מדינה בצהריים -– ב'.

[עד קום המדינה היתה הציונות עסוקה ראשה ורובה בארץ: לקנות אדמה, להציל משממה, מביצות, מטרשים, מדלות הקרקע, עד שהמליצה "הפרחת השממה" היתה אז תוכן חי וממשי, ואף טעון רוממות ומפצה על קשיים ועל אסונות. לבסוף למדנו לדעת איך עושים אדמה מלא־אדמה, ואיך הופכים לא־מקום למקום – והסיפורים ידועים, הלא הם כתובים על כל מפת הארץ ובאותיות זוהרות.]

אבל המושג "ישראל", לא נתפש אלא במאוחר, מפני שבתקופת ההתחלות היה עוד הכל אינטימי, מספרים קטנים, עליה נבחרת וחברה תאבת יסוד ארצי, באופן של"ישוב" היה יישוב הארץ בראש כל מעייניו: ההתיישבות, החקלאות, הגבולות, ההיאחזות, השרשים, והצמיחה.

ואילו העם, הוא לא הגיע לארץ אלא עם המדינה. זה העם הגדול, בהמוניו, במליון וחצי בבת־אחת, כפי שהוא, בהוויתו הנגרשת – העם היה הפתעה ליישוב הוותיק, והוא גם היה שגיאתו הגדולה מכל השגיאות. אותה עילית אגררית, שידעה להתמודד עם הגיאוגרפיה הקשה של הארץ, לא ידעה ולא הבינה מה לעשות עם ההיסטוריה הגדולה של העם כשדפקה זו פתאום על פתחו, ומילאה את ביתו.

הישוב לא ידע לקבל את העליה, נאמר את האמת. מעבר לדלות הכלכלית שלאחר תום מלחמת השחרור, מעבר למחסור, לידים הריקות ולבלבול הגדול ממה לחיות ואיך לחיות – הישוב לא הבין מה קורה, לא הבין את נפש העליה הגדולה הזאת, כמעט לא ראה אותה – נתן לה מה שלא ביקשה, ומה שביקשה לא ידע לשמוע, ובראש כל השגיאות היתה הפטרונות: אנשים ניסו לרצות בשביל אנשים אחרים, להחליט במקומם, לבחור להם במקום בחירתם, לתת להם מה שהחליטו בשבילם בלי לשאול אותם. רשות הבחירה של העולים לא הובנה. הם עצמם עוד היו בהלם העליה והעולם החדש. רצונם הבוחר לא הובחן ולא כובד. ובלחץ כל האילוצים הקשים של ימי המדינה הראשונים נחלו העולים החדשים את מנת המצוקה הקשה משל כולם, ונשאו בתלאות התחלה כבדים משל כולם, נדונים לתנאי התחלה גרועים משל כולם, ולהרגשתם, היו נדונים כך לא בלי קורטוב של זדון, של ניצול, של אפלייה וקיפוח, ואי־כיבודם כשווים בין שווים.

הישוב בארץ, שפוליטית היה מאורגן בהגמוניית מפלגות הפועלים, נמצא אז עיוור, חירש וגם, נודה, שוטה – ולא תפש את המצוקה שלפניו. לא גילה רגישות ואחווה למצוקת העולים, שעלו עליו במספרם פי שלושה, אבל שקעו לבדם בצרכים הראשוניים שלהם, בבדידות שלהם, ובמוזנחות שנפלה עליהם. שגיאה זו היא שגרמה לו לשמאל הוותיק להפסיד את העם החדש, גרוע מזה: השמאל נשאר חסר פועלים בתוכו, והפרולטריון שבארץ, אם אינו ערבים, לא היה עוד שמאל. השמאל נשאר כמאגר דעות אבל בלי לגיונות. גרוע מזה, את הסוציאליזם שניסו אז הוותיקים למכור לחדשים, הם עצמם עמדו כבר בעצם מכירתו בשוק הגרוטאות, ובמרומי גל ביסוס עצמם היו רובם ככולם שטופים בבניית נכסיהם, ביציאה מן השיכונים הישנים אל פרברי הגנים החדשים, ובריצת בולמוס חסרת מעצורים, ולעיתים גם חסרת בושה, אל רמת־חיים משופרת, בחישוף התאווה לבורגנות, זו ששנים רבות היתה מוצנעת, וכעת היתה מתבצעת לתיאבון ולראווה. ובעשור השני למדינה, וביתר שאת לאחר ששת הימים, היה צפון תל־אביב הולך ומתמלא תנועת התבססות זו, תנועה לא כתובה, אבל מאחדת שמאל עם ימין, וכל אותם חוגים מאוששים, שאך זה תמול עוד היו "המעמד העובד" לבוש החולצה הכחולה ונושא סיסמאות פועלי כל הארצות, התחרו כעת בכל כוחם מי יהיה מהר יותר "נובו ריש" – החל בצפון תל אביב ועד הרחוק שבישובי הוותיקים. ורק ניקח עוד מקום לרגע כדי להיאנח כאן, ולזכור איך כשהיינו עניים היינו בשיא יופיינו ואיך עד היום אנו שואבים מן הזמנים ההם של שעת עוניינו – ואיך כשהצלחנו ונעשינו עשירים וחצי עשירים התחיל פוקד אותנו הכיעור, המגיע לי, והאני אחטוף לי יותר.

