשורת אסון שאי אפשר להמשיך הלאה לאחר ששמﬠו אותה, היא לפי דברי קפקא כמו גרזן הקרח שחובט בראש הקורא, או אולי כמו הזעקה של מונק זעקת הבודדת שתופשת ראשה בידיה כשהעולם רק מוסיף ללכת בשלו לאור שקיעה גדולה ומנוכרת, זו קללת ירמיהו ארור היום והתפתלותו בכאבים מﬠי מעי אוחילה קירות לבי הומה ליבי, היא כתיבה שימושית עשויה לתפקידה כמעט פלאקטית, נראית דלה וענייה כפי שצריך ושלא תהיה שום הסחת דעת מן הדבר החשוב, ושלא לאמור את הזוועה בלשון מנומסת או מאופקת.

האדם החושב על צלצול הפעמון באמצע הלילה, על צליליו על הודו ועל נעמו, הוא נמוך בערכו מן האדם החושב, משום מה, על האיש המצלצל, על הבן אדם על אומללותו ועל גאולתו. האסתטי אינו עומד במבחן האתי. גם אם ברנר ﬠצמו אינו ﬠומד תמיד בכל החומרות האלה, והציצו בדף שבידיכם ותמצאו מיד כל מיני פיתני ואפּת, ידוﬠ אדע, מהוקצﬠים וגמורים, כתבים טרופים, חלב ודשן, הקורא יקרא והחדל יחדל, ועוד לשונות גבוהות ומהוקצעות, לולא שהעברית של ברנר לא היתה לשון מדוברת אלא ﬠברית נקראית בלבד, שפת הספּר שבה אין לשון גבוהה ולשון נמוכה אלא כולן לשון המקורות ﬠם כל מיני "אביזריהו" או "במטותא" שﬠודם בדמם של הכותבים והקוראים. אם כך ואם כך, "המטרות הנצחיות של האמנות" נתבלו מיושן, והכװנה לרומם את הרוח ולגרום עונג אסתטי אינה מכובדת כאן, גם לא "ﬠליונות הרוח”, ובוודאי לא עדיפות "העונג" ולא היחוס האסתטי, והספּרות של ﬠכשיו איננה לא בשביל שום ﬠונג ובוודאי לא בשביל שום אסתטיות, שמובנת אצלו כדקורציה קיטשית, כקישוט בורגני, כטﬠם רע, כמעשה ידי טובﬠים בים ואתם אומרים שירה.

ומה כן? זה ברור: הנה הרשימה: איזו חשבונות (ול"איזו" הזה היתה אז הילה של לשון המעטה של דיוק מנפץ אשליות ושל דיבור אמת), וידויים, מכתבים, אי אלה קוים, (שהם אופּני הכתיבה הנכונים, והם לבוש השק של הנזיר, והם ההסתפּקות בדלות האמירה), שיהיו נכתבים בזה אחר זה "בלי כל קשר", (חופש למקוטע, לבלתי רציף, לבלתי מתקשר, והלא זו ההכנה לקראת הרומן "מכאן ומכאן" שלו) בלי כל "ענינים יוצאים מן הכלל” (שהם הסחת דעת מן האומללות שׁלפּתח הבית, ומן הﬠנינים של המצוי, של השכיח ושל מה שנראה כבנאלי), וגם בלי כל “סימבוליקה פיקאנטית", הוא דוחה בבוז גלוי (ויש כאן בינינו בוודאי כאלה שיודעים למי בדיוק התכוון), ומה יש ﬠוד בגדר ה"כן"? הנה: קווים דלים, (עניות החומר) קלושׁים, (לא מחויבים לשום כותרות השעה) כחושים (בוודאי, כי אלה הם הﬠשוקים, המנוצלים, דברי הצדיק שאבד ואין איש שם ﬠל לב), ובלי כל חלב ודשן של האמנות, מוחץ ברנר במכה אחת את כל פּרות הבשן של האמנות הרווחת האדישות לאדם. ויש רק ﬠוד דרגה של אטימות ושל הולכת שולל, והיא הגרוﬠה שבכולן: הקומבינציות של הסיפּור. ב"מכאן ומכאן" לא יהיו כאלה. לקומבינציות של הפּוליטיקאים קוראים התרגיל המסריח, ולקומבינציות של המספּרים קוראים פשוט רמאות.

ומה עוד "כן"? הנה, רשימות זה כן, כתבים זה כן, כתובים בוודאי, ורשימות קטועות הן בדיוק הדבר, והן הן הספרות האמתית, ובלבד שלא יהיו סיפּור. כי זה שלפניכם, אומר האיש לפּני ﬠלות המסך, זה לא סיפּור. בפירוש לא, ובהודﬠה מראש. ואיש לא ייצא מרומה. מה שלפניכם איננה הספרות המצויה כעת לרוב, זו לא הספרות המרמה שמסביב, המפתה את הצופּה להאמין ﬠל ידי טשטוש חושיו ועל ידי אליבי לנסיגה מן המאבק, זז שכאן היא הספּרות החדשה, חסרת שום מﬠלות יתירות, מחוץ למעלת אמירת האמת ומחוץ למﬠלת אי הולכת שולל, ומחוץ לשום אמירה שמבקשת למצוא חן, זו גם הספרות שלא תטרח לﬠסוק בשיווק ﬠצמה – הקורא יקרא והחדל יחדל. והנה, הלא־סיפּור בא להחליף כﬠת את הכן־סיפּור, לאחר שהכן־סיפּור נסתאב בחלב ובדשן.

וכך הולך ומתברר שההתנצלות אינה כלל התנצלות. אלא היא הצגה של הקו החדש של הספרות. של ספרות הלא־סיפּור. זו שאין בה ארכיטקטורה, לשם יופי, שאין בה לא ﬠלילה רציפה אחת, ולא קונסטרוקציה חזקה ואחידה, אלא ספרות של ילקוט הנודדים, כל מיני קטﬠים וקרﬠים ודפים התחלות כמין קולאג' מקרי של דברים שנמצאו בדרכים, ושלוקחת מכל המזדמן, ושאין בהם גיבורים אלא מדוכאים בלבד, ושמה שיﬠשה אותם לדבר אחד הוא המחאה והצעקה והאמת, דחופים יחד לילקוט, לקוחים מן המזדמן ומן החיים ומן העתון וממכתבים פּרטיים ומן הזכרון ומן הפּולמוס, שיש בו מקום גם לריב ﬠס השמרנות הציונית, גם ﬠם שררת האורתודוקסיה, וגם ﬠם הצביעות של הפסבדו סוציאליסטים, שיש בו מקום פתוח לריאליה קשה, לקריעת מסכות מפרצופי ההולכים בראש, בלי פחד ובלי משוא פנים, וﬠד כדי קריקטורות מרושעות, ושיש בו אפילו הצצה לא מקובלת אל נבכים אסורים על יד הספריה בירושלים של יחסי מין מוחרמים, ושיש בו גם אף על פי כן, דפים רכים בצד ההרגזות לשמן, ושאפילו התחביר שלהן יהיה שונה, וחופשי, והדף, כמו זה שלפניכם, יהיה מוצף פסיקים, חגיגה של פסיקים, ים של יתדות קטנים, יותר פסיקים חוברים, ומשפטים קצרים בני רק שתי מלים אחר עוד שתי מלים, גם כדי למעט בשום חשיבות של דבר אחד, גם כדי להראות שכבות שכבות ולא רק אחת מיוחסת, וגם כדי לדייק, כמי שנשבע לאמת, לכל האמת ורק לאמת, וגם כדי שלא לוותר על שום צד נוסף אפשרי וגם כדי לנשום נשימה של הפוגה, גם כדי לעשות את הכל חשוף לגמרי, וגם, אם במתכוון ואם שלא במתכוון, לעשות את המוסיקה של הדברים. פרקים אחדים יהיו נקטעים באמצע, כמו בחיים, כמו בחיי ברנר, פרקים אחרים יהיו מתמשכים שוממים למדי, ובאחרים העלילה תניע הכל בסיפור קולח, בכן סיפור, ובקצרה, זו תהיה מה שקוראים היום מולטי מדיה, זה יהיה הסיפור הפתוח, “הרב תחומי”, סיפור שהכל הולך בו, במקום הסיפור התפור למשעי הסגור אטום גם כשמונח יפה, והלא־סיפור החדש יבוא במקום המירשם המקובל, והכל מותר למחבר והוא יהיה המוציא והמביא לצרכיו, פה ושם יהיו פולמוסי פובליציסטיקה ופה ושם גם מעשיות ואנקדוטות, כאן בכי העשוקים וכאן הקצף והלעג לעושקים, דפי סיפור ריאליסטי יתחלפו פתאוּם בדפי סיפור לירי אידילי, והכל בקטעים קטועים פזורים בין קטעים מתפתחים, ואין שום חובה לשום רצף אחד, מכתבים וזכרונות ותיאורים ופתקים רשומים בעפרון, והכל מתחבר לכל, בלי סלקציה ובלי צנזורה, חופש אנארכיסטי נפלא בצד תפילה זכה מופנמת, הנזיר ידבר וגם התאוותן, המתבודד עם המתערב בין הבריות, ואיש לא יוכל לטעון איזה מין סיפור הוא זה, מפני שאיש לא הבטיח שיהיה כאן איזה סיפור ומפני שבפירוש ובקול רם הודיעו כי זה שכאן אינו אלא לא־סיפור, ככל שהובטח בהתנצלות הזאת, שכבר חדלה להתנצל והיתה לקול קורא לספרות חדשה.

כך, שאין זו התנצלות אלא מניפסט, ולא שום במטותא אלא באדרבא, ובלא שום בקשת רשות או הסכמה לדפים, לרשימות ולכתבים בלתי מתחברים לכאורה, אלא הצגת הדבר החדש והדיבור החדש, והסיפור החדש שנראה כלא־סיפור ושיהיה מעתה דגם לפואטיקה הלוחמת. פורצת ההגדרות והמוסכמות, שהכל מותר לה, אנארכיסטית לכאורה, וחותרת אל האמת, הכל נכנס לתוכה ובלבד שעבר את כור מיבחן האמת, את כור הכאב ואת מבחן היאוש.

בזמן רחוק כל כך, ב־1910 , במקום רחוק כל כך כיפו פלסטינה, בתוך קהילה מתקיימת בקושי, היה הולך ונכתב הרומאן הפתוח החדש, בידי בן עשרים ותשע אחד, שהלך לאמור את הדברים הנחוצים לו מכל, ושלקח לﬠצמו רשות לעשות הכל בלי הגבלות ובלבד שהאמת תיאמר, בפתקים ובמכתבים, ובדף אחד, וביותר לא היה כתוב על הדף, ובדברי חולה אחד שאיננו חולה כל כך אלא שדברי חולה נכונים יותר מדברי בריא כי רע לו, ומפי אנשים שיהיו נקראים בשמות כאובד עצות ודיאספורין כדי שיאמרו את אמת המיואשים, ומפי אנשים שיהיו מכונים לפידות ובן חופשי, כדי שאפשר יהיה להתווכח עם המקווים ﬠדיין, וגיבורת היאוש תיקרא הינדה בשמה הגלותי, כדי שנאמין שאולי יגדל שם גם ילד אחד בשם עמרם שאולי יהיה יהודי חדש, ויהיו תיאורים שיצעקו את הגועל נפש, את "היה אי-נעים, היה כיעור, היה גועל נפש”, ושיתנו לשלש את הצﬠקה, שקר שקר שקר, או שׂﬠמום שﬠמום שﬠמום, ואת מהיכן יהיה לנו פועל ﬠברי, ואת כל ישוב ארץ ישראל הוא רק קומדיה קטנה בת מﬠרכה אחת, לא יותר, ואת ה־לא לא לא, אין עם ישראַל, יש אילוסיה ציונית, ואת אין מקום אחר, ואת אני הנני פסימיסט, פּסימיסט עד השורש, וגם את דברי לא תמו, ולא תמו דברי, ודברי לא תמו, עד היום הזה, אבל גם את “כל הצדפּים שגביעיהם היו למﬠלה היו מלאים מי אוקינוס נוצצים לאור השמש", ואת "היה בוקר יפּואי", ואת “האחות הרחמניה בﬠלת הﬠינים השקדיות האיטלקיות", באופּן מיוחד שכמוהו ﬠוד לא נאמר, ושחיכה להיות נאמר יותר מכל, ועד לדפּים האחרונים הבלתי נשכחים, שבהם "עמדו הזקן והילד, נﬠטרי קוצים, החמה זרחה, כמו לפני הגשם. ההוויה היתה הווית קוצים. כל החשבון עוד לא נגמר."

באביב 1996 נערך באוניברסיטת ת"א ערב ברנר, וחגית הלפרין הזמינה את יזהר לשאת בו דברים. יזהר ביקש להפיץ בין המשתתפים את "התנצלות המלהב"ד" המקדימה את שש "מחברות" מכאן-ומכאן – ספרו האחרון של ברנר – קטעים שנמצאו כביכול בתרמילו של אחד הנודדים בתפוצות הגולה.

התנצלות מאת המלביה"ד
מוציא לאור אחד ממַכּרי פּיתני – וָאֶפּת – להביא בעזרתו ובהוצאותיו לדפוס את הכתבים כדלקמן, שהוצאתי מתרמילו של אחד הנודדים והכואבים בתפוצות-הגולה. ואמנם, ידוע אדע, כי לא אוכל לעמוד בפני אלה הקוראים והמבקרים, שיטענו על רכּוּתי – אם רק יואילו לדבר בלשון רכה – להכניס עוד כתבים, כלומר, רשימות קטועות ובלתי-מסודרות לספרותנו המסכנה, המלאה רשימות קטועות ואי-סדר גם בלאו הכי, בעוד שנחוצים לה, כידוע, דברים שלמים, מהוקצעים וגמורים; אבל בכדי ללַמד איזו זכות, מקצת זכות, על עצמי, הנני להזכיר, כי גם אנכי טענתי – ולא רק זאת! – להמו"ל הנ"ל בעת שבא אלי בהצעתו. אנכי טענתי אליו: "מה בכך שבעל-המחברת הוּא, כדבריך, איש שהספרות היתה אומנותו? במטותא, איזה ערך אמנותי יש לכתביו הטרוּפים האלה, שפּתוֹס שירי אין בהם, ואף לא רחבות-הדעת, ואף לא שכלול-הנוסח, ואף לא כל אַרכיטקטוּרה, ואף לא התבטאות הנפש הכל-עולמית, כמו שדורש מבקר אחד בדברו על תעוּדת האמנוּת, ואף לא מטרות נעלות אחרות – המטרות הנצחיות של האמנות – לרומם את הרוחות ולגרום עונג אֶסתטי?… הגע בעצמך, מה יש פה? איזו חשבונות, וידוּיים, מכתבים, אי-אלה קוים, בלי כל קשר, בלי כל ענינים יוצאים מן הכלל, ואפילו בלי כל סימבּוֹליקה פיקאנטית!… במטותא, קוים דלים, קלוּשים, כחושים, בלי כל חלב ודשן של אמנות!" כאלה וכאלה דיברתי למכירי המו"ל בהתגלות-לבי, אבל שומע לא היה לי ממנו וכל הטענות לא הועילו. "אמנם – אמר לי העסקן הספרותי העקשני, מבלי לענות כלל ממין הטענה – למרות שלא קראתי את אלו הרשימות אלא בהעברה בעלמא, כדרכי, כמוני כמוך יודע, שקוֹמבּינציוֹת של סיפור, לדאבון-הלב, אין בהן, וזה ודאי אינו מן המעלות היתירות, אבל הרי אנו נהיה אומרים במודעות בפירוש: רשימות, כלומר, לא סיפור…איננו מרמים איש: הרי לפניכם לא-סיפור; הקורא יקרא והחדל יחדל. יתר על כן: לא פחות ממך יודע אני, מי הוא בעל-הוידוּיים האלה, ואילו היתה כוָנתי בהוצאה זו אמנות אוביקטיבית או אפילו סוביקטיבית, כלומר, להבליט בצבעים בהירים את אישיותו של הכותב, ודאי שלא היה הדבר כדאי, כי באישיות זו אין כל חדש, וכבר היה הטיפוס הזה של צעיר טוב ואידיאלי, אבל חלש ברצונו ובטלן גמור, בלי כל יכולת לעמוד נגד נחשול-החיים, לזרא בספרותנו, ולא עוד אלא שלפי דעתי, בכל מקום שיש כאן השתפכות-נפש סוביקטיבית, צריך למחוק, לתקן, להשמיט, לשמור את הכלל הקלַסי : יצוֹר, צייר, ודוֹם! – במלה אחת, להכשיר לדפוס…גם לשפר את הסגנון הלקוּי…כמובן מאליו!" – "מובן מאליו! – נמשכתי אחרי המו"ל שלי כהד, אף כי בלבי לא הסכמתי לו לגמרי (ובאמת לא עשיתי זאת: קצת מחמת התרשלות וקצת מחמת פקפוק, שמא, אם מדפיסים, צריך להדפיס הכל ובסגנון־הכותב…) – אבל אם כן – שבתי לסורי – מעיקרא דדינא פירכא: למה בכלל להוציא את הכתבים הללו?" – "למה? – הצטחק איש־דברי, כמו שמצטחקים לתמימותו של ילד – וכי מה נפסיד? אֶה, לא נפסיד; – ובכדי להחזיר את ויכוחנו לגבוליו המופשטים, ששם אין סכנת ההפסד מצויה כל כך, הוסיף מו"לי – רואה אתה, הנה היטבת להעיר על אֶסתטיקה… מובן, שאני אינני קהה כל כך, שיצטרכו להגיד לי, כי מן היופי הציורי יש כאן אך מעט מן המעט, ואולי לא כלום לחלוטין; את הפובליציסטיקה הלא נסיר, כאמור, אבל התוכן… בתוכן… מחיי ארץ-ישראל… זאת אומרת: קהל הקוראים מתענין עכשיו"…

