אוטופיה ושירה

בשנות העשרים היה מפורסם מאד שירה של המשוררת רחל “אל ארצי":

לא שרתי לך ארצי,

ולא פארתי שמך

בעלילות גבורה

בשלל קרבות,

רק עץ ידי נטעו

חופי ירדן שוקטים

רק שביל כבשו רגלי

על פני שדות.

למבט ראשון זו כמין התנצלות. איך בתקופה סוערת של קרבות ונצחונות ושלל, אשה אחת לא יכולה להשתתף כמו חבריה לשבט החלוצים, ואיך בכל זאת גם היא שותפה. אפשר לחשוב ש"ארצי" הוא הנושא ושכל בני שיבטה יצאו להילחם לשם הארץ, והיא מאחור מתנצלת שגם היא עושה כמיטב יכולתה. כולם שרים מפארים ועושים מעשים מפוארים, והיא בשני "לא" מתארת את ה"כן" שלה, הצנוע. אבל בקריאה משתהה מתגלה בשיר האוטופיה שלה ושל חבריה שם, על חופי נהר הירדן.

ומייד מתגלה סולם הערכים של אותה קבוצה: הארץ בראש, לתת הכל לשמה, היחיד הוא לשם הקבוצה, הקבוצה לשם האידיאלים שלה, והמלחמה היא לשם הגדלת היותר, יותר אדמה פחות שממה, הפרחת האדמה היא יותר מהשארתה כפי טיבעה, יותר עץ עושה פחות בור, יותר שביל עושה יותר חיבור, יותר שדות עושה יותר חיים, ובקצרה האנשים הם לשם קידום היותר הקולקטיבי, והיותר הזה הוא גם יותר מכל אחד מהם כיחיד לבדו.

זה המקום להעיר כי אינני סבור ששירים באים כדי לשקף תקופה או כדי להציגה, נראה לי ששירים אינם [–] אלא הם רק משתמשים בנושאי התקופה כחומרי בניין כדי לעשות מהם שירים [–] ודיבורו של השיר מחכה לקורא שימצא בו את דיבורו העמום שלו נפתח לפניו בדיבורו של השיר. עניין השיר הוא בינו ובין קוראו ולא בינו ובין מוצא חומריו, כמו שעניין היין הוא בינו ובין הטועם ממנו ולא בינו ובין צלע הגבעה של הכרם. אמנם טבעי הדבר שנושאי השיר לא יהיו רחוקים מנושאי התקופה גם אם לא ישירות, אלא שכמו כל יצירת אמנות, הנושא אינו אלא רק ההזדמנות לומר דברים אל העומד לפניה, דברים שנוגעים לשניהם, כך, שהרבה פעמים אין הנושא אלא הוא רק פתחון פה.

גם השיר של רחל כך. ובודאי שאפשר לקראו כשיר אישי המדבר את המועקה של אשה חלשה אחת ואומר את בדידותה, ואת נסיונה המצטדק להשתלב עם כולם, אבל כמו כולם גם לה ברור שלעשות שביל במידבר זה יותר, ושלטעת עץ בשממה זה יותר, ולהיות שותפה ללוחמים על הקמת הארץ זה יותר, והיא, קצת מאחור, מנסה לעשות יותר כפי כוחה, מאמינה, או חושבת שמאמינה, שהכלל הוא יותר מן היחיד, קודם לו, בצדק דורש ממנו דרישות, ושהעושה מעשים הוא יותר מן החולם חלומות, ושההשתייכות ליחד היא יותר מן הלבד לעצמו, אף על פי שניכר בה שהיא אשה בודדה וחולמת חלומות ולא כל כך שייכת. אלא שגם היא, האוטופיה על “מחר יהיה לנו יותר", עוטפת גם אותה. ולפﬠמים גם משכרת ומשכיחה את הפקפוקים.

יש בשיר הזה ארץ, ויש בו ירדן, ויש בו שדות ויהיו כעת גם עוד שביל ועוד עץ, והשיר כולו יושב במרחב יפה, והוא מתנועע בזמן המיוחד הזה, זמן של עלילות, בין ימי בראשית לימי התחלת השינוי, בין עולם קודם של שממה לעולם חדש של מעובד, בהכרה שאת הטבע הראשוני צריך לתרבת ולהפוך את הקיים מאז ומעולם לקיים חדש ואחר, אולי, להכניס נאורות לשטחים הפראיים, ושהכל יהיה אז יותר ויותר, יותר חדש ויותר יפה וגם צודק יותר. והפוזיטיביות הזו נראית כאקסיומה בלתי צריכה להוכחה, שצריך לקום ולעשות, שאפשר להתחיל ולעשות ושמחכים שגם את תעשי. זו הסכמה כללית שהבנוי טוב מן השומם הפראי והסתמי, שהנטוע טוב מן החשוף היבש, ושגם שביל נמלים קטן מציל מפחד הכאוס. ושאפילו אשה קטנה אחת יש לה מקום וגם מעשיה הצנועים משנים את המקום ומזיזים קדימה.

אבל, כבר בסוף העשור הראשון למדינת ישראל, הכל השתנה. הן האוטופיה של הציבור והן נושאי השירה. נתן אלתרמן עוד היה מממשיכי האוטופיה הציבורית, כפי ששרה רחל, וגורל הארץ והתקוות הפוזיטיביות והקונסטרוקטיביות וחלומם של מייסדי המדינה עוד מלאו את “עיר היונה" שלו. אבל אז בא נתן זך הצעיר ובשירים שונים שלו (1960) אמר דברים שונים:

אני יושב על שפת הרחוב

ומסתכל באנשים.

הם אינם יודעים

שאני בהם מסתכל.

ובכן, כבר אין ציבור אלא רק אנשים, שם, בצד השני ממול האני האחד והיחיד, נמצאים אנשים כאובייקט להסתכלות של תמיהה. מי הם אלה ומה הם עושים כאן, וגם אין עוד שדות אלא זה הרחוב, ולא בתוכו אלא רק על שפתו, בנוף עירוני שונה מנוף השדות התמים, שם יושב לו כעת אני אחד, בלתי שייך לכלום ובלתי מצפה לכלום, בלי שום ידיעת מטרה ובלי שום ידיעה שהיא, ונשארת לו רק הסתכלות מרוחקה כשל אנתרופולוג הצופה ביצורים כלשהם מנותקים מכל שייכות אליו, הסתכלות מנוכרת וחסרת פשר. אולי כמו –

האם כך מסתכל בנו האל

מבלי שנרגיש דבר, מבלי שנבין

מבלי שנשאל?

זה ריחוק אינסופי, וזה מבט בלי מגע, וה"אנחנו" שעומדים שם אינם אלא רק קבוצת אובייקטים להסתכלות, וגם המציאות כולה אינה אלא רק עובדה בלתי מנומקת, שבני אדם נמצאים בתוכה סתם, בלי להרגיש, בלי להבין וגם בלי לחפש הבנה, והם רק הווים בפאסיביות, ובודאי שאין מה לדבר על שום אוטופיה, מפני שאין שום עתיד ובקושי יש עוד איזה הווה בלתי נע, ונשאר לו ה"אני יושב" בוהה ממול האנשים ששם, מעבר לו, בהסתכלות חסרת הבנה, כמו מתחת מבטו האירוני של האל הבלתי מתערב. ומה יהיה הלאה?

אינני יודע.

יש דברים רבים שאני שואל.

לפי שעה

אני יושב על שפת הרחוב

ומסתכל.

מבט "הלפי שעה“, הוא המבט שנשאר, כהיפוכו של מבט האוטופיה. האוטופיה מביטה רחוק הלאה והיא כדי להניע את ה"לפי שעה“ שישנו לקראת עתיד מבהיק של "יותר", "יותר" בכל מובן שהוא, ואילו ה"לפי שעה" לבדו הוא פשוט: מה שיש זה הכל ואין שום עתיד. כמו שיש וחוזר בשיר אחר של זך: "שום דבר אינו בא".

את מצבו של האדם חסוך האוטופיה מתאר בלי חנינה גם מאיר ויזלטיר, בשירו "מרץ אפריל" ("דבר אופטימי, עשית שירים", 1976)

מרץ, אפריל, הימים הכי נפלאים

מתבזבזים, חולפים בלי אהבה.

הבקרים ריקים, היממה תיבה

בלי קרקעית,ֵ מה אעשה

בשעות המוזהבות הניגרות על־פני העור ומתאדות?

כי יש ימים נפלאים, ויש שעות מוזהבות, ויש גם אהבה, אלמלא שהם אינם. יש ציוני זמן, יש ידיעת אירועים, אלא שכולם הם רק שמות ריקים ובאמת אינם. אין בשיר אלא אני. אין אנשים אין נשים. אין כלום מעבר לתיבה הזאת בלי הקרקעית.

