על ביתא

עברו הרבה ימים מאז מתו בני־אדם ונהרסו הרבה בתים בכפר ביתא. אבל השאלות לא עברו עוד. כעת יודעים בבירור איך נהרגה הנערה תרצה.

האם מודים כעת שכל הטיול ההוא היה משגה־איוולת, שיוזמתו הייתה משגה־איוולת, שמלוויו היו משגה־איוולת, וכל תנועה שלהם היתה משגה־איוולת – האם מישהו לא חייב לתת את הדין (הרס ביתו, גירושו?) על משגי האיוולת העלובים והנוראים האלה?

האם הולכים לקרוא לסדר את חכמי ההריסה והגירוש שקפצו לפייס את המתנחלים ולמצוא חן בעיניהם?

האם הכפר ביתא איננו סמל לכל הטעות ולכל האיוולת ולכל הטירוף שאחז בחלק מן העם הזה?

האם הכפר ביתא אינו קורא לאיזה חשבון הנפש – ומן היסוד?

מי יענה על השאלות? מי יתן את הדין? ומי יעשה חשבון הנפש? למי יש נפש?

דבר 27.4.88

הסובל קובע את השם

בלי אנצאר אין בטחון בארץ, טוﬠן מי שהקים את אנצאר. (אנצאר – ולא קציעות – מפני שהסובל קובﬠ את השם ולא גורם הסבל). ואין ברירה – הוא טוﬠן – האחריות לבטחון בארץ אי־אפשר לה בלי אנצאר.

אנצאר – הוא מוסיף – זה אמצﬠי־לחימה הכרחי כנגד המאײמים בפוﬠל על הבטחון. ואלפי הכלואים שם, ונהלי הכליאה שם, והרחקת העין הציבורית משם – הכל לפי הנורמות והכל מוכרח לשם מימוש האחריות לסדר ולחוק בארץ.

אלא שמחנה אנצאר גדל בינתיים הרבה מעבר מה שחשבו שיהיה. וממחנה קשוח לﬠצורים ללא־משפט, גדל והיה לסמל. סמל מזדקר מﬠל נוף הארץ. ְְ

סמל למה? סמל ישראל הכובשת. סמל הרק כך. סמל ההכרה שרק רמיסה תוﬠיל. שרק הכוח יביא פתרון. ושרק ערבי נכנע הוא ערבי מוכן לשיחות.

צריך להכניﬠ את הערבי. צריך שיחדל לרצות. צריך להשתיק את תביﬠתו לשחרור. צריך שיבין בשפה המובנת לו שאין לו סיכוי.

אנצאר הוא היאוש. יאוש מדרך ההידברות. יאוש מדרך הפתרון המדיני.

יתר־ﬠל־כן, המסיתים כלואים והמהומות נמשכות. וכנראה שלא די כלאו. וצריך יהיה לכלוא את כולם, את כל הﬠם הפלשתינאי.

להשתיק ﬠם? לכלוא תביעה לחופש? מתי הצליחו בכך? היכן? אלא אם כן השמידו את התביעה והשמידו את התובﬠים ועד האחרון.

וכך הולכים ומשקיﬠים היום את כל האנרגיה הלאומית בכיבוי אש על־ידי אש. נלחמים בתסמונת ולא בביטול סיבותיה.

ממשיכים לדכא את המרי במקום לפתור את גורמיו. לרדוף את המסיתים ולא לראות את הדור המתפוצץ. כל מה שיש לבטחון כתכנית פעילה – הוא ענישה. ועד כניעה ללא תנאי, שקוראים לה "חוק וסדר".

וכך יש אנצאר, ועוסקים שם בחישול אויבי הכיבוש והפיכתם לשונאים לנצח, ושוקדים להפוך אותם ללפידים בוערים.

כשידוע היטב שאם לא איתם – אין עם מי לדבר. אבל, מי מתכוון לדבר. מתכוונים לרמוס כל מי שיעז לדבר.

האם אין בין קובעי המדיניות מי שיראה שמדיניות הביטחון מיוסדת על סירוב לראות מה באמת קורה לפניהם? ושאין בשטחים לא מסיתים ולא מוסתים, אלא יש שם תביעה גדולה של ﬠם להשיג את סוף כיבושו?

