ב. ג. 2000

לא נפגשתי הרבה ﬠם בן גוריון לשיחת שניים. לﬠתים אל שולחן מזנון הכנסת בין שתי הצבעות, לעתים אל שולחן וועדה כשעוד לא התחילה, פעם כתב לי פתק (שאבד לצערי), ובו הסביר כי את "ימי צקלג" התחיל לקרוא ואפילו קרא בו כבר כמאה עמודים, אלמלא שנראה לו שהבחורים שלנו בחיים טובים הרבה יותר מן הבחורים שבסיפור. ופעם אחרת סיפר לי כי שירה אינו קורא כלל, חוץ מאותם השירים שקרא ﬠוד בצעירותו כל אותם שירי חיבת ציון של הימים ההם, ונראה היה כאילו ליבו לא פתוח אל מה שקורה סביבו לא אל האנשים שמסביבו ולא אל הנופים שבשעת נסיﬠתו, וכולו רק היה סגור על ﬠצמו ועל מחשבותיו הסוערות שניכרו בתנועות ידיו ובשפתיו שהיו קפוצות חזק פנימה בשתיקתו.

ואירע פעם, לאחר הרצאה שהרציתי באילת לפניי כנס מורים, ושמה היה מכל השמות לא פחות מאשר "ספרות בעולם סוﬠר", ["ספרות בעולם מזועזע" – המלבה"ד. ראו תוכן הענינים] ושאחר כך גם נדפסה ב"דבר”, והוא קרא וכתב לי דברי בקורת, כי האנשים שבעולם טובים יותר מאלה שאתה מתאר, כתב לי, ודורנו בשום פנים איננו דור של ריקים בלבד, כפי שיוצא מתיאוריי, ושבניגוד לדברי אני יש אלוהים במקום הזה, וכי רק אנשים שטחיים יכולים היו לחשוב שבעולם פועל רק משחק עיוור של כוחות אטומיים, ושאפילו הקטעים הספרותיים שהבאתי לחיזוק דבריי, – אינם משכנﬠים אותו להאמין כי העולם באמת נתרוקן ואינו עוד אלא רק עולם ריקן ומזועזע, וכי גם הדור הזה ﬠצמו שהטחתי בו סרה איננו כלל "דור רמוס אשליות", כפי שהעללתי עליו בהרצאה, אלא מנסיונו הוא דור נפלא ונהדר וכי הדור שהולך וגדל כאן, בארץ, בצה"ל, בקבוץ, בישובי הספר, הוא חיובי ויוצר ובונה, גם בגבולות הרחוקים וגם במכוני המדע, והוא גם השיג כבר הישגים כבירים, וגם אם לא תמו עוד מלחמות מן העולם וגם אם פחד המלחמה האטומית עדיין מרחף, (והוא, מצידו, לא מאמין באפשרות הזאת), "אני – כתב בהמשך – איני יכול להגיד על דורנו היהודי כי הוא "דור רמוס אשליות", וגם בלי לשכוח את השואה, הרי "דורנו עשיר בכיבושים ובהישגים פנטסטיים". ובלי להתכחש למומים שישנם בחיינו, הרי הרגשתו היא שבימינו נתרחשו לנו נסים, לא רק בהקמת המדינה, לא רק בניצחון במלחמות, ובעליית מיליוני היהודים, אלא, מעל הכל – בשינוי הגדול שחל בדמותו של היהודי החדש, זה שצמח וגדל פה בארץ, בצה"ל, בישובי הספר, במכון וויצמן, בספרות, ובעבודה.

וכשהוא משווה את תקופתנו עם תקופות קודמות – לא רק שאינו "רמוס אשליות", אלא, אדרבא, הוא "עתיר סיפוק מן ההישגים האנושיים והכיבושים הגדולים". נכון, שעדיין נשארו המלחמות ועדיין מאיימת המלחמה האטומית, אף כי אינו מאמין שתפרוץ, אלא שכשהוא שואל אם תקופתנו לעומת התקופות הקודמות – נסוגה או התקדמה? אין לו ספק שהאנושות צעדה קדימה, ומדינות שעד לא מכבר היו משועבדות בידי אימפריות אדירות, עומדות עתה ברשות ﬠצמן, וגורלן בידיהן. ולמעשה, מעולם לא היינו קרובים כל כך לסיכוי השלום העולמי, וגם אם אינו בטוח שכל זה ייקרה עוד בימיו, ברור לו שזה הכיוון: העולם הלך להיות מאוחד יותר, ללא שלטון עם בעם, וללא מלחמות, ולא יניחו לאף דיקטטורה להמשיך ולהתקיים. והתחרות שבין מזרח למערב, לא תניח גם לקפיטליזם רודף הבצע של אמריקה להימשך כקודם, באופן שהפער בין ﬠמי העולם רק ילך ויקטן, והוא כבר יכול לראות סיכוי של ממש לחזון העולם החדש: עולם ללא שפיכות דמים, וללא עקדות הבנים. אדרבא, אם יש ממה לחשוש בעת, הרי זה שהﬠולם ילך וייפרע בלי חזון.

"אני רואה גדולה ויופי באדם שבקרבנו, המשיך, באתי לארץ בהיותי פחות מבן עשרים, מלא חלומות ותקוות ושאיפות, וגם אם נתרחשו בעולם הרבה דברים איומים ומחרידים – עדיין הוא מלא אמונה ובטחון בהתגשמות החלומות והתקוות והשאיפות – גם פה וגם בעולם."

איני יודע, המשיך, מה דרכו של "מנהיג הבירה“ – אלוהים ַ– ויש גם שהוא עושה דברים מזﬠזעים ומחרידים ומייאשים. אבל – המאזן בכללו הוא חיובי. וזו היא תמצית נסיונו האישי בימי חלדו, הוא מסיים, וזו גם מסקנת הסתכלותו בהיסטוריה הﬠולמית והיהודית – אמונה באדם, ביעודו, בהתקדמותו, ובהשתכללותו – ובאפשרות שאמנם תקום חברת בני-אדם צודקת וטוב לה.

האמנם לא נסחף משהו, כשכתב כך, וטחו ﬠיניו ולא ראה את המציאות שסביבו? אלא שלבן־גוריון, מסתבר, היו תמיד שתי ראיות. ראייה אחת מציאותית, מפוכחת ורציונאליות, ועוד ראייה אחת, מסונוורת ורואה את הנכסף כאילו היה ממשות. אולי כאותו הגנן הרואה בנבט הרך את האילן בגובהו. לב. ג. ולחבריו לא היה נסיון איך מקימים מפזורת־עם עם נורמלי, ומארץ מפגרת ארץ נושבת. אבל באמת הכל היה ברור לו, לו ולחבריו, וכשקוראים היום מכתב ישן שכותב אחד מראשוני הבילויים שאך זה התיישב על גבעות גדרה הצחיחות שאין עליהן לא עץ ולא שיח ולא עשב ירוק, ולשאלת חברו, מה הוא עושה בגדרה בשבתות? הוא משיב כי בשבתות הוא יוצא להתהלך על הרי גדרה וביﬠרותיה – ואינו בודה דברים מליבו. וגם אינו דון קישוט שראה ענני אבק כאילו היו גייסות צבא, כי בגדרה, בימים ההם, מסתבר, היו לו לאדם שתי ראיות, אחת לכעת ואחת למחר, שתיהן בו בדמו, כי אילו היתה לו רק אחת לא היה מחזיק מעמד, לא הוא ולא כל עשרת חבריו, שכן כל שאר הבילויים באלפיהם, אלה ששרו ורקדו באודיסה, להם היתה רק ראייה אחת ובלי שתי ראיות אי אפשר היה להתקיים אז בגדרה, לקום בוקר בוקר לעבודה הקשה ולצאת כשהם כבדים ולבושים היטב בבגדי רוסיה הכבדים ובמגפיים הכבדות, ועומדים ככה כפופים ומכים במעדר הכבד שקראו לו טוריה, וחובטים בדבקות בצחיח אדמות החמרה, אוחזים ונאחזים בה בטוריה הזאת שכבר חיסלה בפועל המוני חלוצים טריים ולבנים באמצﬠ התרוננותם, ולקחה והניסה אותם בחזרה לים ולאניות ולאמא הטובה שלהם, אבל היא גם שהצמידה אותם אל אדמת המציאות שרופת האש כפי שהיא כאן, ואל אדמת הברזל והנחושת כפי שהיא כאן, וגם החזירה לו לראש הנלהב מחשבות קצת יותר שפויות, על תכלית ועל חוסר תכלית, ועל כדאי ועל לא כדאי, ועל משתלם ועל לא משתלם, כשגדרה של מעלה הייתה מתגלה פתאום ונחשפת למטה כמין צחיח ברזלי של אדמת נחושת, אדמה שונאת עידור ומתעבת מעדרים – אלמלא שבלי אותו עידור פראי של הרצפה הקשה הזאת של המולדת החדשה, לא ייצא כלום מכל חלומותיהם המופלאים, וכך גם הסבירו להם שכניהם הערבים לא בלי לגלוג, שבלעדי העידור הגדול הזה שיצלח ויפורר ויתחח את רצפת האדמה המהודקת תחתיה זה אלפי שנים, ובלי שיקחו ויהלמו בה בכוח ויפתחוה ויהפכוה על פניה, לא יהיה להם מצע קרקע תחוחה ראוי שבלעדיו אין ולא יהיה כאן לא לחם ולא כרם ולא פרדס ולא באר מים וגם לא גדרה, אם באמת לא רוצים להמשיך עוד ולשתות מעיפוש שיירי המים שנותרו עוד עבשים בחריצי העגלות.

אני גר היום קרוב לגדרה, המושבה שהקימו אותם חברי בילו, לאחר שנתברר להם שמכל האלפים שנשבעו ברוסיה לבית יעקב, ולאחר שלחוף אודיסה הגיעו מאות, ולחוף יפו הגיעו עשרות ולגדרה לבסוף הגיעו תשעה, כי העשירי חלה פתאום ונשאר בראשון, וכשאני שואל עצמי איפה הייתי אני, אילו גם אני הייתי איתם אז בגדרה שהלכו להקים לאחר שכבר עבדו והתאמנו בעבודה במקווה ישראל ונאנקו מן העבודה הקשה, ולאחר כל ימי ראשון לציון ועבודת הפרך, ואז לבוא לגדרה ההיא, שאין בה כלום מלבד צחיח ואטום ויובש ולקום אז כל יום ויום יום מחדש, וללכת ולהתכופף ולהקיש בטוריה באדמות הברזל, באותה עקשנות בלתי אפשרית – האם גם אני הייתי יכול כל כך? באמת?

כי מה באמת החזיק אותם? קל לומר אמונה. או חזון. או תקווה. או עקשנות. או ייאוש. מפני שכל עניין היאחזותם לא היה עניין של רגע בן חלוף, וגם לא ייגמר כעבור כמה ימים קשים אחדים, כמו במחנות העבודה של תנועות הנוער, זו כבר היתה ההתחלה, ההתחלה אשר אין חזרה ממנה, של מכאן ועד עולם. ושל זהו זה.

באחד המכתבים שכתב בילויי אחד לחבריו שבגולה כששאלו אותו, טוב, ומה אתה עושה בגדרה בשבתות? שעל זה השיב מניה וביה כי בשבתות הוא יוצא להתהלך בהרי גדרה וביערותיה, כשכל גדרה וכל סביבותיה לא היו כמובן אלא רק שממה גדולה אחת ושלימה, מיפו ועד עזה הכל רק גבעות כורכר צחיחות, ולא צמח ולא עץ, להוציא אולי סידריה כלשהי מרוטה וסחופה, או שתיים, שהגמלים עוד לא כרסמוה לגמרי. אלא שהוא כמובן לא כיזב, מפני שהעתיד היה שם כעת, במין הווה אין גבול, ואין הבדל בין כעת ובין אחר כך, שאלמלא כך, אם הכל היה רק כעת לא היה מחזיק מעמד והיה קם ובורח.

מצד שני, כשהולכים ומפטירים בחיפזון "כן, נכון, אמנם היו להם בהתחלה כמה שנים קשות", והכל נשמע כאילו פשוט, ומתעלמים מן העובדה שאין שנים אלא יש רק יום אחד ארוך בלי סוף ועוד יום אחד ארוך בלי סוף ואחריו עוד יום אחד ארוך בלי סוף, ושאין כאן מניין שנים אלא רק עוד יום קשה עד ייאוש שבקושי ניגמר ועוד יום קשה עד ייאוש שבקושי ניגמר, ושיום נמשך מקודם עלות השחר ועד לאחר שקיעת השמש, ושכל יום קשה מקודמו, כשגבו של אדם כבר נשבר וכל עצמותיו גונחות, וידיו כבר תלויות לו ריקות משום כוח, ואין בו עוד שום רצון שהוא לקחת ולהתגבר ולקום, לא כארי ולא כגדי, האדם פשוט לא רוצה, לא רוצה ולא יכול, וגם לא זוכר למה לכל הרוחות נפל לתוך הצרה הזאת, הוא וכל חבריו האלה, שנראים כעת כמין עדת קבצנים לבושי קרעים עם מגבעות קש משונות על ראשם, לא זוכרים איך קרה להם שהסתבכו במליצותיהם עד שלא יכלו עוד לסגת, ולא יכלו עוד אלא לקום ולעזוב בית, משפחה ונוחות, כשהם כולם אינם אלא רק עשרה בחורים בודדים, עשרה אחדים מכל אלף המתרוננים שנאמו והתלהבו באסיפות הגדולות באודיסה, וכשכולם היו שרים פה אחד, עלה נעלה, ובית יעקב לכו ונלכה.

כעת זה נראה להם כאילו הכל כבר היה לפני מאות שנים רחוקות, או רק כמין חלום שצריך להתעורר ממנו, אלמלא שהכל הוא בדיוק כעת ממש ובעליל, אני עצמי יודע איך אבא שלי ועודנו רך וצעיר כבן שבע עשרה, איך גם הוא היה בנפרדים מן הבית ומן המשפחה ומן הנוחות, ואיך קם ועלה ציונה, ואיך הוא וחבריו היו רק שרים, מלים עבריות מן התנך ומנגינה מתייבבת מערבות רוסיה, ואיך היו מקימים צריפים בין אגמי המים של חדרה הירוקה, יוצאים עם סל ובו לחם ובצל, וגם עתון אחדות העבודה או הפועל הצעיר שהיה מקופל בו בין הפרוסות היבשות ובין התמרים היבשים, ועם המעדר הכבד הזה ששמו טו[רי]ה, ועם הוויכוחים בשעת הפסקת הצהרים לפני שחוזרים לעדור בטוריה ההיא בשדה הריק ההוא עד הערב עם הדג מלוח וכוס התה, ונושאים קול ושרים ביחד חושו אחים חושו, וגם משלבים יחד ידיים לריקוד סוער.

אינכם מאמינים, אבל כל זה היה ממש לא מזמן, עוד בימיי, כשהכל בעולם עוד היה טרי וחדש ויפה, פעמון העבודה היה מצלצל וקצת יהודים ירדו מן הגבעה מצד זה, והמוני ערבים ירדו מן הגבעה מצד זה, ופשטו על הכרמים הצעירים, וﬠם זה כאילו כל זה אירע מזמן מזמן, אי פעם לפני ﬠידן וﬠידנים, אולי בימי אבות אבותינו מקדם, ואולי אפילו מﬠולמים כך היה, ואין כאן שום פלא מיוחד.

אלא שזה כנראה טבﬠ הדברים. אוניית העולים אך זה הגיﬠה לחוף וכבר התחיל החוף להצמיח בתים ואלה הלכו והתרבו זה בצד זה, וכבר הפכו לﬠיר, וﬠיר אחת כבר נוגסת בﬠיר אחרת, וכבר זו ארץ מלאה וצפופה ובית על בית וקומה ﬠל קומה. ואנשים קוראים לילדיהם שמות כיגאל ויגאל וגואל וגם יפרח ואפילו יזהר, והכל ממש היה הומה ﬠתיד.

ובדיוק כאן מתבקש לומר, ותראו לאן הגﬠנו, מה היה לנו אז ומה יש לנו עכשיו. ולומר, כי אז היה לנו עתיד יותר גדול מן ההווה, והיום יש לנו רק הווה גדול אין קץ, ומי מדבר ﬠל הﬠתיד?

חוץ מן השלום, כמובן.

 

על דודים וערבים

כשבאו הראשונים לארץ, מה ידעו עליה? שיש בה קברות האבות, שהיא ארץ תקוותנו, שחם בה מאוד, שהיא ארץ אסייתית נחשלת, שיש בה יתושים, ויש עזובה, וגם יש ערבים.

הערבים היו חלק מהנוף הישן, חלק מהווי המזרח, חלק מתרבות ילידית וחלק מן הממלכה התורכית המושחתת. לא שום דבר שצריך להביא בחשבון, לא שום דבר שיכול להועיל או להזיק, פשוט, חלק מנוף ישן ונחשל.

כעבור כמה שנים, לאחר שידעו יותר, ידעו שיש כל מיני ערבים, שיש סביבם ערבים כפריים, פרימיטיביים כאלה שעובדים יפה ביום וגונבים יפה בלילה, שיש ערבים נוצרים בערים, והם יותר אירופיים, סוחרים דוברי לשונות וגם מוכרי קרקעות, וגם ידעו על הבדווים, שבאו ישר מאוהלי אברהם אבינו ודהרו על הסוסות האצילות, כמו בסיפורי האינדיאנים או הטטארים ושאר הפראים האצילים שבספרים.

כל כולם של הערבים בסוף המאה הקודמת [בארץ] לא עלה על כחצי מיליון נפש, מרוכזים בכמה ערים קטנות, בכפרי גב ההר, בשפלה הפנימית ובגליל. הראשונים היו חלק ממה שהיה שם תמיד כמעט בלי שינוי, קטע מוזנח מן האימפריה המוזנחת, קטע ממשטר מושחת ועצלני, קטע מאיזו תרבות בלתי מוכרת להם, קטע מן הנחשלות ומן השיממון הנואש מהשתנות, ובעיקר היו הם רחוק־רחוק מביתם שבלב יערות רוסיה ושונה שונה מחלומות הנעורים ליד נהרותיה המוצלים.

מהר מאוד נכנסו הערבים אל תוך מסגרת חיי המושבות של אז: כפועלים, כיודעי חקלאות, כשומרים, וגם כחלק מן התפאורה היום־יומית, שביום הייתה עמוסה תנועת הלוך ושוב של קיימי־האור, ובלילה היתה מתפרקת לשתי מובלעות של בלועי־חושך. לחושך מאוים מכאן, ולחושך מאיים מכאן. אלה נסגרו בבתיהם מפני אוקיינוס החושך ומפני הזרות המקיפה, ואלה היו מרוחקים להם בכפרים שלהם שמעבר מזה לאוקיינוס החושך, וכך היתה הסביבה הקטנה והחדשה של המושבה בלועה בתוך מרחבי הסביבה הישנה הענקית, וכל אחת מהן הצמיחה לפי דרכה שני גרעינים שונים של שני עמים.

אם תורשה לי כעת נימה פרטית, אספר לכם על שני דודים שהיו לי, דור אחד מצד אבי ושמו משה סמילנסקי, ודוד אחד מצד אימי ושמו יוסף וייץ. כל אחד מהם היה מעורב לפי עיסוקיו בהוויה הערבית ופעיל בתולדות גרעין היחסים שבין היהודים לערבים. משה סמילנסקי בן העלייה הראשונה היה איכר, סופר ואיש ציבור מן הימין, לפי מושגינו היום, ויוסף וייץ היה פועל מן העלייה השניה, סופר ולימים מראשי "הקרן הקיימת” ומן השמאל, לפי אותם המושגים.

משה סמילנסקי העסיק בפרדסו פועלים יהודים וערבים לפי העיקרון, שלעולם יישבו כאן שני עמים, ולשניהם זכות שווה לעבודה ובסיס שווה לקיום יחד. הוא דיבר ערבית, היה מעורב ביניהם, כותב עליהם סיפורים רומנטיים בכינויו "חווג’א מוסא", הוא קנה מהם אדמות ונטע פרדסים, ובסוף חייו גם היה חבר ב"ברית שלום", שותף לבובר, למאגנס ולאחריםשביקשו להגיע לכלל הבנה עם הערבים ולידי הסכמה משותפת ליצור "קיום יחד" כשכנים טובים, לאחר שתושג פשרה עם ויתורים משני הצדדים, ובקצרה, כאילו היה "שמאלני” גמור, לפי מושגינו היום.

דודי השני, יוסף וייץ, פועל בכרמים, שומר בכרמים, ונוטע כרמים ביהודה ובגליל, היה מגדולי קוני הקרקעות, ובלשון הימים ההם היה מ"גואלי האדמה" מידי הערבים, ולא עוד, אלא שגם הוכיח, כי רכישות אלו לא נישלו אף לא ערבי אחד מעל אדמתו, ושעד סוף שנות השלושים לא נושלו יותר משש מאות פלאחים, נקובי שמותיהם, וגם אלה לא בלי פיצוים ולא בלי סיוע ליישובם מחדש. וגם לאחר "הספר הלבן" טרח והוסיף וקנה עוד קרקעות על־ידי עיסקות מסובכות של "ריכוז משבצות" והמשיך בכך עד עצם מלחמת־העצמאות, שפתאום שחררה את היהודים מן הצורך לקנות אדמה, והאדמה ניתנה בשפע כזה שהיתה יותר אדמה ממתיישבים. בשנותיו האחרונות, כראש מינהל מקרקעי ישראל, וכנוטע הגדול מכולם של יערות האורן על הרי ישראל, נמלך בדעתו והציע סוג של "העברה" של ערבים מהארץ לארצות ערב, לפי הסכמים וכשותפים במאמץ בינלאומי למימון הפעולה, באופן שלפי מושגינו היום הפך והיה ל"ימני”.

הנה לפניכם שני דודים, ושתי דרכים, וביניהם כל תולדות השאלה הפלשתינאית במאה השנים האלה, מאה שנות התלבטויות, וגישושים לפתרונה. הדוד האחד האמין, כי אפשר ששני עמים יחיו כאן זה עם זה כשני שכנים טובים ובסימביוזה של תועלת הדדית, חברתית, כלכלית ותרבותית; והדוד השני לא האמין כי אפשר לשני העמים לחיות יחד על פיסת אדמה זו, מפני שחיים כאלה רק יהפבו לקללה שאין לה תקנה אלא בהפרדה, ושלפיכך, מתוך הסכמה וסיוע, צריכים הערבים לפנות מקומם ולתת לכל טבע לאומי לחיות בנפרד לפי דרכו ולפי אמונתו.

שניהם היו רומנטיקנים בשם ששניהם היו רציונאליסטים. שניהם היו אנשי עבודה, חקלאים כאילו מבטן ומלידה, שניהם היו נוהגים ואוספים אדמה בין אצבעותיהם וממוללים אותה לאט, ומריחים בה, וטועמים בקצה הלשון, וגם נושמים אותה, לפני שהיו נאנחים ומנערים ומוחים כף בכף, שניהם אוהבי עמם, שניהם אוהבי ארצם, שניהם הומניסטים לפי הכרתם. משה סמילנסקי בא לפני מאה שנה ישר לביצות חדרה מצועפות המוות, בכיסו זה התנ”ך ובכיסו זה טולסטוי, זה אמר לו לאן ללכת, וזה אמר לו מה לעשות. יוסף וייץ בא לארץ לפני שמונים שנה, ישר לכרמי רחובות העסיסיים, בכיסו זה התנ”ך ובכיסו זה חוברת הפועל הצעיר, שעל שערה הצהירה באותיות רש"י "הפרוגרמה”, שאין עבודה בעולם שהפועל העברי לא יהיה מוכן לעשות, ושכבר ממחרת בואו נתגלה שהוא אמן המזמרה ונגן המעדר. שניהם היו אנשי ספר, ושניהם היו כותבים חרוצים, זה עבד כל הימים בפרדסו וכתב כל הלילות סיפורי ערבים, סיפורי ראשונים ומאמרי תוכחה על שאלות היום, כשאחד־העם מימינו והשכל־הישר שלו משמאלו, וזה בצד זה עבדו אצלו יהודים וערבים, מפני שזה טבע הארץ הזו, ששני עמים יהיו חיים בה שווי־זכויות – וזה עבד כל הימים בייעור וכתב כל הלילות מחקרי מטעים (התמר, הגפן, החרוב, ושאר עצי היער) ותכניות לפיתוח אדמת עם עני, ואם אמנם יש בארץ הרים נטועי אורנים, הרי זה הוא – וגם תוכחות לעבודת יושר כתב, לניצול כוחו של כל דונם עד מרום כוחו, בתכנון מתקדם, בעבודה עברית בלבד, נפרדת מעבודת זרים.