על שגיאה נוראה זו שילם השמאל. שילמה גם המדינה. שילמו במהפך ימינה, שילמו בהמראה הכלכלית עד שיא האינפלציה, שילמו בנפילה האומללה לביצת לבנון, שילמו בפתיחת "השטחים" להתנחלויות, ושילמו כל־כך, עד שכעת, כשהגענו אל רגע השלום האפשרי – אין היום רוב ברור כדי לקום ולעשות שלום, ועד כדי כך.

והשגיאה האחרת ששגה הישוב הוותיק, כשהפך להיות מישוב לעם־ישראל במדינתו, היתה בהגדרת זהותו היהודית. מאז העליה הראשונה (ואין צריך לומר הישוב הישן) שהיתה ברובה שומרת מצוות, מסורתית למהדרין (וזכרו את פולמוס שנת השמיטה הראשונה), נוספו ובאו עליות חלוצים חילוניים, חילוניים גם משום שחדלו להיות דתיים, וחילוניים גם משום שבחרו להיות חילוניים והתגאו בחילוניותם כבהישג של קדמה ושחרור. וכך, כמובן, גם גידלו ילדיהם, שמלבד פרקים מן התנ"ך לא למדו דבר על יהדותם ועל תוכן יהדותם ועל משמעותה, ולא שמעו מעודם דבר על אוצרות התרבות היהודית.

אין הכוונה כאן לקבוצת "הכנענים" שבמופגן ויתרה על כל זיקה למורשת היהדות ומסורתה, אלא לרוב רובו של העם הצעיר שגדל בארץ בלי לדעת הרבה על מורשת התרבות היהודית. הכל נראה להם פשוט: הגולה הייתה שלילה גדולה אחת, וחשכת מצריים פרושה עליה. וכמעט בושה היתה להימנות על בניה ובני־בניה. את היהדות כולה, על שלושת אלפי שנות היות, לקחו ומסרו לידי הדתיים, כאילו היהדות כל משמעותה הוא שמירת המצוות. וכשמסר הישוב, ואחריו הרוב הפוליטי שבמדינה הצעירה, את [….] ( […] אפילו פעם אחת המושג יהודי או יהדות אלא רק ישראל וישראל).

עד מתי? עד שנפלה על הישוב ידיעת השואה והתחילו הרהורים מחדש. ועד שנפלה התביעה להגברת זהות היהודי, ועד ש"חיפוש השרשים" בעולם תורגם גם לחיפוש השרשים כאן, והתברר אז, שהנפש היהודית – ריקה. ושבורות ובערות ונבערות השתכשכו בתוך הריקות. וגם איזו יוחסניות של לא־גלותיים, כאילו יהדות היא גלות.

האם תיתכן כל עיקר פניה ליהדות בלי פניה לדת? כן, בוודאי. הנה למשל, מיכה יוסף ברדיצ’בסקי, הנה למשל, מרטין מרדכי בובר, הנה למשל, גרשום שלום, הנה למשל ברל כצנלסון, ועוד כדוגמתם – שהיו אנשים יודעי יהדות נוחלי יהדות ומנחילי יהדות, בלי להיות שומרי מצוות דווקא, ובלי שנצטרכו כיהודים מודרניים להציג עצמם כפויים לאיזו דוגמה שמרנית מוכנה.

ומנגד זה קמו, למשל, כמה מנהיגים ידועים מילדי הארץ אך תמול שלשום, אנשים כיגאל אלון או משה דיין, ורבים רבים כמותם, מה הם למדו על היהדות, מה ידעו על היהדות, מחוץ לפרקי תנ"ך, ובין התנ"ך לביאליק היתה להם רק שממת תרבות ורק אנטרטיקה קפואה של כלום.

וכך באה ההתנתקות מן הרצף וההתקפלות אל תוך בועה, בלי קשרים אל קודם ואל אחר־כך, וכך נפתחו חיים של יחיד על יד יחיד, בלי עם, בלי יחד של עם, ובלי היסטוריה של עם. והלא זה אחד העמים עתיקי ההיסטוריה שבעולם, רווי כולו היסטוריה, עד שכל תא יחיד עונה בו להיסטוריה, כענות קונכיה אל הים הגדול, ופתאום חי כאן עם חדש כביכול, עם חסר היסטוריה, מתחיל בו בעצמו, (לכל היותר באביו או בסבו) ונגמר בבעיותיו היום־יומיות המטביעות אותו מעל לראשו במיידי, בלי שום מבט גדול, ובלי שום זיקה אל חוויה גדולה (אלא אם זו שעת מלחמה או ההינצלות ממנה) – לא ממשיך כלום ולא נמשך אל כלום. השואה היתה אחד האילוצים שהכריחו אנשים לקשור את הכעת עם פעם קודמת, ואת השוליים עם העומק, וכן הביטויים המיתולוגיים "חורבן" או "גאולה", שגם הם שמורים רק לרגעים נדירים, או, אולי, גם מימצאים ארכיאולוגיים, או חוויות החברה להגנת הטבע, כשכל שאר ימות השנה וכל השנים כולן – הן פְּרָזון קיבוצי, פרזון רוחני, בלי דושן ההצטברות האיטית של תרבות מתמשכת, בלי התפקדות היחיד עם דורות, בלי עמקים ובלי גבעות, ורק חיים נמשכים במישור השטוח, ובשממון חסר האיכפת – אבל, אם אמנם זה כל הדבר שיש לו לאדם – הרי מישורי המיסיסיפי הם גם גדולים יותר, גם נוחים יותר, גם מסוכנים פחות – ובעיקר – מחוייבים פחות.