לחינם. אין שומﬠ. לא המנהיגים ולא הﬠם. ורק להﬠניש, ורק לגרש, ולהרוס ולרמוס. ועד כאן כל תכלית החכמה הלאומית שלנו.

אנצאר איננה דבר של מה בכך. איננה אירוע קטן בשוליים. אנצאר נכתבת היום באמצﬠ דף ההיסטוריה של עם ישראל במדינתו. ובין שאר גבורי ההיסטוריה שתקופתנו יודעת, הולך וקם, ﬠשוי במו ידינו, אנצאר כגבור היום.

מקומות שונים שימשו כסמלים בתולדות ארץ־ישראל כסמלי התקופה. תקופת יבנה, תקופת מצדה, תקופת תל־חי, כעת תקופת אנצאר.

 

כעת תקופת אנצאר / יזהר סמילנסקי, דבר, 2.9.88

סוף סוף לדבר

לא רצו לבוא לפגישה עם אשף דרך הדלת – כעת יבואו לאחר שהגג יפול עליהם.

לא רצו לבוא כבני־חורין שבוחרים דרכם – כעת יבואו ויד העולם מוליכה בעורפם קשורים וכפויים.

לא רצו לבוא כשהשלום היה על הסף – עוד לפני האינתיפאדה ועוד לפני כל־העולם־נגד – כעת יבואו כשהמלחמה על הסף, כשהמשק מתערער, ולבד־לבד־לבד מכל העולם.

יבוא היהודי הגאה, והלוחם לכבוד הלאומי יבוא, וארץ־ישראל השלמה תבוא, ודגל התורה עם דגל התחייה – כולם יבואו כעת, עניים, ריקים וכפופים. ִ

אפילו מפלגת העבודה תבוא כעת, תאסוף עצמותיה הזקנות ותזדנב גם היא קפואה למחצה.

אילו היתה כעת האופוזיציה הגדולה והסוערת, הלא עוד הערב הייתה מזעיקה את ﬠם ישראל אל הכיכר הגדולה ולפידים בידיהם:

כעת להתחיל לדבר!

יזהר סמילנסקי, דבר, 18.12.88

רשע

כולם ראויּ בטלוויזיה את פיצוץ הבתים בשכם.

"זה מראה קשה", העיר האלוף שעמד שם בראש המפוצצים.

על פשﬠ נורא בא הפיצוץ הנורא – הסביר מה הכריח אותו לפוצץ.

השכונה במורדות ההר ואולי העיר כולה זעקה אז, יסודות הארץ זעקו והשמיים זעקו.

אין טעם לשאול כעת אם האחד פשע והמשפחה כולה תיספה, אין טעם לשאול כעת על שיקולי־דעת בעד ונגד – "התמונה הקשה" היתה מעבר לכל זה. גם מעבר לקהות החושים של יוזמיה.

מה שהיה שם היה רק רשע. לא שום דבר אחר. רשע רשע רשע.

רשע הפורץ מהר גריזים ועד לב השמים.

 

מי הרג את כאיד צלח?

 

סוחר נעלים, כאיד צלח, בן 42, נהרג בפתח חנותו בחברון ב 2.10 לאחר שﬠל המכונית של לוינגר נזרקו אבנים ולוינגר ובניו יצאו וירו בנשקם. סוחר הנﬠלים נהרג ועוד ארבעה נפצעו. בגופו של אחד הפצועים נמצא קליע מאקדחו של לוינגר.

מי הרג את כאיר צלח?

אילו נפצﬠ יהודי ובגופו נמצא קליﬠ מאקדחו שׂל ﬠרבי – מה היו ﬠושים לﬠרבי הזה? זורקים אותו למﬠצר ללא משפט?

הורסים את ביתו? תופסים ומגרשים אותו?

או, אולי, כמו לוינגר, היו משלחים אותו לחופשי מפני שירה להגנה ﬠצמית?

אבל מעבר כל זה, מי הרג את כאיר צלח ?

ואיך נושאת הארץ את רוּצחו?

להשאיר צלקות

‎ ‏‎

צריך שישארו צלקות,

ﬠם נפגﬠים

(שר הבטחון (1) בבאר-שבﬠ)

צלקות? צלקות הן סימני פציעה שאינם מגלידים. כמו הסכסוך. שנשארים לעולם. האם לכך הכוונה?