העולם, החיים, האנשים – כמין אקוואריום ריק שבתוכו יש "אני" בודד אחד, שאינו מוזכר בשמו או בהיותו מלבד בזריקת השאלה הנוראה "מה אעשה", שהיא כזריקת שאלה לחלל, לאחר יאוש. ממול מרץ אפריל והימים הכי נפלאים, שאומרים כי אכן יש יותר ממה שנדמה, וכי סידרת החיובים כמו האהבה והבקרים והמוזהבות – אלמלא שהם מתבזבזים, והם ריקים והם רק חיצוניים ורק ניגרים לשווא ומתאדים. הפעלים, המניעים את השיר מראשו אל סופו הם: מתבזבזים, חולפים, ריקים, ניגרות, ומתאדות – תנועות שמשאירות אחריהן ריק. כי לא רק שאין בעולם דבר שהוא "יותר" מדבר אחר, חוץ מן השמועות עליו, אלא גם אין כלל עולם. אין חוץ לתיבה. האהבה הצריכה לנאהב או לנאהבת אין לה מושא אלא רק "בלי", אומרים יש אהבה, היכן אהבתי. בדידות הדוחה מעליה אשליות של אפשרות לאיזה טוב, יפה או יותר. זה האדם ללא אוטופיה. מלבד הקול הנשמע מן התיבה חסרת הקרקעית, קול נכאים: מה אעשה. האם זה קול לתקווה, או קול סגירת ארון המת?

קפקא רשם באחד מיומניו (יוני, 1913) תיאור קצר של איש לבוש מעיל ארוך עומד ודופק באגרופו על דלת בקתה קטנה, על גבעה קרחת, "לאחר כל דפיקה הקשיב, בבקתה נמשכה הדממה". מה לעשות? אין תשובה לאדם הדופק. גם כשדופק באגרופיו. מסביב ריק וגם בפנים ריק. דממה ורק דממה בחוץ ובפנים. אין מה לעשות. מפני שאין קשה מן השאלה "מה אעשה", וכל האוטופיות שבעולם, הבהירות והמבטיחות את כל ה"יותר" הטוב שבעולם, אין להן אלא רק דממה.

ואילו מה שנוגע ל"ארצי" של המשוררת רחל, זו הארץ שהיתה באמצע האוטופיה של היהודי ההולך סוף סוף לעשות כאן יהודי חדש בית חדש וחברה חדשה, בא יצחק לאור בספרו "שירים בעמק הברזל" (1990) וכותב כך:

ביתי הוא המקום אליו חזרתי

לישון יותר פעמים, האשה ששכבתי

איתה יותר פעמים, היא אשתי, העיר

ממנה לא הצלחתי לברוח היא עירי,

הארץ שבה ישלמו לי דמי אבטלה

היא מולדתי – – – –

(גבול האור)
זו היא כל האוטופיה שנשארה, הפוליטית החברתית והאישית. אדם הוא מונאדה, מנותק לעצמו ובלתי שייך, בלתי קשור לכלום ובלתי מחויב לכלום, בלתי צריך כלום לא בית לא אשה לא עיר ולא מולדת, שכולם אינם אלא הם רק מקומות לסיפוק צרכים בלי שום מחויבות או יחס.

האם הבודד הזה שמח בחלקו? האם עליו להתרגל שזו תמונת העולם האמיתית ושבאמת אין לו יותר מאשר הוא לעצמו? ושגם באהבת שניים אין אלא כל אחד לעצמו?

יונה וולך בשיריה הראשונים (1963) נדהמת כשהיא מוצאת ש"זה" לא כמו שתארה לעצמה בתמימות ילדותית:

וזה לא מה ש

ישביע את

רעבוני לא

זה לא

מה

שיניח את

דעתי

לא

זה לא זה.

מהו ה"זה" הלא מפורש הזה? חוויה אישית? ניכזבות מאהבה גדולה? מחלום גדול? מצב קיומי כללי? גילוי מראה הבגרות? או כל זה ויותר מזה ממלא הרבה משיריה:

—- זה היה אצלי בידיים

ולא יכולתי לעשות עם זה כלום

ולא יכולתי לעשות מזה משהו

כל החיים וכל החשוב שבהם אינם אלא רק מין “זה" חסר הגדרה, שהוא העולם, השייכות, החברים, המין, הסיכוי, הסיפוק והאכזבה מכל מה שהיא הולכת ומתנסה בו, כאשה, כבוגרת, כמוזמנת לקחת חלק עצמאי ולהמשיך, "אף אחד לא אוהב אותי, ואף אחד לא חבר שלי,” היא מיבבת בשיר אחד, כאילו הבטיחו לילדה שהכל יהיה נחמד, “כשאני מסתכלת בראי, היא מתאוננת, אינני יודעת כלום”. ובשיר אחר; “אז איפה הלהט, אני שואלת", ובעוד אחד אחר: “אוי צפורה לאן נתקﬠנו?”, כאילו מרומים. כאילו הבטיחו להם ולא קיימו. כאילו העולם נמצא שקרי כשהבטיחו שיהיה אמיתי, ויונה שואלת את לולה אם היא השיגה כל מה שרצתה?

לולה, האם את משיגה עדין מה שאת רוצה

האם השגת את מה שרצית

האם את רוצה עדין לולה

או מה קרה לך אחרי שהשגת.

האם זו שאלה על האוטופיה? כאילו אי אפשר להתהלך בעולם בלי אוטופיה על איזה יותר שהוא, אישי לפחות, ובלי להרגיש שיש בדרך משהו שהוא בכל זאת “יותר"? האוטופיה אינה חייבת להיות דוקא או תמיד או רק ציבורית, היא גם אישית, היא גם תמונת ה"יותר" ביחסים אנושיים, היא הדרך להימנע מאכזבות, היא הדרך לא לוותר על זהותך כשאתה מעורב בזהותו של האחר, השונה, כמו בדוגמת היחסים שבין איש ואשה :

וכשגו עגול מרגיש גו דק מרגיש עגול

וכשגו דק מרגיש גו עגול מרגיש דק

וגו עגול צריך גו דק

וגו דק צריך גו עגול

האוטופיה על הפגישה ההארמונית, בין השווים, כשהם שומרים זה על העגול וזה על הדק חוזרת ומתנפצת כל הזמן וחוזרת וקוראת להתחיל מחדש כל הזמן.

מה הביא לשקיעת האוטופיה בתוך כדי אותה מאה? אין תשובה מספקת אחת. ואולי אין אף אוטופיה, בחברה פתוחה, שמצליחה לעמוד בחוסנה יותר מאשר ימי שלושה דורות: דור המייסדים שקיבל על עצמו, דור הבנים שהפנים לתוכו אבל גם התחיל לגלות הסתייגויות, והדור השלישי שכבר לא רואה עצמו מחוייב לחלומות הראשונים, וחלקם אף בחרו להתרחק לא רק מן החלומות אלא גם ממקום החולמים. יש מי שמסביר את שקיעת האוטופיה כתגובה לכל המלחמות שבהן נדרש יצחק ללכת לעקדה על קשרי אמונתו של אברהם, מלחמה אחרי מלחמה כציוני דרך היסטוריים שמוטבעים ככוויות כואבות בכל ביוגרפיה אישית, כפי שמתאר יהודה עמיחי (1973)

העיר שבה נולדתי נהרסה בתותחים.

האניה שבה עליתי, טובעה אחר כך, במלחמה.

הגורן בחמדיה שבה אהבתי, נשרף.

הקיוסק בעין גדי פוצץ בידי אויבים.

את הגשר באיסמעיליה שעברתי

בו הלוך ושוב בערב אהבותי

קרעו לקרעים.

איזו אוטופיה חלמה שכזה יהיה העולם? או איזו אוטופיה יכולה לעמוד חזקה על מקומה במציאות כזו? כאילו הבטיחו לצעירים דבר אחד ונתנו להם דבר אחר, ובודאי לא אושר, אומר יהודה עמיחי:

רות, האושר מהו? צריך היה

לדבר על כך ולא דברנו.

המאמצים שאנו עושים להראות מאושרים

גוזלים את כוחנו, כמו מאדמה עייפה.

נלך הביתה —

ובשיר סמוך: "ואושר מרחקם הקרוב כל כך / היה ללא נשוא, ואמרנו, חבל / שאין לנו זמן/ כשנהיה בפעם הבאה נלך לשם". — אלא שכידוע, אין בעולם בפעם הבאה.

ופתאום תופש אדם כי הזמן הקטן הפרטי שלו הנה הוא הולך וניגמר, אם לא יוכל לנתק עצמו מן הזמן הגדול של ההיסטוריה הציבורית. כפי ששר חיים גורי (1958):

ולא היה לי זמן.

כעת ברור

שלא היה לי זמן.

מחצית חיי.

צילי הולך ומתארך

עם פסע הזמן.

אני האיש

שלא היה לו זמן.

הריצה להגשים את מצוות הדור ואת משימות החזון מוצאת אפוא אנשים עייפים, ניכזבים, וגם ספקניים, ומפקפקים בסמכותה של צדקת האוטופיה לבוא אליהם ולתבוע מהם להוסיף ולתת לה הכל. בשביל מה אתה רץ? לאן אתה עוד רץ? מה יישאר לך מכל זה? מתי תחייה את חייך? וכבר ראינו כי השאלה הקשה מכל השאלות היא תמיד השאלה: אז מה אעשה?