– מה? חיי-ארץ-ישראל? – לא יכולתי כאן לבלי לשסע אותו בצוָחה – מה רצונך לומר בזה? מה כוָנתך? כלום מתוארים בכתבים האלה חיי ארץ-ישראל, כפי שקוראיך היו רוצים לקרוא מעל הספר? כלום יש פה מחזות פיוטיים מהדר גאון הכרמל והשרון, מהעבודה על שדמות-בית-לחם, מגבורות ילידי וחניכי הארץ, הרוכבים האמיצים והרובים המצוּינים, מהטיולים הרבים, רגלי ועל חמורים, בסביבת החרמון ובעמק-יזרעאל, מהחגיגות הלאומיות ביהודה, שבכל שבוע ושבוע, מהחיים החדשים והרעננים, מאהבת בנות-ציון וירושלים, התמוֹת והצנועות? – לא! לא! מה יש פה מכל אלה החמודות? הן אף לא צל, לא זכר…לא, אם אל מול פני דרישות-הקוראים הנה הולך בכתבים הללו – תנחל קלון מכּבוד!

– דא עקא, אבל אין השד נורא כל כך! – ענה על זה המו"ל המנוסה באומץ-רוח – ודאי, שהיה טוב, אילו היה קם אחד מסופרינו לכתוב…כמו שדרוש…מבין אתה? אבל גם זהו פתגם קלַסי: "באין דגים – גם הסרטן לדג יֵחשב"… ודיֵנו, שבמודעות יהיה כתוב: "רשימות מהחיים החדשים המתרקמים בארץ-ישראל"…אה, אלמלי רצית אתה, למצער, להוסיף קצת נופת… פו, לומר: נופך משלך – (לי אין פנאי) – לא?… ובכן, שריר וקיים… אנו מדפיסים את הספר גם כך… ואם תקניטני, אומר לך, שלמרות כל המגרעות שברשימות האלו מן הצד האמנותי, האוביקטיבי והסוביקטיבי, – בינינו לבין עצמנו – הנה יש בהן זעיר שם איזה כשרון ריאלי… זאת אומרת: מחברן אינו מחוסר כשרון… רצוני לומר –

ברם, כל האמרים היו כבר למותר. ודאי, שעוד היה בכוחי לעורר איזה צריך-עיון ספרותי חדש גם בנוגע לזה ועוד היו בפי מלים להוכיח לו שגם ריאליוּת זו, שישנה פה בחלק הבֶּלֶטריסטי, אינה אותה הנַטוּרליוּת הרחבה, המקיפה, הכוללת, ואף לא הריאליות העליונה, המתרוממת עד לידי מבט-מעל על חזיונות-החיים, אותה הריאליות, שאינה מתארת מה שיש, אלא נותנת מה שצריך ואפשר להיות וכו' וכו', כי אם – אויה! – ריאליוּת פשוטה, קצוצת-כנפים, ריאליות זוחלת, ריאליות פוֹטוֹגרפית וגו' וגו'; אלא שכל המלים המוכנות שלי, בצירוף עם ההמלים המוכנות שלו, שהיו עלולות לבוא מיד אחרי, הפילו עלי פתאום משום מה איזה פחד לרגע והתאפקתי ונשתתקתי. אגב, ראיתי, שמו"לנו מתעקש להוציא לאור, ועם עיקש למה אתעקש אנכי? האם לא די בזה, שלא כיחדתי דבר תחת לשוני והגדתי הכל מראש? –

ישפוט המעיין.

על ב ר נ ר

חברים, לפני ארבﬠים שנה נהרג אדם יהודי כבן ארבעים שנה בפרבר שׁל יפו, ופניו היו כבושות בחול של השביל הצר. ימים אחדים קודם לכן נתפרסם בקונטרס רשימה בשם ”מפנקס" ובה תיאורֵ של שיח פּגישה תמימהנרגשת ﬠם נער פוﬠל בפרדס, מאירה באור של התפייסות. כאילו זמם הבורא לגבש במופגן את תמצית הוויתו של אותו איש במעמד אחרון נורא: בדרך מותו, במקום מותו, וברשימתו האחרונה.ְ "שכנינו הפּראים" כתב ברנר זמן לא רב קודם, בדבריו על אהרון שר, שכמו תמיד אינם יודעים את אשר הם עוֹשׂים, את מי הם רוצחים, את מיטב האנושות.

וכך נשארה תלושה ההוויה הנרגשת והמתפּייסת, לא גמורה. קטﬠ תלוש מפנקס לא גמור. חשבון בלתי גמור, שאלות שנכרתו באמצﬠ, דיבור שניתק, ממש בנקודה המכרעת, על גבול ההיפוך בין יאוש לתקוה. מפנה שהסתמן באמצע "הדיבור המתחיל" אשר היה "הדיבור המסיים" בכתב אשמה הנורא ביותר שׂלו ב"הﬠרכת ﬠצמנו בשלושת הכרכים”, דיבור מתחיל זה אמר: “מושבי ﬠובדים”, הם תקוותנו ולא הוסיף לאמור הרבה אחרי זה.

במילה שהוא משתמש הרבה בכתביו, ותו, ולאחר זה, אין עד כאן. מומנט התהפכות זו ממצב הרוח הקודם למילה שהמשך אחריה כמﬠט ולא בא: "מושבי עובדים”, מומנט התהפכות זה הוא נושא השיחה של הערב. אין לך מרחק, מאלף, וגורלי יותר ממומנט מהפּך זה בחיי אדם, בחיי חברה. זאת ההזדמנות לבוא ולהביט. זאת ההזדמנות להשקיף לאחור ולנסות לתהות בפנינו. ברגﬠ שנראה היה כרגﬠ של "התבהרות", ושחבריו ידידיו ומוקיריו של ברנר לפני אותו תאריך גורלי, ראו ושחו ביניהם על איזו "התבהרות" אצל ברנר, התבהרות שבאה בביטויים, כמו מה שאמר על טרומפלדור,ְ אשרי מי שמת בהכרה כזאת, למראשותיו טוב למות, ביטויים כגון מה שאמר על אהרון שר, ביטויים כגון אותם הביטויים שׂמופּיﬠים פה ושם עם שנותיו האחרונוֹת, ומהרשׂימה האחרונה מהפינקס שהזכרתי. התבהרות זו קודם שנדע לאן היא פונה ומה יהיה כשיקדירו השמים הסתכם דברו של ברנר.

לגיבורו הראשון קרא ברנר בשם ירמיה פירמן. וכירמיהו הענתותי כך היה ירמיה ברנר זה, בצל השליחות להרוס לנתוש ולנתוץ להאביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. את ארבעה הקשים האלה מיצה ﬠד תום. לנתוש לנתוץ להאביד ולהרוס, את המאירים, לבנות ולנטוע אל זה רק הגיע. אבל כמו ירמיהו הענתותי, היה גם פיירמן ברנר זה איש בוער. בער בו דבר כאש ﬠצורה בעצמותיו. במקום אחד במכאן ומכאן (שהוא אגב אחד מספריו המרכזיים), ואין לתפוס ואין לשוחח על ברנר בלי מכאן ומכאן לפנינו, תמצאו משפט כזה: " אני בוער, השמן מוﬠט הוא והלהבה גדולה, ממש כך היה, שמן מוﬠט שהות חיים, שהות דיבור קצרה 

(חסרה שורה)

ברנר. אמת היא שרק מעטים נזכרים והוגים בספריו, מעטים בלבד. אולם השפעת העקיפּין שלו, ההשפעה הבלתי אמצﬠית רבת רושם. והשאלות ששאל, התהיות שתהה, והשיברון שנשבר בנקודת שאלה כפי ששאל, אלה לא פסקו. אלה תוקפם עד היום ותוקף זה מחייב, דומני, כי אין הקדמה יותר טובה לבוא אל ברנר לתפוס את ייחודו ואת ייחוד שליחותו, אם אמנם יש לסופר שליחות, (דבר הטﬠון הבהרה) ודומני שאין הקדמה יפה מזו מאשר דבריו, במאמר "הזכרה ליל'ג": וכך אומר בעל "המעורר" ומספר על האדם המצלצל: נשווה בנפשנו, שני אנשים שוכבים בחדר אפל. ושומעים צלצול פﬠמון בית תפילה רחוק לראש אשמורת. האחד חושב על הצלצול, על צליליו, על הודו על נﬠמו, ומחשבות השני נתונות, משום מה, בﬠיקר למצלצל, לבןהאדם העומד שם במרכז ומושך בפﬠמון. הוא חד לנפשו חידות, אם אותו המצלצל הוא איש אשר שנתו תערב עליו וחובת משרתו לקום ולמשוך בפﬠמון היא בﬠוכרי שנתו, או מי יודע? אולי האיש סובל מנדודי שנה, כל הלילה יתהפך על משכבו, ללא נחת. והשעה, שעת קומו לעבודת חובתו, דווקא היא מביאה גאולה לו.

וכך הוא הוגה במצלצל, עד שהדי הצלצול כמﬠט שנבלﬠים בשבילו. אל תחשבו רבותי כי חרש הוא האיש השני, התאמינו כי מחשבותיו הן פחות עמוקות ממחשבות הראשון? והתרשמותו פחות דקה מהתרשמותו של חברו? לא. לאו דוקא תוכן מחשבות זה או אחר, עושה אדם לחושב, כי אופן המחשבה, לאו דוקא בתוכן הרומנטי של השיר ﬠושה את בעל השיר למשורר, כי אם כוחו להתרגש באמת ולבטא לפי דרכו את רגשותיו האנושׂיים: אנא שימו לב כי (ולניתוח ספרותי מפורט לא יספיק זמננו, אולי תעשׁו זאת בﬠצמכם, אם מי מכם יראה צורך), אבל אנא שימו לב למוטיבים הכלולים כאן וחוזרים בלי סוף, טיפוסיים ואופיניים כל כך למספר. קודם כל החדר האפל, ולא סתם מקום כלשהו, דווקא חדר אפל.

ושני אנשים, האחד מתרשם מן המוסיקליות שבצלצול, מן הצלצול כצלצול, כערך בפני ﬠצמו בﬠולם. והשני אין לו צלצול אלא יש לפניו אדם מצלצל.

מה קורה לאדם הזה: האם טוב לו לצלצל, גאולה לו לצלצל, או הצלצול מפריע את מנוחתו. האדם והצלצול אין צלצול זולתו. והוא חד חידות.

בהמשך דברי אייחס חשיבות מרובה, ואוליֵ אפילו חשיבות מכרעת, לביטוי הזה – "חד חידות'. דומני כי בלקסיקון של המילים הברנריות האופיניות יש למילה זו משמﬠות קובﬠת ביותר, ומן הראוי לשים אליה לב כבר בפתיחה. "חד חידות”. הוא איננו שואל שאלה, הוא איננו מניח הנחה, הוא איננו מהרהר הרהור, אלא הביטוי הוא בכפל מילים – "חד חידות". יש כאן בבת אחת חידת אדם, האיש המצלצל, כשם שיש כאן חידת ﬠם. אולם עד שאנו מגיﬠים אל חד החידותְ הזה, אל האדם שמן החדר האפל שומע צלצול והצלצול מזכיר לו אדם, ואיננו דבר בפני ﬠצמו. מן הראוי לשים לב שכל דיבור ברנרי ובתחילה היה הוא שמו גדול, בקרב הימים מצאו בניאדם, כפי שהם מוצאים עד היום, דרכים להתחסן בפני דעות קשות.

מה עושים כנגד דעות קשות שאינן מוצאות חן בענינו, שאנו קצת בוסרים עליהן, מה אנו עושים בפני דעות שהקונפרונטציה, הנוכחות או הﬠמידה מנוכח להן מביאה אותנו לאי נוח, לאי נﬠימות? יש מכניקה של פסילת האומר. אחת מהן היא עלידי הדבקת תווית מוכנה מראש. מי מאתנו לא מנוסהּ בדבר הזה, להדביק תווית על משהו. יהיה זה בדרך התמימה ביותר, נכנס משהו זר למקום בו אנו יושבים, שואלים מי הוא זה כדי להיות מוכנים להדביק עליו את התווית. יתכן שהתווית לא יהיה בה אלא פלוני הוא בן פלוני, יתכן שיהיה בה משהו אמור נוסף, ויתכן כמו שהיה במקרה של ברנר, שאומרים עליו פסימיסט. וכשׁאומרים עליו פסימיסט, מתחסנים ונחלצים מדבריו. הרי הוא מועד לדבר שחורות. הרי הוא מועד להגיד דברים רעים. הרי הוא מועד לראות רע וזווית ראותו זו ידועה מראש, על כן אין להתרשם מדבריו. אחרי ששומעים כל דברים שהוא אינו ערב ביותר, מוציאים את התווית ההיא ומדביקים על חוטמו של אדם לאמור – פסימיסט ואפשר לחיות הלאה.