ומי הם הנפגעים האלה ﬠם הצלקות? הנורים או היורים? ִ

מפני שיש נסיבות שבהן הפוגעים הם הנפגﬠים. מפני שהצלקות שהם משאירים באחרים, נשארות גם בהם. מפני שהריגה, פציעה ופגיעה אינן רק מהיורים והחוצה – אלא הן גם משאירות דברים פנימה אצל היורים.

לא אצל כולם? ויש יורים קשוחים־לﬠניין, שכדורי הﬠופרת, הפלסטיק והגומי שהם יורים, לא משאירות בהם שום צלקות?

מי יודﬠ. כﬠבור זמן, מסתבר, שאצל רבים מן המשוﬠר הופכות הצלקות, שהם ﬠשו באחרים, לצלקות שלהם. והאדם הצעיר הזה, שנקרא להשאיר צלקות, גם נפשו אינה נשארת כפי שהיתה, אם נפש לו, ולא תמיד ברור ﬠד לאן יגיﬠ ההיתר הזה שניתן כעת לפגוﬠ על מנת להשאיר צלקות.

גם מי יודﬠ צלקתוֹ של מי תהיה נשארת יותר, כואבת יותר, מחלחלת יותר ומﬠרערת יותר – של הנורים או של היורים.

יזהר סמילנסקי, דבר, 14.10.88
(1) יצחק רבין.

משפטי המשפח

קונטרס ”בצלם” מחודש נובמבר מתאר את ”מערכת השיפוט הצבאי בגדה המערבית", ומצלם את דיוקן המשפט הנערך לנעצרים הערבים (לאלה מהם הזוכים למשפט!) בשנתיים האחרונות.

קשה להאמין: איזה מישפח במקום משפט; אי־סדרים. רשלנות. לכלוך וצחנה. רשלנות ומוזנחות כלפי חוץ – ודחיות חוזרות של משפטים, הליכי משפט מעוותים, שרירות לב ודריסת הצדק כלפי פנים. מעשה בתיקים נעלמים, מעשה בעצירים שאינם מובאים, מעשה בטרטור הנאשמים, עורכי־הדין והעדים, מעשה בהעלבה ובפגיעה בבני המשפחה, מעשה בהערות חכמה של מפקדים, של שופטים ושל תובעים המתנשאים מעל האנשים העומדים רטט לפניהם, ומעל כל הליכי־דיון ראשוניים, ורואים בכל השפיטה שהוטלה עליהם עיסוק במעמסה מיותרת.

האם אלופי הפיקוד יודעים? האם זה מעניין אותם? האם הרמטכ”ל יודע? ושר הביטחון האם הוא יודע ושותק?

תחילה היה עומס גדול מדי על ״המערכת״. אחר־כך באה הרשלנות הישראלית המפורסמת, ”הבלגן”, ואחר־כך התפתחה ההפקרות, המלווה בהתנשאות (מה יש? אלה הם בסך־הכל ערבים אויבים), עד שלעיני אלהים ואנשים נרמס שם הצדק – והשחתת הנפש פורחת בציניות.

אם זהו המשפט הישראלי מוטב מעצר ללא משפט. שתהיה זו שרירות שלמה וגלויה, ולא הצגת פארסה של משפט. פארסה שאין לדעת עד היכן תתפשט ועל סיפו של איזה בית תכבה.

הנה מביאים לפני השופט ברמאללה (12.9.89) נאשם בידוי אבנים. הנאשם הוא אדם עיוור. אבל השופט המלומד לא מוותר: ”עיוור לא יכול לזרוק אבנים?" (ראה עמוד 60).

והכל שם מוצג בפומבי דחוס כזה, רועש ומבולבל – לעתים מענישים לפני שהרשיעו, לעתים בלי נוכחות כל מי שחובה שיהיה נוכח, ותמיד באי־סדרים המאולתרים ברגע האחרון שייראו כסדרים – עם תיק ובלי תיק, עם מתורגמן ובלעדיו, עם עורך־הדין ובלעדיו – ותמיד כששואלים חוזר הנוהם ממשרד הביטחון ונוהם כי הכל לפי החוק.

כי בשביל ערבים זה מספיק. כי הנשפטים כאן הם הפורעים, המסיתים והמנוולים. וזה בדיוק מה שמגיע להם. גם כשלא הוכח כלום מי הם ומה הם.