שניהם למען האמת, נדהמו מהקמת המדינה, שכאילו באה עליהם קודם זמנה. שניהם הכירו במדינה דה פאקטו אבל לא כל כך דה יורה. משה סמילנסקי לא היה בטוח אם טוב שהאנגלים יעזבו את הארץ ויפילו עלינו מעמס בטחון וממשל שלא לפי כוחנו – ויוסף וייץ חשש שיותר מדי אדמה פנויה תעביר אותנו על מידותינו, ושרשלנות, בזבוז ונטישת ערכי עבודת האדמה יהיו בעוכרינו.

שניהם, בסוף חייהם, היו אנשים עצובים. זה עצוב מפני שהשלום אינו נעשה בכל המרץ הנדרש, וזה מפני שהעיר והתעשייה הולכים להשחית את ברכת האדמה. זה מפני שהשאלה הפלשתינאית הולכת ונדחית כפתרון בדרך ההסכמה ההדדית, זה מפני שהשאלה הפלשתינאית הולכת ומחמירה ונראה שאין לה שום פתרון של יחד.

וכך, בין שני הדודים המייסדים, זה שהחל מימין וגמר משמאל, וזה שהתחיל משמאל וגמר מימין, לפי מושגינו, כמובן, ולא לפי מושגיהם, עומד כעת העני ממעש הניצב לפניכם, בסוף מאה שנות אי־פתרון, מאה שנות דעות חלוקות, מאה שנות גישושים שעד עתה לא הולידו הרבה, ומאה שנות דם, מוות ושנאה, כשהשמאל הולך ומפסיד עמדות בדעת־הקהל והימין הולך ומתחזק, בין על־ידי שזוכה בהסכמה עממית ובין אם על־ידי שזוכה ומלאכתו נעשית בידי מאורעות מזרח־תיכוניים, שגורפים את דעת־הקהל ימינה וסוחפים את בטחונו העצמי של השמאל הנאבק בה, כשגם האינתיפדה הסתבכה ועומדת כעת על פרשת דרכים, וגם הנסיונות לברוח מהכרעה הגיעו לסוף תימרוניהם מבזבזי הזמן – כך, שהברירה שנשארה היא או קבלת־דין דעת־הקהל העולמית או קבלת המשך הבריחה משום הכרעה. הפלשתינאים מכאן והישראלים מכאן כבר שחוקים ומותשים ממשחקי אין־המוצא בסימטת האלימות כמו בסימטת ההתלבטות, וכולם כאילו ממתינים למשהו שיקרה אי כך, לפני שיעלה המסך על המערכה הבאה.

באופן שמה שיכול כעת צאצא שני הדודים להציע, כשלוחצים עליו לגלות כאן מה דעתו אינו אלא דעה שתישמע חד־צדדית לגמרי. לאמור, שהשאלה הפלשתינאית, בעיניו, כלל איננה שאלה ערבית אלא היא כולה שאלה יהודית, ובפירוש: השאלה הפלשתינאית היא שאלה יהודית. ולאחרונה גם הגדיר, הדובר אתכם, את השאלה הפלשתינאית כ"דבשת שעל גב היהודי". דבשת שעליו למצוא כעת איך להיפטר ממנה.

מפני שאסור ליהודים להיות כובשים; ומפני שעליהם הדבר לעשות כדי להשתחרר מן הכיבוש ולהפסיק להיות כובשים, ומפני שהיהודים כעם של כובשים חורצים על עצמם את כליית היהודים. ועד כדי כך. ומפני שלא שום אויב חיצוני יוכל ליהודים, אלא הכיבוש הוא האויב שיוכל לנצחם. ושזה עיסקם לחדול מהיות כובשים, וזה עיסקם גם בלי כל מחאות הנכבשים ולפני כל מאבקם האלים והפוליטי להשיג שחרור. ועד שהעולם לוחץ עלינו לגמור את הסכסוך, ועד שהעולם הערבי לא חדל מהתארגן גם כדי לשים קץ גם לכיבוש וגם לכובשים הציוניים, זו חובתגו – כיהודים, וכציונים – לקחת ולגמור את היותנו כובשי עם אחר.

החובה לגמור את הכיבוש בדרך מן הדרכים, ומהר ככל הניתן, אינה רק מסקנת שיקול מדיני, ולא רק בטחוני. ולא רק חברתי־כלכלי – אלא כבדה מכל אלה היא מסקנת החובה לזהות היהודית שלנו, כלומר חובה מוסרית. אני יודע כמותכם, שהשיקול המוסרי הוא הקל שבשיקולים והאחרון שבחישובים – ואף־על־פי־כן הוא הכבד שבכולם והמכריע מכולם.

אני יודע כי שעה שמחשבים את סדר הכוחות של הצבאות ומזכירים נוסף על כוחות הצבא גם הכוחות הכלכליים, החברתיים והמדיניים – את הכוח המוסרי לעולם לא מחשבים, מפני שהוא נשמע לא רציני, מליצי כזה, ילדותי כזה, שמקומו רק בנאומים ולא במעשים, והוא לגמרי חסר משקל בעולם הזה ואף־על־פי־כן, תמיד מתברר, כי הוא הראשון מכולם והוא החזק מכולם והוא הכוח המכריע לבסוף מכולם, ואל תחשבו שירדתי מדעתי או אני תמים וערטילאי ותלוש – אם אזכיר לכם שדווקא המוסרי הוא המכריע לבסוף מכל הכוחות שבזירה, כמובן , לא כשהוא בא לבדו, אבל תמיד בין כל צירופי הכוחות שניצחו במערכה הוא היה המכריע.

והיסטוריונים שביניכם תמהים אולי או מחייכים. ועם־זה, המוסרי, גם כשאינו יוצר דברים הוא שבלעדיו כל הדברים שנוצרו נופלים. וכשמתפזר עשן הקרבות, ולאחר שספרו את האבידות, מוצאים תמיד, שמה שהשיגו בדרך לא מוסרית לא מתקיים. ואינני בודה דברים, ואין גם צורך למנות את הדוגמאות, איך כוחות אדירים וחסרי מעצורים, לאחר שהשתוללו באין מכלים דבר, בכל שנות המאה הנוראה הזו שאנו חיים בה, הגיעו לבסוף למקום שהכול נשמט מידיהם. וזה לא היה באגדות או רחוק מכאן או קודם לזמן שאנחנו זוכרים, אלא ממש בזמן שאנחנו כולנו כאן קורבנותיו וגם יורשיו. ואין זו מעשייה שהכובש, ויהיו ניצחונותיו גדולים ככל שיהיו, כלום לא נישאר בידיו, בין אם היה אדיר הצבאות ואימפריה אדירה, ובין אם רק היה שכן אחד שרצח את שכנו. הקול העתיק שבעולם תמיד קם אז ואוחז בו, תופס ושואל ללא מיפלט: אי הבל אחיך? והבל, שכאילו כבר הושמד – הינהו כאן, חי וקיים ותובע את זכותו.

עם שמחזיק עם אחר בכוח לא יחזיק לאורך ימים, ולא עוד אלא שיפסיד את חזקתו, וכמעט גם את עצמו יפסיד. זה חזר תמיד וחוזר תמיד. ומי שלא היה חכם להפסיק להחזיק מקודם, יפסיק להחזיק לבסוף בתנאים גרועים יותר ובתשלומים כבדים יותר. זה, כמובן, איננו חוק, אבל זה מה שחוזר וקורה בפועל.

כי הכיבוש איננו ממית את הנכבש, אלא את הכובש, כדרך שהסרטן ממית את הגוף החי. ומה שנראה בהתחלה כאפשרות אפשרית, וכאילו אפשר וניתן להחזיק בעם אחר בצווארו ולהחליט בשבילו על עתידו ולנצל הזדמנות קלה לשלול שלל של אדמות ושל פועלים ושל כוח – נופל פתאום על ראש הכובש כבד מעופרת, וכל הקרקע נשמטת מתחת רגליו.

השאלת הפלשתינאית אינה אפוא אלא השאלה היהודית. והיא שאלת היהודים, ושאלת היהדות. ובמקום להוסיף ולברוח מפניה צריך לעצור, להפוך פנים אליה, לפנות ולהביט בה. מפני שלפתור לא נכון את השאלה הפלשתינאית – זה לא לפתור את שאלת היהודים ואת שאלת היהדות, וזה ממש להפקיר את עתיד היהודים ואת עתיד היהדות.

ס. יזהר  "מרדכי מרטין בובר במבחן הזמן" הוצאת מאגנס 1992

משה סמילנסקי (1953)

מ. ס. – חותם משולש היה טבוע עמוק בכל מעשיו, הליכותיו ודבריו: חותם של אמת, חותם של אדמה וחותם של אהבה. תסקור דרך חייו ודומה כי לא תמצא צעד חשוב בהם שלא יוכרו בו שלוש אלה. שלשתם לא בעקיפי־דברים; לא בהסתר־פנים, לא על שום תנאי. על־פיהם קם ועזב נער כבן שש עשרה בית אביו ואמו ועלה אל היבלית בראשל”צועל־פיהם המשיך להלן וחצה ששים וארבע שנות מציאות רוגזת במציאות שלנו. מכה אחר מכה הוכה האיש בידי גורלו, ולעתים עד דכא, ולבו – לב־אלון־בראש־הר – עמד לו בכולן, שכן איש־לב היה.

דומה, לא עקרונות שיכליים קבועים ומוגמרים פילסו דרכו לפניו – אלא אחר הגות לבו נהה, ואחר ריחה של אדמה, אשר לא יוליך שולל; ואת אשר אהב – בו בטח במסירות, גם כששבע אכזבות. וכשהיה וקרהו לראות אחרת מאשר דימה, בהתגלות עליו כסוי ממנו – לא חת מלהפוך, ולאהוב, להפתעת רבים, את אשר תמול־שלשום היה לו מנגד.

איש־יצרים עזים היה, מאמין ומיואש, ואך מצפן אהבת האמת ואהבת הקרקע איזן ניגודיו. לא פעם נדד ועבר מעמדה לעמדה – ולעולם מתוך יושר־לב, מתוך הוקרת האמת החדשה שנתגלתה על דרכו. – לפיכך מעולם לא היה שייך כולו לציבור אחד, לא לחוג ולא למעמד, גם כשנראה היה ראש וראשון להם. משכמו ומעלה היה מעל רבים מעסקני הציבור, לא־כל־שבן מכל אותם הידועים לנו בכל ציבור וציבור, שועלים קטנים אכולי מזימות ותככים.

איש בודד היה, לבוש שריון, גם בלב תשואות הציבור. איש משעול עצמו ולא דרך הרבים. ישר בלכתו, תוכו כברו, גלוי, לעתים גלוי עד לרועץ לו, בהיר־דבר, רחוק מערפל או סיבוך, צלול ונהיר בהרצאה, בכתיבה, בפולמוס, בתוכחה – אכן, גם בהתוודות על משוגות. יריביו כיבדוהו – ידידיו קצת חשדוהו. לעולם קצת מן הצד, תקיפות יצוקה בעמידתו, ולא תמיד קל לדעת מה טוב וחנון הוא הלב המסתתר לפנים מחומרה חיצונית זו. מטולטל בכוחו של יצר פירנוס־הציבור היה שב מדי פעם הביתה, אל היסוד הבלתי־מתערער, אל אהבתו הראשונה, המפייסת בין כל הגלגולים – אל האדמה ואל הוויתה. קשה לשער כברת־אדמה בארץ שלא ידעה, שלא הכירה כהכר איש – חבר ומודע. קרקע טובה קסמה לו, החניפה לו, עבודת־אדמה מתוקנת הפריחה אותו; לא. היה דבר שיחמוד בלבו מהווית אכּר מושרש יפה בארץ.

קרקע יניקתו: בית יהודי נטוע בשדמה האוקראינית, אפוף אווירת התקוות והפורענויות של סוף המאה הקודמת. קשוב ודבק בתנ”ך ובנביאיו, במבשרי חיבת־ציון בדורו, ובדמותם של תלמידי טולסטוי – נשא צריבת מגעם בנפשו, ולא היתה תקופה בחייו אשר מכוותם הרומנטית לא חזרה ולהטה בו, בתום־אומן לא מעורער; כשם שלא היתה תקופה בחייו שלא היה לו בה איש מוגבה מעם, נערץ ומוצב מעל כל, להיות לו לרבי למופת, ולאמת־מידה לא־מתחלפת בהתחלף ארץ ודרכיה – כאחד־העם וכווייצמן – עם כל ההבדלים במזג ובדרך – והיה פונה אליהם כספן אל כוכב־הציר.

אפשר ובכל אחת מחוליות תולדות עלייתו ארצה, בפרשת הישתלו בה, בקרקעה, באקלימה ובציבורה, ובכל אשר עשה בימיו, ששים וארבע שנה ושנה, אפשר ולא תמצא בהם כל דבר מיוחד בדורו, שכן, לא הוא לבדו היה בין אותם שעבדו בראשל”צ, שנאבקו עם הטוריה והבחר, שקדחו בחדרה עד שכמעט לא נותרה נשמה באפם, שבנו את רחובות, שלחמו במתנפלים, שיצאו לגדוד העברי והם אינם עוד צעירים; זכות ראשונוּת זכות גדולה היא בפני עצמה – אבל לא היא לבדה זכותו; אפשר גם שלא רק הוא עבר את כל מדרגות הסבל, הבדידות, הנסיונות, המרירות והנפתולים, מנת חלקם של הטורחים בעניני ציבור בימי מסה ובנין – מאותם שלימדו, שארגנו, שכתבו, שסיפרו סיפורים, שיסדו וערכו כתב־עת; וכן גם לא הוא לבדו היה מגואלי קרקע הארץ (אם כי ראשון בין ראשונים בגואלי ארץ הנגב!); ולא יחידי בין המתוודעים אל הערבים, אל הוויתם ואל דרכיהם (נמשך אל הפשטות ואל אי־האמצעיות שבהליכותיהם, אל הקבוע שבה, כנגד הארעי, אל בר־הסמכא בן־דורות כנגד זה מקרוב בא, אל השתול ועומד כנגד המהסס ועובט, אל השורש הנצחי הקושר אדם בטבורו אל אדמתו), אפשר ולא רק הוא פעל ועשה וחי, כל אחד מאלה – אך מיוחד היה בצירופם של כולם, בהאחדתם למסגרת איש אחד, נפש אחת ותנופה אחת.

מיוחד היה בפתוס הזה שהפעימו בעשותו כל אחד מאלה וכל אלה כאחד, בקשירת כל הקצוות והניגודים לכלל אישיות אחת, לאמונה אחת, בהבאתו – ולעתים לאחר ספקות ופחדים וראיית שחורות עד דכא, את מזמרתו ומעדרו, את עטו ואת רובהו, את תוכן ישרתו, את חיבתו ואת ריבו ואת כל לבו, אל אותה אהבה תואמה: אהבת האמת והקרקע.

ככל שהזקין התייסר יותר. גם חבלי לידת המדינה לא עלו לו בנקל, והרבה הדריכוהו מנוח ספקות והיסוסים לדרכה ולעתידה של המדינה, ולא העלים חששות שכרסמו בו על סכנת סילוף אמיתה המוסרית כמשקית של המדינה, על הרעות הרובצות לפתח אדמה נטושה ורוח נטושה, על אותם ערכי אנוש שבלעדיהם ניטל הטעם מן המעשים. משטמה זו ששטם כל ימיו את התלישות, את הארעיות, את העמא־פזיזא, את ההתנפחות וההפלגה המנחם־מנדלית הידועה לנו – לא הוקלה כלל למראה כמה גילויים בחיינו, ואותה מפולת גדולה של ערכים ויחסים ומידות, בכל הנוגע לערבים, היתה מכאיבה לו ומדריכה מנוח, ונראתה בעיניו כאמת־מידה מאיימת לכנות המדינה לשליחותה. בתוכחת פצעי־אוהב, בקול מתרה, בזעם ובקנאות, לא הרפה מתבוע את חילול צדקת אמיתו: אהבת־אדם וחיבת־אדמה; קול תוכחה זה, וכן היותו אנוס לשבת־בית הפרידוהו ממעגלותיו הרחבים שמקודם. ואת ימי שיבתו המיוסרים בידי גורלו המתאנף בו ולא מרפה גם בערוב יומו, בילה בהתמסרות שלמה וגדולה לכתיבה. נתרככה קליפת שריון האיש הלוחם, בלא לשנות תקיפותו בכל הנוגע לאמיתו, מפורק מסגירותו היה מהנה לב מוקיריו, השוקדים לפתחו להתחמם לגחלתו – בכוח זכרון, בטוב בינה, בצלילות דעת ובעוז רוח, בעושר נסיון ובהכרת כל פרט בחיי הישוב וכל שעל אדמה. תקוף הרגשת שליחות האחרון לבני דורו לספר לדורות הבאים, נבע מעיינו יותר, ככל שהתקרב לגבורות, אותה כתיבה בהירה ולבבית וזכה, ולא היו לו ימים פורי יצירה מאלה. כשבא לבסוף לכתוב ספר תולדות בני ביל”ו והתישבותם – נשמט עטו מידו באמצע המזמור. והאיש אשר הדליק נרות אהבה לנשמות בני משפחת האדמה – נר להולך נר להולך – בא יומו להאסף אל משפחתו, ונרו שלו הועלה.

ס. יזהר
גליונות כרך כ"ט, תשי"ד (1953) עמ 266-7

משה סמילנסקי (1963).

ייתכן, כי לספר מקץ שׂנת־הראשונים ﬠל צﬠיר כבן 16, שﬠזב לפני כ־70 שנה את בית אביו ברוסיה וﬠלה לפלשתינה הנידחת, ייראה היום כסיפור שכבר קהה ﬠוקצו, שאין בו אפילו כדי לﬠורר מין שאלת לקח־טוב שכזו: האם גם אני הייתי יכול כך?

ואף־ﬠל־פי־כן, שאלה אמיתית היא זו. ולאחר כל מה שסוּפר והוגד והושר כל השנה הזאת, אוּלי נראה הרקﬠ לﬠלילה זו נהיר למדי, ﬠד שאתה לא תתקשה לתקוﬠ רגליך במגפי אותם תמהונים רכים בשנים וזרי־מראה, ולהטיל ﬠצמך מ,,כﬠת׳׳ ו"כאן׳׳ אל "אז" ו"שם" בנסיון לראות ﬠצמך, ובלא שום חנינה, קם ונוטש את ﬠולם האפשר שלך הקיים, המסודר והניתן לפניך ומוצא ﬠצמך כﬠבור זמן מוטל על איזו גבﬠה, בלא עולם, בלא אפשר בלא סדר ובלא קיים – וכלום לא לפי כוחך, ואין לך כלום אלא להיות סומך ﬠל מיﬠוט ﬠצמך ממלא את הריק שמסביבך, מתוכך בכל אשר אתה ובכל יש לך – כרובינזון קרוזו את איו הבודד – בהוצאת כל חסכונות לבך מורשת אבותיך, ובלבד שלא ליפול לא לברוח ולא להיכנﬠ לאכזבה, שכבר גרה ﬠמך בבית, ואשר ממשותה כה כבדה שתוכל לספק לך כפליים אַליבי לכל מﬠשה ﬠריקה שתﬠרוק מזה, ואיש לא יוכל ליידות בך אבן.

אמת, לנוחותנוּ מתארים אנו את הּﬠולם היהודי שממנו נפרדו הצﬠירים ההם, כהתגשׂמוּת הבלתי־נסבל, שאין ﬠוד לאדם מה להפסיד כשﬠוזבו – אלא רק ﬠתיד חסר־סיכוּי, ולא קשה להביא ראיות לברירה שבחוסר־הברירה הזאת ולפטור נפשנוּ מן השאלה – אלמלא ראיות אחדות שכנגד, והסיפור שלפנינו, שהוא מקרה פרטי אחד בהם.

שכן, בית מולדתו של משה סמילנסקי היה בית מאושש, נטוﬠ איתן ושופﬠ ביטחה – כמין אידיליה פאסטוראלית בדוּיה, בחיק שדמות אוקראינה, ולא כנמלט מבית הדלות שהשתכן בו צרצרו הﬠריריּ של ביאליק, ולא כﬠלה שלכת צונח ﬠל גדר יצא הבחור־משם,ִִ כי מבית בﬠל־אחוזה אמיד, איש־אדמה ﬠושה בשדות וביﬠרות ודבר לא ייחסר לו בﬠולמו. משם קם ונפרד יום אחד, נאפד החלטה ﬠקשנית מוסברת בחלומות יותר מבהגיונות, ובלתי נמס בדמﬠות אם – יצא הנﬠר ואחריו, במרוצת אותה שנה, באו גם אחיו ואחיותיו.

בין כך ובין כך, משהו נשאר כאן לא מוסבר כל צרכו, למרות כל ההסברים, השירים, הנאומים והזכרונות, ורק זה אולי: כי מבחן כמבחנם אז, לא עבר עלי ולא על חברי, ﬠד כמה שאני יודﬠ, ולא אטריח, איפוא, ﬠל איש להלאותו בתיאור הניגוד הדרמטי בין מה שהיה לו לנﬠר ﬠד שלא נפרד מבית אביו, ובין מה שמצא לו כאן בבואו, ואיך זה לבוא סוף־סוף לראשל"צ ההיא, מטופח מבחר חלומות טהורים, ובידך שני מכתבי המלצה נמלצים אל שני איכרים שם, זקן וצﬠיר, ולמצוא שם שני ניכזבים שחוּקי מציאות, זקן וצעיר, גמורים ואדישי אטימות המגישים לך ביד זו אמתלה להפוך מיד ולברוח ולא להתחיל, וביד זו צו־קריאה לגייס את כולך ולהתחיל ולא לברוח.

ואחר כך באה חדרה של ההתחלה, וחדרה של המוות המשוטט בכל, ומן הפאתוס האפל של אותה חשכה המכבה הכל אל יפו של אז, לא יפו יפת ימים, אלא כﬠורת שממון־מיוּאשים, ואל הפראות הכללית שבכל מקום, והלוﬠזוּת והניכזבוּת השורפת כל הירואיוּת שהיא, והתגלוּת הביטנה האפורה בﬠד קרﬠי האידיאלים הוורוּדים, והשמחה לאיד שלבשה פני שיא חכמת הריאליזם והבדידות והגﬠגוּﬠים והקשיים הפשוטים, הפיסיים, והיבּלות והגב. והמבחן המשכים וחוזר כל בוקר, וההכרﬠה המגייסת אותך מחדש כל בוקר – אלא שכל זה נשמﬠ כבר בודאי שגור בﬠל־פה, אף־ﬠל־פי שבﬠיני ﬠדיין כולו פליאה: מה זה? בכוח מה? וגם אני הייתי יכול?

הבא לספר על אדם מציקו יצרו להפוך חיי גיבורו למין נוסחה; ולהוכיח בהשקפה לאחור, שכל החיים לא היוּ אלא פרטי הגשמת שניים־שלושת הסימנים שנתן בהם מראש. מﬠשׂה־קסם זה אינו כמובן אלא השבﬠת־הבל, ורק חיבת הקו הפשוט הנטוﬠה בנו, היא האמת היחידה במלכודת זו; וצריך, איפוא, להתגבר ﬠל התשוּקה לחנוט חיי אדם במגירה היפה שהכינות לו מבﬠוד זמן. ואף־ﬠל־פי־כן, אינך יכול להימנﬠ מציין סימני אופי בכל אדם ואדם, שגם כשאינם האמת האחת, יש בהם משהו מן האמת השכיחה, ואם אפשר שתהיה מין תכונה כזו, שאקרא לה בשם "חכמת־הלב" – חכמה שלא ﬠל־פי שיקולי כדאי־לא־כדאי, ולא לפי הגיון חשבונות אפשר־אי־אפשרי, אלא לפי התﬠוררות ספּונטאנית שהלב נוהה אחריה ומדליק את השכל ואת כל ישוּתך, ﬠד שאתה קם לﬠשות מתוך הסכמה והזדהות שלמה הגוברת מאין כמוה ﬠל קשיים ומניﬠות – אם אמנם יש "חכמת־לב" כזו הרי משה סמילנסקי היה לה מופת. מתוך חכמת־לב זו היה ציוני. היה איכר, היה סופר, היה כל מה שהיה. לפי חכמת־לב זו ריחק דברים וקירב אחרים, בחר אנשים ובסר ﬠל אחרים, ולﬠולם היה סולם מוצב לפניו בסדר של ייחוס רוממות: לאיש כזה לעולם יש רב, לﬠולם יש לו צדיק שהוא חסידו, ונﬠרץ שהוא מﬠריצו, כשם שיש לו סיטרא אחרא שהוא שונאו בתכלית, ובינתו לﬠתים בינת־יצרים היא, ייצריו דנים את הﬠולם. דחופי־סﬠרה מזה ורודפי־אמונה מזה, לא תמיד מוסברים מכל צדדיהם, ואילו בתוך ﬠמו, בהוויית כל ימות השבוּﬠ, בין אחיו השווים לו – שם הוא בודד

ידידות אתה מחפש בעיניים מוגבהות; רק מן המבט המורם; לעולם לא מן המבט המשפיל ואפילו לא מן השווה וﬠובר ﬠל פני רחוב מגוריך. פﬠם יכול זה שיהיה טולסטוי או טיומקין, ופﬠם זה אחד־העם או ווייצמן אף־ﬠל־פי שאין אלה אלא הגשמה אפשרית להכרח רוממות המבט, הכרח החסיד שיהיה לו רבי לדבוק בו בשלמות.