אולם ברנר ﬠצמו קובﬠ את הפסימיזם הזה ומדביק ראשון לכולם את תוויתו. ﬠוד בספורו הגדול הראשון "בחורף", הוא קורא לﬠצמו שם בשם שוטם הכל. שונא הכל, וכך הוא אומר:

"חורף קרח עולמים מכסה את קירות ליבי, שיעמום כהה, אשר מפניו תיבול כל תשוקה, ומנשימתו ימות כל רגש – תוקף את כל פנימיותי. אני מתהווה חסר תנועה. אני נעשה משא כבד על נפשי, רק דרך מוחי מסתננים תמונת חוטמי, קול דיבורי, זקני, צחוקי, אנחתי, ואני סותם ביִ את הכל, נקוט בנפשי על הכל נכלם ומתבייש מהכל, כל מה שיש בי נראה מאוס, מזויף, נלעג, מעורר גועל, כל הוויתי מעוררת בי רגש של אשמה ורושם של תיעוב. אין לי מקום." אחרי כתב כזה, אחרי מילים כאלה, וטורים כאלה, (ולא אסוג הערב לשום דבר הדומה לפסיכולוגּיה כדי לראות מה אפשר ללמוד על נפשׂ האדם, בתור תיאור כזה, אם כי זה יכול להיות מﬠניין), אבל התיאור הזה כשׂלעצמו, של הרגשה של מיאוס, כשהוא ﬠצמו שונא את עצם הוייתו ואת קיומו, מתמצה במילה אחת: גועל. ב"שכול וכשלון" הוא מכנהְ אותו בשם מדויק יותר: – בחילה. היא הבחילה, אשר הספרות המודרנית, מצאה את ביטויה באחד מספריו הראשונים של סארטר – "בחילה”. והוא לא רק קנה־מידה להﬠרכת אדם את ﬠצמו, לא זו בלבד, אלא לפי תפיסה זו אין חש אדם את העולם דרך אהבה, דרך ידידות והבנה, אלאֵ דווקא דרך בחילה. כמו שאחר, אחד הסופרים הגדולים של דורנו, סופר שוודי בשם פר לאגרקויסט מנסה לתאר בספר אחר שׂהשנאה היא הדרך היחידה להבין אדם את אדם ולתפוס את העולם.

אז גישה זאת של סותם הכל הרגשה זאת של בחילה וגועל, הרגשה זו של אין מקום, כבר בסיפורו הראשון ב־1903 בחורף, אבל ב־1911 הוא כותב בספרו האחר, ספרו הגדול מכאן ומכאן, הוא מתאר את ﬠצמו במילים הבאות:

"שמע נא,יצלצל זה באוזניך כמו שאתה רוצה, (ושימו לב למילה יצלצל), ואני הנני פסימיסט, פסימיסט עד השורש, ומכל ויתורים לא, לא, לא. אני מקלקל את ההויה, אני מקלל את קללתי ועל פסימיותי אל אוותר. לא אוותר."

ובכן, אין זו פסימיות של מקרה, של מצב רוח רע, של אכזבה פה ושם, לרגלי איזה קונפליקט שׁאירע בשלב אחד של החיים. זה פסימיסט עד השורש, שכל הוויתו ולא יוותר עליה, כי אם יוותר על זה ויתר על ﬠצמו. כי אם אדם הוא פסימיות, וויתר על פסימיות, ויותר על היותו, כל עוד הוא בהוויה – זאת ראיתו, זאת תפיסתו, על כך הוא בונה דברים ומשום כך הוא כותב דברים ומשום כך הוא פונה לקהל. אבל הפסימיות הזאה מתבטאת בביטוי המובא: – האופייני הﬠומד במרכז הספר הזה, מכאן ומכאן והוא ידוﬠ למדי. ובכן, תוך שיחה, בדיאלוג בין שניים, נעלם הכל, ונותר הﬠיקר: ומה יהיה סוף סוף אתנו? אתנו היהודים? אין תרופה. כל תרופה. כל תרופה? כל תרופה, אתה כאן נשאל במר רוחו ובזוב דמו, פרפלן. המילה הג'רגונית דויטש האחרונה אותה השיחה התגנדרהָ בבעלת הודאת בעל־דין מחריפה. והיא המטביﬠה את חותמה על כל ההוויה הזאת. "פארפאלן".

בספרו האחרון שלמרות שמו הקודר – "שׂכול וכשלון" – גם שם רואים סימני התבהרות פה ושם, אבּל גם פה מתואר ﬠנין זה של פסימיות, ביתר תוקף בדברים הבאים:

שוב התגברה הבחילה. עד לבלתי נשוא. לידיה ופניה של הנוכחת שם היתה בﬠיניו הבﬠה, של יציר בעל רגל אחת וצפרנים רבות, שנפל לתוך גומה וכבר נכשלו כוחותיו בהתאמצותו לצאת מהם, אלא שצפרניו בכל זאת ﬠדיין תקועות בכותלי הגומה המלאה טחב ורקב ומק. תקועות כמתﬠודדות וכבלתי רוצות להודות בשום אופן שכאן כבר נגמר הכל.

השמעתם תיאור של הוויה הדומה לרגל אחת ﬠם צפּרניים מרובות, תקוﬠה בקיר. איזה מן חוויה קפקאית, איזה תיאור של סיוט לקפל הוויתו של אדם דוגמת רגל אחת עם צפרניים רבות. ואיזה מן היאחזות שאין לנו שכל, שאין לנו תקווה, שאין הכל אף על פי כן, ואף על פי כן היא אחוזה. והרגשה שכאן כבר נגמר הכל. במקום אחר באותו ספר הוא מזעיר את הביטוי – "לחוש כל אימת ילוד אישה המיותר" אדם בﬠולם הוא מיותר, הוא סובל מאימה, כולו פחדים, כולו זרה, וקיומו בלתי מוצדק ובלתי מוסבר. פלא, שבצד פּסימיסם גדול זה, שבניאדם בדרך כלל מנסים לעשות אותו לפשטני, ולאמר שאילו הוא כל־כך פסימי, אז מה הוא חי למה הוא ﬠושה, בצד פסימיות זו, יש לפניכם איש בצל תאוות חיים יוצאת מן הכלל. רﬠב לחיים. צמא לחיים. צמא לחיים צמאון חייתי, ברוטלי כמﬠט. נהנה ורוצה להיות חי למרות כל אותם הדברים. כתביו, מכתביו שיחותיו, דברי חבריו שהכירו אותו מתארים את ברנר כאוהב אדם. ואף על פי שיש לו רגעים ספורים, רגﬠים קשים ורגעים דוחים, הוא הומניסט בהוויתו, ולא כאידיאולוגיה, אלא אוהב אדם ובעל תאוות חיים המוצאת את ביטויה בכמה וכמה גילויים, שﬠוד נעמוד ﬠליהם להלן.

אבל ביזוי ﬠצמי זה, רדיפת האדם אחרי הגדת הדברים המציקים לו, פסימיזם מיוחד זה, שעוד נראה מה טיבו ומה מקורו, איננו כאשר יש לפעמים אצל אנשים שהם פסימיסטים לגבי תהליכים ועובדות שבעולם, אבל די יודﬠים להינות בפינתם שלהם, באשר ידם משגת. ברנר מתחיל בדבר הזה מן הנקודה הפנימית ביותר של הוויתו. הוא איננו יודע לצייר לנו דברים אחרים מאשר הרגשה מרכזית זאת, ואין אצלו שני עולמות שזה, במעגל הפנימיביותר, וזה שבמﬠגל הרחוק האחרוןאו הקדמי, על כל פנים מסביב, שם הפסימיזם שלו נובﬠ. מתחיל מעצם תוך הוויתו. והדוגמאות הבולטות לכך הוא, האוטופורטרטיות. כיצד מצייר האומן את דיוקן ﬠצמו. הן כדיוקן האומן כאיש צﬠיר, ובין דיוקן האומן כאיש לא־כל־כך צעירואינני יודﬠ מה דעתכם ﬠל גיל ארבﬠים, על כל פנים שׁמלמﬠלה מעשרים הוא רואה את ﬠצמו כזקן.

בספרו – "שנה אחת",  בעמוד הראשון, מתואר גיבור הסיפור. הוא מתואר בצורה הזאת: כשהוא, גיבור הסיפור, מביט בראי יש שהוא חושב על אודות עצמו. שדומה הדבר כאילו טבﬠ פעם במי שלולית, וכבר התחיל גופו צבה ומתנוון, ובאופן כזה משוּהוּ משם כי ארוכה לא היתה לו. זה הגיבור. זה תוארו היפה! זאת היא האסתטיות שלו: הוא טבע. אפילו לא במים עמוקים, בשלולית, ושהתחיל כבר מרקיב והתחיל גופו צבה ומתנוון, הוציאו אותו, הכניסו אותו לחיים, ואמרו לו – תחיה הלאה. וזהו המשוי מן השלולית, הוא הגיבור שצריך לדחוק את ליבנו להזדהות, השתתפות בגורלו לאורך הסיפור הזה. לא אלאה אתכם בתיאורים דומים ורבים שאמצאם לאורך כל ספריו, תיאור הוא כיצד הוא מתאר את אובד העצותֵ במכאן ומכאן. תיאור כיצד הוא מתאר את יתר הגיבורים, את אביו למשל. הן בחורף, בין אם במסביב לנקודה אביו של אברהם זול. תיראו מה יוצא מדמותו, מתוארו של האב הזה, איזה כלי מכוער, אנטיפטי, כולו רע. רע בצורתו, מכוער, מכוער בקומתו, באופיו המוסרי, פנים ואחור, אולי הדברים האלה התבלטו יותר אם, נראה איך מתאר באחד הסיפורים האחרונים, והסיפור שהזכרנו אותו שכול וכשלון שנכתב אמנם הרבה שנים [קודם לכן] והתפרסם לבסוף ב-1920, בצורת ספר. שנה לפני מותו. שם הוא מתאר אפיזודה של אהבה. שם יש תיאור, ויתכן שהוא היחידי בכתבי ברנר של נשיקה, כדאי לשים לב לדבר.

"הוא חיבק אותה בזרועות רכות. שמﬠ את דפיקות לוח ליבה החלק. העתיר על שׂערותיה נשיקות לוחשות, דוממות, תחושות, צרובות, היא הוציאה מיד גניחה נוראה והתלכדה בו בהשכחה עצמית גמורה, רגעים ממושכים לא הרפּתה ממנו. אבודת עשתונות. העניקה ללחיו, לעורפו ולשפּתיו נשיקות, נשיקות ונשיכות, נשיכות דם בסופן של נשיקות. גיחכה, למה נתקלקל מלבושה. כפתור מאפודה ניתק, נקרﬠ. חזה כאילו נשם נשימות אחרונות, וחבלים הקטנים שלו באו עד החוף כאילו הלאו דם, ריח רע, ריח בליעה וקיבות מקולקלות. התחיל נודף מן הפיות ומן הגופים."

זאת היא סצנת נשיקה של ברנר.

אילו היה זמני אתי, אפשר על יסוד הקטע הזה לראות דברים שונים ורבים ממה שנשוחח עוד הערב. אבל זמני לא יספיק, ולפיכך, אם יש מישהו המעוניין יעיין אחרכך ויעשה את אותו הניתוח בﬠצמו, של כל אותם אמצעי ביטוי ואופני הדגשה אופיניים. מה איכפת, מה קודם, מה במרכז תאורה זו. מה רוצה במאי של מחזה זה להציג לפנינו ולהבליט בעקר.

אולם הפורטרטים העצמיים האלה, ההרגשה של ההוויה שבה הוא חי, הרגשת עצמו כמשהו המעורר בחילה, הרגשת העולם כמשהו שמעורר גועל, כל אלה ביחד אינם עומדים בשום אופן בסתירה לאותה הרגשה שיש לנו מדי קוראינו את כל כתבי ברנר, של וולקן של כוח. כוח עצום וגלמי כוח בלתי מפורק, שעד כמה כתב ברנר בשנות חייו הקצרות, כרכים מרובים של ספרות, וספרות יפה! ביקורת ורשימות, לא דלה ולא הגיע עוד לשורש של תחילת ההרגשה של הוולקנית הזו של מה שיש לו לאמר. כל אלה מתוך זווית ראיה מסויימת, כל אלה מתוך הרגשה גורלית שהוא חי, הוא ﬠצמוֹ חבריו עולמו איתו, חיים בעולם שהגיﬠ ﬠד אבסורד.

הוא חי באבסורד, בהרגשת האבסורד.

חברים, שלושה היו שנולדו בﬠרך באותה שנה, למדו באותן ישיבות, גמרו בﬠרך באותה תקופה, ומפרסמים אפילו בערך באותו זמן. זה היה ברנר, גנסין ושׁופּמן. איש איש פנה לדרכו. שלושתם כאחד שותפים בביטוי הזה של הרגשת האבסורד שמה שהוא שהיה תמול שלשום אחרת, תם. ומה שהוא שמתחיל ברגע זה, והוא הרגשתו תגובתו, קריאתו היא קריאה של אבסורד.

כל ימיו ערך ברנר חשבונות. כל ימיו ישב וניסה לסכם סיכומים, כל ימיו תבﬠ סיכומים חסרי פניות, אכזריים, אמיצים וישרים. ההרגשה שלו היתה שאם הוא מדבר בחוסר אילוזיה, הוא עושה את השרות הטוב ביותר לאדם. הוא ﬠד כדי כך השתכר מהדבר, שנראה היה לו, כאילו זו אמת המידה היחידה והבולטת. אבל אמות מידה כאלה, אין סופר בוחר לו מתוך שיקול או מתוך חשבון קר, אם כדאי או לא כדאי, הוא בוחר אותן משום שהוא בנוי להן. משום שהוא שר אותן. נכון יותר: הוא שר אותן משום שהוא כלי נגינה כזה, שכך הוא שר. והוא היה לוחם על בנין זה, הרגשת ההקניה, בהקנית ההרגשה של אבסורד, שלילה מוחלטת. כל ימיו ﬠסק בהערכה עצמית שלו, של חברתו, של העם. כל מקום שהוא בא. אולם, שני מאזנים עיקריים השאיר לפנינו ברנר, נסיונות סיכום אלה. האחד הוא מאזן חשבון האישי, האחר הוא מאזן חשבון העם היהודי. האחד הוא מאזן חשבון מה שהיה ﬠד אז בגולה, איך נראתה הגולה, ומהי האמת ﬠל הגולה, האחר הוא המאזן של ציון, כפי שהיתה באותה תקופה שהוא חי בה. שתי הערכות אלה, או שני מאזנים שנתיים, מאזני השנה, או מאזני תקופות השנה, שערך ברנר, נמצאים דומני בשניים מכתביו באופן בולט ביותר. האחד מאמרו "הערכת ﬠצמנו בשלושת הכרכים", שדרך ברנר הוא ﬠושה את חשבון ההיסטוריה היהודית, סליחה, דרך מנדלי; הוא עושה את חשבון ההיסטוריה היהודית, והשני בסיפור, או ספק רומן, מכאן שהוא עושה חשבון עם ההתישבות, ﬠם החלוציות, כפי שהיתה אז, ﬠם העליה הראשונה והשניה, ﬠם ציונות ציון, ﬠם אידואולוגיה, עם סוציאליזם, עם כל אותם הדברים שמלאו ליבו ועולמו, אופקיו של בחור בימים ההם.