ואולי, צריך לגזור שכל המעורבים במשפטים האלה יהיו נשפטים באותה דרך שהם שופטים?

הנה הדו"ח של ”בצלם”: לקרוא, להידהם ולהתפלץ. אבל גם להסיק מסקנה: השיפוט הצבאי בשטחים הוא בזיון המשפט, והוא חרפת הצבא. מישפח במקום משפט אינו איזה נגע שולי – אלא הוא מקור אילוח המים שכולנו שותים, וזיהום נפש הנוער, עמוק עמוק, ופנימה פנימה.

ממש מכאן מתפשט הריקבון.

יזהר סמילנסקי, דבר, 15.12.89

betselem

 

פרשת השבוע

כתוב בעתון:

יום א': פאטמה אבו שער (38), הומתה בידי ערבים, עזה. עזמי פתחי מחמוד אבו דיאב (38), איים בגרזן והומת, קלקיליה. צלאח ג'מיל ג'ואריש (20), הומת, בית ג'אלה. עבדאללה מוסטפה אבו סאיסה (17), הומת, בית סירה.

יום ב': עטייה אל פוראגי (3), נורה בראשו, שאטי. עבד רבו סלאם בארים אבו עמרה (24), הומת בידי ערבים, רפיח.

יום ג': עאדל פארס באדר (38), הומת בידי ערבים, רמאללה. קאסם עבדאללה אבו לאבדה (8), מה מפצעיו, חן-יוגס.

יום ד':

יום ה':

יום ו': חארב עורה עיסא (41), הומת בידי ערבים, אל-בורייג'.

יום א': נביל סולימן אחמד חג'אג' (18), מת מפצעיו. עייד תאופיק אל עזי (17), מת מפצעיו. טהאר אבו סאלח (26), נדקר למוות בידי ערבים.

אלה הומתו ומתו בשבוע האחרון. למה?

מפני שלא נמצא הפתרון לסכסוך המתמשך. ולא נמצא פתרון מפני שלא מבקשים פתרון. ולא מבקשים אלא רק להשאיר הכל בלתי משתנה ובלתי נפתר.

ומפני שיש אין־קץ סבלנות למותם של אנשים.

ימותו כמה שימותו. בסך־הכל הלא הם ערבים. בסוף הם גם יסכימו להיכנע ללא תנאי.

ולכניעה הזאת קוראים "שלום”.

מדוזת האבן

כשראש הממשלה אומר ”שלום” – צמרמורת עוברת.

חכם הבטחון

חכם הביטחון כותב על פסילת ספרים: ספרים נפסלים מפני שיש בהם כדי "לפגוע בביטחון המדינה, בסדר הציבורי או בשלום הציבור; יש בהם קריאה להתקוממות, התססה, תמיכה במחבלים ועידוד לאלימות…”

למשל?

דני רובינשטין ”גוש אמונים”, אמנון רובינשטיין ”המשפט הקונסטיטוציוני", עזר ויצמן ”המלחמה למען השלום", שקספיר ”המלט", טרויה ”טולסטוי", ג'ק לונדון ”זאב הים”. –

מה שמו של חכם הביטחון לא ידוע. אבל ידוע שמו של השר הממונה עליו.

בשתי אצבעות בפה אני שורק כנגדו.

יזהר סמילנסקי , דבר, 27.10.89

פשרה או מלחמה / לדבר באכזריות

כל יום תמה אדם מחדש, מפני מה לא כולם משוכנעים בצדקת הדרך אל השלום – ואיך אינם רואים את הדבר ההכרחי הזה? הכל שומעים בכובד־ראש, מקשיבים מתוך דאגה ונראה כאילו הטענות התקבלו על דעתם, וגם ההגיון שבחומרת ניתוח המצב – ועם זה, נשארים קרים, בלתי־מרוצים וכאילו רק אבן כבדה הונחה על ליבם.

כל־כך הרבה מאלה הנחשבים כ"מחנה השלום" מדווחים כל הזמן על מבוכה, על בלבול ועל אי־ידיעה, בעוד ש"המחנה הלאומי" – קולו אחד, פשוט ומסוײם. ְ

כל לב מלא כל־כך הרבה מועקה, היסוסים, מבוכה, נטיה לדחות מעליו את המסקנות המתבקשות, ואפילו עויינות אל התובעים לבוא ללכת בדרך השלום.