כלום נתפלא, איפוא, לקרוא תיאור דמוּת האב מפי הבן המעריץ ,,הוא – אומר הבן ﬠל אביו – לא אהב אנשים. את קרוביו כמﬠט לא הכיר. ידידים לא היו לו. "ביקוּרים" לא ﬠשה מימיו. ואת האנשים הבאים אליו היה מקבל תמיד באותם הפנים הקרים השואלים: למה באת לגזול מזמני?” יש אולי ﬠדיין אנשים בינינו הזוכרים בלי חמדה ממש מין מ. סמילנסקי שכזה – כשם שאחרים לא יטﬠו ויכירו גם בתיאור הבא של האב את קלסתר הבן: “פנים שזופים משמש – מספר הבן ﬠל האב – ונזﬠמים מסﬠרות החיים, ללא קרן של צחוק, ללא נימה כלשהי של פינוק, והיה מטיל ﬠלינו – זאטוטי הבית – אימה ופחד" זה מכאן.

ואילו מכאן היה האיש הנזﬠם ההוא "מתפלל את תפילת שחריתו לאור המנורה, והשׁמש היתה מקיצה לו בשדה או ביﬠר. השדות, שדותיה של אוקראינה הרחבה, אשר נחרשו, נזרﬠו ונקצרו תחת השגחת ﬠינו החדה אשר אהבם – שם, בתוך כרכרתו, הרתומה לסוסו הגדול והנהוּגה בﬠצם ידו". מובטחני, כי גם כאן יזכרוּ רבים כרכרה כזאת ממש, אף־כי רתומה לפרד, ואת מ. סמילנסקי במגבﬠת שﬠם לראשו נוסﬠ מפרדס לפרדס, פניו המיוסרים חתומים ושתיקה סביבו.

בין כך ובין כך, משהו נשאר כאן לא מוסבר כל צרכו, למרות כל ההסברים, השירים, הנאומים.

איש אהבה היה, אהבה מושתקת. ובין מיטב אהבותיו הגלוּיות, המתמידות, הארוכות כאורך כל חייו, המנחמות תמיד והבלתי משתנות היתה אהבת האדמה, משמﬠה כּפשוּטה.

הײנו מהססים אוּלי לכנות תכונה זו שלו בשמה הנכון מחשש פגיﬠה בזכר יקר, אלמלא מצאנו בתיאור שתיאר הבן את אביו הנﬠרץ ניתוח כזה של הציונות שלו:

,,יש ציונות – מסביר הבן את אביו – שאינה נכנסת לשום סוג. לשום זרם ולשוּם שיטה, אינה יודﬠת לא הנחות ולא מסקנות. אין לה חלק לא בשכל ולא בהגיון. פראית היא, פרימיטיבית, אין לה אחיזה אלא ברגש בלבד. ולה, לציונות זו כרﬠתי ברך כל ימי חיי מתוך רגש הﬠרצה וקדושה. לה התפללתי כל ימי את מיטב תפילתי: יהי רצון ואהיה בידך כחומר בידי היוצר׳׳

הרבה אמור כאן, בסגנון בהיר וקצוב נשמה זה, ייש כאן יותר מחשיפת הוקﬠה ﬠצמית לא בלתי ידוﬠה בספרות הרוסית. “ציונית פראית ופרימיטיבית” – דיבור חריף הוּא, אבל גם נכון וקולע.

וההשתייכוּת הזו שמﬠבר להנחות ולמסקנות, וסוג הציונות שהיא ציונות חושנית ואידיאולוגיה של ,,הרגש החם׳׳, שהמגﬠ החושני מזדכך בה לקדושה, וﬠד המחווה הגופני – כריﬠת הברך, – ובהתפﬠלוּת פורצת גבולות "כל ימי חיי", וקבלת הדין הציתנית המפתﬠת בידי איש־מﬠשה פﬠיל ויוצר המקבל ﬠליו להיות לה כחומר בידי היוצר ומוצא בפּסיביות טﬠם קדושה ﬠד כי החיים שחי אדם אינם לו אלא יצירת מסגרת שבתחומיה תתגשם הגזירה ממﬠל. בהיקלﬠוּת זו בין הדחף הספּונטני, המציית מראש, קודם לכל ידיﬠה או בחירה, ובין החיפוש חסר־המנוחה אחר הגשמה שתיתן לו אחיזה, בין יצר לﬠשות ולנהל דברים ולהﬠפיל אל היﬠוד, ובין הימסרות מתוך ﬠנווה לדרך ההיטהרוּת – בין חופים אלה רצו חייו בטלטלת ניגודים, אך תמיד, ובכוח מתחדש, ולאחרִ כל מכה ומכה שהוכה, ולא מﬠט הוּכה ולא ביד רכה – היה חוזר אל איזו מגמה כללית, שבהסתכּלוּת לאחור נראית כמﬠט כמין ﬠקיבוּת לא תמיד מובנה לבני דורו: איש ריב ואיש פשרה; חייל נושא נשק, ורודף־שלום מושבﬠ השוטם כל אלימות, פרדסן איש קרקﬠ, וﬠסקן הרץ בשליחות הציבור, קשה לב ויהיר, ורך־לב ורחום, נאמן ﬠל איכרי המושבות חתום בגושפנקת "ימין“, ומכובד ﬠל הפוﬠלים מﬠבר כל תווי ,,שמאליות׳׳ שהם; ﬠתונאי הבורח מפני הבריות, וסופר נושא ונותן בקרקﬠות; ובין כל אלה מﬠל כל אלה בודד מאוד, לﬠולם דבק בשיטה משלו שאינה שוּם שיטה־מנוסחת, וגם כשמתראה כאוחז קו פוליטי מובהק, מתגלה כי אינו אלא חכמת־הלב, ואהבתו הראשונה מכל: הקרקﬠ, כי באדמה חזר אליו בטחונו באדם.

ואולי זו חיבת הקרקﬠ היא שהיתה לו לפלס מאזניים יותר מכל מיני סיכומים מחוכמים. היא שהיטתה לבו אל הפלח הﬠרבי, אלי שיחו ושיגו, כאל הווייה של קדמות־שרשים, כאל יפי־נקיון פרימיטיבי, שﬠוד לא נוּגﬠ. משהו מ,נצח האיכר לא ישקר’ אשר לפיו ﬠבדוּל־רחמן בּק אל־תאג׳י מואדי־חנין, או האיכר הגרמני משרונה, או הנציב הﬠליון סאר ארתור ווקופּ, או איכרי נהלל ודגניה, או הפלח המסכן מזרנוּגה, או טולסטוי, – כולם בני משפחה אחת, בני ברית לחיבת קרקﬠ, ולפיכך המאחד אותם ﬠולה על כל המפריד, נצחי ממנו, טומן בו את מיטב האופטימיות, רומז ﬠל הבנה, ﬠל מוצא של שלום ודרך לפתרון של קיימא? מה ﬠוד מתמיד מﬠובדי האדמה, ומה ארﬠי חולף ממדיניות של פוליטיקאים בני תככים וקנאה?

אדם־איכר, הוא התגלית. מﬠבר לכל המחיצות הם אחדות אחת, בלתי יודﬠת גבול מדיני, לאומי או דתי. מאדם לאדם מוליכה האדמה ומחברת לאחוות אוהביה. הכניﬠה המשותפת לכולם היא לחוקי מחזורי הצמיחה; ואי־כניﬠת כולם לשום ﬠראי שאינו מסדר כובד האדמה, שהכל עובר וזו קיימת. לא רק אין יפה ממנה, אלא גם אין נותנת בטחון ותקווה ממנה בעולם רופס.

כשנקרא מ. סמילנסקי להﬠיד בפני ווﬠדת־שאו והיא ציון דרך בראשית שנות השלושים, אמר לפניהם ובאזני כל הארץ: אף ﬠל פי שרצונו ברוב יהודי בארץ, והארץ ﬠשויה לפּרנס גם 3 מיליון נפש, ושום התישבוּת זולת היהודית לא תחייה שממת הארץ וגם לא תהא מﬠוניינת בכך – אף־על־פי־כן אינו שואף למדינה יהודית; אינו מאמין בזכות קיומן של מדינות קטנות, והוא בוחר בא"י, שרוב תושביה יהודים תחת מנדט בריטי; ליהודים תהיה אוטונומיה כלכלית ותרבוּתית, אבל לא ﬠצמאות מדינית. חופש פﬠולה בﬠלייה וברכישת קרקﬠ, אבל ﬠניייני הבטחון יהיוֹ מופקדים לא בידי יהודים, ולא בידי ערבים, אלא בידי צד שלישי נייטרלי, נאור ותקיף: הבריטים.

תמימות? רומנטיקה? ביטול ﬠצמי? ﬠמﬠום ראיית הנולד? וכך גם אמרו לו מצדדים שונים והוכיחוּהוּ על כך, אף כי בהﬠרכת כבוד עמידתו.

אבל זו היה הציונות שלו. חכמת הלב שלו שהדריכה אותו, ולא שום חכמה פוליטית או מפלגתית. ﬠוד חלקה מﬠובדה, ﬠוד איכרים מאוששים, ﬠוד מגﬠי שכנות; ביטול חוקי האריסוּת שדכאו את הפלח עד מחיקת צלמו האנושי; פיתוח חקלאות כללי מתוך הקשבת אדם לאדם; קו לקו, דונאם לדונאם, סבלנות ולאורך ימים וכדרך הטבע יביאו פירות ששום מﬠשה פוליטי נחרץ לא יישא; ואילו עצמאות, שלידתה בדם וביסורים – באיבת־משׂטמה ובאימת מחר תגדל.

בודד היה גם בזה. יסורים לא קלים פקדוּהו ומכאובים אישיים קשים. לבד הועמד לא אחת בנסיונות אכזריים, ותמיד נמצאו סביבו אנשים, שׂראו בו מורה דרך, ואף באו למשוח אותו להם ל"מנהיג"; ותמיד נמלט ברגﬠ האחרון, לא ברגשת שיכרון מן הכוח שניתן לו, וחזר אל פרדסו, אל רכיבת אתונו האפורה, ואל ההתחלה התמידית, זו האהבה הבלתי־נגמרת שלו.

ומה נותר מכל עמלו? מתדגדגת לה שאלה כזו פתאום. מכל מﬠשהוּ שטרח בבואו ובצאתו, אצל שולחן עבודתו, ובשﬠר הרבים, למﬠלה משישים שנות חיים סוﬠרות וﬠשירות בכל מה שארץ־ישראל היתה ﬠשירה, ובמרכז כל ﬠשייה, ובלב כל חוויות הימים ההם, עד שאין סיפור תולדות הארץ בלי שמו. כלום קומץ סיפורים רומאנטיים מחיי בני ﬠרב? או נרות מהבהבים לנשמת בני משפחת האדמה, שיפקדום למוﬠד שנת זכרון לראשונים? או כיברות קרקﬠ שהוא גאלן ושהיום אינן אלא מובלﬠות מחוקות בכלל המדינה; כלום זכר שזוכרים עדיין אנשים מזקינים דמות איכר־סופר־ﬠסקן; או אולי הדים פוחתים של וויכוחים שנגמרוּ על עבודה ﬠברית ומﬠורבת, ﬠל אקטיביות וﬠל מתינות, על הערכת העצמאות ומחירה; ולמי היום עוד אומר משהו שהיה אדם מ"בני משה" דווקא, או ממתנדבי "הגדוד הראשון" או מגואלי אדמת הבאק ופודה שטחים נרחבים בנגב? מי יודע.

ואילו אני כשהנני שב וקורא לעיתים בכתביו, אני חוזר ומתעכב אצל תיאור הפרידה שנפרד בן ה־16 ההוא מביתו; ואני יודע כי כאן טמון דבר גדול ממה שנדמה לכאורה ﬠד שאין זה ﬠוד סיפור של פרט, אלא של כלל, ושל סמל שמקופלת בו גדולת תולדות הזמן האחרון.

כשהגיﬠה בפוסטה תעודת־המסﬠ – מספר מ. ס. – ואבא מסרה לידיו ופניו אל הקיר, שלא ייתפס האיש החזק בדמעתו, ואילו אמא, זו נסגרה לשלושה ימים בחדרה, רק קול בכייתה מתפרץ דרך סדקי הדלתות. כל בני הבית מתהלכים ﬠל בהונות רגליהם ומתלחשים, כאילו חולה מסוכן בבית.

האב משתהה במכוון בשדה, ופניו כאילו נשזפו יותר ושתיקתו כבדה ומתה – עד שבא יום היציאה: נשקתי לאמי שנפלה בזרוﬠותי מתﬠלפת למחצה, נשקתי לכל בני הבית שנאספו מסביב למרכבה, ונֵשב בה, אני ואבי ללכת אלהר המוריה?.. דרך שלושת ימים?.. כן, אל תחנת מסילת־הברזל. ומﬠבר לזה, ממש בשורה הסמוכה, באים ﬠתה הדברים המופלאים האלה:

"כבר אזרח הארץ הנני. כבר ידﬠתי את ה,,בּחר“, את ה"מזמרה”, והשתכרתי רבﬠ מג׳ידי ליום, ואף למדתי שני תריסרים מלים ﬠרבייות – –”

שם, במקום ההוא, שבין שתיקת הפרידה הנוראה כמוות, ובין קריאת "כבר אזרח הארץ הנני" שבנשימה הסמוכה – שם הפלא. שם זה מחוץ להסברים שיש לכם ולי, שם תמות הרבה חכמות שלנו, אנחנו שפרידה כזאת והכרﬠה כזאת לא ידﬠנו, והרבה מפקחותנו מגיﬠה כאן אל אילמוּתה: שם, מאותה התגשמוּת מחדש של ה"לך לך" הﬠתיק והמתפﬠם לﬠולם, בכל מה שיודﬠ אדם לכוף ﬠצמו למשמﬠת, לצייתנוּת גבורה. לקום ולצאת, לצאת ולהתחיל בנדר ובקונם שלא להתפתות לרוך־לבב ובכל אותה פליאה בלתי־פוסקת היודﬠת, כי אין כאן רק מﬠשים־מﬠשים, אלא זו נתינת טﬠם לﬠולם, מציאתו מחדש, והפקﬠתו מקהוּתו האדישה. כל אותם מﬠשים שמבחוּץ יכולים אולי להיראות כמתאכזרים לﬠושיהם וכמﬠשי ﬠקידה, ומבפנים, לﬠושים הללו, היו נראים דוקא כשﬠות של ﬠליית נשמה.

ואולי אין זכוּת יפה לאדם מזכות שנתגלגלה לו להיות מﬠביר ממקום מופלא זה שניקרה ﬠליו, ושהולך מיום ליום ומרחיק, להﬠביר אלינו טﬠמה של אותה הוויית התחלה אין־קץ, ﬠתה, כשהכל סביבנו מתראה כמין המשך מתמשך ונמשך – כאילו משה סמילנסקי, בין שאר אישי דורו, היה לנו שָמש, המדליק נר חדש באישו של הנר הקודם.

ס. יזהר
דבר, מוסף לספרות ולאמנות, 25.10.1963.
שודר ב"קול ישראל".

גילגוליה של מירי

ערב ערב בטרם תשקע החמה, כשהעולם שרוי בין בולמוס של חיפזון למטה, ובין הסמקה חגיגית ונרגשת למעלה – היו יוצאים ובאים מתוך חופות האקציות שבלוריתן שמוטה להן על פני דרך העפר שמתחתן – שני חמורים נאים ומגודליםאחד שחור ואחד לבן על אוכפיהם עם השקים האדומים עליזי הגדילים – פושקים רגליהם שאינן משיקות את המשוורות שני ילדים, ילד וילדה: אוריאל ורמה.

אולם בואו ונדון תחילה בחמורים. יש חמורים ויש חמורים. יש חמורים שבאמת אינם כלום אלא חמורים. שכן מעייר יצא חמור, וחמור קטן עוד יהיה חמור מגודל. ויש גם חמורים אפורים ונמוכים, סבוכי קלקי שער מזוהם, שרוכבים על קצה שדרת גבם, אצל הזנב, ומשכלים תחתיהם רגליים, ואינם יפים אלא לנטץטץ וקריאה חעאע!! – כדי שירקדו תחתיהם ויטפפו קלוקלות, ויש גם כאלה שאין בהם כלום יותר מאשר אוכף של קש גדול וגלמי מעל ארבע רגליים מצבע העכבר וממול שתי אזניים גבוהות ורטטניות הנושאות בדחילו מכות וזבובים, ושוב יש חמורים אחרים, חמורים ממש, אתם יודעים, גבהנים, ועל רגל קדמית אחת כתם שחור ועגול, בטנם ותוך רגליהם אפורים וחוצם כהה ורצועות שחורות לפאת כתפיהם יורדות לכאן ולכאן, […] חזק ואזניהם סומרות וטבעות לבנות עוטרות עיניהם וחוזרות ועוטרות נחיריהם השוקקים עד פיהם השחור הנפער לנעירת שאגה, הללו לחינם תניאם מלהתפרץ, מהתחצף, מהיות […] ותאוותנים, בשוט תתפוס ובאפסר, ובמתג וביד קשה ובולמת.

ואתה צא וראה כי אין כל אלה אלא נמושות ופחותות כנגד האתונות הצחורות. אותן בריות נבונות, אותן שצעידתן שטיפה שוה, ומרוצתן נוחה וממושכת, הן ארוכות הרוח, הן היחסניות, המנומסות, סבלניות להפליא והן הן שנועדו לאצילי עם ונכבדי ארץ, אשר אחת מהן התגלגלה ובאה בזכות עבדול עזיז אל אביהם של אוריאל ורמה.

וכשחוזר אבא מהפרדסים, והפרות מהעדר עדיין לא שבו, והשיעורים כבר הוכנו, ואימא עדיין לא קראה להכנס, והחמור עוד לא הותר, והאקליפטוסים מתחילים צמרותיהם להבהיר, יוצא אוריאל ולוקח את החמור השחור הפרא, הגבוה, ויוצאת רמה ומטפסת באוכפה של האתון, זו מירי האתון הלבנה של אבא, ועולה לגמרי לבד ומתיישבת בגבהי האוכף ועיניה זורחות, מטילה צמותיה לאחור, ונוטה בענף שהכינה לה, וגם אומרת במתק: ,,נו מירי, נו!” אלא שאוריאל אף שהוא הצעיר ביניהם, כבר יצא בדהרה מן השער ופנה אל הדרך, כשאזהרותיה של אמא שלא ידהר כה מהר נותרות מעבר מזה לשער, ועד שרמה יוצאת אל הדרך חוששת טיפ־טיפה מן הקפיצה שתקפוץ מירי אל מעבר התעלה, וגם ששה בלבה על הפחד ועל כבישתו, ועל שאין איש מגלה חשש סמוי זה, ושהיא קצת גיבורה בכל זאת – הרי אוריאל כבר הספיק לדהור עד קצה השדרה, וכבר הוא ממתין שם בקוצר רוח ובלחיים בוערות: ,,נו כבר! – הוא קורא – בואי!”

ועתה מתחיל הטיול. אוריאל יוצא בראש וחמורו השחור פוסע בצעדים לא שווים ולא קצובים, פתאום נעצר לתלוש עשב ופתאום מתפרץ לשמע קול הברה, וממצמץ בעיניו הגדולות על כל מכה, ומידיו הקטנות של אוריאל, שעוד מוסיף וסח לו בלשון כיבושין: ”לך כמו בן־אדם!” ואחר כך הם נעתרים, אוריאל וחמורו, לבקשת רמה וממתינים וממשיכים בדרכם בשעטה דמומה בתוך נתיבת העפר הכובשת לתוכה כל צעד וכל קול ושותקת ולא תאמר דבר.

עוברים על־יד הפרדסים ורואים את אפלת העצים שבתוכם ואת השקט. עוברים על־יד האקליפטוסים הגבוהים ורואים את גזעיהם החלקים התמירים, ונושמים רשרושים קלים. עוברים בואדי והלב נעצר רגע כשהחמור קופץ ויורד וקופץ ועולה ויוצאים אל השדה הפתוח המכוסה סביונים וסילנות ומלקומיות. מרחוק כבר נראים ההרים. סובבים אל הפרדס השני, ועוברים בצל הדרך האפלה שבין שני פרדסים שותקים ופחד מתוק מתגנב ומין בדידות. סובבים ומקיפים את הדרך הבאה ועוברים לבסוף על יד הבייקה של עבדול עזיז.

עבדול עזיז עצמו איננו. אבל חסן בנו צוחק אליהם מאצל הבייקה, ויוצא ואומר להם במאור פנים: "מרחבה”. ופה אחד השיבוהו "מרחבתן”. אז יזרוק חסן אל אוריאל תפוז ויחזור ויגחך ויאמר: "לַוּאֶן?" ואוריאל עונה: ”הק, דוגרי", ושוב שואל חסן של עבדול עזיז: “שימת־ההוא?” אבל את זה אוריאל כבר איננו מבין. על כן מתערבת רמה בתמונה ואומרת: "לא־באב־אללה!”, וחסן חושף אליה שיני לובן, וריח עשן התנור עולה מחצר הבייקה – ואומר לה: ,,אללה־יסאהלכום" וניחוח התפוז הקלוף בשינים, ועסיסו שליחלח את הסנטר ואת הידים ועשה הכל קצת דביק היה מתפשט באויר הצלול, ואוריאל כבר היה נלהב וקרא: "חטרק!” ואלו חסן צוחק צחוק גדול וחושף את שיניו עד חניכיו האדומות ועונה: ”מעא סלאמכתום!”

ובדרך חזרה היו כבר משוחחים בדברים רבים, שהדרך קצרה מהכיל כולם, ורק החמורים שחשו ריח האבוס ממרחק אצה להם הדרך ורצו יותר ויותר, וכשהגיעו לענין החשוב מה עתיד להיות עוד מעט כשיהיו גדולים ורמה היו לה אלף תוכניות, אחת יפה מקודמתה, והצד השוה בהן שאינה רוצה להפרד אף פעם לא מאוריאל ולא ממירי האתון, ואלו אוריאל יש לו רק תכנית אחת: להיות מהר גדול; כשהגיעו עד כדי כך ואוריאל כבר היה נלהב מאד אץ חמורו השחור עוד יותר וההל דוהר בחפזה, יותר ויותר, עד שזה הקטן שעל גבו חשק שפתיו שלא לצרוח ושלא להראות כל אות מורך לפני רמה ולפני מי שיהיה ולא התיר לעצמו להאחז באוכף בידיו או להתנדנד בריפיון והושיב עצמו בחוזקה והרוח פרעה תלתליו הערמוניים ולהט וחיוורה היו בלחייו, ורק רמה היתה מצוחת מרחוק: ”אורי הזהר! אורי אל תרוץ!” וכי ידעה שלא אוריאל רץ אלא [חמורו] מריצו שלא בטובתו! וכבר היתה יבבה נחנקת בגרונה וביחוד כשהגיע החמור הדוהר אצל משוכת האקציה וענפיה השמוטים היו עלולים לאחוז בנער ולשמטו או לתלותו בין שמים וארץ, והיתה דופקת במירי האתון, וזו הגבירה מרוצתה, יותר ויותר, ואפילו לא חשה כיצד נישאת היא במרוצתה ולא נתפנתה לפחדים – ומירי היתה גומאת ארץ בלא להטריח, בלא לנתר, בלא כרכורים, אלא בשטיפה אחת וחלקה, וכבר השיגה את אורי שחמורו השחור היה מזיע ורוחו קצרה ונוחר קצופות, וכמה שהשתדל להקפיד על כבודו ולא לתת למירי שתשיגו – עברה אותו זו, בנחת, בלא מאמץ, באורך רוח, הגה לא נמלט מפיו החשוק אך ניכר בו כמה נעלב הוא, ואפילו הרים את הענף וחבט בעכוזו של השחור לאמר "קח אותה, שחור!” ושחור המסכן אזר עז וכח והתאמץ וקפץ קפיצות מרקידות מעיים ולא עלתה לו אלא שזרבובו היה שלוח אל עומת קצה זנבה של מירי הטובה.