במאמרו, בהערכת ﬠצמנו בשלושת הכרכים, מוצא ברנר הזדמנות לﬠשות סקירה נוקבת עד התהום של חשבון הﬠם היהודי. סקירה אשר אינה יכולה להראות אחרת אלא כתמצית [ה]הערכה האנטישמית [ביותר] שנשמעה אי פﬠם, על הﬠם היהודי. אשר כפי שתראו אחר־כך, לא לחינם הזדעזﬠו, קרובים ורחוקים, משהתפרסמה הערכת ﬠצמנו זאת. בקטע אחר־קטע, ואני רק ארפרף על הנושאים, אראה את דעתו, מה שהוא קובﬠ. הלשון של היהודים, ליהודים אין לשון, אף על פי שהם מדברים הרבה. היהודים חסרי שפה, אף על פי שהם נטלו תשﬠה קבים של דיבורים, הדיבור היהודי הוא אקט־דה־מה. ונﬠנוﬠי ידיים. היהודים איך הם נראים ﬠל פי הערכה אסתטית, הם נקלים ומגוחכים מפני שהם חלשים, ולפיכך, הם בלתי יפים, ולפיכך גם בלתי מוסריים. אם הוא חלש – הוא לא יפה, אם הוא לא יפה – הוא לא מוסרי. היהודים: קבצנות, יללות, אמיתיות ומﬠושות. הﬠם היהודי צוﬠק ולא עושה, יהודי, איך הוא נראה, רותק[?] יהודי כשר בנפשו יפה. חטטים בפניו, זקנו וגבותיו מסובכות, שערותיהם בשיבה ובשחרות, מצחו הגבוה וﬠיניו הטרוטות, פיקת גרונו גדולה, וגבו כפוף. דמות נלעגת של שיילוק חסר כל חיבה וכל הﬠרכה.

ביאליק מספר לנו ב-"אם יש את נפשך לדעת", על מה זה תהילים לאדם היהודי. מהו אומר כאגדת תהילים, לאמור תהילים, מתי אומרים, איזה זכות הנפש – איך ברנר רואה את התהילים

[סוף השורה חתוך]

[…] והבלתי מוסרית כאחד שביהודים. כיעור ואי מוסריות. שהוא תוהה לשאלה הזאת שיש ﬠונים שהיהודים הם פּסימיסטים ופורץ בצחוק. יהודים פסימיסטים? פסימיזם אין היא תכונה גרוﬠה היא פסולה. אצל היהודי, הואֵ אומר, יש התרשלות, חולשה ופּחדנות – שהוא קורא להם בשם פסימיזם. כשׁמגיע לענין של קידוש השם של העם היהודי, למרתירולוגיה, הרי בתולדות העם היהודי מראשיתו ﬠד היום, הוא טוﬠן כך הרי אנו פרזיטים בלתי חשובים ואי מוסריים, אפילו כשאנו עולים לגרדום על מלחמת היושר והמוסר, גם אז אנו טפילים ובלתי חשובים. מפני שכוח אין לנו, מפני שיסוד חיינו אינו בידינו. חשבו אגב, בסוגריים, בעוד ששומעים פה ושם בתוך ציבור הצעירים, במדינה היום, כתגובה על ﬠנין השואה, מפני שכוח אין לנו, כי מי שסוחבים אותו ליהרג, ואין הוא נלחם ואין לו כוח – משהו פגום בהוויתו. מה שאנו שומעים פה ושם בשפה רפה, אומר כאן ברנר בקול רם, שהמרטירולוגיה היהודית של קידוש השם [היא] טפילות בלתי חשובה של ﬠם חסר כוח וחסר ישות. היהודי, הוא אומר, אינו יודﬠ לחיות. אין יהודים חלוציים, ואין אנשי צבא. יהודים בשﬠת שריפה, דרך נשים להם, אין כוח אלא לצעוק. באותו מאמר 'להﬠרכת עצמנו', הוא מגיﬠ לשאלה, של ארץ ישראל, כמתאר מנדלי את בנימין שלו אם הם נושאים נפשם לעלות לארץ הקודש. ארץ ישראל הוא שואל, באופּן היותר טוב – חלום מרחוק. מוטב היה בלﬠדיו. חלום של ﬠם עקר, חלומות רפּים וגעגוﬠי ﬠשן מתפזר. מוטב, הוא אומר, ליהודים לשבת במקומם ולא לשגות בחלומות על הירדן ועל השחיפּון [הקישון?]. כשרון מדיני – אין לנו. מי אפסיים אנחנו. האמונה היהודית, זאת אמונה בכוח נס. לא אמונה יהודית, כי אם התרשלות. וזאת תורת היהודית, דחוק עצמם לכל מקום.

נגיﬠ למקום אחר, בו [הוא] מדבר מהם חוקי ישראל. מהם, מהו התלמוד, מהי כל תורת ישראל, שלמדו אותה דורות ודורות, ועליה דברו וﬠסקו והגו, חוקי ישראל, אומר שם ברנר, חוקים שוטים, רשעים ומגוחכים, שאין דוגמתם בשום קיבוץ בני־אדם חיים, ושכל אחד יתמרמר ﬠליהם מדי היתקלו בהם. רק ליהודים, רגש רליגיוזי ליהודים, מי שאמר כך, אצל היהודים הכל רליגיה מחוסרת יחס. היהודים אינם ﬠם רליגיוזי, כי אם אנשים המחזיקים בדת, רבים מתוך צביעות ושפלות הנפש. הרי לכם תפארת הדת היהודית. אחר־כך הוא מדבר על הסרסור היהודי. אגב פונה ומדבר על הפרוזודיה היהודית בﬠרי המערב בגרמניה ובסביבותיה, אותה היהדות שהיתה טרף ראשון עתה בשואת ההיטלריזם, הוא מתאר אותה במילים הבאות: "כל דברי האנטישמיים ביחס אליה, הינם אמת וצדק, אם נאבה להודות, ואם לא נאבה." אני מקווה שקטﬠ זה לא יפול לידי סרווציוס [סנגורו של אייכמן]. יתר על כן, הוא פונה ואומר האיש שעל שׂמו נקרא המקום הזה, אילו היה איזה ﬠם אחר במצבנו, ואנחנו היינו הגרמניים, הרוסיים וכו', האם לא היינו בזים ליהודי? האם לא היינו שונאים אותו, האם לא היינו מטיל עליו מבלי משים, כל ﬠוון ואשמה? ומסכם והולך בדרכו באותו מאמר נורא, האדם היהודי, הוא אומר, פרזיט, אנטי־מדיני, אין לו דבר קדוש, אינו קשור לשום דבר באמת, רק אל הרווח הרגעי ﬠיניו נשואות, ומגיﬠ לשאלה, מה סוד קיום הﬠם היהודי. איך פגע רע כזה הצליח להתקיים כל־כך הרבה זמן, אמנם ה[תקיימו] היהודים, הוא אומר, אבל ההתקיימות עדיין אין לה זכות. השאלה היא, [איך] יתקיימו [מעתה], איזה צורה אנושית יקיימו. האם לא היה קיום וﬠדות לשפלות שמוטב לא להתﬠניין בה. ערך קיומנו אינו נותן לנו כבוד ביותר. הבו גודל לישראל, מפני שנתקיים? אבל איך נתקיים, כל הﬠם היהודי הוא אומר, כל כוח יחידיו אינו אלא להאנח. להתחבא, להתﬠלם מן האחר הסובל. לצבור פרוטות, להתחכך אצל הגויים, להתפרנס מהם ולהתאונן. הוא מגיﬠ בתוך כך לדבריו הקשים ביותר. בשעה שהוא מדבר כך: – "אם אין כיום תנועה ישובית ארצית גדולה, בין העם היהודי הגדול, אם רק מניינים של בחורים יוצאים מבין שנים ﬠשר מיליונים שהיו אז, (המאמר נכתב ב-1914). ובכן, אם רק מנינים של בחורים יוצאים מבין שנים עשר מיליונים, הנכונים לרחוץ במיצי זיעתם את חלאת הסרסרות הרעה שדבקה בנו, לגול בידייהם המיובלות את חרפתנו ההסטורית, אות הוא, אות קיין, כי סרסורים בסרסרותם ייכלאו, אם העם היהודי ידﬠ לשלוח ממליוניו רק בחורים ספורים לארץ זה סימן שׁהﬠם היהודי אין לו כוח קיום, מכיון שהוא סרסור שאוהב את הסרסרות שלו, שיהודי שיש לו משהו לא יזוז ממקומו, לא יﬠלה ולא יפעל. הלא דווקא המﬠט שעולה, מעיד על הרוב שאינו ﬠולה. שהﬠם היהודי בכלל, איננו ﬠומד בשום מבחן.

ובכן, הוא ממשיך, מפני שכוח לדבר אחר יותר מכובד מאשר סרסרות אין להם, ואם אין כוח, אם אנו דומן ורפשׁ, אם הפיזור יפה לנו, ואנו לו, אז אל תייללו על השמות שההתבוללות עושה בנו. על רוח היהדות ההולך ומתבטל בﬠולם, אל תתחככו כביכול מﬠקיצות בוז מכל צד, שׂהצדק אתם, ﬠם אלה שבזים ושונאים אותנו. ובפרט בפרט, אל תﬠשו עצמכם ליהודים למראית עין, לצדיקים נרדפים על צדקתם, אל תהפכו את הצﬠקה לצדקה.

אלה תולדות ישראל אליבא דיוסף חיים ברנר. דברים אלה כתב כאן בארץ, באותו עיתון שהוא ﬠרך, ב”רביבים”, כאן ישב וכאן ראה כפי שראה ומה שחש לא טמן, ואמר דברים אלה, דברים בוטים, שאולי רק יותר מאוחר, בהרצאה זאת תוכלו לראות מה אני מסמן בהם ומה אני מדגיש, בביטויים אלה שלו. אבל ﬠוד נקודה או שתיים ואני מסיים במאמר זה, נקודה אחת – היהודים לא הלכו בגולה, כלומר לא הוליכו אותם, לא גרשו אותם, הם הלכו מרצונם, כי יותר טוב להם אצל גויים.

היהודים האלה אין לעם היהודי היסטוריה של קידוש השםכי אם דברי ימי ישראל הם ההיסטוריה לציפּיה לאפשרות של התבוללות. אבל לא קבלו אותנו.

[והוא] גומר את המאמר הזה, במילים האלה: "הבוז לכל מה שראוי לבוז באופיינו ובחיינו, התﬠמק ﬠוד יותר בספרות הסיפורית שלאחר מנדלי, הבוז ההיסטורי אלינו לא לחינם היה, הסביבה שלנו נתמסמסה, לא נשׂתנתה. מוצקה לא היתה גם בימים ההם, מחוסרת יסוד מיסודה היתה גם בימים ההם. אנשים עובדים, פּרולטריון אמיתי לא היה גם אז, ﬠניים הולכי בטל היו והוויים, העיקר לא השתנה. עתה אנו חיים באי־סביבה. לגמרי באי־סביבה. ועלינו להתחיל הכל מחדשׂ. להניח האבן הראשונה.

מי יעשה זאת? אנחנו, באופיינו, זו היא השאלה. אחרי זה, הוא אומר, תפקידנו ﬠתה, להכיר ולהודות באי־היחוס שלנו מימות ﬠולם ועד עתה. בפסול האופי של היהודים. ליהודי אופי פסול וצריך להודות ולהכיר בכך, הוא אומר. ולהתﬠלות ולהתחיל הכל מחדש. ואחר מגילה זאת, אחרי מגילה טרגית נוראה, שוללת זאת, שחורה משחור, החותרת תחת כל יסודות העם והﬠם היהודי, הוא גומר את המאמר הזה במילים: מושבי פוﬠלים זוהי, הרבולוציה שלנו.

כי אז זו, כמו שאמר בשׂעתו אהרון דוד גורדון לאחר שקרא את המאמר הזה, [מסקנה] כל כך מפתיעה, כל כך פתאומית, כל כך לא יוצאת מכל מה שהוא אמר מקודם, שאין לה טﬠם ואינה אומרת דבר. יתר על כן, אהרון דוד גורדון יצא במאמר מיוחד בשם "הﬠרכת ﬠצמנו",  ובמאמר הזה הוא מתווכח קשות ﬠם ברנר, על האופן של הערכת ﬠצמו זאת. ואני מרשה לי להגיד לברנר מה שאני חושב לאמת, כשם שהוא הגיד לנו מה שהוא חשב לאמת. ולא רק לברנר, שימו לב, כי אפילו אם יבואו כל הדוסטויבסקיים וכל השקספירים לﬠולם, ואפילו יצטרפו אליהם כל מי שחפצים להצטרף אליהם משלנו, וכולם יחד ירקו כך על שערנו, ועוד יוסיפו לחללו בחמלתם, אני אגיד להם, ואני חושב כי כל יהודי שאינו בוﬠט בחלקו ולצערנו הגדול רשאי להגיד להם, אתם אינכם מבינים את צﬠרנו, כי לא יפה הוא צﬠרנו, כי אין בכוח של כל צורה יפה שבעולם לבטאו, כי ﬠמוק הוא מן האסתטיקה שלכם, שלכם, כלומר – ברנר, דוסטויבסקי ושקספיר, ומין האינטואיציה האוטומטית שלכם, ואפילו אם יהיה פיכם מלא רוק כים, ורובכם לא ישיג את צﬠרנו. וגם חמלתכם המעליבה ומחללת עוד יותר אלף פעמים יותר, בל תשיגהו גם היא. כי צﬠרנו נשגב מכם ומנשמתכם הגדולה היודעת להתגדל את בני תמותה, כי את הסוד שעימו אנו אחים לצרה או של השוכן אתם בתוך טומאתם, אינם יודﬠים. והוא מוסיף: הרבה למדתי מתוך הערכת ﬠצמנו של ברנר, בייחוד למדתי לדעת את מקורן של הרבה מבוכות נפשיות בקרבנו בדור הזה. שום ציורים בלטריסטיים, או מאמרים פובליציסטיים לא היו מגלים לי כלכך את נפש חלק ידוﬠ מבני הדור, כמו שיצא מתוך אי התאמה שנגלתה בהﬠרכת ﬠצמנו זאת. רק דבר אחד לא למדתי, לא למדתי את ﬠצמנו. קטגוריה בלי יסוד, אומר גורדון. קריקטורה גרוﬠה אינה הﬠרכה עצמית. קריקטורה כזאת או מﬠין זאת, אפשר לﬠשות מכל אדם בכל ﬠם, בלי יוצא מן הכלל. במקום שיש ידיﬠת חיו של המצויר מכללם וכל פרטיהם בכל העשרים וארבﬠ שﬠות מעת לעת שלו, ויש עין חדה התופסת בנקל ביחוד הצדדים השליליים, החלשים והמגוחכים ויש כשרון ציור מספיק, ויש יחס אנושי מתאים. כלומר, אתה ברנר, בן בית, אתה יודע את היהודים, איפוא כל חולשה מונחת, איפוא כל לכלוך, אתה יודע כל דבר – לכן ידעת לעשׁות את הקריקטורה, לעשׁות יותר טוב מכל זר, אבל מה שאמרת אינו אמת, לא הבינות את הצד היהודי, לא הבינות מה זה יהודי, ואתה ירקת ﬠל עצם כאב הﬠם היהודי. במקום נוסף הוא אומר, אין אתה משורר הצער, אינך נרתע מלירוק על צערו אל עם וצערו של אדם. דברים קשים ומרים, אבל ברנר לא אמר דברים אלה כאמור בקלות דעת, כי אם ממאמר הזה אין בו שום דבר סותר, אין בו שום דבר אחר מספּורים או הצגתו לפני כן ואחרי כן. מכאן ומכאן נכתב ב-1911 לעומת שׁכול וכשלון שנכתב ב-1902, תמצאו אותן הערכות בלתי משתנות, עם תגובתו של ברנר, ﬠם תגובתם של אנשי העבודה באותו הזמן, ﬠם המאמרים שנכתבו ב"הפוﬠל הצעיר”, ﬠם תגובות בחו"ל למאמרים האלה ועד היום הזה; ﬠם התקפות שונות של בעלי מוסר היהדות ובﬠלי ההרגשה של חובת ההגנה על העיירה והגולה וכו', עד היום נראים דבריו של ברנר כאן כמשהו יוצא דופן. אבל הוא יוצא דופן אולי לשומע, הוא אינו יוצא דופן לברנר. מי שמקבל את ברנר, והוא חלק מהוויתו של ברנר – כך הוא ראה. ולא משום שהיה נדמה לו, אלא מפני שהוא חי. תארתי לכם דבר זה בהדגשת הביוגרפיה, בפרוטרט הﬠצמי שלו, כך הוא נראה, כך נשיקתו נראית, כך אביו, [כך] אמו נראית, כל כל ההויה שמסביב. זאת אשר בה אנחנו עומדים כאן, בתיאור הזה. אין פה גורדון להטיף מוסר לו, שעבר את המידה, שחילל. אם אתה מקבל את ברנר – כך השקפתו. והשקפתו לא משום שהוא חקר יותר או פחות את היהדות, את ההיסטוריה, אלא משום שזוהי חווית תפיסת חייו.