כאילו תשובת השלום איננה יורדת עד תחתית הנפש, זו הנפש המפוחדת של היהודי? או כאילו זו פגיעה בגאוותו של בעל נכסים, שצריך לוותר על משהו כדי להשיג משהו שחשב שאפשר לקחתו בחינם? אולי זו השמרנות, החוששת תמיד מכל שינוי וממאנת להיפרד ממה שנראה כוודאות, לשם השגת מה שנראה כהימור מסוכן? ואולי קול המנהיגים אינו נשמע להם צלול למדי, החלטי למדי, ולא חד־משמעי למדי?

כי למה כל־כּך הרבּה אנשים זקוקים כל־הזמן לכל־כך הרבה שיכנועים, ולחיזוקים, ולתימוכים, ולבירבורים ולהבהרות – איזה הסברים עוד לא ניתנו להם, איזה ניתוחי־מצב עוד לא הוצגו לפניהם, איזה תחזיות קודרות עוד לא הובאו לפניהם – מה עוד חסר להם כדי שישתכנעו?

כאילו שיכנועי השכל אינם מספיקים. כאילו קיר של אינסטינקטים מפוחדים חוצץ ואינו זז. אותם אינסטינקטים שבצל, פנימה, שנולדו להיסטוריה היהודית הארוכה, ונשארו מפוחדים, ומסרבים להאמין.

מה יכול לשנות? מה יכול להזיז את הקיר הזה שבצל הלב? מה יכול להפוך ילדים מפוחדים לאנשים מבוגרים, נוטלי אחריות? מה יכול לעבור את מחסומי החששות האפלים, ולקרוא אנשים להיפתח – לשמוע את צופרי האזעקה, לראות את אותות ההתראה, ולתפוש שאם לא עושים כלום לשם השלום – מתﬠוררים פתאום באמצע מלחמה נוראה, שעוד לא היתה כמוה, שיראו שאסור להשלים עם האשליה שאם מחכים הכל מסתדר אי־כך. שאסור לטמוןְ את הראש מפני הברירה: או שלום דרך פשרה או מלחמה ללא פשרה. ושזאת היא כל הברירה: או שקמים ולוקחים אחריות ועושים לשם השלום, או שמתחמקים אל הראשׁ הקטן, הנאנח, המסכן מוג־הלב, ומחכים שהכל יסתדר לו מאליו אי־כך.

יותר מדי אנשים מחכים שכך יהיה, שהכל יירגע ויחזור אי־כך אל מה שהיה קודם, ושאפשר יהיה להניח לה, ליונת־השלום מרוטת־הנוצות, שתתיבש לה, יותר מדי אנשים אינם מאמינים לכל צופרי האזﬠקה ולכל תופי ההתראה, שרק חרש שוטה וקטן אינו שומﬠ אותם, ורק פרד אינו מבין מה הם אומרים.

ועד כדי כך, שלהיות יונה מפחיד היום את מפלגת העבודה, האמורה ללכת בראש הצוﬠדים אל השלום, יותר מלהיות נץ – כי להיות נץ, הם אומרים, מצודד יותר את רוב הבוחרים המהססים… וללכת בﬠיניים עצומות אל המלחמה נראה להם משדל יותר אנשים, מדבר יותר אל לב היהודי המפוחד – שאסור להפחידו, מפני שיילך ויצביע בﬠד אחרים, מרגיﬠים יותר.

והלא כל מה שצריכה מפלגה גדולה לﬠשות היום הוא, להציג את הברירה החדה בין – או שלום או מלחמה. בלי לטשטש, בלי לרכך ובלי לפזול. לקרוא לציבור לקום ולהתגבר מפחד השלום. לראות את האמת הקשה, ולהציג בגדול את הברירה, ﬠל כל פרשת־דרכים ועל כל צומת במדינה: או מלחמה או שלום, עד שירגיש כל אדם שתפשו לו בגרונו: או מלחמה או שלום.

זו כל החובה היום. לדבר אמת, לדבר באכזריות, ולדבר אמונה. ולא להרפות.

 יזהר סמילנסקי, דבר, 15.6.88