האין זו הצבעה על אחת המפלות הגדולות שנחלה מדינת ישראל לא בשדה הקרב, אלא בתוכן קיומה, בכבודה העצמי ובחוסנה כעם – עם מצולק קרבות הישרדות – ועד לחזיון המדהים של הירידה הגדולה של מאות אלפים, מאות אלפים מבני הארץ, ילדי הארץ וחניכי הארץ, שאם היות יהודי ואם היות ממשיך היהדות, אינו אומר להם הרבה – ואם הכל סביבם רק שטוף להשיג רווחה, ראשו ורובו רק להשגת רווחה אישית, ומייד, בלי מימד עומק, בלי מימד גובה, ובלי מימד רוחק – למה באמת דווקא כאן?

ביסוס יהדותו של היהודי החילוני אינו שום קריאה לשום חזרה בתשובה אל הדת, אלא הוא קריאה למצוא את יהדותו של היהודי הבלתי־דתי, למצוא לו עושר גנוז ולגלות לו מכרה עשיר שהשליטה בו הוזנחה מקוצר־דעת והביאה לידי ויתור על עומק ועל רוחק. שלא להיות עוד יהודי סתמי בלי לדעת מה זה. שלא להיות עוד יהודי רזה נפש וצמוק דעת. ולא מי שדי לו רק בהוויתו הארעית, הווית יום אחד, היום הזה, כאותו פרח עציץ.

יהדותו של היהודי הלא דתי ומורשתו מן ההיסטוריה היהודית, על כל טלטוליה ותלאותיה, היא גם ידיעת מגבלות המוסריות ודעת ההתאפקות מעשות עוול, למשל. והיא גם ההיענות לתביעה לתת דין־וחשבון עצמי ולאומי – ועד כדי כך, שמוסכם על היהודי שיש דברים בעולם שהוא, כיהודי, לא יעשה אותם, מפני שהוא יהודי, לא רק כמו בענייני כשרות ואישות, למשל, אלא כמו בעינייני יחסי היהודי והלא־יהודי, למשל, או כמו בענייני שבירת עצמות במכות, או למשל, בנסיון לקבור אנשים חיים בהדיפת טרקטור, אם גם היהודי מסוגל לעשות ואם אין לו כאן בעיות או יש.

ארבעים שנה ודברים קורים כאן כל הזמן, ודברים משתנים כל הזמן, כשם שכמה עניינים מרכזיים, שבנפשנו, ממלחמה למלחמה – לתקופת ביניים. בהרבה שטחי פעולה התקדמנו, אבל בשטח המרכזי שבחיינו, ביציאה מן המלחמות, שם עדיין מדשדשים במקום, ורָבים בחזקה אלה עם אלה, מחצית העם כנגד מחצית העם.

ארבעים שנה וכל הזמן עוברים מדגש אל דגש, מן הדגש על הגיאוגרפיה של ארץ ישראל אל הדגש על ההיסטוריה של עם ישראל, מארץ – אל ישראל, ומדגש על הבטחון אל הדגש על השלום, ומויכוח על גורל השטחים אל דיון על גורל האנשים, משני עברי הקו המפריד, אל שני העמים המתחככים זה בזה, וממש בימים אלה רותחת הארץ במשבר שקשה שלא לראותו כמשבר ההתבגרות: מדינה בצהרי יומה, לפני המכריעה שבהחלטות, מאז קומה.

אולי יהיו הדברים נשמעים לעומקם יותר, אם נקרא שני שירים קצרים וידועים מאד, וניווכח איך עברנו בארץ ישראל מדגש אל דגש, ומארץ אל ישראל:

לא שרתי לך, ארצי (שרה רחל, 1926)

ולא פארתי שמך

בעלילות גבורה, בשלל קרבות;

רק עץ – ידי נטעו

חופי ירדן שוקטים.

רק שביל – כבשו רגלי

על פני שדות.

ארצי, חופי ירדן, עץ, שביל, שדות, ומלבד השדה אין עוד אדם בארץ, בודדה היא מתפללת בשביל השדות, פולסת את שביל הנמלה שלה, בנתינת כל כוח המעשה שבה, ואילו הקרבות שלה ועלילות הגבורה שלה הם ממש אותם המעשים הפשוטים שעושים לאדם ארץ ומולדת.

והשיר השני הוא קטע מן השיר "קרואי מועד", בעיר היונה, לאלתרמן (1957):

– – העיר התנוצצה

בהבהובי סדנה ושוק, לפעלו

הוסיף העם לצאת עם שחר, חלוציו

חרשו, רוכליו חפזו איש איש בעגלתו,

ומשוררי הזמן נסו את הנוצה.

הפגומים תמרו בזעף קיטורו

ועשניו של יום, בחשמלו של ליל

שטפו חיי הרחוב, זמר התיאטרון,

קרע עינן בפוך, סחר והתפלל,

וכמעולם, בלי תהות ותמֹה מה יתרון,

עמלה סמטת־שווקים, ראוה כוכבי אל.