מגיעים הדברים עד כדי כך, שדליה רביקוביץ אינה יכולה עוד לעמוד במה שהארץ מקיפה אותה, לא רק ארץ מלאה מלחמות ולא רק ארץ של אכזבות, אלא, ובשני העשורים האחרונים עוד ביתר תוקף, החיכוך המתמשך וגובר בין כובשים יהודים ובין נכבשים פלשתינאיים כבר נעשה לבלתי ניסבל, והויכוח על אופיו האנושי של היהודי החריף והולך וחוצה את העם לשניים, והיא כבר לא יכולה לשאת עוד, והיא כבר לא תמתין לשום אוטופיה יפה עד שתתגשם, היא רוצה כעת לניו זילנד, בקצה הרחוק של העולם:

ואני על נאות דשא ירבציני

בניו זילנד.

שם כבשים עם צמר רך

רך מכל צמר

רועות בדשא

שם אין רצחנות ושם אנשים טובים יפרסו לה מלחמם. כבשים עם צמר רך, זו כל האוטופיה כעת. אבל, היא ורגישותה אינה בבואת כל יושבי הארץ, ותמיד היו בה אוטופיות שונות ומתחרות, במה להתחיל איך להמשיך ולאן להגיע, היתה למשל האוטופיה הדתית, על הקמת מדינה נשלטת דיני ההלכה, והיתה תמיד גם האוטופיה המשיחית, האפקוליפטית, שראתה בבניין בית המקדש לא רק סמל אלא מדיניות, והיו תמיד כל מיני אוטופיות חברתיות, שבראש חלומם התנשא הרעיון על חברה צודקת, בלי מנצלים ובלי מנצלים, כדוגמת הקיבוץ או מושב העובדים, זה שביקש לחיות על עבודה עצמית על עזרה הדדית ועל שיווק משותף, וניסה בעבודת פרך לקיים שאיפות אלה, אלא שכבר בדור השלישי לא מבינים עוד על מה הרגו הראשונים את עצמם. הרעיונות החילוניים באים והולכים ואילו הרעיונות הדתיים אינם נגמרים. ונראה גם שלדתות לעולם אין אכזבות. הן מסתדרות יפה עם כל תהפוכות האכזבה, וקמות תמיד וממשיכות, ואין מעשים בעולם שיפריכו את האמונות: הן בלתי תלויות בהוכחות. וגם אלוהים אינו צריך להסכמות בני האדם גם כשאינם מבינים דרכיו. לא כן האדם החילוני. מה שלא מתקיים – סימן שמראש לא היה נכון. וחלום שהופרך – אות שמראש היה הזייה. מבחן האוטופיה שלהם הוא פרגמטי, פועל או לא פועל, וערכה של כל אוטופיה – במידת התקבלותה במציאות. רק האידיאות המשיחיות פטורות מהוכחה ואילו האידיאות הראציונאליות מתות מייד על סף כושר מימושן.

אולם, במאה שלנו, שניים היו הגדולים בין ממיתי האוטופיות: הריק והמחיקה. הגילוי שהעולם ריק והמציאה שהחיים ריקים. ושאין בעולם אף דבר אחד שהוא באמת יותר מכל דבר אחר, ושבעצם, אין הבדל בין כן ובין לא, בין יותר ובין פחות. הכל נגמר דומה, ובצריך לחיות בריק, התברר גם כי כל המלחמות בסופו של דבר לא שינו דבר, ושכל הכפירות הגדולות שכפרו בערכי יום אתמול וששללו את האמונה בהן, לא הוﬠילו לשום התחלת חיים חדשים, ושבסוף כל הקידמה נשאר היאוש בלתי נסוג, ושהשאלה החוזרת בצעקה, אז מה אעשה, נשארת תמיד בלי מענה, וכל אותם שהיו מחכים לגודו, נמצאים אחר כך מספרים, כמו בקט, “סיפורים על לא כלום". החיים נתגלו כאין אחרי אין אחרי אין, הגיעו עד אין כלום. וקשה לכולם להמשיך בריק ריק ואין כלום, ומה עוד יכול אדם לעשות?

ט. כרמי מתאר ב"שירים מן העזובה“ (1988) שלו:

אני מסתכל בכפות ידי

ורואה עזובה:

לא צל, לא הד, לא בת־קול.

איך עקרו את הקוים

מתוך אגרופי הקמוצים?

ומוסיף ("דבר אחר" 1970) :

פחדתי להסתכל בפניו;

איש בלי פרופיל,

בלי עכשיו —

איך אפשר ללחוץ את ידו?

חסר לו מימד

ואין לו זמן.

ונבהל מו הסיכום ההכרחי הוא שואל {׳׳האוניקורן מסתכל במראה", 1967):

מחר, מה ישאר מחר! הו, אנחנו הופכים לעתיקות, הזמן שוטף אותנו.

העננים משייפים את פנינו, אנחנו נאספים.

ואילו המכה הגדולה השנייה שנפלה במחצית המאה שלנו, על האוטופיה ועל בשורתה – היתה כמובן המחיקה הגדולה. מחיקת הרעיונות האנושיים ומחיקת האנשים עצמם, בתחילת המאה שלנו עוד פנתה התקווה האנושית לטוב יותר אל האוטופיה של השחרור הגדול ושל חיי השוויון והצדק לכל, שהגיעה מן הקומוניזם ושנגמרה מהר כהתגלות ההתעללות הטוטאלית של רודנות המוות, ובמחיקה אחר מחיקה של כל סיכוי לשינוי לטוב, הלכה המאה שלנו ומחקה עוד ועוד ומחקה הכל, מחקה רעיונות, ומחקה בני אדם, בשתי מלחמות עולם, בהירושימה, בקרבות קטנים ובחיסולי אימה, מחקה, מעבר כל הידוע מעולם, מחקה בני אדם על ידי בני אדם לשם איזו רעיון אוטופיה שנתגלתה מהר כריקה, והקימה, מעל כל האוטופיות הנעלות, את חרושת המוות התעשיתית המודרנית, וכאילו אמרה, את זה דוקא אנו יודﬠים לﬠשות היטב, הכי טוב.

דן פגיס חוזר כל הזמן אל אי האפשרות להינתק משם, ממקום המחיקה הנורא, ובספרו "שהות מאוחרת" ( 1964) הוא קובל:

ללא רחם אני נדון, צעד צעד,

לשוב ולראות.

וכבר יום, עוד מעט ימצאו אותי חי,

מדוע נטלתי איתי משם

את ﬠיני.

ובספרו "גלגול" (1970) הוא פונה גם אל הבורא

והוא בחסדך לא השאיר בי מה שימות.

וברחתי אליו, עליתי קליל, כחול,

מפויס, הייתי אומר: מתנצל:

עשן אל עשן כל יכול

שאין לו גוף ודמות.

ועד "האוטוביוגרפיה" שלו בספרו "מוח" (1975), כמי שמעיד כבר מתוך המוות:

אתה יכול למות פעם, פעמיים, אפילו שבע פעמים,

אבל אינך יכול למות רבבות.

אני יכול.

תאי המחתרת שלי מגיעים לכל מקום.

ובאמת, כל מקום ומקום בעולם, מערב ומזרח דרום וצפון, מלא כעת תאים של ניכזבי האוטופיות, ולא במחתרת אלא בגלוי וביותר מגלוי, ובכל פינה בעולם רואים היום בגלוי ובאמצע הסלון את הזוועות שעושים בני אדם לבני אדם, גלוי ונראה ומגיע ברור ובצבﬠ חי עד אחרון המקומות, רדופי תקשורת שוצפת, תמונות ילדים גוססי רעב, תמונות פליטים במיליונים, ערימות של קטולי מלחמות פראיות הפצצות והפגזות, ומוות מתרוצץ חופשי וללא חיפוי, כולם באים אליך פנימה מרצדים ב־CNN מול כורסת הטלוויזיה.

ריקות ומחיקה, הם אפוא נושאי הזמן והם נושאי השירה, מלבד כמובן, כל שירי האהבה של תמיד ושירי הגעגועים ושקיעות השמש וכל שאר אביזרי תיאטרון השירה תמיד, ושלא יגמרו לעולם, עד שפתאום כל אחד מהם מועד אל רגע ה"מה אעשה" ההוא, רגע ללא תיכלה וללא מענה.