אמת, וההרגשה שזה מוגזם, יכול כל אחד וללא קושי לבוא לברנר ולאמר לו, כן, אבל אתה מגזים נורא, אתה מפריז. ולמי לא אומרים כך? למי מאלה שמﬠז לפעמים למתוח מילת ביקורת, אין הוא נזכר מיד בתשובה זאת. אבל אתה מגזים ומפריז נורא, התמונה יותר מתונה. יתכן שיש כאן הגזמה אם המידה היא מידה של תצלום פוטורגפי, של מציאות, אבל ראיה אמנותית איננה חייבת לתצלום זה ולא לכלום. ראיה אמנותית היא זווית ראות מיוחדת הטבועה באדם הרואה, לראות כפּי שהוא רואה. ואם הוא רואה כך ואינו אומר כך, אז הוא זייפן. תפקידו לאמר כאשר הוא אומר, בין אם זה מוﬠיל ובין אם אין בזה תועלת. והוא אומר את הדברים האלה, כי אם יאמר אותם פחות, אנחנו נישן בשקט.

אם זה לא כל כך נורא, [כי] הרי לכל מטבﬠ יש שני צדדים, אם גם קצת לא יפים היהודים, אבל קצת גם יפים היהודים, ובכן – אפשר לחיות. אבל כאשׂר זה ניתן לנו בתגבורת גדולה אחת של הגדשת סאה, וברנר מתאר דבר כזה באחד המקומות, במכאן ומכאן הוא אומר – אתם תאמרו איך מציירים תמונה כזאת, שם יש חדר קטן, אישה חולה, דלות, חוסר לחם, מצב רוח רע, איך למקום כל־כך קטן אתה מכניס כל כך הרבה אלמנטים שחורים, איזה מין תמונה היא שחור ﬠל גבי שחור?

והוא עונה, ולא במקום אחד ולא בסיפור אחד, אם תמדוד לפי הקריטוריונים של האסתטיקה העולמית, זה לא סיפור וזאת לא תמונה וזה לא כלום. אבל אני, אומר ברנר, [אני] צוﬠק, ועל צעקה אין חלים חוקים של תווים. אני אומר את הדברים המרים משום שהם מרים, והם צריכים לבוא אליך, השומע, הקורא, כך שתזדﬠזﬠ, לא אתן לך משהו שבאמצע, לא אתן לך משהו של מתינות, לא אתן לך משהו רפה בין השניים, תקבל אותו בכל חומרתו, או תבלע או תקיא, אבל הכל עד כדי קיצוניות.

ﬠם כל זאת, מתאר ברנר ובאותו מאמר ﬠצמו, מה פירוש "לא רע?" כאן ראינו את הרﬠ. במאמר הזה ﬠמדנו נוכח הרﬠ. נוכח הביקורת השלילית, נוכח הביקורת הקטלנית האומרת שהאופי היהודי פסול, אין מה לﬠשות. אם אולי נצליח לבדוק מחדש כלומר – לסלק את ﬠצמנו הישן ולקבור את אישׁיותינו היהודית, ולהתחיל אם אפשר איזה הוויה, תחיית מתים של ﬠם. אבל יש לברנר גם קריטריונים של החיובי. ובקריטריונים האלה הוא משתמש, ומזכיר אותם. ואקרא לפניכם דוגמאות אחדות.

מה טוב בﬠיני ברנר? באותו מאמר הערכת ﬠצמנו, תמצאו לא בהתחלה את הקטע הבא: " אנשים בני ﬠם חזק, אמיץ, זקוף, עומד ברשות ﬠצמו, אוהב עבודה, ומוכשר לעבודה, רציני וﬠליז כאחד, שש להלחם על כבודו ולהגן על ﬠצמיותו, קשור אל הטבﬠ ואל אלוהי הטבﬠ, בז לאויביו ﬠד לבלי התרﬠם עליהם כלל, נאמן לבניבריתו, ובוטח בכוח ﬠצמו.

זה לא היהודים, אבל זה טוב. אנא שׂימו לב לקריטריונים מהו טוב: חזק, יפה, בטוח, שקט, בז לאויביו, קשור לטבע ואל אלוהי הטבﬠ, ועוד נשוב אל זה. במקום אחר: "ראשית כל טוב ואחרית כל טוב, ראשית כל ברכה ואחרית כל ברכה, היא ההכשרה להתאחד ﬠם הטבע. ﬠם האמונה הגדולה והחזקה, הממלאת את הנפש, ומהי? – היא בריאות הגוף. ואושר וﬠושר הכוח, הﬠושים את האדם חסון, יפה בטוח בﬠצמו ובלתי תלוי בדעת אחרים. ולהלן, הגויים, אצלם יש עבודה, אצלם יש דבר היסודי, זאת אומרת, מוסרית, שאיננו ואיננו אצלנו. לגויים משהו יש יסודי, ועל כן הוא בריא, זה לנו אין. ארץ־ישׂראל – הוא אומר הלאה – לא זאת שחלמו עליה חלומות, אלא הוא מחפש לו "ארץ ישראל של מטה", אלא [ארץ של] עפר ואדמה, בשביל היושבים בה. ומשא נפש ברור, לתפוצות הגולה.

להלן הוא אומר על הרוסים הרוסים הם עמים של חיפושים רליגיוזיים באמת, בניגוד ליהודים, ושל הרגשת תמימות, של תום […], שחברו יחדיו אל אינסטינקטים איתנים, יﬠריים.

לא האמנתי בתחילה שזה אמנם הביטוי שהשתמש בו ברנר ﬠד שחזרתי וראיתי אותו: "אינסטינקט יערי”. יש לביטוי הזה היסטוריה למי המכיר תנוﬠות וזרמים רוחניים. אבל יש לכיסוי הזה מובן, גם כשתקראו מה כותב ברנר, על טשרניחובסקי, איך הוא מוצא בו את הזהות הזאת, כמובן וכמובן אם תקראו את ההשׂוואות של ברנר\ברדיצ'בסקי. והמלה של יהודי יערי, ﬠוד רגע אני אגיﬠ גם למלה גזﬠי, הם דברים מיוחדים במינם.

השקפת עולם נשגבה, הוא אומר, להתקרב אל אהבת אלהים אמיתית; קיום הגון מתקיים תמיד רק [אצל] האדם המעולה. האדם המﬠולה, װדאי יש איזה סוד בזה, בקיומנו הארוך, ודאי יש איזו סיבה מיוחדת. כל ההוויה מלאה סודות כאלה. כלומר, כנגד התפיסה היהודית, של יהדות התלמוד, של עם הספר, של ﬠם הרוח, של ערכים מוסריים, היא פתאום באה אלינו בשם אדםהיער, המחפשׁ את אלוהי הטבﬠ, שרוצה חזק, בריא, חסון, יפה. אל תנסו לקשור את ברנר ﬠם איזה אידאולוגיות שהדביקו לו לאחר מעשה.

דברים אלה יתחזקו שבﬠתיים אילו היינו קוראים כﬠת קטע אחר קטﬠ מתוך סיפוריו, זמני וזמנכם לא עומד לנו, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, אציג לפניכם רק שנים־שלושׁה קטﬠים מ“מכאן ומכאן" על מנת שתראו מהו הדבר הזה, וכל ﬠנין זה תלוי וﬠומד במלים "מושבי עובדים הם הרבולוציה שלנו". לאחר ששׂלל את כל קיומו של העם היהודי, לאחר שמתח ﬠליו את הביקורת האנטישׂמית הגדולה והחריפה והנוראה ביותר, לאחר שפסל אותו פסילה מוחלטת, נתן לו תקווה במושבי ﬠובדיםְ. מה זה עובדי מושבים? זה אנחנו לא יודעים ﬠוד, זה נראה עוד מעט, מה הוא הבין בביטוי “מושבי עובדים"? מה זה הדבר שהוא טוב בניגוד להוויה היהודית שהיא רע. הוויה המעוררת בו בחילה.

הנה לפניכם תיאור “מכאן ומכאן" של מושבה יהודית בארץ ישראל כמובן, 1914:

"לפני לכתי הלום הצטיירה ארץ ישראל בדמיוני משום־מה כעיר אחת מיושבת יהודים חפשׂיים ומסביבה שדות הרבה, ריקים, ריקים, ריקים, המחכים לעוד אנשים שיבואו ויעבדום, אבל הנה אני יורד בחיפה (ואחר כך הוא ממשיך הלאה ומגיﬠ למושבה). אולם ﬠד שאני עומד ושמח התנפלה עלינו מאותם המשעולים המאוסים חבורת שׁקצים ﬠרבים [וחזרה על] המﬠשה הישן נושן: יאהוד – האכה, אכה. רבותי, נצנצה בתוכי הרגשה אמיצה וגאה, הרגשה של איש הנמצא בארצו, אלא שמיד הזכירנו מלווי שבתוך עיר שכולה נכרים ורובה נכרים אנחנו, וכדאי להזהר. ובכן, שׂובִ יש נוכרים בﬠולם שצריך לסבול מהם, גם מאלה המזוהמים צריך לסבול.

והנה הוא מגיﬠ למושבה. "מושבה זו, רחימאי, ﬠוֹשׁה כולה רושם של קבצן שׁמן ומנוול, שהושׂיבוהו אצל שולחן של נגיד והוא שואב מן הקערה בידיו המגוﬠלות, המצועצעות והעבות. פקידי המושבה וקציניה חזירים מפוטמים, שאין כוח ברגליהם ללכת משומן, לﬠשות אף צעד אחד, אבל כשיחדלו לפטמם הרי אינם מוכשרים אף לשכב כך, בלי תנועה. (ילידי הארץאלה שקוראים להם סברﬠס), ערומים, ונשחתים, נרפּים ונבזים, הרוב במקום הזה מוכרים כל צרכי אוכלנפש. המושבה, איך היא נראית?

עיירה יהודית־ליטאית משמרת, רק פריץ אין לה. התרשלות ובחילה שפוכות על הכל, חיי ארעי (שימו לב לביטוי הזה, במקום אחר אומר חיים אויריים), היות ופריחה באויר, תכניות של מוחות מיוגﬠים, גﬠגועים של לבבות קרוﬠים וטﬠנות של פועלים בפיהם של לא־פועלים. (מושבה. אולי לא מושבה, נﬠבור כﬠת לירושלים):

"ירושלים המה הצעיר לנפשו ועלטה היתה בעיניו. חנות קודש זו שהכל מוצג בה לראווה, אטליז קודש זה, שהקדושה נמכרת בו באוקיה, זקנה בלה זו, ירושלים, שלא ידעה מעולם בושה, שכל ﬠרכה היה תמיד במה שהגידו אחרים עליה. ירושלים, כנסת ישראל. דומה היתה כנסת ישראל באותה שעה בﬠיני הבחור הרציני (כלומר המחבר), כנסת ישראל זו, ﬠם חייה מימות הריסות בית"ר עד הנה, ﬠם תפקידיה הסרסוריים, אשר מילאה בימי הביניים ובעת החדשה, עם היחס של חלק אחד בתוכה לחלק שני בתוכה, ﬠם אי־דאגתה לﬠתיד, ﬠם המשיכה לפּרנסות הקלות שׁבערים, שנﬠשו לה לטבע שני ואין מציל – דומה היתה כנסת ישראל לזונה ﬠדינה וﬠלובה בכרכי הים, (היה בבואנוס־איירס) שׁבצר לה היא מתריﬠה על מצבה לפני אורחיה, שבהם ובדﬠתם עליה היא תלויה כולה. נפלה אימה, חשיכה גדולה, כנסת ישראל – זונה בבואנוס איירס.

אבל יצאנו מכנסת ישראל ומירושלים ואנו באים אל מושב עובדים, על יד פתח תקוה, הראשׂון של נסיון של ﬠבודה ﬠצמית ושל כל אותם הרעיונות של הרבולוציה שלנו, הגﬠנו לעין־גנים, בבקשׁה"כל ﬠנין הפרבר ההוא היה מﬠין משחק. ומשחק לא משﬠשﬠ. משחק באכרות, משחק ביישובו של ﬠולם. בדרך רשמי נחשב הפרבר ההוא למושבה מיוחדת, והﬠתונות הציונות [ה]ב[י]אה בכל חודש וחודש חשבונות מפורטים על מאות נפשׁותיה והאינוונטאר שלה וכו' וכו'. אולם במציאות היה שם רחוב אחד שומם, בתים בלי חצרות מסביב, עד גבול כפר הערבי הקרוב. שדות בור מעטים והכל עשה רושם אוירי. יושב המקום היהודי היה איש לא רﬠ, איש שקשה אולי למצוא דוגמתו בשום אומה ולשון לחופש המחשבה ולרוחב הלב, אבל יחד ﬠם זה, תועה ﬠצל, קצוץ־כנף וקל־נוצה, נוסף לזה ﬠשׁה תמיד יושב המקום […] רושם כאילו רימוהו ופניו היו תמיד [פניו] של אותו נוסﬠ המקיץ פתאום בעגלת הקיטור, במחלקה השלישית, והנה – קור ורפש ורוח ואבק וגם כיסו ﬠם הפרוטות האחרונות נגנב, פיהוק ותלאות דרך". [זו] עין גנים.

הבתים של המושבים החדשים: "בבתים הקטנים הללו מדברים כל כך הרבה על אודות אידאלים ומרבים כל כך הרבה בדרישה וחקירה כמה מקבל שכרו פלוני שביפו, וכמה אלמוני שבירושלים.”

מושבי עובדים הם הרבולוציה שלנו. והאדם היהודי הצﬠיר, בחור הישיבה מתמול שלשום, יפשיל שרוולים, ויתחיל לעבוד. הנה הדוגמה:

"מהיכן יהיה לנו פועל עברי, מאין יימצא לעם כעמנו אותו הטיפוס של פועל חקלאי לשמה של הﬠבודה? מאקסטרן לא ייעשה פועל, אל לשכוח. הפועל הקרקﬠי בכל הארצות בעולם נחשב במדרגות היותר פחותות בסולם החברתי, כמעט בכל מקום רואים שאיפה טבﬠית מצדו להתﬠלות, לצאת ממצבי השפל. אולם שם, בכל המקומות החיים, מסבל הירושה שלהם אוסר [כלומר: מונע] לפוﬠל ההוא שיישאר משהו. לא כן האכסטרן היהודי שבא הנה לﬠבוד לשם האידיאל. זהו חזיון כל כך לא טבﬠי, כל כך בלתי אפשרי, מרבה אידאלית מרבה פוליטיקה ואגיטציה. העבודה האמיתית אינה רוצה לדעת מזה. האכסטרן האידאלי יש שהוא מסוגל גם למסור ﬠצם את נפשו לאידיאל שלו, אבל התנאים היומיומיים שהפועל החקלאי נמצא בהם, התנאים הקשים והמﬠיקים בכל רגע ורגע, העבורה הקשה, הקשה יותר משינון מלים זרות, הזיﬠה השוטפת, היבלות השותתות דם, האוכל הדל, המשכב הנאלח, השכר המצומצם, היחס המשפיל מצד הסביבה – היעמדו בפני כל האידיאל שבאופן היותר טוב הוא פרי עלית נשמה של שעה?"