כאן יש עיר, סדנה ושוק. כאן עם ולא יחיד, כאן רוכלים ולא רק חורשים, כאן רחוב ולא רק שדות, פיגומים, קיטור, עשן, חשמל, וגם תיאטרון וגם משוררים וסימטת השוק – וגם כוכבי האל כאן, אותם הכוכבים בחוץ.

הנה לפניכם המעבר מן החוויה של ארצי, כלומר שדותי, ומגבורה, כלומר עשיית המקום – אל התנופה של תנועת עם הממלא עיר נבנית, עם ישראל חדש, והמון של שוק, ובמקום הפירוש מה לא תעשה המשוררת, בא הפירוש ההימנוני של המעשים של כולם, עם חדוות הזרימה הגדולה והנוכחות הגדולה בתוך הווית העם, עם חדש בעיר חדשה, ושוב, עד כוכבי האל הרואים וגם מאשרים: הנה כי כן, הללויה.

לא נוכל לסיים עכשיו בלי לומר דבר שיהיה נשאר כשהכל יהיה נשכח. משהו של תפילה לעת הזאת, בפרוס חג ארבעים השנה. ושוב אל נתן אלתרמן ב"שיר משמר" שלו מחגיגת קיץ, הנה כך מתפלל השיר, ומתפללים אנחנו, עלינו ועל המדינה הזאת:

שמרי נפשך, כחך שמרי, שמרי נפשך

שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך,

מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך,

מאבן קלע, מסכין, מצפרניים.

שמרי נפשך מן השורף, מן החותך,

מן הסמוך כמו עפר וכמו שמיים,

מן הדומם מן המחכה והמושך

והממית כמי־באר ואש כיריים.

נפשך שמרי ובינתך, שער ראשך,

עורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך,

נפשך אומר המשורר, נפשך קודם לגופך, לא עוד בני התשע־עשרה משלמים בנפשם מחיר שגיונותינו וחוסר בינתנו, לא עוד הטובים שבנו למאכולת איבה ואין תקווה. שמרי נפשך לקראת האפשר, אל מכאן והלאה, ומן הפינה הזאת שאנו תקועים בה, אל המרחב הנפתח מתולדותינו אי־אז, אל מקום מחכה אי־שם, מאיתנו והלאה, מאיתנו והלאה – ובשלום.

יזהר סמילנסקי, דבר, 20.4.1988
(מתוך דברים בכינוס "ארבעים שנות המדינה" באוניברסיטת תל־אביב).

התודעה היהודית.

גברתי היושבת־ראש, חברי הכנסת. לא מגני ענין התודעה היהודית ולא מגיניה אינם יכולים להצביע על עובדות או ﬠל חידושים שנתגלו בתוך שתי שנות ביצוﬠ רעיון זה, שיכולים היו להצדיק התאספות הכנסת לחמש שעות דיון בשאלה זו, שכבר תפשה והעסיקה לא אחת ולא שתיים את הכנסת בזמן האחרון. לא נתגלו נימוקים חדשים ולא ראיות חדשות, לא לשוללים ולא למחייבים, אלא שוב ומחדש כל אותם דיבורים ידועים שכבר חזרו ונשנו כאן ובמקומות אחרים חזור ושנן, עד כי לכאורה רק קליפות ריקות הן.

זו ועוד. דומני כי נתבדו גם החוששים הגדולים שיצאו בשפתם והזהירו על סכנות איומות הצפויות לבית־הספר ולחברה אם תיכנס התודעה היהודית לתכנית הלימודים. וגם הנלהבים הגדולים שהפריזו וניבאו רנסאנס גדול ושידוד מערכות ביהדות; אלה כאלה הפריזו, והענין ִהולך ונקלט לאטו, בבטחה וביתר הבנה, ותופס מקומו בתכנית הלימודים מתוך נסיונות, שינויים וגישושים מחוייבי המציאות, הרואים לפניהם גם את בית־הספר, גם את כוח המורה לתת, גם את כוח התלמיד לקבל. ולכאורה היה צריך להמתין ולראות תקופת שנים אחדות עד שיגיע נושא זה לגמר בשלותו ויקבל את פרצופו הנכון ואת מקומו הראוי לו בבית־הספר ובחברה. ולפיכך אין לחפש, כמדומני, את טעם הדיון של היום בשיקולים חינוכײם או תרבותיים, אלא בפוליטיים. הרי זו הזדמנות נוספת לפרוע שטרות פוליטיים, להצהיר איש איש ״אני מאמין" נצחי שלו, בלתי־משתנה, ידוע ברבים בדרך כלל, ולחסידיו בפרטי פרטיו, ולהתנאות בקשיחות העמדה הבלתי־פשרנית, כאילו קשיחות זו היא האות לנאמנות לערכים. אינני יודע אם תרוויח הפוליטיקה מהזדמנות זו. החינוך, מכל מקום, אינו יוצא נשכר בדרך כלל מזיווג כזה.