אז פתחה רמה וצחקה, שהרי רואים אתם – ככה זה! ואוריאל היה עלוב והתאמץ להיות קודר ולא יכול להתאפק והיה קצת מפשיר וקצת מעוה שפתיו ברוגז – ספק כך ספק אחרת. ולבסוף לא יכול עוד והחל מחייך קצת, בלי כוונה, ולמרות הכוונה, וכיוון שחייך היה גם גוחך ומוסיף וצוחק ומגביר צחוק, וכשצחק כבר, לא היה גבול לצחוקה של רמה.

וצוחקים בתרועה ובמרוצת דהרה חלפו הקטנים את רחוב המושבה לתמהון הכל, והצחוק נשמט והתפשט כשובל אחריהם, והתחילו מחייכים ברחוב, וצוחקים, ומראים באצבע: "הראיתם? החמורים! חה־חה!” ובצהלת צחוק באו בזה אחר זה, זרבובו של זה בזנבה של זו אל החצר המחשיכה בטרם אפס אור והאקליפטוסים טובלים בנוגה כבה, ובחצר מהלכת תכונת הערב, והפרות נכלאות ברפת, והסוסים המותרים אכלו חציר מתוך העגלה, ותרנגולת אחת נסה בבהלה ונרגעה, וקול קרא אי־מכאן, ואל המרפסת יצאה אז אמא וקראה: "הביתה ילדים!”

בערב לא נתנו מנוח לאבא: מירי, מירי!.. "איך זה – שואל אוריאל – ילדה אינה משיגה ילד, וחמורה תשיג חמור? – זה בשביל שלא תתגאה יותר מדי!” משיבה לו רמה אמריה. "ולמה זה – לא נח עוד אוריאל – רק החמורות לבנות והחמורים תמיד שחורים הם?” אבא נשא עיניו, צחק ולא אמר דבר. אחר־כך פתחה רמה: ”וכשתמליט לנו מירי עיר קטן איך נקרא לו? – התהי זו אתון או חמור? ומה יהא צבעה? על כל זה השיב לה אוריאל כך: אז יהיו לנו שלושה חמורים. ואחר־כך ארבעה, ועוד אחד: חמישה; עד שאהיה גדול תהיה לנו חצר מלאה חמורים. יופי! אני ארכב על כולם!" עתה באה אמא והביאה כוסות קקאו ולחם בחמאה ודבש.

אחר־כך עברו שנים. לכל הפחות עשר שנים, ואולי גם שתיים־עשרה. ואחרי כל אלה גם פרצה מלחמה. חייל אחד רזה ושחור עיניים ושער, וקולו עבה ופיקה מחודדת לו בגרונו – הוא אוריאל. ואלו רמה היא בחורה גדולה ונאה שבאה הבייתה רק מפעם לפעם, וחוזרת אז ויורדת במדרגות ובאה לחצר ומבקשת שם משהו שהיה לפנים. והכל נשתנה. אין קונה לפרי הדר – ופרדסים נעקרים או מתיבשים. אין פרות בחצר והרפת עזובה, מאובקת. אין עגלה ואין סוסים. את האקליפטוס הגדול, היפה, זה שאין כוח בעולם שיוכל לו, שרישרש עם כל רוח ואמר אל חשש אני עימדכם כאן – את האקליפטוס כרתו ומכרו גווית קורתו להסקה. בערב, על כוס תה צוננת יושב אבא ומחשב חשבונות ללא מילים, ושערו גם אפור כבר איננו. שכחתי: גם את החמורים מכרו. ואת מירי מכרו לאדם אחד. ולא עוד אלא שזה אינו גר כאן. יורדת רמה לבקש דבר נישכח בחצר, ומשקיפה סביבותיה, ואחר־כך, באותה שתיקה של אבא, חוזרת ועולה הביתה, ומנסה להצחיק את אמא במיטבח.

ופעם אחת. כשעברה עוד שנה או שנתיים, הייתה לאוריאל חופשה בטרם יסע גדודו הרחק, ולאותה שבת גם רמה באה ומיהרה להחליף תפארת לבושה בחלוק ישן וטוב של הבית, ואמא הזדרזה במטבח להכין מטעמים כבימים עברו. ואבא על כסאו שאצל הרדיו, מקום החדשות, תופף קלות באצבעותיו וניקה וחזר וניקה את משקפיו שחזרו ונתערפלו.

ישבו לאכול ארוחת ערב. ודברו, כבאותם הימים, וצחקו הרבה, רק פעמים היה איזה הד של צחוק תמוה כאילו חוזר ובא מן החדרים הריקים שמעבר, כאילו מישהו שם צוחק ומקומו לא יכירנו. וכבר היו נזכרים בזכרונות, ומוסיפים ומזכירים איש לרעהו דברים, שאיש לא שכחם. ,,נו, ומירי – התזכרו?” אמר אוריאל בקולו העבה, שעדיין לא נתרגלו בו: יופי היתה, איזה חמורה!” – "מחר – אמרה רמה – נצא לטייל באותה דרך, עד הבייקה של עבדול עזיז, נאמר שלום לחסן ונחזור הביתה בריצה חה־חה!”

נלהבים יצאו למחרת, אך בריצה לא חזרו, ואף יש לומר, לא צחקו כל־כך, אפשר לגמרי לא צחקו. אותו פרדס עוטה אפלה היה עקור ומעוקר, חשוף ומחושף, ושם היתה משוכת האקציות הנפלאה, הסגולה־חומה וירוקה, שגולשת ושומטת זהב כפתוריה אל החול התחוח – מנוסרת עד שורשיה – נמכרה להסקה (איזה קור תקף את העולם!) והשדה ההוא, המרחב של הפרחים, היה מחולק ביתדות ברזל קטנים למגרשים: שבע מאות וחמישים אמה האחד. מן הבייקה של עבדול עזיז יצא ערבי זר, נפסד, כמוש, אשר לא ידע את חסן ולא שמע עליו דבר – וכשחזרו הביתה אבק ננשב לעומתם מן הכביש ההומה אוטומובילים ועסקי רווחים והחצר הייתה ריקה, והבית היה שקט, ורמה התקפלה על הספה, כאילו קראה ספר אחד, ישן וטוב, ואוריאל הסתובב כתועה בנעליו הגדולות ויצא לבקש את חבריו הישנים, והדלת אחריו נסגרה בטפיחה, כאילו העולם שם והבית כאן, וקשה לדלת להיות נפתחת ביניהם.

לא יצאה שעה רבה, ודלת המרפסת חזרה ודפקה קשות ואוריאל בא הביתה זועף וקודר: “זוועה" אמר אוריאל, וגם הוסיף מלה שחיילים אומרים אותה כשהם בינם לבין עצמם.

מה? – שאלה רמה בבהלה – מה היה?

ראיתי אותה!

את מי?!

את מירי – החמורה שלנו!

נו?

בואי, תראי מה שעשה לה מוכר התמרוקים – החדש!

בואי, הוא ואישתו שלו!"

מה עשו, רבונו־של־עולם?

בואי, תראי – רתמו אותה לבית כזה, והעמידו עציץ בחלון!

פרצו וירדו אל הכביש, ושמה, בצל האקליפטוס והקזוארינות שלצלע שפת־הכביש החפורה באדמה אדומה על מחשוף שרשי העצים, ניצב על גלגלים קטנים מן ארגז, או סוכה, או קיוסק, צבוע ירוק וגג לו ממעל, וחלון קטן ל[…], ועל החלון וילון, והוילון מסולק לצדדיו וקשור בסרט לכאן ולכאן, ובתווך על ספו עציץ עם ג’ירניום אדום, ומתחתיו מתנוסס שלט לבן וצח, לאמור: ”תמרוקים – בזול" ומן הארגז יוצאים שני יצורים, וביניהם אסור חמור לבן ה[רוצהלדהור, עומד לו תלוי ראש ושמוט אזניים, מדובלל […] וממתין בסבלנות.

הפכה רמה עיני תמהון אחוז בבעתה אל אוריאל. והלה היה אדום, טלטל ראשו כמאשר בודאות דבר שאין להטיל בו ספק ובאצבע החווה על החמור:

הרי לך – מירי!

מירי – אמרה חרש רמה.

אותה אתון לא הראתה כל סימן של התרגשות. זקנה היתה ונכאת־רוח. מצהיבה מרוב ימים. נתונה בין היצולים וממתינה בסבלנות. אז נשמע קול מן התיבה הירוקה ופרצוף אפור־שפם הציץ מעבר הג’רניום:

בבקשה, גברת –

אה! – אמרה רמה ונסוגה משהו, והגישה מטפחת אל פיה, אפשר להסתיר צחוק, אפשר לכבוש בכי.

זהו! – אמר אוריאל. – הנה הפרצוף האחד, ועוד שם בפנים יש גם פרצופית נוספת.

לשמע קולו בצבץ מעל הג’ירניום עוד פרצוף אחר, דמות אישה סקרנית קצת ונרגזת קצת, ואבנט חום עוטף את שערה סביב, וזו פצחה פיה ואמרה בקול ניחר קצת:

בבקשה?

אז אמר אוריאל אל רמה: אני אהפוך להם את ה’עסק’ הזה ורמה תפשה את ידיו של החייל אוריאל שהיה נכון לכל, ועמד שם ורטן ופלט: “והעציץ הזה! העציץ הזה, העציץ בחלון, ועוד לקחו ורתמו את זה למירי – לכל הרוחות – רמה הניחי, עזבי, אני הופך אותם!”

בקושי תלשה אותו רמה משם, כששני היצורים שבתיבה הירוקה נשקפים בעינים עגולות עליהם, זה מעבר מזה לג’ירניום וזה מעבר מזה. "טפו! – הוסיף אוריאל – תיבה של בשמים! הללו – תראי מה עשו ממירי! רמה תני, לפחות, ואזרוק את העציץ הזה!" בלא חמדה נמשך אוריאל אחריה כשהוא מסב מפעם לפעם ראשו אחריו, ורוטן רטן עמום. הללו שבתיבה נמלכו אז ודפקו בעד החלון הצדדי במושכות של מירי: "אנו – אמרו למירי – דיו!”

שמעת! – נזעק אוריאל – דיו! – אנו – דיו" חיקה בזעם של בוז "רמה אני מוכרח, הנה אטיח בהם משהו, אנפץ את הבשמים: איזו בושה, איזו צחנת־זוועה! ,אנו – דיו!’ מפלצת של פורים – מירי העלובה!” מבעד לשער עמדו השניים וחכו עד אשר תעבור העגלה, ומירי חלפה על פניהם עם התיבה הירוקה העמוסה צנצנות ובקבוקונים וזוג רוכלים אוהבי־נוי, ואולי גם פרימוס וצלחות ומיטה מתקפלת. רמה אמרה בלבה: נראה אם תפנה מירי את ראשה כשתעבור מול ביתנו. ואוריאל אמר בלבו: נראה מה תעשה מירי כשתעבור מול ביתנו.

אולם בעצם הרגע הזה נשלחה יד מן האשנב הצדדי, ושוט קטן צמח משם וקול נחר איתו: "אנו – דיו!” וחלפה התיבה וחלפה מירי והכל עבר לו הלאה.

אז נעצר על ידם קול אחד ואמר: ,,אהלן אורי – כיף־חאלק?” וכשנשאו עיניהם ראו והנה עבדול־עזיז הישיש וחסן בנו ניצבים עליהם: "אהלן וסהלן, אהלן וסהלן – כיף אינתום?” קידמם אוריאל בסבר פנים ותקע להם כף וטפח יד אל שכם, ואף רמה נענעה ראשה אליהם בידידות וחייכה אל עבדול־עזיז ששני סדקי עיניו נבלעו בתוך גל הקמטים והקפלים והחריצים שבפרצופו הכחוש והזלדקן, ואילו חסן כבר היה גבר בעמיו ורק שיניו הלבנות עד החניכיים האדומות נשארו לו מאז מאותם הימים שעליהם שאלו, ובהם דנו עתה כה וכה, ובגללם אורו כל פנים, עד אשר, מעניין לעניין, הגיעו כמובן אל מירי, וכרגע חזר והעכיר הכל. כן. גם הם ראו מה שארע למירי. כן, חרפה שכזו? כיצד אתון צחורה בת־יחסנים נרתמה אל כזאת מפלצת ירוקה על גלגלים. "והחלון! – שווע אוריאל – החלון עם העציץ!..” וחוץ מרמה היו הכל עסוקים בשאגות של שאט ובהעויות של מאוס. אחר־כך אמרה רמה: ומה נעשה, עבדול עזיז?

שכן לאבא אין עוד צורך בחמור. ולו גם במירי. ואף אילו רצה – מניין יקח לקנותה. לא תוכלו לומר שאין אבא זוכר ימי מירי בגבורתם. לא תוכלו לומר שאבא הזקין עד כדי שלא היה בוחר לשבת על האוכף הישן של מירי הישישה הטובה, ויחדיו לרכב, לרכב, שניים בערוב ימיהם – אךאולם

אבא עצמו ירד מן המדרגות ובא אל המועצה. אמא הציצה מן המרפסת חרדה פן ישבית משהו מעט הניחומים שבשבת זו, שבת שבת־אחים גם־יחד, ועבדול עזיז הוסיף כמה עשרות קמטי־הרהורים לפניו שאין בהם פלטה מקמטים, ואלו חסן בנו לעס גבעול שנקרה לידיו – ובכן מה?

יודעים אתם מה? – אמר לבסוף עבדול עזיז – מי הביא לכאן את האתון? – אנו. מי גדל אותה ועשה ממנה חמור ממש – אנו. ומי יגאל אותה עכשיו מנוולותה – גם הפעם אנו. לא ישקצו את חניכתו הנאה של עבדול עזיז לכדי קוף של קרקס. ועל פי יושר מגיעה לה שיבה נאה יותר! נאפד זעם וגבורה עמד עבדול עזיז כנביא אשר זאת הפעם יעשה מעשה בטרם ירגע ואיננו.

ובאמת עוד באותו שבוע גופו, ובדרך היורדת אל בין הפרדסים מסוגרי המשוכות הסגולות וחומות ולבנות ששמץ ירוק מלבלב בהן, אפשר היה לראות איך ערבי זקן אחד, כמוש וצפוד, רכוב על אתון ישישה, מצהיבה מרוב זוקן. ושניהם בדלים מן הכל בחשיבות חגיגית וברצינות של טכס עושים דרכם חרש, וסבבו ועקפו אל דרך החול, בעוד הכל שטוף בחופזת יום־יום מאובקת, ובעוד מעבר לנפתול הנתיבה, שמה, מציץ דבר אחר שאינו ברור כל צרכו ושממתין וממתין עד בוא עתו.

ס. יזהר
דבר לילדים 26 – 27 (3.4.47) 400 – 404.
הסיפור התפרסם בזמן שהשילטון הבריטי ניסה להאבק במחתרות היהודיות באמצעות כתרים סגרים וכיו"ב. כתוצאה מכך השתבשה פעולת הדואר ויזהר לא קיבל את דפי ההגהה. מערכת דבר לילדים החליטה בכל זאת לפרסם, אבל כתב ידו של יזהר היה קשה לפענוח והפרסום היה רצוף בשגיאות דפוס מביכות.
אנו מביאים כאן (לראשונה!) גרסה מוגהת.

עיקר חשיבותו של "גלגוליה של מירי" הוא בתאריך בו נכתב ופורסם. בטרם היתה מדינה, בטרם הייתה נכבה, בטרם הגיעה לארץ העליה הגדולה. וכבר אז הלך והתברר מי מובס במאבק.

המאבק עליו מדובר בסיפור הוא המאבק האבוד של "היהודי החדש" ב"יהודי הישן", הגלותי. ושל בני הארץ בחדשים זה מקרוב. המאבק האבוד של הארץ הקדומה ועמה, ה“ארץ ללא עם", בארץ החדשה, ארצו של ה"עם ללא ארץ".

תיאור התבוסה הזו ישוב ויחזור ביצירות יזהר מאז ועד האחרונות שבהן חמישים שנה אחר־כך.

ומה יהיה על רחובות?

רחובות ההיא שאני יודע לא קיימת עוד.

רחובות ההיא, המושבה היפה, אולי היפה במושבות, שלא הייתה יפה ממנה, ושאי אפשר היה לﬠרבב אותה באחרת, לא בראשון הוותיקה ממנה ולא בחדרה בת גילה, ולא בפתח־תקווה הגדולה מכולן, ולא באיזו מושבה שהיא מ"מושבות יהודה", שלא היו אלא דברים קטנים ותקועים אי שם רחוקים. ואילו רחובות הייתה גדולה, לא יותר מדי, מרכזית ומרווחת, וכולה כאילו נחלה אחת מבוססת ושלווה, בלי לשים לב עדיין לכל העניים שהיו בה, כרגיל, עם כל הלא יוצלחים וכל מיני קשיהיום שיש בכל מקום, ובﬠיקר בין הפועלים הרבים שﬠברו בה, מהם נשארו ומהם עברו והלכו הלאה, לא תמיד שבעים, וכמובן בין הפוﬠלים הﬠרביים שבאו בהמוניהם עם אור ראשון ונעלמו עם אור אחרון וכאילו לא היו, ובעיקר, אם לא הרחיקו קצת דרומה ולא ראו את שﬠריים שבצד המושבה. שכונה מקופחת, בנויה מﬠוני, מלבני חומר, מפחים וממחצלות, שאנשיה ונשיה וילדיה היו ﬠובדים קשה ומנוצלים קשה, ועד שפוﬠל אשכנזי, בשנות השלושים, היה משתכר עשרים גרוש ליום עבודה קשה בפרדסים, בעידור האינסופי ובגיזום הלא נגמר, והפועל הﬠרבי היה משתכר חמישה עשר גרוש, (והילד הﬠרבי יצא בעשרה אם לא בשמונה ובחמישה או רק בפרוסת חלווה), ואילו התימני צריך היה להסתפק בשבﬠהעשר גרוש וחצי, ולהבין שהוא אינו אלא משהו בין יהודי לערבי, באמצﬠ. למה? ככה.

עוד לא היו אז כבישים ולא מדרכות, והכל בוססו בחול וחיפשו קצת כורכר או מחשופי חמרה לדרוך עליהם בקיץ, ובחורף חיפשו דווקא חול נוקשה כדי להימלט מרפש החמרה. והיו ﬠצים בכל החצרות, אקליפטוסים מתנשאים עד לגובה מעוף העורבים, תותים ﬠבותים שתחתיהם אפשר היה לכבס או לקלף שקדים, ברושים שחורים שסימנו מיצרי גבולות, ודקלים תמירים על רגל דקיקה שסימנו את שני צדי השערים פנימה, הבתים היו קטנים, צנועים, מטויחים לבן ומכוסי אדום, השירותים היו בחוץ מסוידים יפה, החצרות היו רחבות, מרחוב יﬠקב ועד רחוב ויצמן המגרש האחד, קצת גינות קרוב לבית, רפת ולול ומחסן, ונקי הכל ﬠם גני ירק ומספוא וגפנים ועצי פרי פה ושם. אף אחד לא מיהר, הכל סביב חי במתינות נוחה, רכבו ﬠל חמורים ואחדים על סוסים, הפרות היו יוצאות שמנות לרעות בחלקות הבּוּר שבין הפרדסים וכרמי הגפן, ובחורף היו מתעוזזים שם ופורצים בפריחה שיכורת צבעים כל שפעי הכלניות הסביונים, הסילנות, הקחוונים והתורמוסים, ובט"ו בשבט היו מתחילות השקדיות להתאדות לענני פריחה ריחניים שלא היה בﬠולם ניחוח יפה מסחרר מזה, והפרדסים שהלכו ונתרבו כל הזמן והקיפו הכל וגם חדרו פנימה אל תוך המושבה (פרדס יעקבסון למשל בלב המושבה בין בנימין ועזרא), ולקראת האביב היו יוצאים וחורשים חלקות בשטחים הריקים, והאדמה הייתה מתגלה שם אדומה כמו זו של ימי בראשית, מיד כשהאלהים עשה את האדמה הראשונה.

והכל היה פתוח, ממש פתוח, ונרחב ומרגיע, באיזו יסודיות איכרית טובה, אף על פי שלא חסרו צרות, ולא חסרו ימי פחד ומתח, ולבוא לרחובות היה כמו לבוא למקום שיש לו צורה, שיש בו איזו איטיות ויישוב הדעת, ויש בו אנשים מכובדים, וכשהסתבכה גדרה למשל בעסקי הטבק ששרף את כספם ואת כל קיומם, לאן הלכו אם לא אל אליעזר יעקבסון ואל טוביה מילר ואל משה סמילנסקי, אם להזכיר רק שלושה מרבים, באותן משפחות ענפות ושרשיות, ובוועד המושבה היו אנשים כבדים ששמותיהם כבר בדברי הימים, נשואי פנים ואבות למשפחות מבוססות, ובין הפועלים שעדרו ושקטפו ושבצרו וששמרו בכרמים היו גם אהרן דויד גורדון, גם יוסף חיים ברנר, גם דוד שמעוני, ורבים וטובים אחרים שכתבו ב"הפועל הצעיר" וכתבו ב"האחדות”, ויצאו לעשות קיבוצים ומושבים ותנועות פועלים, והיה שם איזה ביטחון מרגיע, והדברים כמעט שלא היו משתנים, וכאילו הייתה איזו ברית חשאין בין הליכות האנשים, בין מלאות הפרדסים, ובין איטיות מעוף העורבים שנחתו בחשיבות על גובה האקליפטוסים, ובערב היה השקט מלא לגמרי והיה הולך ומתמלא נקודות פעימות מנוﬠי הפרדסים בכל צביטות המיתרים של כלי נגינה רחוקים, והיו גם תנים, ובדממה שמעו אפילו את דכי הים הרחוק.

כותבי המאמרים כתבו עד אמצע הלילה לאור העששית, התרנגולים קראו במעגלים כל הלילה, וכל הלילה נערו החמורים ואמרו מﬠומק ביטנם כי אין דבר ואין מה לדאוג והעולם כסדרו.

לבוא לרחובות היה לבוא למקום מסוים בעל פרצוף משלו. היה בה כובד, היה בה צל, והייתה בה איזו איטיות, וגם איזו רצינות ופשטות הליכות. היה עם מי לדבר, אם על דברים שברומו של עולם ואם על דברים שבדרכו של עולם, הפרדסים היו דשנים וכמעט כחולים מרוב ירוק עשיר, ומשוכות האקציה היו עשירות בכוכבי הזהב הריחניים מעל שבילי הזהב, וגמלים נשאו תיבות פרי, ובתי־האריזה שקקו חריצות, הרכבת באה ונסעה עמוסה תיבות פרי כבדות, בריכות ההשקיה היו חלומיות והנערים הפוחזים היו רוחצים בהן הפקר, והיה איזה לב בלתי פוסק שפעם שם כל הזמן, סביב סביב, ומים עלו יומם ולילה ממעבי אדמת החולחמרה הזו, שהייתה מוּצלת כולה תפוזים.

פעם הייתה רחובות מושבה יפה, והיום היא עוד עיירה אחת חסרת צורה וחסרת אופי, עומדת על מקומה של ההיא היפה שכבר אינה קיימת. ואחרכך גם רחובות השתנתה בדרך כל הארץ, ואלמלא ויצמן והקמת מכון ויצמן, ואלמלא וולקני והקמת תחנת הניסיונות, ולימים גם הפקולטה לחקלאות, וגם ביתהחולים קפלן, שהוסיפו קצת אחרת, בצבע מקומי שונה קצת, על כל השינויים הידועים שנפלו וגלגלו את כל שאר המושבות להיות בבת־אחת לעיירות ענקיות מחוקות פרצוף. אבל, גם לאחר כל זה, גם רחובות הלכה ונעלמה לה ואיננה עוד.