שקיעת האוטופיה אינה יכולה להיגמר על ידי יצירת אוטופיות חדשות. אוטופיות אינן מוצר סינטטי, ואינן באות מכוח חוק ולא נעשות לפי תכנית ולא מטעם המלצה של חכם אחד או אקדמיה של חכמים, ושום מוצר מלאכותי כזה לא יוכל לנפוח חיים באוטופיה, שתהיה כזאת שמעוררת את דמיון האנשים ומגלה בהם את הנכונות לקבל על עצמם, ולו גם במחיר יקר, את מימוש החלום. האוטופיה היא אפשר,‏ היא נסיון חוזר לשנות את המהלכים הקבועים של העולם, היא איננה נעשית על ידי מישהו בשביל מישהו, ואיננה מוכתבת על ידי מישהו – היא מתגלה בתחילה כמין ערפל מסתובב ערפל של דעות ואמונות ואחר כך, בתוקף נסיבות היסטוריות, היא הולכת ומתגבשת לאיזו הכרה מנוסחת, שהולכת לנסות לשנות את פני ההיסטוריה. כל אוטופיה רוצה להאמין שיש באמת איזה טוב יותר, ושאם רק ישמעו בקולה, גם ישיגו אותו, ויהיה אז באמת טוב יותר. ו"טוב יותר" באותו מובן שמחפשים כמוהו אותה שעה. עד שמתברר שבין ה"טוב יותר" ובין בני האדם יש לעולם פער בלתי מתגשר. תמיד מתחילים ותמיד לא מגיעים.

אגי משעול בספר שיריה "השפלה הפנימית" (1995), מתארת מצב כזה בשירה "התגלות":

מוקדם מאד בבוקר

ראיתי על חבל הכביסה שלי

מלאך ורוד תפוס בקליפס

וחתלתול שחור

מתחתיו

מנסה לתפוס

בשרוולו

אל תוך הנוף השימושי של הבית ועבודת האשה השגרתית, נפל איזה מלאך ורוד ונתפס, ומתחתיו למטה מנסה החתול השחור הידוע לתפוס לו בשרוולו, והמרחק הקטן הזה, הרווח שבין המלאך הורוד ובין החתול השחור, הוא רווח בלתי מתגשר, בלתי מתמלא לעולם, לא זה יהיה נופל עד למטה ולא זה יהיה קופץ עד למעלה, המרחק הזה, האי אפשר הזה, שבין תקוות הורוד ובין רצון השחור, הוא, כנראה, תמונת הﬠולם שבו אנו חיים, עולם של כמﬠט, כמﬠט שלﬠולם לא יתמלא לשלם אחד גמור, וברווח הזה של הכמﬠט, הרופס, המפרפר וחסר הוודאות, אבל הממשי תמיד, שם, ממש ברווח הזה, שם חיים השירים.

ס. יזהר, הרצאה בסנט קרוס קולג', אוקספורד, אנגליה 11.3.98

על משוררי הסיפוח

מרבים לדבר כﬠת ﬠל ה"שטחים“ ומה ייﬠשה בהם, כשהכל יודﬠים כי באמת אין שטחים אלא יש אנשים. אך קל יותר לדבר ﬠל סיפוח שטחים ופחות נוח לדבר ﬠל סיפוח אנשים.

ה,,שטחים׳׳ כידוﬠ אינם ריקים. להיפך, הם מלאים ומיושבים בני־אדם מרובים. ומי שמציﬠ פתרונות לשטחים מוטב שלא יחמוק: ידבר ﬠל האנשים האלה ומה הוא אומר לעשות בהם. זאת השאלה. אלמלא זו – לא היתה שאלה. והכל אולי כבר היה ﬠשוי.

אכן מצדדים שונים כבר נרמזות וﬠולות הצﬠות פתרון, שונות בתקפּן, איך לנהוג באנשים ההם: אם להכלילם ולספחם אי־כך, אם להּניﬠם ממקום למקום, אם לדחקם מכל מקום ומקום. הצד השווה: שישארו השטחים ככל המרובה דלילי התנגדות ו"נקיים“ יותר לפנינו.

אבל הם כאן. כמליון ﬠרבים. תושבים ופליטים. ולהם דﬠות משלהם ﬠל ﬠתידם וﬠל השטחים שהם יושבים בהם. בין אומרים דﬠתם בקול, בין נפתלים באמירתם ובין נדהמים מאמור. בינם לבין השטחים האלה קשרי צמיחה ושרשים ﬠקריים. כﬠת, כשנשתנתה המציאות – האם אפשר לﬠצב ﬠליהם מציאות חדשה, בלי לשאול אותם ובלי לשתף רצונם וכאילו לא היו?

מרגﬠ שחדלים לחמוק מאנשים אל שטחים נפתח הדיון האמיתי, הגורלי. גורלי לא רק להם, שהפסידו, גורלי גם לנו שנצחנו. נצחון למנצחים, כידוﬠ, אינו פחות מבחן מכשלון למפסידים.

המטיפים לסיפוח השטחים, ל"שלמות הארץ" ל"נחלת אבות" וכו' – אינם מגלים ﬠדיין ברור מה הם אומרים לעשות באנשים היושבים שם. אם לכפות ﬠליהם סיפוח, בכל דרגות כפייה שהן, או רק ﬠד דרגה ידוﬠה ולא ﬠוד? אם להטיל ﬠליהם לבחור בין "שבו וחייכו אלינו" ובין "קומו וצאו לכם׳׳? או שמא להשאיר לפניהם: בטלו ﬠצמכם בכל דרך שתמצאו?

ורבים בינינו היו שואפים, בﬠצם, שיקרה משהו, אי־כך, ויﬠלמו מחר, בחשאי, כל האנשים האלה מאליהם, וניפטר ככה מהזקק לכל פתרון שהוא, ורק מﬠלים על תשוקה זו כל מיני הﬠמדות־פנים צדקניות מאד, או קנאיות למשהו. אבל אילו אני ואתה שם ב"שטחים“ מה היינו ﬠושים, איך היינו נוהגים? למה היינו מסכימים, במה היינו בוחרים כשקומתנו האנושית זקופה ויש ﬠלינו מה שיש עליהם כﬠת – איך היינו מקבלים מה שאנחנו הולכים להציﬠ להם? באיזה מונחים היינו קוראים להגיון ולמסקנות שאנחנו מושימים להם?

מה מקנה נצחון בנשק?

אולי אין מקום כﬠת להﬠרות בטלניות אחדות, לא כל־כך של מנצחים. למין שאלה שכזו: מה בﬠצם מקנה נצחון בנשק? אילו זכויות? אילו הצדקות? אם יש מﬠיקרו מִשמﬠות לצמד המוזר – הכרעה בכוח וזכות וצדקה. אין הרבה סבלנות בימים גדולים לשאלה כזו. ואף ﬠל פי כן: האם קונים אדמה ﬠל ידי כיבוש בכוח? לא שלא קרה כבר ככה ושלא ﬠשו ככה מאז ומﬠולם – אלא אם נכון שאנחנו נתפוס שטחים ונישאר תמימי מבט וזקופי קומה אנושית?

אפשר כמובן לקרוא לזה שחרור ולא כיבוש. החזקה ולא השתלטות. אפשר להביא מן ההיסטוריה בכלל, ומשלנו בפרט, דוגמאות לרﬠות שנﬠשו, ואיך מדדו לנו בגרוﬠ מזה, תמיד ואך־זה לא מכבר. ואין אולי כמו ההיסטוריה היהודית היודﬠת מﬠשים שהיו כאלה, עד שאנחנו, היודﬠים היטב מה זה, לא רק שאיננו פטורים מלהשיב, אולי אף מחויבים להשיב: אם כוח קונה זכות. ואם תפיסה ﬠושה רשות.

זה וכן זה: היות פליט היא שאלה שכל יהודי גם מﬠורב בה וגם מחויב ממנה. או היות מנושל. ואם יש "תודﬠה יהודית" היא נﬠצרת כאן להביט בנו. או שמא כל שנות המנﬠותנו מקחת רק היינו מכסים ולבנו רוקם – והנה בא לנו כﬠת? האם לא אמרנו תקופה ארוכה ויסודית כי יש דרך אחרת? האם לא זה מה שהיה יפה בציונות: שיש דרך אחרת? כל חיינו כאן היו ﬠדות שיש. מתי איפא טﬠינו במחלוקת שבין "רק כך׳׳ ו"לא־רק־כך" – אז או כﬠת?

או, איך מתארים לﬠצמם חברי הטובים והנרגשים, המספחים בלהיטות ותובﬠים את שלמות הארץ (ﬠד היכן, בﬠצם, הולכות ומתרחבת השלמות הזו?) מה משיבים לאנשים בשטחים שהם חומדים? כמה הם משאירים להם זכות לבחור לﬠצמם, להביﬠ רצון ולהתווכח ﬠל המוצﬠ להם? כל זמן שלא ﬠונים ﬠל שאלות כאלה – הריהם סובבים להם בﬠולם מדומה, אף כי נראה כמﬠט ריאלי, ומשחקים שחמט מרהיב בלי הצד שכנגד.