ולפיכך מכל השאלות הרבות שיכולות להתעורר בקשר עם נושא ידוע זה, נדמה לי כי אל לכנסת להפליג לים של פרטים, בין בדוקים כל צרכם ובין שאינם בדוקים כל צרכם, אלא להשאיר תפקיד זה לגופים מצומצמים יותר ומומחים לדבר, ולהסתפק בעיון מחדש, כיוון שנקראה לכך; בעיקרים ובנקודות־המוצא, ולתת דעתה אם אלה עודם תופסים אם אין; אם אלה תקפם עודו בהם אם אין; ולאשר מחדש סמכותם ולהניח את כל שאלות הגשמת עיקרים אלה והוצאתם אל הפועל לבתי־הספר, למחנכיהם ולחניכיהם. וחזקה על האחראים למערכת החינוך שיתנו את הדין בשעתם, ﬠל כל משגה או משוגה.

והשאלה הראשונה המתבקשת לבדיקה זו אינה אחרת אלא: מה פתאום? למי ולמה נתבקש פתאום חידוש זה של התודﬠה היהודית? מה קרה שלפתע קפץ משרד החינוך וזרק לחלל, שאינו חסר כל מיני מזיקים, תודעה יהודית זו להרגיזנו? והתשובות כמובן, באות מיד מכל פינה. אחד אומר: תודעה יהודית היא, אלא אות לבגידה בחלוציות, שמבקשׁים למלא את חללה בקש דתי. או: את המשבר בחזון לעתיד מבקשים בגעגועי־סרק על העבר. או מצד אחר: את הבגידה בערכי המסורת אתם באים לשלם בהתגנב, בפיצוי של כלום ולהשקיט מוסר כליותיכם היהודי. וכולי וכולי וכיוצא באלה, כידוﬠ וכמפורסם לכל.

ואילו האמת היא, כי את ﬠנין התודﬠה היהודית הﬠלתה ﬠל סדר יומנו המציאות; מציאות הﬠם היהודי כפי שהיא לאחר קום מדינת ישראל, ומציאות מדינת ישראל כפי שהיא לאחר שיושבים בה שני מיליון יהודים. מציאות זו היא שגרמה.

אולי אפשר היה להתחזק ולא להשיב ﬠל השאלה, להקשות פנים ולטﬠון כי יש הרבה שאלות אחרות קודמות יותר, בוﬠרות יותר; אך המציאות כפתה כאן את ﬠצמה, ואך קוצר־דﬠת או השתﬠשﬠות בשװא יכולים היו למנוﬠ את ההידרשות לתביﬠה זו שהוצגה בכל תקפה, ﬠד כי אי־אפשר היה ﬠוד לחמוק ממנה ﬠל־ידי שמצביﬠים ﬠל דברים אחרים טובים יותר ונחוצים יותר, שיש לכל אחד מאתנו להציﬠ, או אף לכולנו כאחד.

קודם הקמת המדינה היה בית־הספר בארץ ישראל, והחברה כולה ﬠמו, ﬠומד בכמה שליחויות, ואחת הנכבדות שבהן, אולי הנכבדה שבהן היתה: האדמה, האדמה כﬠרך בפני ﬠצמו וכﬠרך יהודי מיוחד, כנושא הגאולה, כסמל מפרה: קרקﬠ, ארץ, נוף והאדם היהודי המתחדש בהם. בית־הספר כולו היה מופﬠם וﬠונה לנושא זה, בכל שטחיו ומקצוﬠותיו, וזה היה חותם בית־הספר ותפארתו ﬠד התרוממות הרוח.

נושא זה ִﬠדיין נכבד הוא, ﬠדײן לא נתקהה וכולו ﬠודנו בתקפו; אלא שנוסף ﬠליו מידי המציאות נושא חדש, נושא שלא היה בלתי־ידוﬠ קודם, אלא בלתי־לוחץ; לא שהיה בלתי־נחשב קודם, אלא שהיה רחוק. ונושא חדש זה שתקף את הארץ, את הישוב ואת בית־חספר, והציף – היה הﬠם.

אינו דומה בית־הספר הלומד ﬠל הﬠם, אם כה ואם כה, לבית־הספר החי בתוך הויית התכנסות הﬠם. מה גם בתוך הווית הﬠם היהודי המתכנס. מיד ִנסתבכנו בשלל שאלות ללא מפלט, שתמול שלשום לא היו אלא ﬠיוניות ומסתפקות ב„צריך ﬠיון" כללי וכולל. מיד קם הﬠם היהודי, שאינו בארץ, והﬠם היהודי שכבר נתאסף בארץ, ומכה ﬠל פתח בית־הספר ואומר: פתחו, כאן אנו.

הנה כי כן ניצבו לפנינו שאלות כגון: מהו הﬠם היהודי הזה,ִ מיהו היהודי הזה, מה לו ליהודי בכללו ולמﬠשה הנﬠשִה בארץ, מה לנﬠשׂה בארץ וליהודי בכללו – והפכו יותר ויותר, לשאלות יסוד שאין לדחותן ﬠוד ואי־אפשר.