הקטע האחרון “מכאן" הוא:

"ישובנו בארץ ישראל הוא ישוב גלותי, גלותי בהכרח, מאחר שרוב עברי לא יהיה לו לעולם.” הוא מספר כאן שאסור לשכוח כמו ששוכחים ציונים רבים, שבארץ הזאת חי ﬠוד עם אחד, והﬠם הזה, זאת ארצו ואין לגﬠת בו ואין לנשל אותו מאדמתו ובתוך כך הוא מגיﬠ למסקנה שארץ ישראל לא תהיה אלא עוד גולה אחת בין הרבה גלויות ואין להקפיד דוקא על העברית, גם אידיש היא שפה ויש ללמוד אותה כמו שלומדים שפות אחרות, ובכלל אין שום סיבה לישוב היהודי בארץ ישראל.

לא קראתי [באזניכם], [אבל] בודאי כל אחד מכם יודע את התיאורים של "המחרשה", של הﬠתון של הפּועלים בזמן ההוא ותיאור הוויתו וסביבתו ותפקידיו. [הם] מתוארים מפי הכותב ששמו “אובד עצות". תיאורים אלה, הערכת ﬠצמנו זאת, הערכת ﬠצמנו מה זה ארץ ישראל, מה זה מושבה, מה זה מושב, מה זה ﬠבודה עברית, מה זה גולה, מה היתה הגולה, מה רוח ישראל, מה בצקלוננו, מה בתרמילינו, מביאה אותו לחשבון שאין לו המשך, והאמת היא שﬠד לאותם פסוקים לא מצא ברנר, ולא מצאו אחרים ששמﬠו בקולו, את הﬠנין המהפך את אותה הפיכה פנימית שﬠליה רמזתי בתחילת דברי. אבל האידאל הברנרי שקראתי לפניכם […] מסביר משהו למה הוא התכוון כשדיבר על מושב עובדים.

בספרו מכאן ומכאן שואל במקום אחר ברנר את השאלה – מנין לוקחים את האף־על־פי־כן? על מה בונים את המאי היא נפקא מינא? על מה בונים את הדבר שיש איתו נקודה שאתה יורד ויורד ויורד ומגיﬠ לאותה נקודה ושם בהכרח הירידה נגמרת, כי אתה איש חי, ואז אין לך מנוס אלא להתחיל לﬠלות. כי למטה מזה, נמוך מזה, אין לרדת. התחתית, אותה נקודה בשני כתבים אלה, שקטﬠים מהם קראתי לכם פה ושם, התחתית, לנקודה זו הגיﬠ ברנר. מנין ההתבהרות? מה ראה ברנר כמרמז על טוב?

קראתי לכם את הקטﬠים שבהם הוא רואה מה אין ליהודים, ומצביﬠ מה יש להם שלנו אין? אבל נבדוק את הדבר הזה, אולי גם איך הוא רואה את הדברים באדם. מה זה נקרא הדבר הפשוט – טוב? כששואלים אדם – טוב לך? – על מה היא התשובה הכנה, האמיתית,ְ האנושית, שני קטﬠים אראה לכם. לקוחים דוקא מתוך "שכול וכשלון" או ספר ההתלבטות שלו.

"אחד אומר לנו מה זה צחוק אמיתי? (בניגוד לצחוק של יהודים שהוא לא אמיתי וכל מיני דברים מלאכותיים, מזוייפים או חמקניים) מה הוא הצחוק האמיתי? צחוק בריא, בלתי מתחפש, בלתי ﬠצבני, צחוק יוצא מלב חזק ומלא, בלי כל טנדנציות, בלי כל סיבות, צחוק של נערה כפרית היוצאת לרחוב הכפר בלילה ונדמה לה כי ראובן בא לקראתה. אה. האם זה ראובן, לא, כי אם שמﬠון בא לקראתה. ראובן, שמﬠון, חה – זהו הצחוק הבריא. צחוק ללא כל סיבה אחרת, אלא ההוויה כשלﬠצמה, בלי טנדנציות ובלי סיבות, בלי מעמקים, לעזאזל כל מﬠמקי הנפש ותהומותיה, אדם בריא שצוחק צחוק בריא.

במקום אחר הוא מתאר עוד מה זה נקרא, מה נראה בﬠיניו, מהי דמות של הדבר הקוסם לו. והנה הוא מספר פה על איזו נערה בשם מרים, הוא אהב לראות אותה מן הצד. לראות אותה ביחוד כשהיא קמה משנתה, מﬠבירה כפיה על ﬠיניה, וחבלי תנומה נסוכים ﬠל פניה הצﬠירים. הוא אהב להסתכל בשתי קווצותיה החיות כשהן קשורות בקציהן, להביט אחר הילוכה התוסס במקצת, לשׂמוע את קולה, שאי צלילותו ﬠשתה אותוְ לﬠורג. הוא אהב את כובעה העגול, הלבן, ﬠם התוספתא הורודה שבצדה, מﬠל לשוליו, את סנורה השחור, המהודק היטב אל מדיה וחמוקי ירכיה. הוא אהב אותה בעד זה שהיא צעירה, שהיא חיה, שהיא הווה, מרים.

הנה לכם התיאור. שזה בלתי פרובלמטי, שאין בזה שום דבר מסובך, שזה חיה צﬠירה ויפה, חיה צעירה בלי מעמקים, בלי מחשבות, בלי היסוסים, ובלי הרהורים, בלי השגבות, אשה יפה, נﬠרה טובה. לא יותר מזה. אין הוא מחפש יותר מהדבר הזה. זאת המחאה הבולטת ביותר על הרגשת הוויתו ועל הרגשת שפלותו וכיעורו. יכול הייתי לקרוא לכם קטעים גם כאלה הפזורים פה ושם לאין סוף, והם, הקטעים, המראים את הוולקני שׂב[בר]נר, את תאבון החיים, את ערגת החיים, את הצמא ליפה שחי בו.

אומרים כי ברנר, בדומה לדוסטויבסקי, לא דיבר על הטבﬠ אלא על האדם שבעיר. קטעים פה ושם, ניצוצות פה ושם. מקום אחד, שמתאר שורה על עולם של גבﬠולים וכוכבים שנמצאים בחוץ, בגורן, מקום אחר, שורה, בשעה שחוזרים מבית הקברות ורואים את הצדפים על שפת הים וכל אחד [מהם] מלא מים ומחזיק בתוכו שמש ושׁמים. אין זו אמת שברנר לא ראה טבﬠ. אין זו אמת שׂברנר היה סתום־חושים ליפה הזה. אין זו אמת שברנר לא היה האיש הראשון ששומﬠ את הצלצול ברינת מוסיקה. אבל, החיוב שלו איננו בשום פנים ואופן חיוב אידאולוגי. מבחינה אידאולוגיה אין המשך לﬠם היהודי, מבחינה אידאולוגיה אין לאדם מה לעשות ﬠלי אדמות. אבל יש משהו שמחזיק את האדם חי בלי פרובלימות. […] האדם לא חי למﬠן משהו, אלא מפני משהו. יש סבורים שהאדם חי למען משהו, האמת, לפי תפיסה זו, שהאדם חי רק משום שנולד. הלמﬠן מודבק במשך הזמן. הסיבה היחידה לחיים היא הוולדו של האדם. ולא היות מטרה שלשמה חיים, כך חוזה ברנר, וזונח ומצמק את כל הגישה המפולפלת, החכמנית, הרוחנית, המוסרית, ובלי ספק בﬠנין הזה יש קשר לא מעט לחבריו שהזכרתי, אם לברדיצ'בסקי ואם למורו בעקיפּים ניטשה ולרוח זמן לא קטנה, ודי ניכרת, שׁאפפה את הימים, את המוח של התקופה ההיא.

אין פלא אם רעו של ברנר שהזכרתי קודם, הוא ניסן גנסין, שם [אצלו] תמצאו את המבקשים ליער משום שבמקום שהוא נואש מבני אדם, כשהוא מגיﬠ לאותה שלולית שנקראה בשם העיירה האינטליגנטית היהודית, או האינטיליגנציה בעיירה היהודית, שנמאסה ﬠליו, הפרובינציה המצומצמת, המחניקה, קטנות המוחין שמסבֿיבו, מק[צצת] הכנפיים יש שדה, ויש יער, ויש מים, ויש עננים, ויש קוסמוס. ברנר לא הולך אליהם, אבל שותף לחוויה שכאן, לחוויה המרכזית הזאת. החיובים שלו מתבטאים ברשׁימה כזאת "חזק, לא צודק, אמיץ – לא מוסרי, זקוף ולא אותה דמות של בחור ישיבה כפוף, אבל מלא חכמה, כלי מפואר מעלה, חכמה מפוארת – [אלא] אוהב ﬠבודה, לא עובד מפני שמוכרח לעבוד, [אלא] אוהב עבודה, מוכשר לﬠבודה, קשור לטבﬠ ולהורי הטבﬠ, ושוב, במקומות שונים, על בריאות הגוף, על עושר הכוח, על חסינות, על בטחון ﬠצמי וﬠל עפר ואדמה שקראתי אותם מקודם. עפר ואדמה. לא מרכז רוחני, לא אידאולוגיה מטפיזית, לא שליחות לגויים, לא אור לגויים ולא תﬠודה לגויים, אלא הגיבורים של ﬠפר ואדמה.

שׁב במקומך, גדל בצל ואכול לחם ואל תﬠסוק במופלא ממך. לאדם הבריא אין תסביכים, על כן, לﬠזאזל בעלי התסביכים. יש בריא, שׁניצב לפניו כדמות של גוי, ובמקום אחד ב"שכול וכשלון" (וזה מעמד של טירוף ידוﬠ) מתאר את המעמד, אומר ברנר, שהוא נולד תשﬠה חדשים לאחר הפוגרום שהיה בעירו, ושדם של גוי בעורקיו, והוא ממזר של גוי. רעיון של טירוף עולה בדﬠתו. אבל הערגה הזאת לדם יותר גזﬠי, לדם אחר, ליסודיות אחרת, ההרגשה שמוסר איננו קנה מידה וצדק איננו קנה מידה (וברנר, בכל כתביו היה לוחם למוסר ולצדק) אבל כדגל – לא. כאן אנחנו מגיﬠים אל הרעיון הויטליסטי, השקפה ויטלית. אלוהי היער, חיפושים אחרי אלהים, כל כתבי ברנר הם מלאים גﬠגוﬠים לאלהים. אבל לא אלהי היהודים, כי אם לאל של היער והשׁדה. האינכם שומﬠים פה הד קול של כנעניות? האינכם שומעים בו, כשם שבכתביו של טשרניחובסקי, כשם שבסיפּוריו של ברדיצ'בסקי, גﬠגוﬠים אל הפרימיטיב הבלתי פּרובלמטי, אדם ﬠושה טוב לא משום שהוא טוב או הוא רודף טוב, אלא אדם עושה טוב משום שהוא עושה טוב. אין לזה סיבה אחרת, זה בחיים.

הוא מתאר את הדבר הזה בצורה מובהקת ביותר, בםיפּור ”מאלף עד מם" ואקרא לכם משם קטﬠ קטן אחד:

"לחיות, אומר האסיר היהודי הסובל בדרכו למאסר הרחוק בסיביר, לחיות פירושו לאו דוקא להתגורר בוילנה ולעסוק בדיסקוסיות ולהפיץ פרוקלמציות. לחיות – זה רק להמﬠיט את היסורים ﬠד כמה שאפשר. להסיר את הﬠינויים שאפשר להסיר, לידום דממה גדולה ולשׁאת את המוטל לשאת."

הרי זהו מראה של אסיר אחד לפניו, [ש]כינה את כליו (כלומר ניקה מהכנים) כיבס את מטליותיו והולך אל גדודי האסירים. ואני אתכווץ בתוך תוכי ואושר[?] את ריסי ﬠיני – אל נא רק ארמה את ﬠצמי, נשיאה ביסורים לאו אידיאל הוא, לא רוח גבורה ולא משאת נפש, – פשוט – בלי אידיאלים. משום בלי אידאלים, והטוב הוא לא משום שיש אידיאל של טוב, אלא אדם חי עושה לפעמים דברים טובים, כמהות נפשו, כשתכונות היותו הטבﬠיים הם כאלה. מה הם מﬠשים טובים? לפלות את הכנים, לכבס את הבגדים, ולהסתדר במינימום סבל, במינימום עינויים, לעשות מה שאפשר לעשׂות כל ﬠוד אתה חי. אל תשׁאף למופלא ממך, זה תכלית האדם. אדם הוא טוב לא משום שיש לו צרכים מוסריים, אדם הוא טוב משום שצווים מוסריים שולטים בו, אדם הוא טוב משום שהוא טוב, משׁום שיש לו משהו בריא ואמיתי, כמו באסיר ההוא ההולך למאסר. והאסיר, כשקוראים לו לצאת להמשיך בדרכו נותן לו מתנה מטפחת מכובסה. וזה הכל. לא הרבה. לא משהו יוצא מן הכלל. לא כתב, לא צוואה, לא אלה דברי האחרונים, לא אידאולוגיה ולא אידיאל, אלא ממשות מסויימת, קטנה, צנועה, במידותיו של אסיר ההולך לגולה, מטפחת אבל מכובסה.

זה תכלית האדם, זה מבחר החיים. אין מובחר מזה, טוﬠן ברנר. אין משהו מרומם שהולכים אליו גבוה, להיפך. החיים הם ללכת בגובה האדם האמיתי בלי פרובלמות על עפר האדמה.

מה נחוץ לחיים, מה נחוץ כדי שאדם חי יהיה שבﬠ רצון, שואל ברנר. והוא משיב בתוך ספרו האחרון "שכול וכשלון" כדברים האלה:

"החיים טובים, לא רק מפני שאפשר למלאותם במעשים טובים. לא רק מפני שיש בהם אהבה, עושר, אידאלים וכו' וכו', בקצרה – לא רק מפני תוכן זה או אחר שבהם, כי אם הם טוביס כשהם לﬠצמם, אמנם, יש המכאובים משחיתים את פניהם, עד לבלי הכר, ואז אומרים – לא כדאי. אבל גם אמירה זו חיים היא. אמירה זו, לא כדאי, לא כדאי לחיות, גם היא חיים, ורק מן השפה ואל החוץ יאמר האדם – לא כדאי. באמת, הכל חיים והכל כדאי. ומי שמבין שהכל כדאי – הכל – גם כשאין כל תוכן, הוא ידﬠ באמת להוקיר כל גילוי חיים, לעשות תוכן מהכל, לברך ﬠל כל בת צחוק מזהירה בפניו, על כל דשא, ﬠל כל אבן, על הטובה ועל הרעה, אם כי היא רעה ומכאיבה מאחר שגם היא חיים. ובכן, חיים לא למען, אלא חיים כל עוד אתה חי, כשאין כל תוכן. [הוא] חיים לﬠצמם בפשטותם ובצמצומם הגדול ביותר. יחס של אדם לאדם הוא לא מ"פני“, אלא יחס. והוא קיים.