קנייה בנשק היא משפח ולא ומשפט

מה מוכח? מה שניסינו להכחיש בהטפה היסטורית: מוכח כי הכוח צודק, וכי לבסוף נשאר הצדק שבכוח, ושכוחי הוא צדקי ושאלוהים ימיני, ושימיננו תרﬠץ. דרך אחת היא כי נשק דוחה התקפה. דרך אחרת היא זכות וצדקה. ואילו דרך אחרת כמﬠט נשכחת, היתה יודﬠת מאד כי נשק אינו קונה ארץ, וכי קנייה בנשק היא משפח ולא משפט. גם כשקוראים לכך שחרור, גם כשמזכירים מובאות מכתבי־הקודש ותוקﬠים בשופר.

אולי תמימות היא לחשוב כי ﬠולם, גם בפרשת דרכים היסטורית, לא יוכל להבנות בקנייה כזו, אפילו כשמשיגים בה יתרונות ברורים, ﬠדיפות נוחה, ומניﬠת סכנות מוחשיות; גם כשהמלחמה הובאה ﬠד פתחנו כשידנו מושטת לשלום; גם כששילמנו ﬠל ההישג הגדול בנורא וביקר שבמחירים, וגם כשמצילים בכך ילדינו מלכת לﬠוד מלחמה אחת – מה שהושג הוא ﬠדיין כיבוש ולא קניית זכות. ומה שנשאר לאחר הכיבוש – אינו חלל ריק פנוי לרצונך, אלא מצב חדש ליחסים אחרים, בין אנשים שרצונם הוא ממשות. הרבה טﬠמים טובים ומוחשיים לקחת לנו את ה"שטחים׳׳. אבל אנשים שם ואין לנו רשות ﬠליהם.

האם מותר לפתור באנשים – לﬠשרת להם ובלﬠדיהם – כאילו אינם? אפשר כמובן לפסוח ﬠליהם וﬠל רצונם – אבל לא מפני שרצונם איננו. כשם שאפשר גם לפנות אותם, לדחוק רגליהם, לסרס רצונם או לקנותו. ולﬠשות כאילו היו שם רק שטחים ולא אנשים: פשוט לבוא, לקחת ולרשת. אבל זה נקרא אז אחרת, והגיונו אחר.

ההצדקות שלנו: מה פתאום, וכי בארצותיהם, ותמיד, לא ﬠשו כך? וכי לא תמיד ובכל מקום מדדו לנו בהגלייה, בשילוח, בהחרמה, בהטרדה ובמרורים? או טﬠנה כגון: ומה היה אילו קרה להיפך והם נצחו? או ממין: ומי אשם, מי בﬠצם התגרה והתחיל, מי רצה שלום ומי קם והדליק מלחמה – ההצדקות האלה שלנו היו תופשות ﬠד שלא קרה מה שקרה, מכאן ולהבא הרי זה המבחן שלנו, ושל היסודי ביותר: של האנושי שבנו. וזכות הנצחון – חובת אחריות.

כי לכיבוש, לכל כיבוש – ﬠקרונות משלו, לומדים אותם בהכרח ומהר למדי: גם כשבתחילה סבורים שאפשר יהיה להמנﬠ מהם, וגם כשמתחילים לכאורה אחרת, בנוכחות ﬠקיפה, ובדרכי נוﬠם.

הגיונו של כל כיבוש

הגיונו של כל כיבוש – אכזרי ומתאכזר. האם אנחנו, מוכנים לזה? בוחרים בזה? אין ומﬠולם לא היו כובשים מתוקים. לא "יונים׳׳ תﬠשינה כפייית רצון, ולא בהגיית יונים. האם מוכנים לקבל ﬠלינו וﬠל ילדינו ﬠקרונות של ﬠם כובש? אני, לﬠצמיאינני רוצה להיות כובש בה במידה שאינני רוצה להיות נכבש.

גם אם לא תתﬠצם מאד התנגדותם, גם אם לא תפשוט אותה מגיפה שאין לה כמﬠט רפואה ושבמהלכה התנגדות לאומית ﬠושה לאום, וקפיץ מרי נוצר אז כמﬠט מאין – האם לנו צריך לספר איך? שﬠם לוחם אחת כשיוצא להרפתקת התקפהואחרת לגמרי כשנלחץ בגבו? שבוּﬠת אויר שאין לה מוצא, ﬠזה ממסה רבה? שימו ﬠצמכם תחתיהם. מה הייתם ﬠרשים?

אבל לא בשל כך. גם אם לא תהיה התנגדותם אלא רפה, שולית, ארﬠית ומטושטשת בחנופה – לא היא החורצת, אלא משהו גבוה מזה. מי אינו מנפנף היום בפסוקים, מתﬠטף מסתורין, תולש נביאים, קוטף כתובים וגורר לשונות בציצית ראשן כדי להצדיק ולהוכיח חזקה? והרי אין לך דבר שאין כנגדו פסוק כרצונך. הנביאים והכתובים אמרו גם דברים אחרים הנוגﬠים ללקיחה ולסיפוח, (וﬠיין דיווח כגון זה בשמואל ב' ח' 2). נשאיר את הפסוקים במקומם. מﬠבר כל זה פשוט יש דברים שאסור לנו שאנחנו נﬠשה. דווקא אנחנו. יהודים. ואיו לנו רשות. ל"שטחים׳׳ צריך פתרון. פתרון זה אינו מותנה ברצון אחד בלבד. ואם כך – לא יוכל להיות מﬠשה חד צדדי שנחרוץ אנחנו בידינו מהיום למחר ושיקבﬠ ﬠובדה נצחת. לקום ולﬠשות ﬠובדות ממחר בבוקר – זה בהכרח לﬠשות בכפייה, בלקיחה וֹבסילוק. והרי אין שטחים ריקים. אפשר לרצות לגרום שיהיו ריקים מאדם ומבﬠיות. בריק כזה אפשר אמנם לקחת קרקע, אבל גם לשמוט קרקﬠ, זו של ﬠרכנו הﬠצמי.

שלום נעשה בקו לקו

חוששני, כי אין לאיש פתרון קל. לא זו בלבד: האחריות שנטלנו לנו בסﬠרה היא שתיים: אחריות גם לנו גם להם. ﬠצם שמירת חיינו שלנו, היא קטגוריה המודה לא רק בשמירת שלנו. היא כוללת גם את חייהם של תושבי ה"שטחים׳׳, את הוויתם, את כבודם ואת רצונם, גם אם כשאול חטאו כשסיבכו ונסתבכו במלחמה ובתוצאותיה. ולא לﬠוט אל פתרון חטוף ולא אל חטיפה כפתרון. ﬠל פי טיבו, זה ההליך הבא בﬠליות ובירידות. מתוך וודאות, כי מציאות חיובית חזקה עליה שתמצא את אירגונה הנכון. הרבה בגרות, הרבה הבנה, ויושר, ואומץ דרושים לכך, לא פחות מן הנחוץ כדי לﬠשות מלחמה ולנצח. אלא שמלחמה ﬠושים במכה גדולה אחת. ושלום נﬠשה בקו לקו, בהרבה ימים ולשנים ארוכות.

ﬠמסנו ﬠל ﬠצמנו מצב חדש. הוספנו ﬠלינו שאלות דוחקות להפתר. אילו קם לﬠרבים שבארץ גוף מייצג ודובר את דיﬠותיהם ובן־זוג לדיוני מה־יהיה, היה זה אולי צﬠד מקדם. ומכל מקום לא לקפוץ ולפתור להם בלﬠדיהם, רק על־פי אמת־המידה והנחיצות שלנו. התושבים הﬠרבים שאתנו אינם ה"אמורי" שיהושﬠ היה צריך להורישו, כפי שאינם "ילידים׳׳, ולא חומר סביל לתכנון החריף שלנו, שמלהיט לאחדים מאתנו דמיון חמדני. וכדאי אולי שנתחיל, קודם לכל, אנחנו בינינו, ולדבּר ביתר ﬠנווה, בפחות מודﬠות והכרזות של כל הקוראים והמזרזים, לא מפני שהמצב אינו דוחק, אלא שהוא צריך ﬠנווה, בדיבורים וﬠוד יותר במﬠשים.

מה שׂמבוקש לנו הוא שלום יותר משטחים

שלוש מלחמות והשלום ﬠודו רחוק. ונראה כאילו מה שמבוקש לנו הוא שלום יותר משטחים. קיום יחד ולא מבצר מוגן יותר טוב. אין צורך לחזור ﬠל קשר הגומלין שבין מרחב ושלום וﬠל היותם מתנים זה את זה. וﬠם זאת, תמיד אמרנו כי לא גודל המרחב קובﬠ אלא אופן החיאתו. וטיב שימושו. כלומר תכונת האדם החי בו. אין חידוש בזה – אבל לפﬠמים צריך לחזור ﬠל אמת פשוטה.

וﬠוד דבר ידוﬠ: כי שני ﬠמים אלה יצטרכו לחיות יחד. הם גם זה אצל זה וגם זה סובב את זה. אין מנוס ויצטרכו להודות זה בהוויתו של זה, בייחודו של כל אחד מהם ובדמותו. ככל שיקדימו ללמוד לדﬠת ייטב לשניהם. לפנות זה אל זה במקום לקום זה ﬠל זה. לוותר בכל מה שאפשר ולקבל כל מה שאינו לפשרה. מודים בזכותו של כל אחד להיות שונה, בלי לﬠשות מזה סיבה להשחיתו.