די להזכיר כמה ביטויים קיצוניים כדי להבליט את חומרת השאלות. אחד מגיבוריו של חיים הזז פוסק במקום אחד דבר מﬠין: „הציונות, היא סופה של היהדות׳׳. לאמור, אין המפﬠל הציוני בארץ המשכה, מסקנתה וכותרתה של תנוﬠה, אלאִ ייסוד התחלה אחרת, היסטוריה חדשה ﬠל חורבות אחרת שנגמרה, שהגיﬠה ﬠד חדלונה. לא רציפות אחת כאן הפושטת צורה ולובשת צורה אלא מהפכה מﬠיקרה, גאולה ﬠל חורבות הגולה. תורה ויהדות ורבנים עד כאן, ומשיח וגאולה וחלוצים מכאן. ְ

יוזפא, הגיבור במחזה „קץ הימים" טוﬠן „לשכוח, לשכוח, לשכוח. לﬠקור את הﬠבר מן השורש – לﬠקור ולהרוס. מה שהיה, היה ואיננו". “הגאולה היא תשנה הכל מתחילה וﬠד סוף, מיום שנברא הﬠולם וﬠד כה! שלא כדיניכם דיניה, ולא כאמיתכם אמיתה, ולא כצדקכם צדקה". ולבסוף: „נﬠקור את הגלות מן השורש! יסודותיה למﬠלה ופניה למטה! פינה ויתד לא נשאיר בה! אבן על אבן! אין גלות במלכות המשיח!".  ותהא דﬠתכם כאשר תהא על ניסוח זה של השאלה – השאלה ﬠל פתח לב נערינו דופקת.

במה אנו יהודים? במה היהודי – יהודי הוא? מה טיב יהדותו של היהודי? ומה לו ולנﬠר הישראלי ולנﬠר היהודי ההוא שמﬠבר לאוקיינוס; ומה לההוא ולו, ומה לו לבן ותיקים בארץ ולבנו של ﬠולה חדש אשר תמול שלשום בא ואשר לא אבותיו נפגשו ולא אבות אבותיו נפגשו ﬠם אבותיו ולא ﬠם אבות אבותיו?!

או: לﬠתים קרוב הנﬠר יותר לשֵבֶר כד חרס טמון ﬠפר מלפני אלפיים וחמש מאות או שלושת אלפים שנה, או מלהיבה אותו מטבﬠ שחוקה כלשהי יותר מכל גװילי הספרות, כתבי החכמים, עיטורי הציורים ותפילות הﬠם שמלפני אלף, חמש מאות ושלוש מאות או מאה שנה? מדוע זה נאה – וזה מוקצה?

או שאלות המנסרות בפירוש בחלל עולם צﬠירינו, וכשאלות ﬠל הﬠולה החדש שהזכרתי, ﬠל מנהגיו הזרים והמוזרים, על לבושו המשונה ועל ניבי לשונו הרחוקים – מה לו ולי, האומנם בנים שנינו לﬠם אחד? לﬠתיד אחד? במה? כיצד?

או שאלות בשטחי התרבות שלנו, מקורותיה, יניקתה, סמליה, נושאי חיקוײה, תפילתה וקינתה, חגה ושׂבתה – אינן עוד ממין השאלות שבדרך כלל ולעתיד לבוא, אלא נﬠשו שאלות שבתוקף מציאות חיה וסוﬠרת, שאינה משתתקת כשגוﬠרים בה ואינה מסתפקת בבגניחות או בהטפות מוסר להועיל – אלא שאלות הן שבזרוﬠ נטויה.

ובדרך זו הוקפנו שאלות, אשר בתנאים אחרים, אילו הותר לנו לבחור, מוטב היה לתיתן להמתין אי בזה עד שיבוא אליהו.

שאלה אחת כזו, כמובן, היא שאלה הדת במדינה. שאלה קשה וסבוכה, שהיה נוח יותר אילו לא פתחה היום דווקא את דלתנו והתײצבה לאמור: הנני. התייצבותה, שלא מכוח פﬠולת מפלגה זו או זו, ולא מהתﬠרבות ﬠסקנים אלה או אלה – אלא מכוח מציאותה כאן, ברגﬠ זה, בהזדמנות זו ועל פרשת הדרכים שאנו ﬠומדים בה.

שוב אין זו שאלה בגדר הﬠיון המטפיסי, או בתחום החװיה האישית, אלא אחת משאלות המדינה. בשﬠה זו, שאלת כל מי ששואל בﬠנין התחדשות הﬠם היהודי בארצו, שאלת כל מי שפונה אל הﬠם היהודי, כל מי שתובﬠ מן הﬠם היהודי כפי שהוא כיום, בכללו; ובﬠיקר – שאלת כל מי ששואל ﬠל מראה פניו של הﬠם המתהווה והולך כאן, אם אמנם קום יקום כאן עם אחד.

היש לכל השאלות הללו היתר כניסה לבית־הספר, גם קודם שתהיה תשובה אחת וכללית בידנו, או שהן מחוץ לתחום? הﬠדיין הן גזורות להישאר באותו „צריך ﬠיון" שמלפני קום המדינה? ﬠדיין תוכל תכנית הלימודים להישאר בלתי־נפגﬠת משאלות אלה של המציאות הקשה, או שחובה על בית־הספר להיפתח כדי שהמציאות ושאלותיה ייכנסו פנימה?

וכל האומר ,,הן“, אין לפניו מנוס מאמור הן לצורך שצריך בית־הספר את ה„תודעה היהודית”.

ומכאן והלאה אין לפנינו אלא דיון על ,,כיצד” ו„עד כמה", או “עד היכן", על ,,מה קודם ומה אחר־כך”. אך מנוס אין מהתייצב מלוא שיעור קומתו מול שאלות הﬠם היהודי, לא כפי שטוב היה ורצוי שיהיה, אלא כפי שהוא, וכפי שהוא הולך ונוצר ומשתנה, אתנו כאן ובתפוצות הﬠולם.