לשווא תחפש אותה. אל תאמין לשלטים המראים על רחובות או מציינים כמה היא קרובה, ולא תוכל עוד לדעת אם זו אינה ראשון או פתחתקווה או כל מקום שהוא, עוד מקום משובש צורה ככל המקומות שנשארו לאחר ימי גדולת המושבות, עוד סתם הרבה שלוחות יישוב כאלה, שהתפשטו להן סביב סביב בחיפזון ובלא מחשבה, ומילאו שטחיהן בעוד ובהמון בניינים דחוסים ודחוקים, זה נוגע בזה, שוב ושוב עקרו מטעים ובנו עוד ועוד שיכונים, הרסו ללא צורך בתי ראשונים והפכו בלא מחשבה חצרות איכרים, ובקהות חושים העלו עליהם כל אותם המון לולי בטון צפופים ואפורים, וכל הרחובות נעשו צרים מדי ומרופטים מדי ועוד הוסיפו והקימו עוד ועוד עליהם בלי לחשוב מה הם עושים, עוד עיירה אחת שהיא כמעט עיר, ועוד עיר אחת כמעט עיר, חסרות צורה, חסרות אמצע, חסרות סימן, שהישן שנגמר כבר נבלע תחתיו מותש, והחדש שמעליו הלך והוקם בלא חכמה בלא לב וכלאחריד, ועד שהישן הלך ונמחק בא החדש העצבני וכיסה מעליו, והתקבל אותו שלבבינתיים לא גמור ולא ייגמר לעולם, שיהיה נמשך כזה לנצח. וככה אבדה אותה הרחבות הראשונה, הפשוטה והמכובדת, עם אותה השלווה האיכרית, הצומחת ההיא לאיטה, והכל נעשה מתרוצץ לכל צד עצבני כולו, מאובק, אבוד חן, לא חי מן האדמה, לא יודע אדמה, גם לא רואה עוד אדמה, מלבד השטחים הﬠצובים של גידמי פרדסים נבולים, והשטחים הנטושים שרק בינתיים עוד לא נבנו, וידיהם העצבניות של כל הקבלנים הנחפזים ההם וכל הסרסורים שﬠל רגל אחת, והתפארת העלובה שהשאירו אחריהם במפעלי הבנייה שלהם, שעוד בטרם נגמרו וכבר הם ישנים נושנים, ממורטטים כאלה, מכוסי אבק, עייפים מילדות עשוקה, מיותר מדי מלט, מיותר מדי שמש, ומזיקנה בטרם עת.

רחובות שהייתה לא תשוב עוד. לא תוכל לשוב וגם אי אפשר. נגמרה התקופה ההיא ועברה. וכלום. כידוע, לא יוכל עוד להיות מה שהיה. אלא שמעתה, כשנגזר על רחובות להיות עיר למה לא תקום ותהיה עיר, עיר ממש, והיטב, עיר נכונה, ובלבד שלא תישאר בבינתיים החולה הזה, ושלא תישאר לעולם בין עיירה עלובה לעיר לא קיימת, ושתצא לה מחיי הבינתיים האלה, המתמשכים יותר מדי, המתעכבים יותר מדי, בלי לדעת מה כן להיות ומה לא להיות, ובלי אומץ להחליט ולצאת משלב החצי גמור חצי בנוי, חצי חדש וחצי מתמוטט, חצי מגובב על־גבי מה שהיה פעם וחצי לא יודע להחליט מה יהיה מעתה.

כמובן, איאפשר לחזור לאחור. ולא צריך לנסות. אבל מה שעוד יכול להיות לו יהי נעשה היטב, ועל גבי היפה שהיה ונהרס, אולי אפשר לבנות כעת יפה אחר שיעשה רחובות יפה אחרת, לפני שהיא תהיה נבלעת עלידי גל הבנייה העצום שתל־אביב שולחת בדהרה לכל צד ושרץ היום על החולות ועל הפרדסים העקורים ועל מה לא, ובמהירות, ולוקח וכובש לו ומכסה מהר את הכל, ואולי, תקום רחובות חדשה ואולי שוב תהיה צורה לרחובות, ושוב יהיה לה פרצוף.

יזהר סמילנסקי  דברים לרגל מאה שנה לרחובות – 1990.

מאה שנות ציונות.

כל מה שנאמר כאן הﬠרב אי־אפשר שלא יהיה מלווה בשניים: אם בﬠצב המחלחל של ימית, ואם במתח המפﬠפﬠ הישראלי־פלשתינאי. כלומר, בשתי הפנים של סיכוי השלום, כלומר, בזירת ההכרﬠה הציונית של ימינו.

לפני מאה שנה היתה זירת ההכרﬠה היהודית הרחק מכאן, והשאלה הדוחקת בהם היתה לצאת, לא לצאת, ולאן – כלומר – ציונות כן או לא. השאלה לא היתה פתאומית, וגם התשובה עליה לא היתה פתאומית, כל אלפי שנות תולדות ישראל ידעו את השאלה וידעו גם את התשובה ההכרחית לה. ﬠד שבאה שעת המבחן, וﬠל השאלה הדוחקת "לאן" – השיבו רוב היהודים ב"לאו" נחרץ ופסקני לציון.

שלהי המאה הי"ט היו תקופה נסﬠרת. הכל עמד לפני הכרעה מהפכנית, קצרת־רוח, וכרוח סופה, המבשׂרת חילוף הﬠונה – נשטף הﬠולם היהודי קדחת דיבורים. ממש: בראשית היה הדיבור. כל בית ישראל כולו רחש דיבורים, נאומים, הרצאות, וויכוחים, קריאות, כתיבות, ווﬠדים ווﬠידות, מוﬠצות, כנסים, ודיבורים הלכו ושבו ﬠל פני ארץ רבה, נוﬠדו ונפרדו ודיברו. כמו זימזום כוורת דבורים אין־קץ ביום אביב נאה, ולכאורה:

היתה רוח אחרת, גבהו שמי השמים

ויגלו מרחקים בהירים, רחבי ידים

ﬠל ההר ﬠומדות רגלי האביב

– – – – – – – – – – – – – –

היתה רוח אחרת מסביב.

ציון וציונות, חיבת ציון וחובבי ציון, ולמﬠן ציון וירושלים, וﬠמק השרון וגבﬠת הלבונה, והירדן ומימיו הבהירים וכל ההרים והגבﬠות – כולם היו מתגלגלים כﬠת מפה לפה בהמולת שיכרון מתרוננת.

אבל, בין תרמ“ב ובין תרﬠ“ד (1882 – 1914) יצאו מרוסיה כשלושה מיליון יהודים ופנו מﬠרבה, אל אמריקה; ובין תרמ"ב ותרע"ד יצאו את רוסיה שלושים אלף יהודים ופנו דרומה מזרחה – ונסﬠו וּﬠלו ציונה, אל "הארץ בה האביב ינווה לעולמים". לאמור, מכל מאה [שפנו לאמריקה] פנה אחד אל ארץ אבותינו, בה ינץ השקד, התומר, ארץ תקװתנו, התקווה הנושנה, שנות אלפיים.

*

בשנת תר"ם (1880) חלמה אשה אחת בצנﬠא בירת תימן חלום. בחלומה והנה בﬠלה המת נגלה שלום נקאש שמו – וגזר ﬠליה לעלות לירושלים. נפﬠמת רצה האשה אל הרב שלום מנצורה, מצדיקי הדור, והלה ﬠשה שאלה לשמיים ונענה בכתוב המפורש בתהלים ק׳׳ב, לאמור:ְ"כי ﬠת לחננה כי בא מוﬠדי", שמשמﬠו אחד וברור ונחרץ.

שמﬠה האשה ונטלה את בנה ﬠמנואל וקמו ונסעו ועלו ציונה.

שנת תר׳׳ם היתה שנת "תמר”. ושנת תרמ“ב היתה שנת "אמרתי אעלה בתמר”, שגם משמעה היה נﬠלה מכל ספק, אמור וﬠשה: מאמירה לעלייה. ואכן, בשנת תרמ"ב ההיא (1882) נפרדו מכל קרוביהם ומבני קהילתם, ויצאו לארץ־ישראל שתי שיירות. באחת חמשִ משפחות, ובשנייה חמש־ﬠשרה. בקשײ קשיים ﬠלו, ובצרות צרורות נתקלו בארץ. ואז נפלה הפסקה של כרבﬠ מאה שנים ﬠד לגל הבא של העלייה. בסך־הכל, עד למלחמת העולם הראשונה, ﬠלו יהודים מתימן יותר, יחסית, מכל ﬠולי רוסיה: כﬠשירית מאוכלוסיית יהודי תימן קמה וﬠלתה־אז לארץ – שקיבלה פניהם באי־רצון, בהתﬠלמות אם לא בהשפלה. וכך, מסיבות שונות, ולא במﬠט מאותן שמוﬠות רﬠות שהגיﬠו מן הארץ, נדחה המשך ההתﬠוררות הראשונה ﬠד ל־1906, והגל הראשון, זה שהפﬠימו רוח משׁיחית וֹהתﬠוררות נשׁגבה, שהיה כפתרון החלום וכשברו, ושגם הלם היטב את סיפורו של רבי אברהם טביב, שסיפר לימים ﬠל טﬠמי ﬠלײת התימנים ש"לא היו משום גזרת מלך, ולא מצד חוסר פרנסה, ולא משום סיבה מן הסיבות הגורמות לנדוד מארץ לארץ, אלא מרוב תשוקה ואהבה לא׳׳י — – – ומשרשי נשמותינו". דחף מﬠולה זה, שכולו אידיאל ולא חומר, דחף בתחילה שתי נפשות, ואחר־כך חמש משפחות, ואחר־כך ﬠוד חמש ﬠשרה, ותשש. ויוצא כי לשופרו של משיח נתפﬠמו כל הרוחות בתימן, אבל בפוﬠל ﬠלו רק כמה משפחות. והשאר, מחישובים ארציים דחו יציאתם ונשארו ﬠל מקומם. כך בארצות הדרום החמות וכך בארצות הצפון הקרות.

היהודים ישבו, המתינו, חישבו, אספו מידﬠ, שקלו שיקולים, וחלקם גם קמו אחר־כך ופנו איש לﬠברו, ולא לציון. מי אנחנו שנמתח ביקורת ﬠל חישובים ארציים ומי אנחנו שלא נודה בכוחם המוחץ.

ממש כך היה גם בידוﬠה שבתנוﬠות העלייה הראשונה מרוסיה, תנוﬠת ביל"ו. גם הם הﬠידו ﬠל ﬠצמם כי לא בגלל הרדיפות הם ﬠולים ציונה, אלא בגלל החלטתם לקבל ﬠליהם אחריות להמשך ההיסטוריה היהודית. וגם הם תחילתם ברחבי רוסיה באלפי אוהדים, מתﬠוררים ומדברים, מתקבצים, ומדברים, מלהיבים ונלהבים, מאות מהם נרשמו לﬠלייה, שישים הגיﬠו לארץ, וארבﬠה ﬠשר התיישבו בגדרה. פירמידה שבסיסה רחב וחודה נמוך ודל. י"ד אלה שבנו את גדרה הם כל הגלﬠין הקשה של כל ﬠלילות הביל"ויים. ואף כי כאילו נאמר בכך שדי בי"ד כדי לפתוח דרך, אם זו דרכה של ההיסטוריה הרי ארבﬠה־ﬠשר מכמה מליונים שנﬠו מﬠרבה, הם פחות מטיפה בים.

כפרטים היו בין אנשי ביל"ו שומרי מצוות ויראי שמים, אבל כציבור היו תנוﬠה חילונית, ושלא מהיסח הדﬠת השמיטו ולא כתבו ﬠל דיגלם את הפסוק השלם מישﬠיהו, ובמקום "בית יﬠקב לכו ונלכה באור ה' “ המלא כתבו  [בית יעקב לכו ונלכהאנחנו בכוחנו נלך, ורק ﬠלינו האחריות. ,,הרגשׁה לאומית מזוﬠזﬠת, והתפרצות נﬠורים טהורה, התמרמרות אנושית אצילית, והכרת חובה מוסרית" – תיאר את המניﬠים לדיוקם יﬠקב שרתוק ב־1882: לאומיות ואנושיות, חובה מוסרית ﬠם מרד נﬠורים.

*

ואמנם, השאלה הנשאלת כאן, היא דווקא ﬠל ממשות כוחם של מניﬠים לא־חומריים, ﬠל ﬠוצמת מניﬠים שבהכרה ועל כוחם של מניﬠים שבאמונה: ﬠד כמה באמת גדול כוחם? כל אותם מניﬠים שאינם תלויים, כביכול, בנסיבות חוץ, שלאדם מבחוץ נראים כטירוף הדﬠת, ולאדם מבפנים הם נראים כשׂﬠת התﬠלות הדעת, התﬠלות מﬠל המקרי, מﬠל ההכרחי, ולחץ האילוצים, מﬠל ההיסטורי, מﬠל הארצי, מﬠל חוקי הכובד הרגילים. ובקצרה, מה כוחו של אידיאל נﬠלה להניﬠ אנשים למﬠשים?

תנוﬠות משיחיות, כידוﬠ, לא נפקדו ממהלך ההיסטוריה היהודית, והאמונה בגאולה שמﬠבר לחוקי ההיסטוריה הארצית לא חדלה מהתדפק ﬠל דלתי ישראל, ותפילות ﬠל שיבת ציון וﬠל ירושלים תיבנה־ותכונן־במהרה־בימינו־אמן היו בפי כל יהודי שלוש ביום, כל השנה, בכל המקומות ובכל הזמנים. וגימטריאות ונוטריקונים וסימנים מובהקים לבוא הגאולה, וגם אמצﬠים מאגיים להחישה ולזרזה לא נﬠדרו מעולם מן הארסנל של התרבות היהודית וממנהגיה היום־יומיים וﬠד כמה גרמו כל אלה לגאולה המﬠשית, או שמא תמיד חזרו ומצאו שﬠוד לא: שהדור לא הוכשר, שהזמן לא הוכשר, שהמקום לא הוכשר, ושהאדם לא הוכשר?

השאלה שלנו איננה ﬠל כוחות הכבידה הפוﬠלים בוודאות בכל מקום, תמיד; השאלה היא ﬠל כוחות הﬠילוי. שבני־אדם נﬠנים לחוקי הכלכלה והחברה אין בזה רבותא. אבל האם יש הזדמנויות שבני־אדם נﬠנים לכוחות הפוכים מכוחות המשיכה, הפוכים מכוחות [הכבידה…מפתה שהדבר אפשרי, אם רק נדﬠ להשתחרר מאוֹכפת החוקים, האילוצים והמפוקחות היבשנית. שבני־אדם, כשנתפשים לדבר, גם יודﬠים לעשות מﬠשים שלא יאמנו, מאותם שכﬠבור זמן, לאחר מﬠשה, מתברר לכל שלא היה נבון ונכון ומﬠשי מהם, ושאותה הכרﬠה סהרורית, בטלנית ופורקת ﬠול, היא שפרצה דרך שהגיונה הוכח רק לאחר שנפרצה הדרך. הכרﬠה שלא ﬠמד מאחוריה כלום אלא מין ﬠיוורון גדול ביחד ﬠם מין ראײה גדולה, מין "נופּל וגלויי עיניים" – ﬠיװרון לחוקים המגבילים היום, וראייה למציאות שמﬠבר למציאות הסוגרת, ראיית מציאות שﬠוד אינה מציאות אבל תהיה מציאות אם יאמינו בה ואפילו אם באמונה במחזהשרב שמציל מן היאוש ומﬠודד לעבור את מרחק הישימון הבלתי אפשרי שﬠד מﬠיין המים.

*

ברנר הפך הרבה בנקודה חמקמקה זו. נקודת ההפרד, או החיבור, שבין סיכוי ליאוש, בין ריאליזם לפנטסיה, בין מציאות לחלום, בין פסימיות לאופטימיות, כשכלו כל ההוכחות, וכל דיבור אופטימי נשמﬠ כהונאה אם לא כהזיית מסוממים.

,,לﬠם ישראל, מצד חוקי ההגיון, אין ﬠתיד“, קבﬠ ברנר כמין חוק, והכל אישר קביﬠה זו אלמלא איזה ,,אבל׳׳: אין ﬠתיד אבל "צריך לﬠבוד בכל־זאת", השלים את הפסוק. או "החיים רﬠים. אבל תמיד סודיים”. או "האדם אומלל, א ב ל יש והוא גם נהדר". וגם ב "כאן (בארץישראל) אי־אפשר לחיות. אבל כאן צריך להישאר". וﬠוד הרבה מיני אבל מאובל כהנה.

זו הנקודה שהﬠסיקה אותו. נקודת המהפך, נקודת ה"אבל" שלו, נקודת הבכל זאת, נקודת האף־ﬠל־פּי־כן. והיא גם נושא התהייה שלפנינו.

מה טיבו של ה,,אבל“ הזה? ניחומי שווא? ﬠידודי סרק? מחזה־שרב למיואשים? פיתוי הﬠניים להישאר בﬠנײם? האם זו תמימות, או זו דמגוגּיה? חוסר נסיון, ילדותיות, תמימות,ְ אשלייה או מבט מﬠולה למרחוק, ראיית הקו הארוך ולא הקצר, מבט מושפל ﬠיניים ולא מבט מושפל ﬠפּﬠפים? האם הוכחות ריאליסטיות אינן מספיקות כדי לזוז ורק ההתכחשות הדון־קישוטית להן היא הסיכוי הריאלי?

אחד הﬠם ﬠבר בארץ וראה "אמת מארץ־ישראל״, אמת חמורה ומדייקת, שאין מייאשת ממנה. אילו שמﬠו לו, אילו קיבלו את הריאליזם של אותו פנקסן רואה־חשבונות, איפה היינו? דבר אחד ברור מﬠל כל ספק, שה"אבל" הזה כמו ידי משה, כשהוא יורד גם הציונות יורדת, וכשמתמעט ה,,אף־ﬠל־פי־כן" הזה מייד ﬠולה הירידה והﬠלייה יורדת.

אבל כלום ײמצא אדם שפוי שיקבל את דרך הּ"אבל" כדרך חיים? תולדות הציונות הן תולדוֹת טלטולי ה,,אף־ﬠל־פי־כן“ וגילגוליו, מצד אחד האבל לבדו לא יﬠשה שום דבר מﬠשי. מצד שני, בלﬠדי האבל הזה שום דבר מﬠשי לא ייﬠשה, אלא רק מה שכבר נﬠשה.

כל אותן התפילות, האמונות, הציפיות, חישובי הקץ וההשבﬠות מעולם לא הספיקו כדי הזז תנוﬠה מﬠשית ציונית. ובלﬠדיהן, לא היה ממי לﬠשׂות תנוﬠה מﬠשית זו. במאה התשﬠ־ﬠשׂרה, ﬠדיין רוב מנינם ורוב בנינם היו היהודים דתיים, מסורתיים, שלומי אמונה, לומדי תורה ומקיימי מצװת קלות כחמורות. גם רדיפות וגזירות לא חסרו כידוﬠ לאורך כל ההיּסטוריה ה"לילית" של ישראל. ולא התפילות לבדן, ולא האמונה לבדה, וגם לא הדירבון האכזרי של הרדיפות והגזירות – לא היה בכוחם לבדם כדי הזז ציונה תנוﬠת עלייה, תנוﬠה ﬠממית שתיטול לידיה את גורל ההיסטוריה של העם היהודי, מכאן ולהבא.

*

חיים הזז הרחיק לכת באיבחוניו. הﬠם היהודי, לדבריו, התאים ﬠצמו לגלות ﬠד כדי כך, שלא רק שלמד לחיות ﬠם הגלות בתוך הגלות, ולהישרד, אלא שממש חשש שמא ייגאל פתאום, ובכל כוחם ﬠשו היהודים כמה שיכלו כדי שלא להיגאל.

הנה כך מסתובב לו יוזפא מ,,בקץ הימים” וטוﬠן בלהט סהרורי, כי "ﬠמך ישראל כלל אינו מבקש להיגאל, ﬠושים ﬠצמם כרוצים אבל אין רוצים׳׳ כי ,,ﬠמך ישראל אינו רוצה בגאולה. מלומד בשﬠבוד ומשוקﬠ ושקוﬠ בגלות”. וכי ﬠל כן, מטיח יוזפא, ﬠל גבול האפּיקורסות, יוצא כי "הגלות משל התורה היא" וכי "כוחה של גלות בתורה, במצוות וביראת השם", כך הוא מוכיח, וﬠוד מוסיף וקובל במרי ליבו כי "התורה כובשת את הגאולה שלא תבוא לﬠולם”, ועד כדי כך.

ומשמﬠ הדברים, כי אילו רק מכוחה של התורה, אילו רק מכוחה של האמונה הדתית, אילו רק מכוחה של המשיחיות ﬠדיין היה ישראל כבוש בגלות, וכי כדי לצאת, צריך היה לבוא משהו שונה, נוסף, חדש, רב כוח, כדי לשחרר מתפישת הגלות.

וﬠל כן גם מתרתח יודקה של הזז ב,,הדרשה“ המפורסמת שלו, ומתריס: כי ישראל "מובטחים בו במשיח 'שהמציאו להם' – שיּﬠשה להם לגאלם, והם ﬠצמם פטורים מלﬠשות כלום! שבאמת חשים היהודים ויודﬠים כי הם מצווים להישאר בגולה ﬠד שמן השמים יגאלו אותם׳׳ וכך הם "מדקדקים לשמרו ולקיימו את הגזר דין שגזרו על ﬠצמם שלא יגאלו לﬠולמי ﬠולמים!" – “מפני שאינם רוצים שייגאלו", ושלפיכך ברור לו הדבּר ש"אין […] להיאמר ﬠוד מאות שנים להבא. ציון לא שבה ברחמים, וירושלים לא נבנתה ובשופר הגדול לא נתקע. כך בצפון אירופה וכך בדרום חצי האי ערב. ו"אמרתי אעלה בתמר" המפורש, לא הזיז אלא אשה ובנה, אלא חמש משפחות ואלא ﬠוד חמש־ﬠשרה, בצפון ובדרום, בלי לדﬠת זה ﬠל זה. האמונה הדתית לבדה, והכיסופים לגאולה לבדם, והדבקות המוחלטת בתורת ישראל ובמצוותיה לבדם לא הספיקו כדי לארגן תנוﬠה ﬠממית שתﬠלה לארץ בכװנה להתיישב בה ולהניח יסוד למדינת היהודים, ולא כדי לקחת אחריות לגורל ההיסטוריה היהודית, מכאן ולהבא.

*

דברים אלה לא באו חלילה כדי להכחיש את ﬠרכה של הדת, או את תרומתה הגדולה מכל לקיומו של ﬠם ישראל, או את כוחם של הכיסופים ואת ﬠרכּן של התפיּלות והמצוות כשומרי ישראל וכמקיימי ייחודו אלא שהם לבדם לא היה דײ בהם, וצריך היה משהו, נוסף, ﬠליהם, ולא כפורﬠנות או גזירת מלכות כדי שהשאיפה תהיפך לתנועה, והחלום לארגון, והכיסופים המופשטים להתיישבות חלוצית.

צריך היה שיקום כוח חדש, מורד במה שהיה קודם, מﬠרﬠר ﬠל "ההיסטוריה הלילית" (כפי שקרא לה יודקה של הזז, רגﬠ לפני ששילח את הילדים: "לנו אין היסטוריה. לכו שחקו כדורגל“), כוח שׁיניקתו מאותם מקוֹרות, אבל הבנתו שונה מן ההבנה שנחשבת כ"דרך המלך ההיסטורית". כוח שמתח ביקורת קשה ומרה ﬠל הווי הﬠיירה היהודית וﬠל מיבנה חייה, ושלל ﬠד ﬠומקו הווי זה. וכך, "בית יﬠקב לכו ונלכה באור ה' ׳׳ שבישﬠיהוּ פרק ב' לא הזיז מעולם תנוﬠה ציונית לארץישראל, אבל ,,בית יﬠקב לכו ונלכה׳' הקים והזיז. בפּחות מ"אור ה'׳׳, אבל ביותר מחייב. בהחלטה מחייבת, בקבלת הﬠול, בנוכחות מﬠשית, של בית־יﬠקב ריאלי, כגרﬠין להתחדשות העם. הﬠם, הוא כﬠת נושא תקומת ישראל, הוא נושא רﬠיון המדינה היהודית, שהנה תקום ותתממש, ותהיה לריבון אחראי להיסטוריה היהודית החדשה.