איך הגיﬠ ברנר לאופן זה, איך הגיﬠ ברנר לשלילת כל הﬠולם המוסרי? איך חי ברנר במה שהיום בלשוננו קוראים "בעולם חסר ערכים"? חיובו של ברנר את החיים הוא ללא כל ערכים במובנם המוסרי, החברתי, הסוציאליסטי. אגב, אפילו [את זה ש]ברנר נהרג ב-1 במאי נוהגים לייחס לו מהיותו סוציאליסט.

לא היו דברים מעולם אם סוציאליזם הוא דוקטרינה, אם סוציאליזם הוא מפלגה השואפת וחורתת ﬠל דגלה מﬠשים אלה להגשמה, מפלגה פוליטית. השקפתו כאן היא אחרת מזה. היא הרבה יותר אינדיבידואליסטית, היא הרבה יותר אנארכיסטית, היא הרבה יותר עצמאית, של אדם הרואה את הﬠולם ללא דגל, אלא בהוויתו שלא כדאי, שאתה חי. איך הגיע לכך? איך הוא, בן הישיבה, בן כל אותה סביבה רוחנית, הגיﬠ לכך?

מה שקרה לברנר קרה לכל דורו. ואנשים שונים עברו משבר זה בחריפות שונה, בחריפות אחרת. אבל כולם עברו את המשבר. על פי הרגשתי ﬠוד לא יצאנו ממשבר זה וקשה לשﬠר שנצא ממנו על נקלה, אם בכלל נצא ממנו.

עד תקופת אביו של ברנר, עד לפני דור או שנים או שׁלושה, היתה לאדם היהודי דמות עולם שלם, תמונת עולם שלמה, תמונת ﬠולם שיש לה סולם ערכים מובהק. יצא [ש]נפשו בארץ וראשו בשמים. האדם היה בנוי בתוך בית והיה בית לאדם, בית־מגורים ובית רוחני ובית נפשי, היתה שלמות לﬠולמו של האדם, ואחר כך, ﬠקב מאורﬠות שארעו ותהליכים שבאו, התמוטט הﬠולם הזה. האלהים אבד, הﬠולם נפל והאדם נשאר חשוף. ואת סופו זה, את חשפונו זה, את קרירות נפשו זו, את המקום שתפסה בו האמונה הדתית, ניסה למלא בדברים אחרים, בתחליפים שונים. ברנר הוא דוגמה אחת של חיפושים כאלה. גם תשובתו מושבי עובדים היא תשובה של אדם התקוע בחיפושים רליגיוזיים. אלא שברנר לא קורא לזה חיפושים אחרי אלהים, וברנר לא קורא לזה בשם חיפושים רליגיוזיים, ולא דת, וגם כתב כמה מאמרים שהרגיזו את אנשי הדת ובגללם גם הפסיקו תמיכה בעתון "הפוﬠל הצעיר" משום שאמר כמה וכמה דברים ﬠל נצרות, לא לפי המטבﬠ המקובלת. ברנר קורא לחיפושים אלה בשם "סוד", לחפש את סוד העולם. לﬠולם אין הסבר, למה אני חי, אין לי תשובה בכלים שבהם אני משתמש בהגיוני, במחשבתי, במוסרי, במושגי, – סיכום כל הדברים האלה אומר אפס. אפס גמור, לא כלום. אבל יש איזה סוד. מתוך החשבון הזה מה שהוא לא מסתכם. כעין אותו כימאי הﬠושה חשבונות של חמרים, באיזה חמרים בונים, איזה תרכובת מסויימת שלפניו. והנה הוא סופר את החמרים האלה ביחסים כמותיים, זה 50 אחוז, וזה 10 אחוז, ויש לו עוד משהו חסר. זה כמעט 100 אחוז, חסר משהו ואינו יודע מה חסר. חסר לו האיקס, הנעלם. או כמו אדם שיודﬠ להסביר תהליכים ביולוגיים, או כמו ארם שיודע להסביר איזו תופּעה חברתית או כל[כ]לית, מה שלא יהיה, הוא מגיע לפירוט שלם ונשאר לו עוד ﬠודף לא מוסבר, וזהו הסוד. והסוד הזה הוא תמצית ההוויה. זה משמﬠו של חד חידות, שבאדם המצלצל שׁבראשׂית השיחה הזאת, הוא שומﬠ צלצול הפעמון וחד חידות לנפשו. מה הן החידות האלה? אלה הן חידות כבשונו של עולם. זהו סוד הביטוי הרליוגיוזי. הלא ﬠנין זה הוא אבן הפינה ואבן הראשׂה לכל מפעלו הספרותי של עגנון. הרי ﬠגנון כשלעצמו מה הוא אם לא החיפושים אחרי הבית שהיה ונﬠלםָ אחרי הבית הלבן, השלם, הגעגוﬠים אחרי טוב סבא, הגעגוﬠים אחרי

הﬠולם ההוא שהיה לו סדר, שהיה לו הגיון, הלא העולם היום יצא ממסילותיו, חרג ממסגרתו ופרץ גבול. זה עולם של מבוכה וחוסר דעת וחוסר כוון. ברנר איננו נתפס לשום דוקטרינה, הוא מתווכח עם הבונדיסטים כשם שהוא מתווכח עם הציוניסטים, הוא מתווכח ﬠם קומוניסטים כשם שהוא מתווכח עם אלה המתנגדים להם. הוא מתווכח ﬠס סוציאליסטים והוא לא נתפס לשום מסגרת, כי בהרגשתו מה שהם ﬠושים הוא רק תחליף לﬠנין השלם שהיה לדת, הדת תפסה לאדם שלמות כזאת ששום דבר שבא אחריה, במקומה, לא הגיע עד אותם המרחקים. יש דוגמאות יוצאות מכלל זה ואחת מהן שימשה לברנר כדמות לגבוריו ב"מכאן ומכאן", והיא דמותו של אהרן דוד גורדון. ואהרן דוד גורדון היה שלם באמונתו הדתית כשהלך לחפש תיקון בעבודה. לאהרון דוד גורדון היה עולם והוא בא להוסיף עליו. לברנר התמוטט העולם, הוא נשאר איש חשוף. השכול והכשׂלון של ברנר היא הרגשה של אדם חשוף ללא חנינה, של אדם תועה בעולם, של אדם שהיה לו איזה סדר פעם, שנהיה איזו דמות פּﬠם, שהיה איזה משטר מסויים שבו היה חי וידע את מקומו, וזה התפקק. והﬠולם הוא עולם רוחני, והכמיהה הזאת אחרי אותם הסמלים הגשׁמיים, סמלי היער והחיה, סמלי עפּר האדמה, סמלי מושב הﬠובדים – באו לשמש לו שער כניסה לחיפושים של עולם אחר תמורת העולם שאבד. הוא היה כולו בתוך ההלם של אבדן העולם. אפשר להוכיח את זה במקומות שונים, לאורך כל כתביו, מ"בחורף" ועד כתביו האחרונים ורשימותיו המפוזרות פה ושם, את אותו החיפוש – אין הוויה של ערכים. אליבא דברנר, יש הוויה של הוויה. תקראו בבקשה את הסיום היפה של הספר "מכאן ומכאן”, אותו סיום שיש בו מידה של התבהרות, של איזה פיוס. של איזו [השלמת] משימה לאחר סיוט מייגﬠ ומציק ואוכל נפש. פתאום שם יש איזו התפכחות מרגיעה, שם הוא מדבר ﬠל ההוויה, על הויה שׁטופּתשמשׂ, על ציפיה ללחם אפוי, ﬠל הוויית הבית, על טיפה אחת של גשם תלויה על בלימה, על הוויית הסבא והנכד המכינים את הלחם, והוא גומר במלים "ההוייה חיתה”. לא מודﬠת, לא יודﬠת, לא רוחנית, חלילה מרוחנית, אלא הוויה באלמנטים הפשוטים ביותר, שירי לחם ומים, אופים לחם וזה טוב, אין יותר מזה. אל תשאל אחרת.

אל תחפש אידאולוגיה בשביל היות הלחם יפה. לחם, לאפות לחם. לחם ולשתות מים. הווית גשם לאדמה צמאה, איך שום חכמנות בכך, אין שום תסבוכות בכך, הוויה של גשם, חיה במסגרת הזאת, הווית בית, או הווית טיפה. הטיפה תנשור, אל תרחם ﬠליה, יש לה רגﬠ של טיפה, רגע של היפה, וברגﬠ הזה יש טיפה, היא קיימת. היא משקפת שמש, היא מחזירה אור, היא קיימת, היא תיפול, היא תﬠשה איזו מין לטיפה קטנה באבן, הוויה של טיפה, אל תשאף לגדולה מזאת – אין. העולם הוא אין, גדול מכל עבר, חובק זרוﬠות עולם, בתוך זה יש מציאויות שאין להן נימוקים, הן כמו שהן, והצנע לכת: זרע חיטה, קצור, אפה, בנה בית, בלי אידאולוגיות. הן לשוא. כי הן באות במקום משהו שלא יוכל להשיג אותו. כי האמונה הדתית הגיעה לﬠמקים ומרחקים ששום אידאולוגיה של זריעת לחם לא יכולה להגיﬠ אליהם, וכך הוא מסיים קטﬠ בסיומו של הסיפור "שכול וכשׁלון":

"נחת החכמה נבלה נבלה" השׂוואה לדבר נובל. ההשוואה לדבר של נחת שאיננו מנומק באיזה דבר מחוץ לו, אלא טיפין טיפין של מﬠין, והגבור של הספור, בהנאה לקח אחד מחלוקי האבנים, מלים פשוטות, פעלים רגילים – לקח, אחד מחלוקי האבנים, הכניסו מﬠל גבו, אל תחת כותנתו, שיהיה במגﬠ בלתי אמצﬠי ﬠם הגוף, והתגרד, והתגרד. זה הטוב ותמצית הטובללא שום נימוק ספיריטואלי, לקחת מגﬠ חריף וליהנות ממנו בצמידות למגע העור שלך, של האדם הנהנה, הנאה בלתי פרובלמטית. לא התגרדותו של איוב בתוך ﬠרימת האפר, לא התגרדות שקוראת תגר על אלהים, לא התגרדות של נכפה, אלא התגרדות שבה היא ההנאה, – טוב, טוב לחיות, האבן, אני מרגיש, האצבﬠות לא מספיקות, צריך ﬠוד משהו שיפּעיל את ההרגשה הויטאלית הזאת של ההתגרדות באבן, מתחת לכותונת בגב.

בקטﬠ אחר באותו מקום הוא מספר: "אושר (תשׁמעו מה זה אושר) לתעות במשׁﬠול צר. אין מסילת ישרים, אין אידאולוגיה, אין קו שבו הולכים, אין חזון שבו צריכים לפלס דרך, אין מסילת ישרים. יש משעול צר, צר, שפﬠם הוא חלק, ופﬠם ﬠקום וכל התורה היא אותה התורה הישנה, שאושר הוא לתעות במשﬠול הזה, אושר הוא לחיות ולהוקיר את החיים, את החיים – לא את הסיסמאות, לא את הבﬠד.

התשובה היא אחת – הוא לא מציﬠ כלום. איך לו מה להציﬠ. אין לו הצעה כנגד השׁלילה. תשובתו לאידאולוגיה היא אנטי־אידאולוגיהְ. חיים בלי אידאולוגיה, להתפרק ממשא התביﬠות והצווים. האם יש תחליף – הוא שואל במקום אחד – לאמונה? אני חוזר לדוגמה שהזכרתי, דוגמתו של גורדון. אולי השאלה הזו תהיה בולטת יותר אם אשאל, מה בין תפיסתו של גורדון על העבודה והטבﬠ, ותפיסת האדם הצעיר, היום, כאן? ההבדל בולט. גורדוןֵ היה טﬠון – שאנו היום ריקים ומלאים – גורדון היה טﬠון תרבות שלמה של עם, תרבות אורגנית, תרבות שזרמה דרך צנור בלתי פוסק של אלפי שנות קיום העם, תרבות שצמחה מתקופות קודמות דרך התנ“ך ודרך המשנה והתלמוד, וכל ספרות הרבנים, עד תקופתו. גורדון חי בתוך עםהיה מוקף ﬠם יהודי, כפי שהוא סובל, תרבותו היתה חסרה נקודת מפנה שהוא קרא לה בשם "מחלתנו היתה איﬠבודה, רפואתנו היא עבודה". על כן עבודה אינה אלא רפואה, הﬠבודה אינה אלא איזה דבר שבו מתקנים. לעומתו, הדור שלנו הוא ריק ומלא, אמרתי, ריק מתרבות אורגנית. הוא קנה דברים בבית הספר, פה ושם שמﬠ, למד, אסף קמﬠים, שמﬠ נאומים – אבל לא צמח בתוך קרקﬠ טבﬠית, אורגנית, של ﬠם יהודי, ﬠם תרבותי. הוא למד אולי כמה פרקים מהתנ"ך, למד אולי כמה פרקים מהמשׁנה, מפרקי אבות, דבר או שניים, המשﬠמם יותר, המשﬠמם פחות, אבל זו לא תרבות, זו בקושי ידיﬠה קלושה[כי] תרבות היא שלמות. אבל הוא מלא בכושר עבודה. מה שלא האמין ברנר על הידיים של האכר היהודי, זה למדנו אנו. הידיים יודﬠות לﬠשות, ידי יעקב יודעות לﬠשׁות, ולא רק קולו – קול יﬠקב. הידיים מיובלות, אינן נבהלות מפני הקשות שבעבודות ומשכילות להוציא יבולים טובים, אבל הריקות היא במהות התרבותית. והשאלה של ברנר מגורדון היא – האם התשובה, מושבי עובדים, [האם] היא יכולה לבוא במקום הﬠולם שאבד, כעולם תמורתו. כעת תהיה תשובתו של ברנר בסוף אותו כתב קטרוג – לא יוצאת דופן. שהרי ברנר שאל כל הזמן את השאלה, אם כי לא קרא לה במפּורש, מה ימלא את נפשי במקום האלהים שנפל ונתמוטט. אני יכול לקרוא לפניכם קטﬠים שונים, סימנתי לי, המתארים את המעמד הזה, אבל לא אﬠשה זאת בשׁעה זו, ותשובתו היתה – מושבי עובדים. כך היה סבור לפני 50 שנה.

מענין עד מאוד לשאול את ﬠצמנו היום, כשמושב ﬠובדים איננו עין־גנים של התקופה ההיא, כשמושבה איננה אותה המושבה המתוארת שם, כשמושבי עובדים יתגלו כפי שהתגלו, מונחים כמי שמונחים במפת הארץ, האם יש בהם הפתרון המכוסף על ידי ברנר? למשל למה הדבר דומה? אינך יכול לראות את ההר השני עד שלא ﬠלית על ההר שקדם לו, כל עוד לא היו מושבי־עובדים, יכולים לדבר שמושבי עובדים היא הרבולוציה שלנו. אמת, נכון הדבר, מדינת ישראל ﬠדיין איננה מדינת מושבי עובדים. (הוא התכוון למושב, קבוץ, כל צורות החקלאות בﬠבודה עצמית). מדינת ישראל עדיין איננה מדינת מושבי עובדים. אבל כבר ברור לנו, פחות או יותר, מושבי עובדים מה הם, מה תרומתם יכולה להיות, גם אם יהיו שבעתיים מרובים. במקום הזה, כשמושבי הﬠובדים, כשהקבוצים, ישנם, מתגלה פתאום ההר השני, הרחוק יותר, שהוא למﬠשה היה ההר שהכביד על נפשו של ברנר מראשיתו.