בוודאי שאין זה קל. נוח מזה להשאר לבדך ולקחת לך הכל. אלא שזה אינו ניתן, גם אם מﬠורר לחמוד.

השאלות כואבות. שלנו ולא רק שלנו. שני הצדדים נשאלים. אלא שהאחריות רבה ﬠלינו. הרי זו דרך ארוכה ונפתלת – אבל היא הישרה והקצרה שבדרכים, והמתקיימת מכולן – זו של יושר לב.

יזהר סמילנסקי  "הארץ", 8.12.67

על בן־גוריון ככנעני.

לא הכינותי עצמי לשיחה הזאת ולא התכוננתי ולא אספתי ספרים ולא פתקים, מה שאני הולך לומר זה רק התרשמויות, דברים של בוננות.

העניין הראשון שאדבר עליו הוא, איך פגשתי את בןגוריון, אלא שלא פגשתי את בןגוריון, אלא עד ימי "הפרשה”. אף על פי שלכאורה נפגשנו עוד קודם, אלא שלא לשיחה ולא מקרוב ולא עמדתי על טיבו, אלא משמיעה מכלי שנישלישי או כעד מהצד.

יום אחד, כשעוד הייתי בצבא ובסתיו 1948 בישרו לי חברים מסביבי שהוכנסתי לרשימת המועמדים של מפא"י לכנסת. זה עורר בי מיָד זעם רב. אמרתי: "מה זה? בלעדיּ? בלי ששאלו את פי?" ומיד שלחתי מברק התובע למחוק אותי מן הרשימה.

כתוצאה מן המברק הזה הופיע בביתי זיאמה ארן ואמר שהוא לא יחזור לביתו (וגם בןגוריון לא הרשה לו…) עד שאסכים. ואפילו ישב כאן כל הלילה, כל היום, שבוע ימים, פה הוא יושב ולא יחזור עד אם הסכמתי. והוא אמנם דיבר ודיבר ודיבר, ואני טענתי כנגדו שאינני איש מפלגתי, ואינני חבר מפא"י וגם איני רוצה להיות חבר מפלגה, שאני שומר על העצמאות שלי, ועוד ועוד אמרתי, ככל הדברים שאמרתי לו. לבסוף הוא שבר אותי, כמובן. ובשני נימוקים גדולים: אחד גדול ואחד קטן. אבל גדול בשבילי. הנימוק הגדול היה: "יש לך הזדמנות לשבת על היציע כשמייסדים מדינה. אתה תראה הכל, לא כמי שיושב למטה מן הצד, אלא תשב למעלה באמצע ממול המקום שבו קורים הדבריס הגדולים'.

זה היה נימוק שלא עלה על דעתי, להיות עד המלך בשעת הקמת המדינה. הדבר השני שאמר הוא כי שני ימים בכל שבוע אהיה חופשי, והיו לי כל מיני מזימות לכתוב כל מיני כתיבות דחויות במקום לשבת לילות ולתקן את מבחני ביתהספר התיכון שעסוק הייתי בהם עד אז.

בקיצור, באתי והסתבר להם מהר מאד שהם טעו בי טעות גדולה. הם לא חשבו שאני מה שאני באמת. הם חשבו שאני מייצג דברים אחרים לגמרי, כששמו אותי ברשימה חשבו שצדו להם באיש אחד שלושהארבעה אנשים בבתאחת: צעיר, חייל. סופר, מחנך, ועוד כהנה. הם לא ידעו שהם תפסו טיפוס אינדיבידואליסטן אחד, בלתי שייך לשום קבוצה, בגלל טבעו הפגום, מן הסתם, שלא הולך לשום בית קפה, שלא מעורב ולא נפגש עם אף אחד מן האנשים שמדברים בהם. שהוא חולה בושה, התכנסות עצמית ומין עכבר ספרים, שספרים אצלו באים קודם לאנשים. הם חשבו שתפסו להם טיפוס קלתנועה ומרובה קשרים, מלהיב נוער ומושך אנשים, שהוא ידבר ויחנך ויתרום ויוסיף וכן הלאה וכן הלאה.

אלא שעבר די הרבה זמן עד שידעו איזה מיקח טעות עשו, הם כולם היו שקועים אז בעבודתם ובעסקיהם והוא היה 'אאוטסיידר', זר, חיצוני, ושונה מהם. כלכך שונה, שני דורות לפחות היו מבדילים בינו ובין האנשים. לא דיבדתי בשפתם, לא חשבתי כמותם. מן הבדיחות שלהם לא צחקתי. נדמה לי שבשנים הראשונות כלל לא הוצאתי מלה מפי. ורק התהלכתי בעקבות ההרצפלדים למיניהם, כל אלה מבני המעלה, מן העלייה השנייה והשלישית. שלא ידעתי מה עושים אתם, לא היה לי מדריך איך ללכת אתם. הם היו בעיני מוזרים למדי, די מבדחים, אע"פ שאסור היה להגיד שהם בדיחה. לא הבינותי את היידיש שלהם, ואת מארג היחסים שלהם, ויחד עם זה, זו היתה תקופה שבה הם עשו את הדברים, וגם דברים גדולים. ראיתי את הדברים האלה, ואת האנשים האלה, ובתוכם כמובן גם את בןגוריון, מרחוק. לא נדחקתי אליו, לא הייתי 'מאנשי שלומו'. וכשלא קראו לי לא באתי, הריחוק הזה הלך ונמשך עד לתקופת 'הפרשה'.

וגם בימי 'הפרשה' בתחילה הייתי מבחוץ ולא ידעתי כלל מי צודק כאן בריבו, ומה בדיוק קרה כאן. אבל כשהתברר לי נכנסתי בכל רמ"ח ושס"ה. אני חושב שמבני כל הדורות ההם אולי אני האחרון שנשאר עם ההכרה שבןגוריון אכן צדק בריבו. נשארתי כמין מוהיקני אחרון במלחמה אבודה.

ראיתי אז שיש פה עניין עקרוני, ועל זה אני רוצה לדבר. כידוע, כל אדם ואדם תמיד הוא גם קצת עיוור למשהו וקצת חירש. וכשהוא אדם גדול עיורונו וחירשותו נעשים לעתים מסוכנים. גם בספקטרום של ראייתו הגדולה של בןגוריון היו כתמים שחורים שהוא לא הבחין בהם. ואת החירשות והעיורון הה ניצלו יריביו הפוליטיים, אלא שחשבו שהוא מלך. ומלך עקרונית לא יכול להיות הצודק. או מלך או צודק. ושהוא באותו הזמן כבר לא היה מלך, לא ראו רבים, וכך הוא נשאר צודק אבל לא מלך. חשבו שהוא, מכוח מעמדו, מכוח מעשיו מכוח הכריזמה העצומה שהיתה לו הולך לעשות כעת דבר בלתי צודק, ושאינו אלא רק מתעמר באמת ובמשפט כשהוא תובע מהם לעשות משפט אמת – עמד אז לפניהם אדם במדרון, שגם הכריזמה שלו הייתה הולכת ונגמרת. והם לא האמינו לו שהעניין שלו היה באמת התביעה לצדק, ואז, דווקא ברגע הזה, נקשרו פתאום בינינו קשרים. דווקא כשהיה מלך נרדף, המלך ליר הבודד, בודד בין חבריו, התחלתי להכיר אותו אז יותר מקרוב. התחלתי להתעניין בו מקרוב, אבל גם אז – לא יותר מדי. לא נדחקתי אליו. לא הייתי קרוב מדי, ורק כשהזמינו אותי באתי, ורק לפעמים, אבל נדמה לי שבחושים מחודדים ראיתי אז דברים שאחרים אולי לא שמו לב אליהם.

ואגב, בתקופהּ ההיא גם התברר לי, לאט לאט, עיוורונו של בןגוריון או חירשותו לספרות. 'ספרות יפה' לא אמרה לו שום דבר (מחוץ לספרות נעוריו: אהבת ציון או הרומנים של המאה הי"ט). ספרות לא הייתה בתפריט שלו, חוץ מאשר כשהיה בסיפורים ובשירים משהו פוליטי: קריאה כגון 'לעזרת העם', כאשר שימשו כשופר, כאמצעי גיוס. או כמעידים בעדות חיה על המעשים הגדולים. מבין הסופרים והמשוררים, שדיבר עליהם, כגון ביאליק או אלתרמן, הדגיש תמיד את האידיאולוגיה ואת הרטוריקה המגייסת שלהם, אבל גם לאלה לא התייחס הרבה כי לא הבין בהם הרבה. הם לא היו בתפריט יומו. אני מצטער. לבו לא ענה להם. יש האומרים שהיה לו גם איזה עיוורון כבני אדם. ולפעמים טעה וקירב אליו אנשים לא ראויים או ריחק אנשים ראויים, עד שכעבור זמן היתה לו מחשבה חדשה, חשבון שני, על יחסו אליהם ועל יחסם אליו. אבל את יחסו לספרות אני ראיתי. ואזכיר כאן מן הניסיון המועט שלי.