וﬠל השאלה הידוﬠה אם הציונות היא מהפכה או המשך לא עונים לא בזה ולא בזה. הציונות היא מהפכת ההמשך. היא הציונות החילונית שלקחה ﬠליה את הפקדון שנשמר דורות ﬠל דורות בידי היהדות הדתית, והפכה אותו לאוטואמנסיפציה, לשחרור ﬠצמי, בבחינה אם אין אני לי, מי לי.

*

אולי ציור יסביר כאן יותר. אל קרונות הצבירה ההיסטורית של היהדות, צריך היה לחבר קטר כדי להסיﬠם, כדי שהללו ינוﬠו לבסוף. בלי הקרונות אין צורך בקטר, בלי הקטר לא ינוﬠו הקרונות. בלי הצבירה היהודית אין יהדות, בלי הדינמיקה שתזיז את היהודים לא תתקײם היהדות. והקטר הזה שהזיז לבסוף את היהדות לקראת הגשמת משאת נפשה, תפילותיה וכיסופיה המשיחיים – היתה הציונות החילונית.

הציונות החילונית לא נתהוותה לפני שנקרתה על היהודים הפגישה הטראומאטית ﬠם תרבות אירופה המתﬠוררת, הפגישה המזﬠזﬠת, המנﬠרת ﬠד תחתית, המרﬠידה את הסיפים, לﬠתים ﬠד השחתה ולעתים ﬠד שחרור, הפגישה ﬠם ההשכלה, ﬠם התנוﬠות הלאומיות המשתחררות, ﬠם הזכויות למיﬠוטים, ﬠם הזכויות למדוכאים, ﬠם התגבשות התנועות הסוציאליסטיות, וכל בדומה להן. את כל אלה ראה היהודי הנדהם, ﬠל סף ביתו הישן, הלום רוח פרצים, הלום חריפות הבוקר הﬠולה, הלום גילוי העולם שמﬠבר לגיטו, המום רעיונות, אידיאות, אפשרויות ואשליות מפﬠימות. היו שקמו ופרצו בריצה החוצה, ישר לפניהם ונﬠלמו. היו שנבהלו וחזרו פנימה וסגרו הדלת. והיו שחיפשו להם איזו סינטיזה בין הישן והחדש, בין טולסטוי ובין התנ׳׳ך, בין שחרור סוציאלי ובין שחרור משיחי. סינתיזה כה מפרה וכה פוריה שאינה מתכחשת לﬠצמה ואינה מתﬠלמת מן הﬠולם שסביבה, ﬠד שאפשר היה להמיר אותה מתורה למﬠשה, מחלום לציונות מﬠשית: עלייה, התיישבות, חקלאות, עבודה עברית, פרודוקטיביזציה של היהודי, שפה ﬠברית, ומﬠבר לאופק: מדינה יהודית וריבונות יהודית.

*

עוד ב־1863 באחד משיריו הידועים ביותר, הפלקטיים ביותר, קרא יל"ג קריאה גדולה, שיכולה להיראות היום לטﬠמנו כקלישאה פאתיטית, וכאלגוריה תמימה כמﬠט מגוחכת, ושנראתה לקוראיו באותם הימים כבשורת החיים החדשים, לאמור:

הקיצה ﬠמי, ﬠד מתי תישנה?

הן גז הליל, השמש האירה!

הקיצה שא ﬠיניך אנה ואנה,

וזמנך ומקומך אנא הכירה!

מלים שהכל בהן מפורש לגמרי: השמש, הלילה, הזדמנות הפז שהגיﬠה; הכל נראה כעת תמים באמונתו ומצומצם בהבנתו; אבל הפנייה "ﬠמי" – היה בה כוח, היה בה נטילה ﬠצמית, ﬠמי ולא אלהי, ﬠמי ולא משיחי, עמי ולא מלכי, אבל גם ﬠמי ולא יאושי, ﬠמי ולא שברוני הגדול. ﬠמי, כלומר אנחנו בגודל שלנו, ובריאלי שבנו, ובזירוז מלא הבטחון כי בידינו הדבר, וﬠם ההתﬠוררות הלאומית של כולם גם אנחנו נוכל ונצליח. י"א המלﬠילין, החרוזים הנקשׁניים, הנאיביות והפאתוס, פצחו יחד שיר לכת. עם שני סימני קריאה על סימן הקריאה האחד, הקץ לציפיות ההזיה לתור הפלאים, הקץ לחזון ימות המשיח, ישראל בטח בך, פשוט צריך להפנות מבט לצד הנכון ולהיווכח: הנה העם, ﬠמי. "ﬠמי" – כזעקת הקרב של ראשית הציונות.

ואילו היהדות הדתית פיתחה במשך "ההיסטוריה הלילית" מנגנוני קיום בלי מדינה, בלי התיישבות, סנהדרין בלי ירושלים ובלי ממלכה. קרבנות בלי מקדש ובלי עולי־רגל. קהילה בלי צבא ובלי ציוויליזציה עברית. והגיעה ﬠד לשיא שיכלולה האפשרי: לקיים עדה אלפי שנה בתרבות גידול ללא אדמה. לשמר יהדות בלי להיות אחראיים לגורל ההיסטוריה. להאריך את הקיום הגלותי מﬠבר לכל הידוﬠ בעולם, ומﬠבר לכל אפשר. ועד היום, במיקרה, לא נשתחררה היהדות מתפישה זו. רק הניחו להם – והיהודים מחזירים את הגלות, גם למדינת ישראל – וממנה אל הגולה.

*

זה גם מה שקרה בתחילת ימי ההתיישבות. העלייה הראשונה אילו נשארה במתכונתה הראשונה אכרים יהודים נתמכי הבארון ומעבידי ערבים בכרמיהם לא היה בה כוח כדי המשך תנופת המהפכה, מידת החילוניות המהפכנית שהיתה בהם כשנטלו אחריות וייסדו את ההתחלות הראשונות לא הספיקה להמשך התנופה, צריך היה לבוא גל העלייה השנייה כדי להשיט את הספינה מעל השרטון, העלייה השנייה היא שהחייתה את שיתוקה של הראשונה. והחילוניות היתה כוחה. לא שהיו כולם אנטי מסורת, ולא שהיו כולם פורקי עול תורה ומצוות, אלא שרובם היו נוטלים אחריות מﬠשית ממקור אחר, וסמכות הכרעותיהם לא באה כולה מן השמיים.

היהודי החילוני הפך את הדת מפולחן סגור לתרבות פתוחה. מתביעה להאמין ולﬠשות לתביעה להוכיח ולﬠשות. ממצװת ההלכה שקיומן אפשרי בכל מקום ומקום בעולם למצװת עשה ארציות מעופרות בעפר הארץ. כגון מצוות העבודה העצמית, מצוות השיתופיות, והשאיפה לתיקון האדם היהודי ולתיקון החברה היהודית מכל קלקולי הגלות ומכל קלקולי הניצול הרכושני. כלומר, זה שנטל עליו עול אחריות לגורל ההיסטוריה של העם היהודי, רצה בשינוי מידות בﬠם היהודי, לא באיזו הפשטה אלא ממש בשינוי של ממש, בעם של ממש, במﬠשים של ממש. לא עוד עם יהודי שדי לו שהוא קיים, אלא עם יהודי שקיומו יפה, נכון, צודק: עם במיטבו, ומתוך הכרה אכזרית כי בלי קיום הציונות לא יוכל העם היהודי להתקיים. בלי הציונות ילך העם היהודי הלוך ודעוך, יאבד אנרגיה ויתקרר ויילך, כאותו כוכב דועך, חלילה.

מה היא איפוא יהדותו של היהודי החילוני? היא אינה מתבטאת בדבר אחד; היא עולם מלא. אבל נקודת ההכרע שלהם היתה בשאיפה לאדם היהודי החדש, הלא גלותי, הלא תלוי בזולתו, והלא יורד לחייִ זולתו. לא זה הקונה זכויותיו במחיר התכחשות לﬠצמו ולא זה התובע מזולתו שׁיתכחש לעצמו. הם ראו לפניהם "יהודי יפה׳׳, והשתדלו בכל כוחם להיות היהודי היפה, הנושא בעול אחריותו והתובע מﬠצמו קודם כל, ובאמצﬠ כל התביעות התביעה לחיים מוסריים.

כיצד? כאמור, בכל. בעולם ומלואו. ראשוני "הפועל הצעיר" כתבו ב,,הפרוגרמה" שלהם כי "תנאיּ הכרחי להגשמת הציונות כיבוש כל מקצועות העבודה שבארץ ע"י היהודים". אמרו וגם עשו. מיבוש ביצות הירואי ועדי ניקוי מחראות נכלם. עבודה, לא רק מטעמיםכלכליים, אלא קודם כל מטעמים מוסרײם. וזה תמצית כל הדבר.

תביעה זו להיות אדם מוסרי ולהיות חברה מוסרית ולהיות עם מוסרי – הניעה אותו, את החלוץ, להיות כך שלא יהיה מנצל את עבודת זולתו, שלא יהיה מנצל את חולשת זולתו, ולא את נבﬠרותו, שלא יהיה מתחיל בכיבושים אלא בעז אחר ﬠז ובדונם אחר דונם. התביעה להיות מוסרי הקימה קואופרטיבים, והניעה את תנועת המושבים בצעירותה, לקבוﬠ לה שלוש מידות, יסוד: עבודה עצמית, עזרה הדדית, וצריכה שיתופית. התביעה להיות מוסרי הקימה את הקיבוצים, את אירגוני העובדים ועד להקמת הצבא היהודי כ"צבא ההגנה" ועד לתביעה ל"טוהר הנשק”.

כזו היתה תרומתו של היהודי החילוני, מכל מצוות ההלכה נטל ובחר לו וקידם את מצוות המוסר האנושי, שבין אדם לחברו, כביטוי להיותו יהודי הממשיך מסורת אמונתו. הוא לא הכחיש את שאר כל המצוות אבל קידם מכולן את זו שנראתה לו המכרﬠת: לחיות חיים מוסריים. כמובן, גם בני עמים רבים שונים ובני דתות שונות הצדק בראש מﬠיניהם, ובמה מיוחד הוא היהודי? בשתיים אלה: בנטילת האחריות להמשך ההיסטוריה הריבונית של הﬠם היהודי, ובהקפדה שהמשך זה חייב להיות מוסרי במירב היכולת.

*

היום, מאה שנה לאחר הכרזת היהודי החילוני על הציונות, ולאחר הקמת מדינת, היהודים הריבונית שדה ההתמודדות הלאומי הוא שדה היחסים בין ישראל והﬠרבים.

על ﬠניין זה נﬠצרה היום ההיסטוריה היהודית, לדﬠת במה עונה היהודי בארצו היהודית לשאלת הערבים שכניו. לא רק כשאלה פוליטית, ולא רק כבטחונית, ולא רק כיישובית, או ככלכלית מבלי לזלזל באף אחת משאלות מפתח אלה אלא קודם־כל כדילמה מוסרית מכרﬠת, שאין לחמוק ﬠוד מפניה, מה מותר לו ליהודי לעשות ומה אסור עליו? האם יש דברים בﬠולם שאחרים כן והיהודי לא ביחסי ﬠם לﬠם? האם יש דברים בעולם שהיהודי מנוﬠ מﬠשותם כיהודי, לא בﬠניני כשרות ושבת, אלא בﬠנינים שבין בני־אדם, בענינים של זכויות יסוד, חיים ומוות, מלחמה ושלום. או הכל מותר לו ליהודי ובלבד שימהר ויחטוף? או, אילו ﬠשו לו כל מה שהוא ﬠושה היום לערבים שבשליטתו איך היה מקבל? או, איך זה להיות יהודי כובש?

לשאלה הפלשתינאית יש, כמובן, היבטים שונים ולא פשוטים. ואין עליה אף תשובה אחת קלה וחלקה ופותרת כל. אבל מﬠל כל השאלות הנסיבתיות, בנות המקום והזמן, מול כל האסטרטגיות והטקטיקות, נשארת ﬠלינו להכרﬠה מוסרית מנומקת השאלה האחת הזו: השאלה הפלשתינאית.

זו לא זזה מﬠלינו. מאה שנים והיא בתוקפה. ותוקפה רק עולה ומתחזק מוסיף ומתחדד. ועליה, היום, נתבע היהודי הציוני להשיב, מיהדותו. מציונותו, מﬠקרונתיו, מחרדת קיומו, ומדאגתו להמשך הקיום היהודי. ממש ﬠל השאלה הזאת ﬠוצר היום היהודי החילוני את היהודי הדתי. לא ﬠל פניה המדיניים (מדינה יהודית או דולאומית) אלא על פניה המוסריים: איזו חברה אנו מבקשים לנו: צודקת או מﬠוולת.

הרי זו טענה ממין הטענות שדווקא היהדות לימדה את הﬠולם לטעון כמותן: שהצדק קודם לצורך. שהצדק קודם ליצירת עובדות. ושהצדק קודם למוצלח. שהצדק אינו רק כדי להוסיף יתרון למישהו, אלא לﬠתים גם כדי לװתר ﬠל משהו. וﬠוד מזכיר היהודי החילוני ליהודי הדתי שנתפס לבולמוס הלקיּחה – שגם אם לא מייד, הרי למבט מרחיק – רק הצדק בונה עולם. ושאנחנו חײם בﬠולם קשה כלכך שאם קו האנך שלנו לא יהיה מדוקדק סכנה שביתנו לא יעמוד.

*

אבל כאן קמים ומתקיפים רבים, מצדדים שונים. לﬠרבים ְהם טוﬠנים – יש כל כך הרבה ולנו כל כך מﬠט; וﬠל צד האמתהם שבעים הזאבים, ואנחנו הכבשה המפוחדת, ואנחנו גם אלה שסבלו יותר מכולם, ומגיﬠ לנו כﬠת מקום בטוח, וגם אלהינו שלנו גדול מאלוהיהם, והבטחתו לנו קודמת לכל. וﬠוד כיוצא באלה טענות, שבין הן שרידות ובין הן שרירותיות, אינן מוחקות ואינן יכולות למחוק את הדילמה האחת, ההכרחית: עליך היהודי כעת השאלה הפלשתינאית – ואיך אתה הולך לפתור אותה, כאדם מוסרי?

וכך, פונה היום בקובלנה אדם חילוני אל האדם הדתי ואל חודביטויו המﬠשי היום, – כלומר, אל "גוש אמונים". ומזכיר להם שדתיותו של ציבור אינה סייג בפני אימוסריות. ושביטוייו הגלויים של אותו גוש יש בהם הגשמה מגושמת של חמדנותו של בﬠל הכוח. אני חזק ובכן אני לוקח. ושהם מנסים שוב ושוב להפוך את הכוח לזכות, ואת רובה הכיבוש להוכחת בﬠלות. ושראוי להם לאנשי "גוש אמונים" לחזור ולקרוא בסיפור כרם נבות היזרﬠאלי. בלי התפלפלות אלא ביושר לב ובפתיחות לכאבו של הזולת. וﬠוד לזכור, שההיסטוריה היהודית מלאה כולה ﬠדויות שיש מעשים שאסור לﬠשות, שﬠם לא יﬠשה, ושﬠם לא יﬠשה למיﬠוט היושב בקרבו. וגם לזכור, שﬠל צד האמת אין כאן שום שטחים ולא שום שאלה של שטחים. אלא רק בניאדם יש, למﬠלה ממליון וחצי אנשים, נשים וטף, שמחכים להכרﬠתנו. אנשים הם ולא טריטוריה. אילו רק טריטוריה הכל היה פשוט יותר וגמור משכבר.

מה איפוא ﬠושים ﬠם האנשים? לא ﬠם השטחים אלא ﬠם האנשים, האנשים החיים שם, יושבי המקום מדורי דורות, בעלי רצון ﬠצמי, בﬠלי כבוד ﬠצמי, ובﬠלי תקוה מה לﬠשות ﬠם האנשים? לשבור אותם? להתﬠלם מהם? להשאירם ולרמוס את רצונם? או לגרשם ולהגלותם אותם ואת רצונם שלהם? מה עם האנשים?

*

הנה כך ניצב היום היהודי החילוני ותובﬠ את מוסריות היהודים, כתנאי להגשמת הציונות. ﬠומד וטוﬠן שהיות יהודי זה קודםכל היות מוסרי. בלתי ﬠושה ﬠוול. בלתי לומד היתר לﬠצמו מﬠוולות אחרים. בלתי מביא ﬠל זולתו מה ששנוא ﬠליו. שזו כל תורת היהדות על רגל אחת. ושלא הפחד היהודי הוא הצדקה לקחת בכוח, ולא הכוח היהודי הוא לשם השתקת הצדק.

ויקטור הוגו אמר בשﬠתו כי אין שום צבא בﬠולם שיוכל לﬠצור אידיאה שהגיﬠ זמנה. והאידיאה שהגיﬠ היום זמנה היא – החיים ביחד. שלא אחד לוקח הכל, ולא אחר נותן הכל. לא ﬠם אחד, לא מעמד אחד. לא דת אחת, לא מין אחד, ולא אדם אחד. הﬠולם הוא ﬠולם של שונים. כולם בדין ובזכות. וההיסטוריה, ככל הנראה, או ככל המקווה, לשם היא הולכת: לקראת ההודאה בשונים כשװים לזכויות. שלא רק לי ולדומים לי ניתן הﬠולם, אלא גם לשונים ממני. שהשונות אינה סיבה לשלילה ושהדומות אינה כל הסיבה לזכייה. וששוויון ﬠרך השונים הוא כל תקוות העולם.

ועל כן, אותו קטר ﬠצמו, נוﬠז ונמרץ, הקטר החילוני, שהסיﬠ לפני כמאה שנה את כל מסע הצבירה היהודית משיתוקה וממיאונה להיגאל, נקרא כעת להניע את ישראל מפסיחה על הסﬠיפים ולהכרﬠה מﬠשית בﬠנין יסוד.

ואת מה שהשמיטו הבילו"יים הראשונים מן הפסוק בישﬠיהו, צריך כﬠת להשלים עד מלואו: אלא שבפירושו הארצי, ולקרוא אותו ככה: בית יﬠקב לכו ונלכה באור הצדק.

*

דברים שנאמרו בכנס אגודת הסופרים בנושא: "מאה שנות ציונות ומה הלאה?” ב־12.4.82.

מעריב, 30.4.1982

זכרון לראשונים (דברים שנאמרו לרגל "שנת ראשונים")

לפני 50 שנה התפרסם סיפור ﬠברי, שנתקבל מיד בﬠין זﬠומה, ﬠל חיי ארץ ישראל של אז, והוא ﬠשוי כמין דפים מפנקסו של צﬠיר ﬠברי המנסה למצוא מקומו, לבדוק חשבון זמנו ולשﬠר אנה כל זה מוליך.

החשבון הוא ישן הוא כותב שם במקום ָהאמונה באלהים שאבדה לכולנו, המציאו איזו אמונה חדשה ﬠיוורת כוחות לאומיותנו הגדולים, שהם הראו ויראו נפלאות, ,,ונוכחתי הוא מוסיף שם כי ﬠתה חייו של ﬠם ישראל ודאי אינם חיים. ראיתי את תפקידו הﬠלוב ﬠד לבלתי נשוא של היהודי הממלא את כל הארצות. צﬠקתי הראשונה והאחרונה היתה: יסוד אחר, יישוב יהודי קרקﬠי ﬠומד ברשות ﬠצמו אם יש בנו ﬠוד איזה כוחות. רק זה יכול להצילנו מחרפת חיינו ההווים. זו היא התקווה האחרונה".

ובתקווה אחרונה זו הוא יוצא לנוד ﬠל פני הארץ ורואה את אשר לפניו. והשנה תרﬠ"א, 30 שנה לאחר שנת תרמ׳׳ב, שנת הראשונים. והנה פרורים־תיאורים אחדים ממה שראה אותו מחבר: מושבה ביהודה הוא רושם בפנקסו – ﬠושה כולה רושם של קבצן שמן השואב מן הקﬠרה בידיו המגואלותפקידי המושבה חזירים מפוטמים; ילידי הארץ ﬠרומים, נשחתים ונרפים, מדברים בז׳אַרגון, ובסך־הכל ﬠיירה יהודית ליטאית משמרת, ורק ,פריץ׳ אין לה. ﬠיקר ﬠבודת החיים ﬠושים זרים. יש גם מספר פוﬠלים ﬠברים אידיאליסטים ﬠלובי נפש, אלא שציצים מלאכותיים הוא כותב לא יﬠשו פירות. חיים חנוקים, התרשלות, ובחילה שפוכות ﬠל הכל. חיי ארﬠי, הזיות ופריחה באוויר. תכניות של מוחות מיוגעים, גﬠגוﬠים של לבבות קרועים וטﬠנות של פוﬠלים בפי לא פוﬠלים. הוא ﬠצמו מספר המחבר להלן כבר ויתר ﬠל המﬠדר. ﬠורו רך מדי, ידיו צבו ורגליו נפצﬠו. מגﬠו באילן רק משחית, מקלקל בגפנים, וכי בין כך ובין כך ייﬠקר הכל בﬠוד שנהוﬠל השאלה הנוראה ובכן: – באה התשובה הנמרצת: ,,במר רוחו ובזוב דמו – פאַרפאַלן!" כואב הוא משוטט לכאן ולכאן, בא ונכנס ב,,בתים הקטנים׳׳, ,,שמדברים בהם כל כך הרבה ﬠל אידיאלים, אבל מרבים ﬠוד יותר בחקירה ודרישה כמה נוטל בשכרו פקיד פלוני ביפו וכמה אלמוני בירושלים. וכאן הוא מגיﬠ מיואש אל היצירה היישובית החדשה ביותר אז, אל מושב הﬠובדים הראשון, אל ﬠין־גנים. וזה מה שמצא: במציאות – הוא רושם – היה שם רחוב אחר משומם. בתים בלי חצרות, שדות בור מעטים, והכל ﬠשה רושם אוירי. המתישב היה – הוא מספר – אדם המצטיין בחופש מחשבה וברוחב הלב, אבל יחד ﬠם זה תוﬠה כצל, קצוץ כנף וקל כנוצה, תמיד כאילו רימוהו. וכל החזיון הזה נראה כל כך אי טבﬠי, כל כך בלתי אפשרי, ﬠד שמתבקשת לך מסקנה נוראה אחת: ״מאכסטרן לא ײﬠשה פוﬠל".

פוﬠלי כל הארצות – הוא מסביר – חיים בדרגה הפחותה של סולם החברה והם מבקשים לﬠלות משפלם; ואילו החלוץ האידיאליסטי היהודי יכול לקוות לכל היותר לﬠליית נשמה לשﬠה, ואילו הזיﬠה השוטפת, היבלות השותתות דם, האוכל הדל, המשכב הנאלח, השכר המצומצם, היחס המשפיל מצד הסביבה, ההתנכרות וכו׳ מביאים בהכרח למחשבה הפסימית, כי כל ישוב של ארץ־ישראל אינו אלא: ﬠוד ישוב גלותי כאן. מה ארץ ישראל – הוא שואל והוא משיב באופן היותר טוב: חלום רחוק.

וכשנופלת רוח השומﬠים לו, והם כיבדו דבריו מאד, הוא מוסיף דברים אחדים שקורא להם בשם: "וזוהי צוואתי האישית": ,,לﬠם ישראל: מצד חוקי ההגיון, אין ﬠתיד. / צריך, בכל זאת, לﬠבוד. / כל זמן שנשמתך בך. / יש מﬠשים נשגבים, יש רגﬠים מרוממים. / תחי הﬠבודה הﬠברית האנושית".

ﬠל פי חשבונות, איפוא, אין תקווה. הכל משאיר רושם אוירי, קל כנוצה, אכסטרן חולם, גלות נצחית, אלא, בכל זאת כל החשבון ﬠוד לא נגמר. ואולי יש ﬠוד משהו למﬠלה מן החשבון? ובכך הוא חותם את לבטיו מכאן ומכאן: ﬠל פי ההגיון מוות. מצד הכיסופים האויריים, המיסטיים אולי. אף־ﬠל־פי־כן, של רגﬠים רוממים בודדים.