שאפשר לנסח אותו במלים הקצרות, שכל כך הרבה משתמשים בהן, לא תמיד ברור לשם מה, במה אתה מאמין, לא מה אתה עושה? אלא במה אתה מאמין? לא מה טוב בﬠיניך יותר ומה טוב בﬠיניך פחות? אלא במה אתה מאמין, מאמין באותה אמונה שהיתה, שיש סבורים שאפשר לחזור אליה, ועל פי הרגשתי, האדם החילוני אין חזרה למה שאבד לו, כשם שנהר לא יחזור למבועו. כשם שאפרוח לא יחזור לביצתו. המצב הטראגי של האדם שהרגישׁ ﬠצמו חשוף בﬠולם, ללא אל, ללא שלמות, כי האל סימן כאן שלמות של עולם, שלמות שלוותה את האדם מעריסה ועד קבר, בשמחתו ובצערו, בשכבו ובלכתו, הקיפה את חייו כמים הים ממלאים. כשבונים מושבים ההרגשה הזאת קיימת. כשאתה בונה את המושב אתה חי וחייך מלאים בﬠבודת המושב. אבל מגיﬠ יום והמושב ﬠומד, ואז אתה שואל את השאלה, שלא היתה קיימה אז, מה עכשיו? מה עכשיו?

באמצע "מכאן ומכאן" מתאר ברנר, או מביא משהו שהוא קורא לו בשם "צוואתי האישית". צוואתי האישית הזאת כתובה בצורה של שיר ואמור בה, ואולי עכשיו אתם די מוכנים לשים לב להדגשת המלים המיוחדות האלו שאמורות בה: ”זה אשר הוצאתי מנסיונות ימי הוויתי (נדמה לי שההדגשה כעת מה זו הוויה מובנה), זוהי צוואתי האישית: החיים רעים אבל תמיד סודיים, (המוות רע), העולם מסוכסך אבל גם מגוון, ולפעמים – יפה. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר; לﬠם ישראל מצד חוקי ההגיון אין עתיד, בכל זאת לעבוד. כל זמן שנשמתך בך, יש מﬠשים נשגבים ויש רגﬠים מרוממים, תחי העבורה העברית, האנושית".

כל מלה כאן יונקת מכברות אדמת רחבות בכתביו של ברנר. הביטוי "ﬠברית־אנושית" הוא ההדגשה לא רק בארץ ישראל, הוא איננו בוחל בשום מקום אחר, זה לא הפתרון היחידי, הפתרון הסופי (במשמﬠות אחרת). ובכן, השאלה שהוא שואל על האדם האומלל שלפﬠמים הוא גם נהדר, על הרגﬠים הנשגבים. אין חיים שלמים נשגבים. אין ﬠמידה בלתי פוסקת על קצוות, אין הרגשה של הללויה כל הזמן ולתמיד, אבל הרגעים הספורים, רגﬠ פה ורגﬠ שם, כרע ﬠל ברכיך בןאדם והודה שהם ישנם, והם מצדיקים את כל הסבל. אם יש רגﬠ כזה. והרגﬠ הנשגב הוא – מה הוא? ההרגשה שׁכולך שלם בדבר, שכולך אין מחלוקת בך, אינך חצוי, כולך מצפּורן וﬠד שׂﬠרך, מנפש ועד חומר – כולך נתון ובוחר בדבר הזה, מאמין בו. כך אומר ברנר ב"צוואתו האישית”. וזהו הסוד שהוא אומר, והיא אחת החידות שדיברנו קודם. טבﬠ הוא באנוש, שבכל תולדות הﬠולם, בכל תולדות האדם, יש איזו נטיה למצוא איזו אחידות בתופעות של הﬠולם. למצוא איזה עמוד שדרה לעולם, למצוא איזה קו מנחה, פילוסופי, היסטורי, משהו, שעושה את העולם אחיד. יש איזה תיאבון אנושי גדול למוחלט, לאבסולוטי. ולמעשה, הדראמה האנושית בכלל, אלה הם הכוחות המציגים בו, הרדיפה והדחף של האדם למוחלט ולאחידות, בין אם אפשר להשיג מוחלט ובין אם יש אחידות בעולם, בין אם תהיה באשר תהיה באותה טיפה תלויה שנזדמנה לך. זה טבע באדם. האדם העומד במערכה הקשה ביותר הוא האדם החילוני. המבחן הגדול ביותר של העולם הוא – בנין עולם רוחני. האם בנין מושב־עובדים הוא בנין משק או בנין מושב ﬠובדים הוא גם תשובה לבעיה הרוחנית?

"אדם, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לדבר אדוני," (עמוס), לדבר שממלא אותך. לפעמים אתה עושה דברים שחשובים בﬠיניך, אבל החשיבות הזאת איננה מרטיבה את כל הווית נפשך. כמו ממטרה שמסתובבת ולא מגיעה עד הקצה הרחוק, יש קצוות ויש פינות באדם בלתי רטובים. מה צומח שם? מה יהיה ﬠליהם? מה קורה בהם? מהו הדבר הקשה שלא מגיעים אליו, ﬠד שם, באמונה? מדוﬠ המבוכה?

למדנו לדעת להקים מושבי־עובדים. בכלל הﬠולם המודרני למד הרבה יותר טוב איך לﬠשות דברים. איך לﬠשות למדנו. נעלם מאתנו לשם מה. כי יש לזה איזה מין גלגל. אתה ﬠושה מושב עובדים כדי לרפא את האדם היהודי – מצויין. רפא האדם היהודי, לשם מה רפא, מה הוא צריך לﬠשות בﬠולם? לאכול לחם ולשתות מים? משהו יותר מזה? הושם עליו משהו? יש לו שליחות? לﬠם היהודי יש שליחות בעולם? אין לו שום שליחות, כמו [ל]כולם. יש תשובה למישהו? קיים דבר כזה? הפתרונות הרוחניים האלה, משבר תקופתנו איננו משבר חומרי כי אם משבר רוחני. השאלות החומריות ניתן לנו איך לפתור אותן, איך להדביר רﬠב יודעים, (אינני יודע אם רוצים, אינני יודﬠ אם יכולים) אבל יודעים. איך להוציא מדונם קרקﬠ מכסימום של יבול שלא חלמו עליו בעולם, זאת יודעים. איך לפתור בעיות של הבלתי נודע מבחינה מדﬠית, למדו לדעת. תראו את מצבו של איש המדע כנגד מצבו של מי שקוראים לו "איש הרוח". איש המדע יודﬠ לﬠנות על כל השאלות ששואל את ﬠצמו וﬠל רובו, נניח, או על רובן של השאלות שהטבﬠ מציג לפניו, ולפﬠמים הוא יוצר לו תנאים מלאכותיים של מעבדה, שﬠושים תשובה, כשם שהתשובה ניתנת ﬠל דברים שבעולם. איש המדﬠ יודע איך ﬠושים את זה. לשם מה? ממנו והלאה. אין לגבי איש המדע לשם מה. באותו כשרון גדול שאתה ﬠושה את פﬠולתך המדﬠית, אפשר לנצל את זה להרס, אפשר לנצל את זה לבנין. המוסר איננו טבוﬠ בתוך ﬠצם ﬠבודתך, לא מﬠט מאנשי מדﬠ, תוך כדי ﬠבודתם, עבודתם המדﬠית, מתחילים בחיפושים רליגיוזיים. השאלה של איך ﬠושים מעשה, התשובה עליה בתקופה זו קלה הרבה יותר. השאלה שמתגנבת כמראה של ההר השני, הרחוק יותר, לשם מה. אני יודע איך להקטין את תמותת התינוקות ולתחום את גיל המוות של האדם, [אבל] קשה לי לענות לשאלה, לשם מה הוא חי, כלומר אני יודﬠ את התשובות של כל אחד. אבל אין לתשובה הזאת, תהיה אשר תהיה, אותו תוקף גדול, אותו תוקף ﬠניני, אותו תוקף פנימי שבפנימי, שיש לי לתשובות איך ﬠושים, מתי עושים, ובאיזה אופן עושים.

אפשר להקים מדינה. מגיﬠ יום ושואלים, לשם מה, אפשר להקים, לגרש פולש, אפשר לגרש כובש מן הארץ ולהשתחרר, ומגיﬠ יום ושואלים, ובכן השתחררנו מן האויב, מה אנחנו עכשיו, מה אנחנו ﬠושים ﬠכשיו? מאחורי כל הר כזה נתגלה פסגה נוספת שהמאמץ האנושי אינו יודע מה לעשות בה. ביחוד לאותו אדם שברנר הגיﬠ אליו, לאדם החילוני. לאדם שהתרוקן עולמו מהרגשה של אלוהות, של שלמות, של סדר ושל סולם ﬠרכים, של איכפת.

תנו לנו בינתיים לחיות. נחיה ונבנה מושביעובדים. נקודת המפנה הזאת של ברנר, לגבינו היא כבר לא השאלה היחידה, אם כי עדיין לא נפתרה ﬠד תומה, כל הארץ ﬠוד ללא מכוסה מושבי עובדים, אבל לגבינו התווספה […]

[…] ללא טשטוש, מה זה הולך, לאן זה הולך. כשזה … יצמח, למה אני מקווה? אנחנו מגיﬠים, על פי הרגשׂתו זו של ברנר, לאותו מצב שאין לו דוגמה טובה יותר מהמצב המסופר ﬠל סיזיפוס, אותה אגדה שׁהטיב כל כך לתאר אותה ולהסביר את הנקודה המיוחדת שבה, האנושית, אלבר קאמי. והוא אומר כך, פחות או יותר: מה הוא הﬠנין של סיזיפוס? זה האדם המגלגל אבן במאמצים גדולים לראש פסגה, וברגע שהאבן מגיעה למעלה היא נשמטת מידיו ונופלת ומגיﬠה בחזרה למקום שממנה גלגל אותה. והוא שואל את עצמו, אם ככה למה זה אנוכי? מה טﬠם העבודה? והוא שוקﬠ במאמץ הזה, מגלגל את האבן מלמטה למﬠלה, להתגבר על החוק הטבעי שהטבע אומר לו, של משיכה למטה, לא למעלה. הוא משקיﬠ את מאמציו האנושיים כמתנגד לקריאת העבודה הטבﬠית, האומרת למטה, משיכתה למטה, והוא מתגבר ומגלגל. הוא משקיﬠ את כל כוחו באבן למעלה, וברגע שהיא למעלה היא נשמעת שוב לקול הסטיכי, הראשוני, הכביר ממנה, ונופּלת לתוך המדרון, כאילו לא היו דברים מעולם, והוא נשאר באותו מצב. ושואל האדם את ﬠצמו את השאלה, אם כך, למה הﬠבודה הסיזיפית הזאת? למה ﬠלינו לחיות באבסורד הזה, כי הלא אין זה אלא אבסורד? ותשובתו היא זאת: המומנט שבו אדם ﬠומד על ראש ההר ורואה את האבן שלו נופלת למטה במדרון, זו האבן אשר הוא גלגל אותה במאמץ למעלה, והיא החליקה והפסידה את כל מאמציו – המומנט הזה הוא המומנט האנושי. כאן עומד אדם בלי אל ובלי מלך ובלי איש מﬠליו, והוא שואל את ﬠצמו את השאלה הזאת, מה מוטל עלי, מה אחריותי. האם אני ארד עוד פﬠם ﬠכשיו למטה ואעשה את האבסורד, או אם נמאס לי באבסורד [ו]אני יוצא מן המשחק. האם להמשיך לגלגל את האבן גם כשאתה יודע שאולי היא תיפול, משום שהמומנט האנושי הוא – האחריות. ואדם נולד לאחריות. ברגﬠ שנולד הוא אחראי לﬠצמו ולﬠולם. ותוקף האחריות הזה, כשם שאותו תוקף התוקף את החתול לשמור ﬠל גוריו ואת האדם לשמור ﬠל בניו ולעשות כמה וכמה דברים – הוא אחריות לקיומו של ﬠולם ושׂל ההוייה. שׁאין בה שאלות של אידאולוגיה ואין בה שאלות של רוחניות, אלא שאלות שׁאדם חייב לענות עליהן, שהוא ﬠצמו אחראי, אין גדול ממנו, אין לו אל שׂיצווה עליו אָין לו אל שיקח ויגיד לו – קח את בנך את יחידך אשר אהבת – אין לו מי שהוא שיפקח ﬠליו. האחריות מלובשה ﬠליו כעל אדם – שליח הﬠולם. הוא ﬠצמו. על כן, במומנט סיזיפוס זה, זאת היא השאלה. וברנר ﬠמד כאן במקום, והרוצח מצא אותו במקום שהוא גמר את תנוﬠת הסיזיפוס הנוראה ועמד לפני ההחלטה האנושית "אני אחראי למצב”. האחריות על האדם שמשמﬠה מושב עובדים, בלי לשאול קודם כל לאן זה מוליך ומה יצא ומה יהיה שם ואיך יהיה אחר כך. אלא כצﬠד ראשון של האדם המגלגל את האבן מחדש.

זאת השאלה הקשה ביותר. מה גורלו של אדם מאמין שׂאין לו בעולמו אלא ההכרה הﬠצמית שׁלו. היא השאלה הקשה ביותר, היא העמידה הקשה ביותר ואליה ﬠיני האָדם נשׂואות. תהיינה תשובות נובﬠות מאשר תהיינה, זאת היא דמותו שבה פתחתי, היא של האיש השומﬠ את הצלצול כבﬠיה. ישׂ צלצול, יש קול קורא, יש מי שישמﬠ את הקול הקורא הזה כדבר מנותק, ויש מי שׂיראה את הקול הקורא הזה קריאה לאחריותו־שלו. להיות בין חדי החידות, לא להסתפק בתשובות השׂטחיות, לא להתחיל מאופטימיזם צולע, לעבור את מדורי הפקפוק והספק עד הדיוטה התחתונה ביותר, ושם להתמלא בהכרה של האחריות האישׁית, אותה הכרה שברנר צייר אותה, הגיע אליה, פנה אליה, הזכיר את האדם המצלְצל וחֲד חידות, וחרב של רוצח פּגﬠה בו. הוא נפל, אבל העמידה הזאת, על אחריותו האישית של האדם, על אחריותה האישית של חברת בני אדם, למצוא ﬠל חשבונם ובכוחותיהם ובסמכותם, ללא השﬠנות ﬠל מופלא מהם, אלא בהכרה שהﬠולם יש בו סוד שפּתרונו הוא אחריותם, בלי פריקת אחריות, בלי, הסתלקות מן הסוד, לנסות לחפש את התשובה, גם אם יקח הדבר זמן וזמנים. אין מנוס מזה. השהות היא, השהות שבין האכזבה המגיﬠה לאפס מעשה של מיואשים, שמולידה את המﬠשים המרחיּקים לכת.

יזהר סמילנסקי
הרצאה, כנראה בקבוצת ברנר, בשנת 1961, במלאת 40 שנה לרצח ברנר.
ההרצאה נרשמה על ידי קצרנית ותפסה כעשרים עמודי מכונת כתיבה, ונמסרה ליזהר להגהה, אולי לקראת פרסום. הוא הגיה רק את שלושת העמודים הראשונים, והיתר נשאר כפי שנתפס על ידי הקצרנית מהנאמר, נרגש משובש ומבולבל למדי. המילים בסוגריים מרובעות לא נכללו בתמליל המקורי והוספו בנסיון להבהיר את הנאמר.
זהו הטקסט המפורט ביותר שהשאיר יזהר על ברנר, אליו חזר עוד ועוד.