כשיצא ספרי ימי ציקלג קרא בןגוריון את הספר (אני מעולם לא שלחתי אלׂיו את ספרי. כפי שלׂא שלחתי ספרים ל'גדולי העולם': לא רציתי לחייב אותם). הוא קרא מרצונו את הספר. ויום אחד, בכנסת, שלח אלי פתּק: 'הגעתי עד עמוּד מּאה שבעים ומשהו' (היתה אז איזו תחרות מי הצליח לקרוא יותר…). אני מצטער. הפתק הזה נעלׂם ממני, אולי תמצאו אותו פה בארכיון. 'אבל אני רוצה להגיד לך'. כתב שם, 'כי החיילים שבמציאות יותר יפים מאלה שאתה מתאר אותם…' (ואני יודע שהוא האמין בזה בכל לבו אל זה עוד אחזור מיָד ההערצה שלו, כמעט עד ביטול עצמו, אל הנוער לׂא ידעה גבולׂ. אולי בפני שרבים כלכך מתוּ צעירים והוא היה זה ששלחם לקרב?…)

זמן רב ייחסו לבןגוריון השפעה מאגית על בני שיחו. ורבים חשבו שבבואו אל הנוער יתפוס אותם מיָד בלׂבם ויסחוף אותם לעבר היעדים הגדולים. לא כך היה בשיחמוניס. רבים נאספו ורּבים שמעו את המשפט הראשון: 'נוער, קריירה או שליחות?' אלּא שאחרכך הוסיף ודיבר עוד שעתיים ולא נשמע מהם דבר. המולׂה כלׂלׂית, רמקולׂ עלׂוב, רוח נגדית, ריחוק לבבות – וזה היה מעמד קומיטרגי ביותר. ומה שהוא חשב על הנוער לא הוכח במציאוּת. הוא האמין שהנוער הוא כוח ממשי. הוא לׂא נתן לעצמו לרׂאות שיש בנוער גם אופי אחר. הוא לא נתן לעצמו להבחין, הוא לא הרשה שיגיעו לתודעתו עדויות סותרות שאומרות: יש בעיות. הוא דחה אותם: אתם לארואים טוב. אתם מסתכלים במבט קטן ואתם קטנוניים. ואילו אם תביטו במבט גדולׂ, במבט היסטורי תראו שהנוער הזה לא היה עוּד כמוהו, ולא יהיה כמוהו. ועוד תיווכחו וכו'. אין קץ לסופרלׂטיביםִ שהעניק לנוער. לצעירים שהעולׂם עודנו לפניהם, ושגורלם לׂא יהיה כגורל משה שלׂא נכנס לארץ הנבחרת אלא הם יבואו והם יעשו אותה לׂארץ המובחרת.

בעיניו סופר, עד כמה שהבינותי, היה שופר. שופר לגיוס, שופרּ להתריע, שופר לׂהלהיב, שופר לניצחון. בוודאי, רבים כמוהו חושבים שזה אמנם מה שעושה הסופרּ. ובעוד שבעיני הסופר – הסיפורים והשירים נעשים לשם עצמם, בעיני בןגוריון, כמו בעיני כל בנידורו, סופר הוא מי שייצר תעמולה עקיפה. מגייסת, כשהוא מנצל את כוח הרטוריקה שלו, שמקשיבים לה רבים, ושדרכה אפשר להעביר דברים, כדי שישכנעו את האנשים לטוב, לׂיפה, לׂצודק, לבונה, לציונות, לסוציאליזם ולמה לא.

וביתר תוקף בתקופה שבונים עם חדש. הנה כאן העם החדש הזה הולך ונבנה, והנה כאן אנשיס טובים בתקיעת השופר וגם מקשיבים להם: הם יזעיקו לטוב והשומעים ייענו להם ויפנו לעבר הטוב. גם הוא, גם כל ציבור יוצאי העלייה השניה והשלישית הסכימו לאפיון הספרות הזו: ספרות היא ספרות מגוייסת ומגייסת. אגב, לבןגוריון לא היתה מעולם 'חצר משוררים' או 'שבט סופרים'. ואם מישהו חושב שאלתרמן, מאיזו בחינה שהיא, היה נועץ בבןגוריון או מקבל ממנו הזמנה ישירה או עקיפה – הרי להד”ם. אלתרמן הזדהה אתו. ובןגוריון הזדהה עם אלתרמן. ובעיקר הזדהה עם ספרים כמו עיר היונה או שירים כמו "הטור השביעי", בעוד שעיר היונה נחשבה בין "המומחים" של ביקורת הספרות ככישלון. אינני בטוח אם בןגוריון קרא או ידע מה יש בכוכבים בחוץ – שהם תפארתו של אלתרמן – אם קרא שירי ספר זה ועלעל בו. ואילו התיאור ההיסטורי איך חוזרים היהודים לארץ ומה קורה להם כאן, עם ההתפעלות העצומה מן המפעל הציוני, עם התמונות מן העלייה ומראשית ההתנחלות זה היה בעיניו משהו שאין גדול ממנו, ואלתרמן גם הסכים אתו. היו כאלה שאמרו שאלתרמן שבר את הנבל הלירי שלו על מנת ליצור את העוגב ה'חיובי' הזה, ואילו בןגוריון קיבל את האפוס הזה, האמין בו, ועודד כל מי שתרם לו, ולכן נכון היה מצדו להגיד לסופרים 'לכו אל המעברות', אבל לא כדי שימתחו ביקורת על הממשלה, אלא כדי שיעודדו את יושביהן ויהיו להם לפה. כשהאדם במצוקה הוא רואה עד גובה נעלו המבוססת בבוץ. בעוד שסופר רואה את המצוקה בפרספקטיבה ומעודד אותם, 'שאו מבט גבוה יותר', וזה המבט ההיסטורי. הוא היה סבור שהסופרים יהיו אלו שיעניקו לעם את המבט ההיסטורי, את הממד ההיסטורי, ואת הגדולה של השעה. וזו גם הייתה תכונתו המיוחדת של בןגוריון: ראיית הממד ההיסטורי, מעבר לקונקרטי המידי, מפני שבממד המרחק הקונקרטי, אין הרבה מעבר להרבה תלאות ומצוקה.

הממד ההיסטורי הזה מתבלט במכתבים שכתב בןגוריון להורים שכולים. הוא הלא היה כותב להם מכתבים במו ידיו. לכל משפחה ששכלה את בנה כתב מכתב מיוחד. ובכל מכתב כתב משהו שנדמה לי שגם תפס את לב ההורים. בעצם שני משפטים: האחד, כי לבן שנפל אין תמורה, ולאהבתם את הבן הזה אין חילופין ולצער הזה אין ניחומים. והשני, שהבן היה שותף חשוב ומוכר לעשיית ההיסטוריה, וכשכולם ישכחו את כל המאורעות הקרובים, יזכרו רק את המאורע הגדול ביותר בהיסטוריה – איך קמה מדינת היהודים – והבן שלכם עשה את ההיסטוריה הגדולה הזאת. הוא שייך למבט הגדול, לתנופה הגדולה, הוא שייך למה ששינה את היהדות ושינה את העולם. ולכן אף על פי שאין ניחומים ליקר לנו, הוא השאיר אחריו גדלות של אמת מתקיימת ושל גאווה מתקיימת – והורים רבים, אני יודע, קיבלו את זה. ובייחוד הורים לאדתיים, והיה להם אז כמין פתחון פה טרנסצנדנטלי, שותפות במעבר למקומי, היאחזות במעבר למוגבל, מעבר לחולף. המכתבים האלה, מבחינה זו, מזעזעים, אףכי בלתי מובנים לנו. איך אפשר כך לדבר אל בניאדם כשהם בוכים על הבן היקר להם – שידעו להרים ולשאת עיניים אל ההיסטורי? כאילו איזה קשיותלב, כאילו היה הבן אמצעי למטרה, כאילו חייו שלו היו רק פירור בתהליך – מי יודע רוח אדם. לפני זמן מה דפדפתי בכרכים הישנים של הפועל הצעיר שהשאיר לי אבא. ומצאתי, בין היתר, ברכה לזוג שהתחתן: 'תחיו חיי יושר', לא אושר אלא יושריאכל האדם קדחת, יחיה קדחת, אבל יחיה חיי יושר! הכוח הזה לראות ממד היסטורי גדול, ממד ערכי גדול, ולהתעלם ממצוקית היוםיום, הוא גם היה כוחו של בןגוריון. ובעוד הסופרים, כרגיל, עסקו בנכאים פרטיים, במצוקות אישיות, ובדכדוך מקומי הוא עסק במבט הגבוה וביקש, ואפילו דרש, שגם הם ירימו מבט, יהיו נושאי המבט הגבוה אל היעד הרחוק.