לא יבשה הדיו של המחבר יוסף חיים ברנר, וכל הﬠולם, קרובים ורחוקים, יצאו כנגדו: ﬠוול, ﬠיוות, פסימיזם, כפירה ו,,דרךארץ׳׳, ,,ﬠוכר ישראל". הגדיל מכולם א. ד. גורדון לא רק בדברי התוכחה: ,,קריקטורה גרוﬠה אינה הﬠרכה ﬠצמית׳׳, כי אם בהדגשת מה שנראה לו ﬠיקר, נשמת הדבר, שנסתר מﬠיני הפסמיסט הנורא, ,,והוא דווקא חיוב אנושי חדש שאינו כתוב בשום תורה של אחרים". ,,אנחנו לקינו בﬠבודה, ובﬠבודה נרפא" – כתב גורדון – "אלא שרﬠיון הﬠבודה דורש הרבה מן האדם. הוא דורש הכל. את כל החיים הישנים תמורת החיים החדשים. אם אין אדם נותן לו את הכל, הרי אין הוא נותן לאדם כלום. זכה – הרי הוא שותף לטבﬠ במﬠשה בראשית ובחיי ﬠולם, לא זכה הרי הוא ﬠבד אדמה וﬠלוב החיים". ומכאן אל הקריאה הידוﬠה: ,,הבו לנו יחידים! הבו לנו מתייאשים! הבו לנו יחידים שאינם מתבטלים ושאינם ﬠוזבים את המﬠרכה, והבו לנו מתייאשים המשקיﬠים את יאושם בבניין“. ובמקום אחר: ,,באנו לארץ־שראל לבקש מה שאינו מן המוכן, שאין ﬠוד דרך סלולה לבקשו. לבקש מה שאין לנו, היהודים, ואולי מתוך כך גם מה שאין לנו בני אדם".

,,ולפיכך האומר כי פה אין די מרחב אנושי ﬠולמי, כי פה החיים לא די ﬠשירים, מוציא משפט ﬠל ﬠצמו ולא ﬠל מה שיש פה; פה יותר מדי מרחב בשביל מי שאינו ﬠומד איתן; פה הקרקﬠ יותר מדי שמן, ומי שאין כוח יניקתו גדול – נובל. פה הﬠלייה יותר מדי זקופה ומי שאינו ﬠולה יורד. כל כוח יכול למצוא פה את מקומו, להקלט ולחיות. לחיות לﬠומק, לגובה ולרוחב. אבל את זה הוא מסיים שוב קשה לבאר“. אמונה לוהטת, איפוא, אלא שאותה קשה לבאר.

אולי ﬠתה נוכל לתפוס ביתר חיות משהו שבאמת קשה למדוד באמות המידה הרגילות המשומשות שבידינו. בואו נא, נצא רגﬠ בﬠקבות סיפורו של חלוץ אחר המספר ﬠל ימיו הראשונים, אמנם לא משנות ה־80 של המאה הקודמת כי אם מן הﬠשרת הראשונה למאה שלנו, אלא שבﬠיקרו קרקﬠם אחד וזמנם אחד.

מﬠשה בפלוני, צﬠיר יהודי, אחד ממאות, שלום ליש שמו, שמסתובב בפתח־תקוה מחוסר ﬠבודה ככולם, שוקק כוחות ﬠלומים לא נדרשים, זומם לכבוש את הארץ ﬠל־ידי כיבוש ﬠבודה, וחש ﬠם זה ﬠצמו כוח בלתי נדרש וכמין גיבור שלום־ﬠליכמי, בודד בתור מחנות ﬠרבים, הזורמים פנימה, מהם למכור תוצרתם החקלאית, מהם לﬠבוד אצל חקלאים, כשבﬠלי הבתים, לבושי חליפות אירופיות וכובﬠי שﬠם לראשם רוכבים ﬠל אתונות וﬠובדיהם רצים אחריהם.

ﬠרב אחד מציﬠים לו ﬠבודה מיוחדת במינה. חלקה אחת של ,,אדמת מיר“, קרוב לירקון, צריך היה לﬠקור מﬠליה קבוצת אקליפטוסים גדולים, כדי לטﬠת פרדס תחתיהם. ﬠקירה זו ﬠבודה קשה היא מאוד. גם יהודים, גם ﬠרבים כבר ניסו כוחם בה וﬠזבוה. האדמה שם היא נחושת, והאקליפטוסים ﬠבותים. היא נמסרת בקבלנות למי שירגיש ﬠצמו חזק למדי. היאבה לקבלה? – כמובן.

וזורח בוקר קיצי אחד ושלום ליש והמכוש והגרזן בידו, וכן גם אותו כלי הכרחי ששמו לבדו נתﬠשר והפך סמל, שכל תודﬠת ההיפוך שבהתקדשות אדם יהודי צﬠיר להיות חלוץ מוסר־נפשו נתכרכה בו, באותה תקופה של טﬠימה ראשונה של אותו שתי התיבות הידוﬠות, ﬠל כל חריפותן, מרירותן ושכרותן: ,,אדמה׳׳ ו,,ﬠבודה׳׳ זה הכלי ההכרחי שלא נודﬠ אז בשם ﬠברי, כי אם בשמו הרוסי – ,,פיוש“, או בשמו הﬠרבי ,,טוריה“, השאול מפי אותם שמהם למדו לﬠבוד אותם בחורי הישיבה שחייבו ידיהם הﬠנוגות להחזיק בפיסת מתכת רקוﬠה זו שלובת ידית־ﬠץ וללכת ,,בתלם" סגורים מרצון במשולש שכבר לא היה מליצה: אדם, אדמה, ﬠבודה.

האדם – ובכן, בחור רזה זה ובודד, שלא ניסה כוחו בזה מﬠולם, לא הוא ולא אבותיו הבוכים ﬠליו מרחוק, אבל ﬠקשן גדול; האדמה – כאמור, קשה, דרוכת ﬠדרים, יבשה ומרוקﬠת, שגם המכוש המבתר מﬠליה ואינו מﬠלה אלא פירורים פירורים; ﬠקשנית גם היא.

והﬠבודה – מﬠולם לא ראה איך היא נﬠשית, אלא רק כבזכרונות ילדות; את כל חריפות שכלו התלמודי מזה ואת מלוא מה שנמצא בשריריו המסכנים מזה, שלא הורגלו לשום מאמץ כזה – השקיﬠ במﬠרכה. גופו מרד, כל מכשול גרם יסורים, כאבים ללא נשוא; וכאבי נפש, נוסף ﬠליהם, ﬠל חולשתו, והחלטה: איש אַל ירגיש, אַל ירחם ﬠליו.

לﬠת ﬠרב, מתוך הליכה איטית והתאמצות שלא לﬠוות פנים, שלא להיראות גונח, הגיﬠ למושבה, הזדחל לבית־האוכל, חסר תיאבון, התקשה לקחת את כף המרק בידו, וכשנטלה התקשה להרימה, והתקשה לחזור ולקום לשוב אל חדרו, אל מצﬠ הקרשים הדל שלו, נושך שפתיו שלא להאנח, וצונח, בודד, בלתי מרוחם. בבוקר הכל כואב מחדש, קשה כל תנוﬠה, כפות הידים ִנסגרות בקושי ובקושי נפתחות. קשה להתלבש, הוא חייב להכניﬠ כל אבר מורד מאבריו, לשבר כל כאב מתחנן ﬠל נפשו, לבדו יכין ארוחתו, מחריש ולא לתנות מכאוביו. כל קובלנה רק תחליש כוח רצונו. ולאור השחר, כמתגנב, כדי שלא יראוהו גם הטובים שבחבריו, בהליכתו המשונה, המסכנה, כשסל המזונות נראה מכביד ללא נשוא, כשכל כף היד בוﬠרת, והוא שונא את מכאוביו, את חולשתו, את הליכתו המשתרכת, סביבו ﬠרבים בריאים וצוהלים, זריזים ומרובים, והוא חומק נכלם ביניהם אל מקום המﬠרכה שלו, אל הר המוריה של ﬠקידתו מרצון, ﬠל שפת הירקון. ﬠשרה ימים – ששה־ﬠשר אקליפטוסים. בדידות מוחלטת. סגור בהחלטתו, כאבים בלתי פוסקים, הבוﬠות הופכות מוגלה, אחיזת כלי־הﬠבודה יסורים בלי גבול וﬠקשנות גדולה ﬠוד יותר. הידים נפוחות ודלוקות והוא ממשיך, חופר וﬠוקר ﬠץ אחר ﬠץ, יחידי במﬠרכה. ﬠם כל הפסקה קלה היה מחזיק ידיו מול פיו ונושף ﬠליהן לקררן, מחתלן בלח ﬠד שיחזרו לכוחן להחזיק. אבל כשנופל הﬠץ הﬠקור האחרון – אי־אפשר ﬠוד להסתיר. חבריו מושכים אותו אל הרופא. הלה נדהם. מנתח וחובש שתי ידיו ﬠד כי אינו מסוגל לשירות הקל ביותר לﬠצמו. שלושה שבוﬠות מאסר ידים. "ואחר־כך – אומר הרופא – כשיירפאו ידיו, קחו והכניסו אותו לבית המשוגﬠים, ִאולי ﬠוד ירפאוהו משגﬠונו“; ושלום ליש יוצא, ארבﬠה נפוליאונים בכיסו – שכרו, וששה־ﬠשר ﬠצי ﬠנק כרותים. ולהוריו בגולה ולאמו השולחת לו ה' רובל כסף, שמא הוא זקוק להם, הוא מחזיר את השטר ומוסיף כי בנם הרחוק מתהלך בﬠקבות האבות הקדמונים ואולי גם באותם השבילים ﬠצמם שבהם התהלכו הנביאים

דומני כי כאן הכל: ברקﬠ, בגבורים, בהוויה, בקונטרסטים, בהרמוניות, בהﬠפלה זו, בנקודת השיא ובשתיקה המופלאה גנובת הדמﬠה שבסוף.

כלום יש צורך להצביﬠ ﬠל גבורת גיוס כל האדם, כל האנושי המורד בחוקי הכובד וﬠולה מכוח רצונו ומﬠלה ﬠצמו, מﬠל לחשבון, מחוץ לתחומי האפשר – האי אפשר של יום־יום. יחיד וזר במקום שאינו מקבלו במﬠשה שאינו ﬠרוך לו, בלי שום חנינה או המתקת הדין. זרות זו, ﬠלבונה של זרות במקום הקדושה שלך – האדמה הנכרײיה, הקשויה, הקשוחה, רﬠת הפנים, הבלתי נﬠתרת, והבדידות, בדידות מרצון, בדידות זאבית, שלא להראות בחולשה, שלא ליתן פרצה או מקום תורפה לנחשול חמלת אמו, חמלת נוחיותו, חיסת ﬠרכו המקופח, החשש ששמים וארץ, אחיך ורﬠיך ילﬠיגו לך; ההיזרקות הזאת, ההיזרקות שאדם זורק ﬠצמו מרצון, לא מאי־דﬠת, אל המצב הראשוני: רק אתה ויצירתך. סגורים מפני כל השאר, מבודדים בכבשון האבקותם, ולא לגבוה, ולא לתת לשברון הנפש לתפוס בך. כי מה שבחוץ כבר קבﬠ את הכרח הכשלון, רק מה שבפנים יכול ﬠוד להציל. מחוץ לכל חשבון ויותר מכל חשבון, וההרגשה שהכל יצליח או יפול אתך, בגללך. ולפיכך אינך כאן רק בשמך, לא רק בן לאמא אבא, לא רק רﬠ לידידיך, לא רק אוהב אהבותיך אלא שליח הכל, בﬠול השליחות; חוּדוֹ של המאמץ הכללי, של רצון הﬠם, של בינת כל הימים זה אתה, וﬠל פיך ממשיך הכל, קם או נופל. ושריפת הגשר לאחור, אל רחמי אם, אל אהבה, – ורק הניחו לי להיות כל מרום מה שאוכל. כאילו כל מהלך היסטוריה היהודית מיצה והביא והחביא ניצוץ מיוחד זה בלב, ואתה שם מול האקליפטוסים, אתה הוא נושא הניצוץ, ובידו, וﬠל פי התנהגותו, לא ﬠל פי הטפתך או ﬠל־פי סברתך, אלא ממש ﬠל פי כוחך לשאת ולﬠשות יכבה הניצוץ או יﬠלה. ואל תדבר אם תדבר תבכה. אם תבכה – תפסיק, אם תפסיק תיפול.

והטוהר הזה, המצניﬠ לכת, פת הלחם הזו ובקבוק החלב, נקיון ההליכה ההיא בצדי הדרכים, הטוהר הﬠושה את היפה מכל, הבורא את אותו המיוחד שהיה להם ושפוחת והולך מידינו והלא הוא: המגﬠ. המגﬠ הראשון, מגע אדם במﬠשהו, זיקת הגומלין המפרה, מגﬠ האדם ﬠם תולדותיו, מגﬠ האדם באין שום מחיצה ﬠם הארץ בטרם לבשה תרבות, מגﬠ ﬠל־פי הכרﬠת־רצון, על־פי בחירה, ﬠל פי החלטת אהבה. מגﬠ שכבש לנו כה הרבה, וגם השם לנו כה הרבה, שכבש את האפשר הזה שאנו בו מידי האי־אפשר ושהשם את אותה רציפות לﬠומק הדורות ונתן ﬠליה אות הפסק ﬠד כאן, ומכאן ולהבא. ולזה ולזה תוצאות הכרחיות ומרחיקות לכת אשר לא שוﬠרו אז.

וההרגשה הרליגיוזית, תחושת היקום, תחושת השחר, הקיץ, הטל, הﬠרב, החום, האדמה, האלימות, והחשוף שבטרם כלום, בטרם דבר, בטרם פרדס, בטרם יﬠר בטרם בית: הכל בפתוח. וגם האילנות היהודיים הללו שהנה תמול נטﬠו והיום כבר ﬠוקרים בשביל פרדס, שייﬠקר מחר בשביל טבק, שייﬠקר מחר בשביל שקדים, שייﬠקר מחר בשביל גפנים, שייﬠקר מחר בשביל פרדס, שייﬠקר מחר בשביל שיכון ופניו לא יהיו לו ﬠוד.

ורוממות המציאה שמצא האדם בחיים שהוא ﬠצמו ﬠושה לו, מהתחלה. מהראשית, לפרט קטן ולפרט גדול, מהאכילה, שתיה ולינה, ממצﬠ הקרשים, מריהוט פחי הנפט, מן הלשון המﬠורבת, ﬠברית, ז׳רגון, רוסית, ﬠרבית, בניגון הגמרא, והדיסקוסיות אין קץ ﬠם הﬠבר ﬠל הﬠתיד, ﬠם התורות, עם האמונות והדﬠות, והכוח להיות ולא להידחות, לא להגמר ולא להזרק, לא להפוך את היאוש למציאות, ושלא ﬠפרון חכמת בﬠלי החשבון הוא שיקבﬠ מידות, אלא ﬠקרון הליכת הרוממות: רוממות תחושת המקום; רוממות תחושת הנוכחות וֹﬠוד רוממות אחת שאי־אפשר שלא להבליטה: שאף ﬠל פי שההתחלה כאן – הרי זה המשך; שכל מה שהיה החל באי־שם בימי האבות והנביאים, מגיﬠ כאן לשלימותו, סוגר את תהום הזמן – זו תחושת ההתפקדות: דור אחר דור כאן בא, מתייצב ואומר: הנני, כאן אני. וﬠד אותו אפרוח של אמא־אבא הﬠומד ומנקר ﬠל קרקﬠ נוקשה וסרבנית זו של אמא־אבא מופשטת שהיא, ומﬠז, כשהכל מכחישו לומר אף הוא בקולו: הנני, הנני, כאן אני; – מתפקד בטור האחד שלהם. והפאתוס המופלא ביותר: להתחיל מן הקשה ביותר – מהכנﬠת ﬠצמך. מצד זה רוממות: לבדי, אני, בי זה מתחיל; מצד זה האימה: האם הכל הכל ﬠלי, אני לבדי?

אולי מיטב משמﬠה של ﬠליית ראשונים היה הוויתור. הוויתור מרצון כדי להשיג. ההתנזרות, מ'אפשר' מפתה, כדי להשיג. אי־אפשר מרומם, ופותח מרחבים חדשים, ושכל מה שהיה אז לא היה אידיליה, אין גם צורך לומר: בדות היא.

והוויתור, לﬠולם קשה הוא לבליﬠה מרצון. ושום אידיליה לא היתה אז, מן היום הראשון לא. מן המגﬠ בחוף יפו לא. דפדפו וﬠברו ﬠדות אחר ﬠדות מן הימים ההם תמצאו כי הפגישה תמיד היתה מכה, שאמנם ידﬠו להתגבר ﬠליה או לדחותה או לסלקה לצדדים. שום סיפור מתוק לא יוכל לבוא ולהסתיר את ההלם ההוא שנהלם ראשו ולבו כולו של הבא. מכת התפכחות: כלום כך זה הדבר?

יש שהמציאות בילﬠה אותם, שיחקה, הלמה הולם, חיסלה ומחתה פיה; ויש מי שהמציאות נתקﬠה בו כמין קריאת מדון: ובכן, אני אכניﬠנה, אני אﬠשה מציאות אחרת. בין כך ובין כך: הלב ההומה ﬠל גלי הים ﬠד חופי יפו, מנפצי הגלים מכאן, ומה שנתגלה מרגﬠ דרוך כף הרגל ﬠל אדמת יפו מכאן, היה מכת התוודﬠות מנפצת ובלתי ניתקנת ואותותיה – ﬠד היום. מי שאש יקדה בלבו – לא יכול, מיהר, בו ביום או למחרת, לבוא פנימה, אל הארץ החדשה אל מקווה, ראשון, פתח־תקוה, לנשום שם את הראייה הנכונה יותר, המטהרת, המפוללת.

"ﬠמד לו יצחק קומר ﬠל אדמת א“י שנתחמד לה כל ימיו לראותה מספר ש׳׳י ﬠגנון למטה מרגליו סלﬠיה של א׳׳י ולמﬠלה מראשו יוקדת שמש של א"י, ובתיה של יפו צפים וﬠולים מן הים כגדודי רוח, כﬠנני הוד, והים מרתיﬠ ובאֵ לﬠיר, ולא זה בולﬠ את הﬠיר ולא זו שותה את הים. לפני שﬠה שתי שﬠות היה יצחק ﬠל הים, וﬠכשיו הוא ביבשה. לפני שﬠה שתי שﬠות היה שותה אוירה של חוץ לארץ וﬠכשיו הוא שותה אוירה של א׳׳י, לא הספיק לצרף מחשבותיו ﬠד שׂﬠמדו ﬠליו הספנים ותבﬠו ממנו ממון. הוציא ארנקו ונתן להם. חזרו ותבﬠו ממנו ממון. הוציא ארנקו ונתן להם. חזרו ותבﬠו ﬠוד. לסוף בקשו בקשיש׳׳.

האיש מן הים הגיﬠ אל היבשה. וזו, המוכרה והנחמדת כל הימים – מגלה פניה. גדודי הרוח וﬠנני ההוד הופכים מהר לפראים צוﬠקים ותובﬠים ﬠוד וﬠוד.

ולמﬠלה, כמובן, השמש. זו הפגישה ﬠם השמש. מה לא אמרו ﬠל השמש, מה לא שרו מרחוק, ופגישת השמש באין חנינה, באין ריכוך, ﬠומדת למﬠלה ושורפת למטה. המון שמות מוכנים לך, המון ידיﬠות מראש מה תראה, המון תפילות ממתינות לרגﬠ הזה, המון כינויים למה שצריך היה לבוא, המון קלישאות נפלאות לביטוי הדבר הזה המפולל – ומכל זה נופלים ﬠליך – השמש היוקדת מלמﬠלה וקהל הצוﬠקים ִ,,ﬠוד וﬠוד“ מלמטה. מציאות שהיא ליﬠוגו של הדבר הקדוש בקשיש בקשיש: השתקפות הרוממות בהיפוך ﬠולם. לא ﬠל כל מחפשי אידיליות ושרי שירי ,,היו זמנים" – כﬠמידה הלומה זו. אבל כאן, דוקא מרגﬠ זה, דוקא מהיתקלות זו של לידה אל ה,,אמת מא׳׳י׳׳ דוקא כאן מתחיל הדבר: גיוס כל ﬠצמך. הפיכת כל האמירה הנוזלת־אוירית למוצק ולחובה. כאן מתחיל הדבר חסר הביאור: ,,ובכל־זאת“. והוא הדיבור האנושי ביותר. ומרגﬠ זה והלאה, מסת־המבחן.

כשﬠלה ברל כצנלסון לארץ, ב־1909, והוא ,,מבוגר׳׳, בן 23, וכבר ידﬠ לומר בפאתוס, ﬠוד בטרם הגיﬠ לארץ, כי "א"י היא החוף האחרון וחוף אחרון אחר לא יהיה", וחבריו שנתפﬠלו מדברים כל כך יפים, וידﬠו לחזור ולומר כנגדו דברים לא פחות יפים, ולשיר בשירים, וגם לרקוד, – כשירד אברך זה מן האניה אל תוך יומו הראשון בארץ, הוא מספר כﬠבור זמן, כי כל מה שהתרחש באותו יום כאילו בא לומר לו: ,,בן־אדם, אסוף כל תקוה!“

אבל הכוח לקוות באין תקוה, לא כמליצה, לא כהטפה, לא כמימרה הזוכה לתשואות הוא הוא דוקא זה שמכבשונו אנו קיימים כאן ﬠד היום ובזכותו.

הﬠלייה הראשונה, שלא היתה למﬠשה, אלא אך פלג דק מן הזרם היהודי הגואה, שנהר אותה שﬠה ממקום מקווהו במזרח אירופה, אל מﬠבר לים, נדחף מתוך זﬠזוﬠים קשים, כלכליים, חברתיים ולאומיים, וזרם במליונים מﬠרבה, אל הﬠולם החדש, ופלג דק אחד, בן מאות ספורות נדד מזרחה אל הﬠולם הישן שלﬠולם לא נכחד מן הלב ומן התפילה של כולם, בחזון ﬠתיק ולו גם ﬠמום, ﬠל שיבת־ציון, קיבוץ גלויות וימותהמשיח; ממוזג, זה מקרוב, ﬠם רﬠיונות מהפכניים וחדשים ﬠל מולדת, ﬠל חיי שדה וﬠל דפוסי חברה הדשים.

תנוﬠה כבירה זו – שפנתה בנהר גדול מﬠרבה ובפלג דק מזרחה היתה מכוונת ﬠם שﬠת ההתﬠוררות מבית: כשיוצאי חומות ירושלים וצפת מייסדים את פתה־תקוה לשפת הירקון, ואת גיא־אוני אצל ראש־פינה, ומקוה־ישראל כבר ממתינה לבאים, אצל יפו, וﬠוד נקודה או שתיים, נאחזות כאתחלתא דיישוב; וﬠומדים לפגוש כאן, בלא צפוי כלל, אחים שהיו רחוקים מתודﬠתם וממהלך חייהם דורות מרובים והם ﬠולי תימן, שראשוניהם מגיﬠים ממש אז אל אותו חוף, הנה זה באו, נרדפים, ﬠרומים ויחפים אבל דולקי גאולה.

מתפתה בי כﬠת דבר שאינו ברשותי, לקחת זמן ולספר לפניכם, ולהוסיף, ﬠל הפגישה הזו של "אכסטרן" פלוני, או אברך דבית־תלמוּדו אלמוני, או בן טיפוחי־אמא פלמוני, ﬠם. האדמה החדשה לקרוא לפניכם, דרך משל, סיפור פגישתו של אחד בחור ﬠם אדמת מטולה. איך היה מתאמן לחרוש בצמד שוורים, בדחילו ורחימו, כלﬠבודת הקודש, מתבטל־מתפﬠל מיכולת החרתים המנוסים מימינו ומשמאלו, מﬠוּדד בﬠצות יגאל הטוב והמיטיב, ואת כל נפשו ואת כל מאודו, את כל כוח משמﬠת אופיו הוא הופך לקשב: להיות יכול אף הוא. עד בוא היום, שפורצת בו הקריאה, לא תובן לזר, קריאת ,,מצאתי׳׳ נרגשת:

,,כבר אני יודﬠ לחרוש!' – כך קורא שם צבי נדב, מאצל הסינסלה, לצלﬠ הבוסתן, בואכה ראש־פינה – ,,מה מאושר אני! ﬠרכי ﬠולה בﬠיני!“ – ולהלן: כבר יודﬠ אני לחרוש בכל סוגי האדמות: אדמת סיד לבנה וקלה, אדמת חמרה כבדה, ואדמה שחורה דשנה, יודﬠ לﬠקוף סלﬠ ולא שברתי אף חלק מן המחרשה! – כך נפﬠם לב אדם ביופיו. ִ

סיפורי חלוצים ופיונרים מכל הﬠולם ידוﬠים למדי, ודומני, כי אין אנו יחידים ומופלאים בפיונריות, אלא שכל הייחוד שלנו הוא ייחוד ניגונו של האף־על־פי־כן שלנו. הלא־יאמן שבמראהו ִשל מי שהולך לﬠשות את הלא־יאמן. הניגון היהודי שמקורו ייחוד ותפילתו ייחוד; ושטﬠמיו לא תמיד זר יבין להם. מלבד משהו שבדיבוק, שבשגﬠון אותו שגﬠון שרופאו של שלום ליש רצה לרפא. אולי ייחוד כזה שברל כצנלסון סיפרו ככה:

,,אחרי הﬠבודהאתה יוצא לﬠין גנים והליכתך אטית מאוד, אטית ביותר, ואתה מתמתח ﬠל הארץ בחוץ ואין לך כל צורך אף לא בספר ולא בדיבור ותוקפת אותך הרגשה כל־כך טובה שגם אם תהרהר הרהורים מרים ואם תהיה נתון בתוגה ﬠמוקה מאוד למשמﬠ שיחתו של ברנר, וגם אם תראה כל הסובב אותך, והנה הוא רﬠ מאוד, וגם המﬠשה הנﬠשה בך בﬠצמך רﬠ הוא מאוד בכל זאת טוב לך טוב בתכלית. אין מלה לבטא אותה".