ולפיכך, אף כי חשובות בﬠיני תרומות ה„תודﬠה היהודית" בשטח הסקירה על יהודי התפוצות ובשטח לימוד פולקלור של ﬠדות ושבטים, חשוב מכל ונכבד מכל בעיני הﬠנקת ממד הזמן לבית־הספר. הקניית תחושת הזמן לבן הארץ בן ההווה. תחושת ﬠומק הרבדים שתחת רגליו ודשנותם. סילוק כל מיני מפריﬠים ומניﬠות כדי שיוכל במגﬠ ﬠם כל הﬠושר הגנוז הזה שצברו הדורות. כדי שיראה את ממד הזמן הזה לא כפרי אמצאה של מישהו שהרבה לחשוב ומצא מה טוב – אלא כפרי התבוננות בדברים שכבר היו, שכבר נﬠשו, כפי חותם הדורות ﬠליהם. וחובה להיות פתוחים לקרוא ולדﬠת ולבחון מחדש את אשר צבר היהודי במהלכו ההיסטורי. כפי שצבר, בדרך שצבר, בלשונו בסגנונו, בסמליו ובנוסחיו.

אלא שכאן נפלה אימה ﬠל חלק מן הציבור: דת עליך ישראל! וקשה מזה: כופים ﬠליך דת מוסווה במסװה ולא קוראים לה בשמה.

אני איני איש דתי. איני מתײהר בכך ולא מתמﬠט בכך אין לי אפשרות אחרת אלא זו, להיות חפשי. גם: איני מצפה ואינני מבקש מידי התודﬠה היהודית, ולא מידי היהדות המסורתית, לפתרון. המשבר שאנו חיים בﬠיצומו, אינני בטוח אם אין זה מﬠבר לכוחה של הדת לפתרו. הוא משבר האדם החפשׂי, משבר חירותו.

אבל רוח חפשית משמﬠ – רשות לתהות לפנים ולאחור לחזור ולבדוק אמיתות חדשות כישנות. ובשום פנים לא סגרות נצחית בין אנשי שלומי, קהל חסידים. בשום פנים לא היתר רﬠייה רק בשדה האחד המקובל ﬠל אנשי שלומי והשאר – פסולת ושטות ולא כלום.

לפיכך אינני שותף לחששות המציﬠות. אינני חושש מן הדת ואינני חושש מן הפגישה של התלמיד ﬠם התפילה ועם המסורת, ﬠם הניגון. ולמה לא? אינני יודﬠ מה רﬠה עלולה לבוא מפגישה זו. איני חושש שמא יתפתו כביכול, או ימצאו דרכם שלהם, כשיגיﬠו לכלל ﬠמידה ﬠצמית, שהיא נושא החינוך האמיתי. ממש כשהם או הוריהם, לרבות אלו שכפרו והתפקרו, ידﬠו לﬠשות, אם לטוב ואם לרﬠ, כשהגיעו לכלל ﬠמידה ﬠצמית. אין באלה של ﬠכשיו פחות ממה שהיה

באלה של אז. חזקה ﬠליהם שיהיו מה שיהיה בכוחם להיות.

איני יודﬠ מה הפחד מן הסידור ומן התפילה. גם איני חושש לקונפליקט, לפי שהקונפליקט הזה – אם אמנם יגיﬠוֹ לכלל כך (וספק רב אם יגיﬠו – לפי שהפגישה שטחית למדי) – קונפליקט זה לא יהיה אלא רקﬠ פורה, רקﬠ מחנך מאין כמוהו. זולת אם אין החינוך אלא אך אבוס של דﬠות גמורות וקש לﬠוס. זה כזה פסול בﬠיני: נטילת החירות מילד להורים דתיים להחליט ﬠל רצונו וﬠל שײכותו לﬠולמו הרוחני, וכפייתו, ככל שידם משגת, להכרﬠתם שלהם והטוב בﬠיניהם הוא שיהיה טוב בﬠיניו; ממש כמו נטילת החירות מילד להורים [לא־]דתיים להחליט ﬠל רצונו וﬠל שייכותו לﬠולמו הרוחני (מתוך סגירתו ִבתחומיהם וזלזול ובﬠרות באשר מחוץ לתחומם). זה כזה אינו חינוכי: שילד להורים דתיים אין לו ברירה אלא להיות דתי, ושילד להורים לא־דתײם אין לו ברירה אלא להיות לא־דתי. הכרﬠת התלמיד יקרה בﬠיני מהכרﬠת מחנכיו. אם אמת בדרכם, ממילא יכריﬠ כמותם. אך זכותו היא ללﬠוס במו שיניו את מנת גורלו.

בית־הספר בעיני הוא מקום פגישה בין שני דורות ואשר עצם מהותו היא ליצור אווירת סקרנות לדעת, הזדמנות ליצירה ולביטוי עצמי, מתוך הרגשת חירות וסובלנות, מקום שהשאלות לגיטימיות בו, הוא בית־הספר. אשר לתשובות, בית־הספר הוא מקום שהאדם הצעיר לומד לדעת ולהרהר בשיקולי בחירתו. והואיל וﬠל־פי תפיסתי אין דרך פשׂוטה לחזור אל האמונה שהיתה, אינני שותף לבהלת המציאות.

חמור מזה, דומני, להיות הולך קדימה ומביט אחורה כאשת לוט – כאשר יש ממליצים כאן לפנינו. אך לבוא ולומר: הﬠולם מתחיל בך, שמשמﬠו: אין אמת אלא האמת שׂהראיתי לך – זה מחנק. מי שבוﬠט בגיטו, אל יעשה גיטו לילדיו. ואין הבדל בﬠנין זה היכן הוא אותו גיטו שמדעת – אם במאה שﬠרים אם בﬠמק יזרעאל.

הכנסת ממד הזמן לבית־הספר פירושו – תרבות, פירושו: פגישת דורות. פירושו: פגישת מרחקים. פירושו: דשנות הקרקﬠ. הספרות זקוקה לזה, האמנות זקוקה לזה, כשׂם שמﬠשי יום יום זקוקים לזה. כדי לינוק, לﬠכל, לקבל מה שמקבלים ולא לקבל מה שאין מקבלים. לא תמיד ברור כיּצד ﬠושים פגישה זו שתהא לחיוב ולטוב, כיצד שומרים שלא תבוזבז, שלא תיהפך לﬠנין של סרק, נטול אותה חיוניות של שיחה כנה; שלא תהיה זיוף וצביﬠות ודיבור בקול לא טבﬠי. אך הנסיון והמחשבה ישלימו זה את זה בחיפושי הדרך ובהתאמתה, ואין כאן דרך קצרה.

אך הבל הוא לבוא ולתבוע מידי רעיון התודעה היהודית את עלבונה של החלוציות. ממד זה של הזמן אינו עומד ואינו ﬠשוי לﬠמוד כנגד הקריאה לחלוציות או במקומה, כשם שאין בו השתמטות מﬠמידה נוכח שאלות הזמן והמציאות; אלא אדרבא, הוא הוא הﬠמידה האפשרית. ולא תיתכן עמידה של שיעור קומה בהתﬠלם מממד זה או בפחד זה מפני השרשים, פחד ההבטה לﬠומק.

אדרבא, יבואו ויכניסו לבית־הספר כל אותם כתבים ויצירות פרי כל הדורות, פרי כל המחשבות, החלומות והשאיפות, אשר חכמה בהם, אשר שירה בהם, אשר שאר־רוח בהם, ותמצית הגות דורות וכאבם – אם אך לפי כוחו של התלמיד הם – ותהא נא פגישה מתוך ראײה חפשית, פטורה מדעות קדומות, גם מהתיהרות גם מהתבטלות.

כדאי גם לשים לב אל זה: זרות מולידה איבה. במקום שאין נפגשים – עולים עשבים שוטים, בין דתײם לשאינם דתײם, אם לא תתקיים – בדרך זו או אחרת – פגישה של סובלנות, תתהווה ביצה דלוחה לחיידקים רעים בדמות דעות קדומות ולגלוג מתוך התנשאות.

לא קשה ללמוד היסטוריה כך שהתלמיד יוודﬠ לו כי עד אתמול היה הﬠם היהודי שוגה באמונות הבל והולך בחושך, שקוﬠ כולו בשלילה, בכל הווײתו, בכלכלה, בתרבות ובמנהגים – ואילו החל מבוקר זה נגה אור עליו, נתגלתה עליו אמונת אמת ודרך רחבה לחיים; באופן שמקץ שיעור מחכּים זה ידע הנﬠר לומר כי היהודים של עד עכשיו שוטים, תועים בחושך היו, וכי היהודים שמבוקר זה ואילך נפקחו ﬠיניהם לחכמה ולהליכה קוממיות.

קל מזה להפוך את כל מנהגי היהודים המסורתיים לחוכא ואיטלולא, או לפחות להצביע עליהם כאילו לא היו הללו אלא אוכלסי מוזיאון להסתכל בהם בתמיהה: מין בני אדם!

כשם שאין צורך ומאמץ כדי לצייר בﬠיני ילד דתי את הלא־דתי כמפלצת אין לב, שאינה אלא מחישה את החורבן – ורק הוא ומסורתו עומדים להציל את העולם מפורﬠנות.

לפני שנתיים־שלוש אירע שהנוער הישראלי גילה כי ﬠם יהודי מוסקבה משיחין בבית־הכנסת אם רוצים להשיח עמהם. אין עמי הצעה לחזור לבית־הכנסת –– אלא שלא לעשותו מראש לﬠומד מ,,חוץ לתחום" לבר־דעת. בקראך ﬠמו בסידור התפילה אינך מתבקש אלא ליטול את אימת הזרות, את האיבה, ולהאזין לנאמר, כאשר אתה מאזין, פה ושם, לשירה, לניגון וגם, – ולמה לא, – כאשר אתה מאזין לתפילה. אינך מחייב אותו, לא קושר אותו – אתה מגלה לו, מרחיב דעתו. והוא ברשות ﬠצמו. בבוא שﬠתו – יכריﬠ. בינתיים ידע, ישים לב, ושרשים ﬠושים אדמה.

אגב כך, אתה מציב גשר להבנה בהווה, אתה מפנה באר ﬠתיקה מסתימותה ומפנה לך את מﬠמקיה, וכפוﬠל יוצא אתה מניח אחת מאבני הפינה לבנין העם.

יזהר סמילנסקי (מפא׳׳י),  דברי הכנסת, ישיבה תרמ"ח, ז' סיוון תשי"ט (9 יוני 1959)