שוב ﬠל גבול הדיבור, וﬠל סף התחושה הרליגיוזית מיסתורית של רוממות חדשה: חסרת ביאור, אבל קיימת. מוחשה גופנית שהיא רוחנית, שהיא הזכּוּת הגבוהה ביותר של הממשי.

לא בלא יודﬠין היו כל המובאות שהבאתי בפניכם ממה שנכתב שלושים שנה לאחר ההתחלה הראשונה. הראשונים לא השאירו אחריהם ביטוי כה מפורט, או שהחוויה היתה נשגבה מכוחם, או שכוחם לא היה פנוי, או ששפתם לא היתה בביטוי כזה דווקא, ואולי משום שלנו הוא נהיר פחות. – אבל ההוויה, זו שאת ביטויה אנו מחפשים היום, לא היתה שונה מאוד, ובﬠיקרו של דבר הווית ראשונים נצחית היא מﬠל מקומה, מחוץ לזמן היא ﬠומדת, מופלאה.

וגל גדול זה של אמונה ושל תקווה אך ﬠלה ומייד נתקל במציאות שהיתה לפניו שם, קשוחה מכל צדדית ואכזרית בגילוייה. הישוב הקיים שהיה דל כוח, המשטר התורכי שהיה רקוב וﬠצל, והאוכלוסיה הﬠרבית הפרימיטיבית ליוו כל צﬠד וצﬠד מצﬠדי הבאים בחשד ובהתנגדות גוברת, נוסף ﬠל פגﬠי האקלים והטבﬠ, שנפלו ﬠל תמהונים אלה, הלובשים לבוש זר ומוזר לאקלים ולנוף, המﬠלים בחריפותם אמצאות לרתום גמל לﬠגלה ולנסוﬠ ליפו, זה מכאן, ומכאן הﬠדר הרגלי ﬠבודה, כרוכים בהרגלים נושנים של בני בﬠלי הבתים מתמול, וﬠל הכל הדלות המחפירה באמצﬠי היישוב כל אלה וכיוצא באלה הכריﬠו ﬠד מהרה את ההתחלה הנלהבת, ﬠד לשברונה כמﬠט לולא הנדיב, והדברים ידוﬠים (לחשוב, כי בימינו וּבאמצﬠים שברשותנו, היינו צריכים לﬠשות את כמות ה,,יש׳׳ שנוצר אז הרי זה לﬠג לרש, כבאפס־יד ובנקיפת אצבﬠ היה היום כל משקה הכמותי של הﬠליה הראשונה: פחות מרבﬠ מיליון דונם היו במה להצגה מופלאה זו, ופחות מ־50 אלף נפשות השתתפו בה (אידיש כלשון ﬠיקרית) – בפרוס הﬠשור התשיﬠי למאה הקודמת; ואלה ﬠצי־הבﬠר הראשונים למדורה הגדולה שלנו…).

כ־20 אלף יהודים הגיﬠו בין 1890–1882. והﬠולים שבﬠין לא היו, כמובן, אלא אפס קצה־המחנה. התﬠודות שבידינו אומרות, כי כ־500 בני ביל׳׳ו היו מייחלים אותה שﬠה בחוץ לאות ﬠלייה שיבוא אליהם מאת כ־50 חבריהם שבארץ, ואף מקומץ זה שהוא תפארת ביל׳׳ו לא נותרו בﬠבור שנתיים אלא מקצתם. המוני הﬠולים, מחוסרי אמצﬠים וﬠזובים ליאושם נתלבטו באין דואג להם. ה,,ישוב הישן" – חרד, כנראה, למנת ,,חלוקה׳׳ שלו, ﬠד כדי משטמה שלא תיאמן אל הבאים ,,לחון ﬠפר הארץ". רוב הﬠולים חזרו ונפלטו. והברירה האכזרית מי יישאר ומי יﬠזוב נתנה בנשארים חותם כוויה: חולם ﬠקשן, או: ﬠקשן חלום. ִ

דברי אותם ימים ידוﬠים למדי, כמדומה, ואין אני בא להרצות כאן היסטוריה, (אף כי מובטחני, שפרקים גדולים ומופלאים יש לשנן לרבים־רבים מתושבי הארץ של היום בכל דרך שהאדם רואה, שומﬠ וחש). אילו זמני אתי הייתי הולד צﬠד אחר צﬠד ﬠמכם אחר אנשי ביל׳׳ו הראשונים. תנוﬠה, שכולה ייחוד וככל שסיפרו בה לא אמרו ﬠוד החצי.

אבל פרט אחד, אופייני לטיבם הייחודי, רציתי להזכיר היום, והוא דווקא שﬠורר ﬠליהם בשﬠתו את חמת הנדיב ופקידיו; וﬠל כל שאר מכות ראשונים לקו הם בו שבﬠתיים.

תקנות חברת ביל“ו משנת תרמ׳׳ב פותחות בהכרזה הבאה: ,,מטרת החברה היא תחיה מדינית, כלכלית ולאומית־רוחנית של הﬠם הﬠברי בסוריה ובארץישראל".

,,כדי להגיﬠ למטרה זו שואפת החברה נאמר בתקנות לﬠורר אנשים ללא הבדל מﬠמד ודת (!), להתאגד לשם הגשמת הרﬠיון הנﬠלה והקדוש הזה".

ולהלן: ,,את כל אשר יﬠשה האדם, יﬠבוד בזיﬠת כפיו וימצא מחייתו לנפשו ולנפש ביתו מבלי דרוש לﬠזרת אחרים". ולפיכך אומרים הם להקים מושב אחד לדוגמה, מרכז לכל ﬠבודת ביל׳׳ו; מחצית חברי ביל"ו יהיו מחוייבים תמיד להתﬠסק רק בﬠבודת האדמה והם מקבלים ﬠל ﬠצמם כזאת: ,,המושב הזה כל אחד יוכל לומר, כי שלו הוא, וכל אחד לא יוכל לומר, כי לו שם אף כברת ארץ קטנה ככף איש׳׳. התלהבות כנה זו לרﬠיון חברה שיתופית־חקלאית, לנבט של קומונה בת־חורין של אכרים הוכתה מיד בשלושה מברקים שבאו מפריס: מאת הבארון, מאת כי"ח ומאת הרב צדוק הכהן לפטר את הניהיליסטים הללו מן הﬠבודה. ומכאן ולהבא ﬠוין הבארון אותם, את גדרה שלהם ואת כל הליכותיהם. והתרחקות זו מאתם משאירה אותם לא רק בודדים וחשופים, אלא מופקרים בפוﬠל, באין תומך כמﬠט – (זכור לטוב הרב יחיאל מיכל פינס).

המלים ,,המושב המרכזי קנין של החברה הוא, אין לשום איש דבר השייך לו לﬠצמו, כי קודש המושב הזה להרﬠיון הנשגב הקדוש וביכורי החברה הוא" – מלים מופלאות אלה הן שנראו בחילול הקודש בﬠיני שומרי קודש הרכוש.

"מלחמת קודש׳׳ אחרת נתחוללה בתרמ׳׳ט, שהיתה שנת שמיטה, וקומץ האכרים, שﬠוד לא הכו שורש, נתבﬠו לתת את מלוא הקדושה, ולשאת את השמיטה בידיים ריקות, בלחץ אכרזות, חרמות ונידויים; וקול גדול, יצא נגדם, לא תמיד מתוך מניﬠים קדושים מאוד, והפתרון היה אחד: יﬠבדו נכרים ויתקדשו היהודים.

ﬠזיבותם של הביל׳׳ויים, ﬠזיבותה של גדרה שלהם, ﬠזיבותו של חלומם, הפקרתם מחוץ לתחום הסיוﬠ, נתנו בהם אותות – אבל לא רק לנפילת הרוח.

כותב דב אריאל (ליבוביץ): "כל המרירות הזאת אשר מיררו את חיינו בטלה מפני רוח השירה אשר סבב ומילא את חיינוכי בהתקרבנו אל הטבﬠ התﬠנגנו על מראותיה הנחמדים כחבורת ננסן בים הקרח בשﬠתה, וכל חפירה וכל צמח וכל אשר מצאנו בהרי גדרה השוממים, הﬠסיקו אותנו והיה לנו לחומר רב ﬠרך לשיח בו בﬠרב, אחרי הסﬠודה, להתווכח ﬠליו. ותחזק ﬠלינו יד השירה הזאת אז, ﬠד כי לא נמחו ﬠקבותיה ימים רבים, גם בהשתנותם בהמשך הזמן מן הקצה אל הקצה".

אכן נשתנה הזמן מן הקצה אל הקצה, אך ﬠקבות השירה הזאת בנו הם, ולולא שירה זו מי יודﬠ מה היה בידינו היום. השירה ההיא, התום ההוא, המגﬠ הקרוב אל ההתחלות; ככל שמﬠטים הכלים והנכסים, כן קרוב יותר האדם אל מקור השירה; ושולחנם, שולחן החבורה הקטנה, חבורת ננסן המוקפה קרח משטמה סביבה היה שולחן קודש ﬠד מדרגה שבאמת לא תוכל לספרה אלא שירה בלבד. ,,חדר צר מספר אחד מהם – 10 אנשים יחד, ﬠרירים, רווקים, ובליל התקדש החג היה לנו הלילה תמיד".

זה מכאן. ומכאן – בראשון־לציון תובﬠ אז הירש, פקיד הבארון, לגרש מגדרה את משפחות הממרים. וצריך שירוצו שתדלנים ומליצי יושר ומﬠבירי רוﬠ הגזירה וכו' וכו' – והדברים ידוﬠים.

ידוﬠים פחות הם מﬠשי אותו חוג של ביל׳׳ו שנתִקרא שה׳׳ו – שבות החרש והמסגר שישבו בירושלים מתכוננים לפתח תﬠשיה ומלאכה כבסיס חדש לכלכלת הארץ. כל כולם תשﬠה חברים. חבל שאין ביכולתי כﬠת לספר ﬠליהם רבות, אבל איני רשאי לפסוח ﬠל סיפור אחד זה. תשﬠה חברים היו וחמשה נתגוררו בחדר אחד גדול וארוך ששימש גם סדנא וגם מגורים.

,,מחצלת ﬠל הארץ מספר דוד יודלביץ וספסל ארוך אצל השולחן הלבן; ﬠל כסת אחת שהבאתי אתי מחוץ־לארץ, ישנו כולנו. הכסת באמצﬠ המחצלת, וראש כל אחד נשﬠן ﬠליה. הרגלים של זה לצפון, של זה לדרום, של זה למﬠרב,ְ ושל זה למזרח, והחמישי ישב ﬠל יד השולחן וכתב מאמר ל,,ראסזוויט׳׳ הרוסי. הוא כתב, יﬠן כי לא היה לו מקום לישון. ובכל שתי שﬠות קם אחר לכתוב מכתבים ומאמרים למכתבי הﬠתים, ויתן מקומו להכותב שקדמהו, שהלך לישון, וייקץ השני ויכתוב ל,,רוסקי ﬠברי“, וייקץ השלישי לכתוב ל,,המליץ׳׳, והקודם שכב לו ﬠל מקומו של זה. וכך בילו גם הרביﬠי והחמישי את יתר שﬠות הלילה".

משה ברסלבסקי, בספרו ,,פוﬠלים וארגוניהם בﬠליה הראשונה", מﬠלה בחישובו כי מלבד האיכרים, היו באותו פרק זמן (בין 1882 – 1891), כ־10 אלפים פוﬠליםִ יהודיים אשר ﬠברו, נדדו, ﬠל פני הארץ מהכא להתם, ומהתם להכא. מיﬠוטם נקלט ורובם נפלט.

מחנה רב זה, ﬠל פני שדות כל כך מﬠטים ואפשרויות כה מוגבלות, גם בשﬠה שבראשון־לציון לבדה כפי שמספר יהודה גרזובסקי, ב־1890 – יצאו כאלף ﬠובדים ﬠרביים יום־יום בﬠונת החורף לﬠבוד אצל איכרי המושבה אשר 40 היה מנינם. אי־אפשר היה שלא ישאיר מהלך זה רישומו הﬠמוק. 10 אלפים ﬠובדים. אנשים זרים ומוזרים. מהם רודפי משא קודש, מהם נפﬠמי חזון מהפכה חברתית ופאתוס תסיסות רבולוציוניות. מהם אורחים פורחים, יחפנים ותמהונים למיניהם. מהם מחפשי מזלם, ומהם שאינם יודﬠים לשאול אלא רק לתת את כל אשר להם, את נפשם, וזה כל אשר היה להם.

ﬠל אודות המושבות, מאבקן ומפﬠלן, גאות ושפל, נכתב הרבה, וידוﬠ למדי. אך לא ﬠל תנוﬠות הפוﬠלים, אגודות פוﬠלים אשר נוסדו לזמנים קצרים ושבו וקמו בצורות שונות, מחליפות פנים כשהן מתגבשות לאטן, ותמיד יש בגרﬠין הוויתן: כוח אחדותו של הפוﬠל, ﬠזרה הדדית, מוסדות ﬠזר וסﬠד משותפים, וכלים משתכללים לקליטת הﬠובדים החדשים, ותמיד כוח רﬠננות בהם, ואותה שירה שﬠיקר השראתה כיסופי מהפכנות ברוסיה, – וﬠליית נשמה חסידית. כשם שירידה בצדה, ונפילה למפחי נפש, ליאוש ולהתפזרות. אפוטרופסות הבארון דיכאה יוזמה, הרדימה כוחות, ורק תסיסת הפוﬠל, ויכוחיו, להטו, רﬠבו ויחפותו, הסתﬠרותו ﬠל הנבצר ממנו, הדריכו מנוח והאחיזו אש נﬠורים רﬠבים.

בשלהי הﬠשור השמיני נתדפק ﬠל שﬠרי הארץ נחשול מוגבר של ﬠולים, גדול פי כמה מכוח קיבולה של הארץ, וכוח קיבולה היה כדי כוח משקה, וכוח משקה, היה כדי כוח הרצון של הﬠם היהודי בﬠולם לﬠמוד לישﬠ המתיישבים, ככל שכבר היה רצון יהודי זה מאורגן ומתברר, כי תנופת רצון זה היתה דלה ﬠד כי לא תיאמן. מחשבי חשבונות מצאו, כי ﬠד 1890 אספו כל אגודות חובבי ציון ברוסיה ובאירופה באותן שמונה שנים נוראות הוד, כדי 87,000 לי׳׳ש, ואילו הבארון, כדי שהקיים ההוא לא יתמוטט והחלום לא ייבש, השקיﬠ במחצית אותו פרק זמן פי 20 – 1.6 מיליִון לי׳׳ש. אלו שקלו במאזנים ישאו יחד, את כובד כל הדברים, הדיבורים, האספות, הכנסים, המיטינגים, חשאיים כפומביים, ה,,דיסקוסיות׳׳ למיניהן, הדרשות ההטפות ההלכות הפסוקות וההלכות לימות המשיח, הכתיבות והמכתבים ומכתביהﬠתים וﬠושר כל מליצותיהם בשפת ﬠבר ובשאר כל לשונות, של חובבי ציון ﬠל כל פלגותיהם באשר הם כי אז הלא היה מראה ציון שכה חבבוה וכובד כל ישותה בלא נחטא בשפתינוﬠם מופלא הﬠם היהודי חם־הלב, אשרי מי שיכול להגאל קודם שיגאלו כלל הﬠם.

תר׳׳ן ותרנ׳׳א שנות התﬠוררות: רוסיה התנﬠרה ממרבית יהודיה, והללו, במוט הקרקﬠ תחת רגליהם וכששמﬠ הישוב הצﬠיר בארץ האבות פותח מﬠינות בלבם נתﬠוררו, נדחפו לבוא במחנות גדולים למצוא מחייה באותן נחלות קטנות שהיו לפניהם קודם שידﬠו הם כל צרכם וידﬠה הארץ כל צרכה מה ﬠושים וכיצד.

לא אבוא לספר היסטוריה מופלאה אף כואבת זו, או לחפש ﬠקבות הזמן האבוד. אני ﬠומד כאן כדי לראות את הזמן שﬠבר בתוך היום הזה, כמקור, כמורשה וכאות, ואולי תבינו לרוחי אם אטול לﬠצמי רשות ﬠתה למגﬠ פרטי יותר, שכן ההיסטוריה שלי בארץ־ישראל, מתחילה באייר תרנ׳׳א – כשﬠלה אבי ﬠל חוף יפו, וצמיחתי ﬠל קרקﬠ זו פותחת באב תרנ׳׳א, כשהתנחל אבא ﬠם אחיו ואחיניו ﬠל אדמת חדרה, והקימו להם שם ,,סוכת קרשים" ﬠל מגרש פתוח מכל ﬠבריו, ,,לקליטת אויר חופשי מספר אבי בזכרונותיו פתוח ללטיפת קרני השמש". (ﬠל היתושים נודﬠ מיד אחר־כך). (מחציתי האחרת, מצד אמא, נשתלה בתמוז תרס“ח, כשאמי מרים ואחיה יוסף ויץ הגיﬠו ארצה).

כלום תהא זאת פריצת תחומי היאה אדוני היושב־ראש אם אטול לﬠצמי רשות לספר לכם, כי חמשה היו הסמילנסקאים הללו שהתישבו ﬠל אותה קרקﬠ, מואסים לגור בחאן המפורסם: ,,מזוהם ללא נשוא׳׳, ,,פﬠור פה כשל חיה רﬠה׳׳, ,,הקודר והמלוכלך והסגור מכל צדדיו", כאשר תיארו מבנה ידוﬠ זה איש איש מהם לפי דרכו. הלא הם: המבוגר בהם, זאב אדם בן 17 ﬠובד מסור ושתקן. אחריו, רב פﬠלים וקודם לו בארץ בחצי שנה, אף כי צﬠיר ממנו בחצי שנה משה. דוד, הנקי והשקדן היה בן 15, ומאיר, הרך והﬠנוג, הוא בן 15, וﬠוד האחות שפרה, בוﬠרת באש טולסטוי כולם מנוחתם שלום.

שנה קודם לכן ביקר בארץ הסב שמﬠיה סמילנסקי, אשר כ־50 אלף דונם מאדמת אוקראינה היו נחלתו, ולא חסר לו בה ולא לבניו ולבני־בניו מאומה, לא בנכסים ולא בתורה. אך בהמלצת טיומקין קנו להם נחלה נחלמת בארץ האבות. אדמה ירוקה ספרו תחילתה קרובה לים, ונהר ﬠובר בקרבתהכולה ﬠידית להזרﬠ חיטים, ושחור הקרקﬠות מזכיר שחור קרקﬠות של נוף הילדות

בסוכת הקרשים והמחצלות, ﬠל גבﬠת החול, הופרש מדור קטן לאחות. אך החום, הקור, הגשמים והחול הפורח, לא שﬠו לקירות וחדרו בנקל, ואתם כל השרצים האפשריים, וﬠל כולם היתושים.

המים הובאו מן הבאר, דלוחים ומרופשים, ﬠל ראש ﬠרביה; הלחם אפוי בזכרוןיﬠקב, ולא היה במי לתלות אשמת כתמי הﬠובש הירקרק שפשו בו. קמח, סוכר ושמן הובאו מיפו. מן הצ׳רקסים קנו חלב, חמאה, ﬠופות וביצים, ולﬠתים היה בא הרופא.

הידﬠנים הסבירו כי המלריה הנוראה, מקורה בﬠיקר בﬠיפוש האויר. פתחו איפוא חלונות; הרבו אור, הרבו אויר, ותבריאו!

היו אמנם שתלו את המלריה באכילת אבטיחים יתר ﬠל המידה. אחרים התלוננו ﬠל המים, הם המאררים. ואלו היתושים, לא היו אלא בין טרדנים מציקים, ותמימים למדי בכל השאר.

אלא שהקדחת לא היתה תמימה. בני ה־15 ובני ה־17, החלו נוכחים מיום־ליום בבוא המוות. ﬠל ימינם וﬠל שמאלם התהלך המוות, לא פוסח ﬠל איש, לא ﬠל גיל, לא ﬠל זכויות, ולא ﬠל צדקת אדם. קראו לה קדחת רגילה, קדחת ירוקה, קדחת צהובה, והיתה שם כמובן גם קדחת שחור השתן. בתי הﬠלמין בזכרון־יﬠקב, ביפו ובחדרה ﬠצמה לא ידﬠו שבﬠה. ﬠובדים, שרים, חורשים, מקווים לבנות בתים כשיגיﬠ הרשיון, ואפילו בלﬠדיו אלא שהמוות מלווה ומקיף סביב. צללים רוﬠדים מתהלכים שם קודחים, בוﬠרים, שיניהם צוללות.

קרובים ורחוקים התחילו מתﬠרבים, נוזפים במתיישבים. אלה קוראים להם "ילדים" ואלה – "מטורפים". ושני הכינויים אמת.

הרבו אויר רﬠנן, הסתלקו מן הטחוב והנצלו. אכלו היטב והנצלו.

גורו לכם ﬠל שפת הים מול הרוח והנצלו. אבל המוות היה חזק מדי, ואין ניצל מידיו. ﬠוברים ושבים סבבו סחור סחור חדרה, שלא לבוא ﬠד תחום המוות.

שממון ושﬠמום וקדרות בין צריפי המתיישבים. הרוח היתה ﬠוד רﬠננה בﬠד המחצלות אך רוחם של אותם שגדלו בינתיים בשנה, וכבר היו בני 16 ובני 18 – היתה נמוכה ביותר. אחר־כך בא היורה. הקדחת קצת רפתה. אבל גם כוחות המתישבים, והונם שיצא לא לברכה מרובה ובראש כבוש הם נוסﬠים למצוא מנוחת מה בראשון־לציון, ואגב, שמוﬠה אומרת כי בונים את רחובות.

הסיפור לא תם. רק התחיל. גם התלאות וגם הפלאות. אבל די בזה. הלא כל בר־בי־רב יודﬠ היום כי לא אויר טהור בחלונות סוכת הקרשים החולמת ידביר את האנופלס מחולל המלריה. כל כך אנו יודﬠים זאת, ﬠד כי שוכחים כי אכן דוקא האויר ההוא, הטהור, הﬠלומי, החמים הוא שﬠשה כל זה. בצריף הדל, המחופה ﬠנפים ﬠל גבﬠת החול, מוקפים לא־כלום, ﬠומק שממה אשר לא שיﬠרו גודלה (אילו תפשו אולי לא יכלו לﬠמוד בידיﬠתם הנוראה הזו). נﬠרים רכים, תמימי מבט, כשמכאן הקברים התחוחים הנוספים יום יום, ומכאן אין קץ הלא נודﬠ ולא נכבש, ומﬠבר מזה הירוקת הכוזבת של הביצות. להיות בלב כל זה, הרחק מאמא־אבא, להתהלך ﬠם המוות בחדרה, ולשאת ﬠינים תמימות אל המופלא זה הדבר אשר כל ביאור לא ידלנו, וכל פירוש לא יכילנו, אלא רק אולי לפתוח ולשיר, או אולי להחריש ולקשוב.

אהה, מי יתננו כאן, כעת, קצת מאותה רוח שנשבה אז בפתח סוכת קרשים אחת ישנה, רחוקה, שם ﬠל גבﬠת החול.

הפועל הצעיר כרך ל"ד, חוברות 11-12.

דבריהכנסת, ישיבה קפ"ח, ז' בכסלו תשכ"ג, 4 דצמבר 63.

אלו דברים שיזהר חזר אליהם שוב ושוב, עד שחתמם ב"צלהבים".