כבר אמרתי שלא מעט אנשים סבורים כבןגוריון שתפקיר השירה הוא: לגייס, להפיץ רעיונות נכוחים, ולהרים ככה את המוראל. המשורר הוא כדי לצאת לפני המחנה ולהרים דגל. ואילו הספרות כסוג של נוכחות מיוחדת שרק הספרות יוצרתהיתה מעבר לתפיסתו. לזה לא היו לו עיניים לראות תמונות, כמו שלא היו לו אוזניים להומור. הוא ידע קצת, הוא קרא בילדותו את ספרות התקופה, עברית ורוסית את מה שהתאים להשקפת עולמו קיבל ואת כל השאר דחה הצדה. והוא דחה כך את המיסטי, את ההוזה, את "התלוש", את המדוכדך, ואת המתייסר. ובעיקר, את פורק עול השייכות.

בשהותי בין הפוליטיקאים הייתי שומע שוב ושוב את המשפט: "אם זה לא מעשי זה לא קיים', בעוד שאם זה לא מעשי למשורר זה רק מתחיל להיות יפה. 'אם אין לזה פתרון תוריד את זה'. בעוד שאם אין לזה פתרון מתחילים המשוררים לטפס על הקירות החלקים. הפוליטיקאים המעשיים לא יכלו להבין, הם לא תפסו את זה.

בןגוריון היה אדם פרגמטי. וגם האוטופיה שלו, המבט למרחוק, לא היתה אוטופיה מטפיסית, ולא חזון מיסטי, אלא תכנית פרגמטית, אפשרית וריאלית. הנה עוד מעט יקום כאן אדם חדש. יהודי חדש בארץ־ישראל החדשה. פעם אמר שאצלו לא הציונות ראשונה אלא היהדות אבל יהדות של שני צעדים: הצעד הראשון היה לפני אלפיים שנה, והצעד השני מתרחש היום, ואין גשר מעל התהום העצומה שבין הצעדים האלה, אלא רק חשיכה. רק השואה נשארה אולי כמין מובלעת בתוך החשיכה הזו שבין שני הצעדים, בין בית ראשון ובין מדינת ישראל לא קרה ליהודים שום דבר חשוב, לא נוצר שום סמל גדול, ולא שום מודל לחיקוי.

ומכאן גם אי ההבנה שנתגלתה ביחס אליו בתקופת 'הפרשה'. אנשים ידעו אותו כאדם פרגמטי. וכשאדם פרגמטי מדבר על צדק מטאפיסי ועל מוסר אוטופי הוא נחשד כחורש מזימה. וכשהוא טוען 'צדק' הוא בוודאי מתכוון לדבר אחר. ונוצר אז הדיסוננס, שמיד ארחיב את הדיבור עליו, אבל לא לפני שאומר משהו על הרטוריקה של בןגוריון.

הרטוריקה של בןגוריון היתה דומה לאגרוף קשוח: בכל הכוח, ישר קדימה, ובלא הומור, בלא איגופים, והיה מוסיף ומנחית את המכות הישירות שלו. כשבא לכנסת היו מחכים תמיד לדוקרב. והתשובה שהשיב ליריביו הייתה כזאת עד שאמות הספים רעדו, והנוגעים בדבר ידעו שהנה הולך ונופל עליהם רעם גדול. ואילו הרטוריקה שלו בדברו אל העם היתה בשיטת 'הפטיש והמסמר'. מסמר כידוע אינו חודר פנימה במכה אחת, ולפיכך מורידים עליו מכה אחר מכה. הוא נסע בארץ לאורכה ולרוחבה והלם בפטישו טחטחטח, על ראש המסמר שלו האחד עד הסוף. הוא לא סמך על כך שאפשר להבין גם בשמיעה אחת את העניין. ואילו לי, כשנדמה שיש בין השומעים מישהו שכבר שמע את דברי אני מיד משתבש ונכשל בלשוני. והוא – לא: שוב ושוב אמר אותו הדבר. הוא היה לוחם, וללוחם אגרוֹף, ואת האגרוֹף הטיח והטיח והטיח. בטענות ברורות, בתביעות חדות, ובהגיון ברזל. הלך והכה את המסמר שלו עד שחדר זה ללִבם או לראשם, וזה מה שעשה את הרטוריקה שלו למיוחדת במינה. בלי מטפורות פיוטיות או סמליות אלא כלוגיקה של הכרח ואם אתה אדם רציונאלי לא תוכל להימלט ממחויבותה. ואחרכך היה נושא ומרים את מבט הקהל אל הרחוק, וכאילו גם המבט הזה הגיוני ככל טענותיו הקודמות: לא מבט של הוזה אלא מבט של איש ההיגיון. ומי שנִשבה להגיונו נִשבה גם לחזונו. ואנשים הודו לו על הסדר ההגיוני שעשה להם בערבוביית עולמם בשעות מצוקה ועל הרמת העיניים מן המקומי המדכדך.

הרבה דיברו בשעתו על בןגוריון כעל 'המלך הפילוסוף' של אפלטון, ורמזו על כפל איש הרוח והמושל הפוליטי. כבר היתה לי פעם הזדמנות להעיר בעניין זה. ואילו כאן רק אעיר שהוא בוודאי לא היה "מלך משורר", הוא לא היה דוד הלוחם ודוד המשורר. הוא גם לא קירב אליו אף משורר להשלים את המלך. הוא היה רציונאליסט, אף כי סנטימנטלי (וסנטימנטליות אצל רציונאליסט נראית כמשהו מפתיע, ועלכן גם אמיתי ומזעזע). הוא היה אדריכל לבניין ערים, הוא לא היה אדריכל פנים, ובוודאי לא משפץ דירות ישנות. לא אכפת היו לו קישוטים, ולא שאל איך זה יהיה נראה, ולא איך זה ימצא חן, או איזה צבע יהיה הולם כל זה לא עניין אותו: עניין אותו הכיוון אל המרחב הגדול, ואת כל השאר הניח לאחרים. הוא התווה את קווי האורך והרוחב, ואחרים ימלאו בפרטי ניווט. לפרטים לא היתה לו סבלנות, ולא ידע תמיד לכסות את איסבלנותו, וייפגעו הנפגעים כמה שייפגעו. הוא לא הסתיר את איהסבלנות לטיפשים, למשלכל אחד מאתנו לפעמים טיפש או נפגש עם כאלה אבל אנחנו משתדלים להתנהג – והוא רק מחץ במבטו את מי שנראה לו טיפש והלה נמחק. 'טיפשים', לרבות רטוריקנים, פראזיולוגים, טרדנים שחוזרים על דברים מצוצים, נבובים שמדברים בקלישאות, או שאינם מוכשרים לדבר בקיצור ולעניין מהם הפך והסיר את קשבו מיד. ואילו הספרות היא הלא תמיד מתפתלת בייסודי האמירה, אמירה, חזרה ואמירה, ואמירה מחדש, ואמירה במלים אחרות, והסופרים הללו נלחמים תמיד בייאוש על המשפט שלהם, מוחקים וכותבים, ועל התחביר שלהם שיהיה מתפתל עם הדבר הזה שלכאורה בלתי ניתן להיאמר

לא הרבה שוחחתי עם בןגוריון. בתחילה היה לנו דושיח בכתב, ובעיקר בתקופת הממשל הצבאי, כשאני טענתי כנגדו שצריך לבטל את המּמשל הצבאי, והטיעונים שלי היו מוסריים בעיקרם. הוא ענה לי שאסור לבטל את הממשל הצבאי והטיעונים שלו היו בטחוניים פרגמנטיים: איאפשר לסמוך על הערבים, ובענייני ביטחון אסור להסתכן. לימים, כשהחליף אותו אשכול לקח וביטל מיד את המּמשל הצבאי. ואילו בןגוריון טען אז אלי: זה מסוכן, ואני אחראי לתוצאות. ואני טענתי אליו זה לא מוסרי ולפיכך חסר צידוק. כל הטענות האלה חזרו והופיעו אחרכך, בזמן 'הפרשה', בהיפוכן של הטענות: שאין זה מן הדין לחקור אדם עלידי האנשים הנוגעים בדבר. ואילו באותה חליפת המכתבים שהיתה אז בינינו, טען שכל זמן שהוא אחראי לביטחון לא יהמר על הסתכנות. הנימוק העקרוני שלי כבודו במקומו, אבל הנימוק הבטחוני המעשי מכריע. וכאילו אמר: אבא לא עושה דברים מוסריים עקרונית, אלא דברים מעשיים ששומרים על חיי המשפחה.

ועוד נקודה. לא כל אחד יכול להיות המפקד ששולח את האחרים למוות. לא קל לחיות בזה. אמנם, יש אנשים שבנויים לכך היטב (אני לא הייתי מחזיק מעמד בזה). ובןגוריון, ששלח אנשים לקרב, היה אסיר תודה, והביע את הוקרת ההיסטוריה לנוער שעשה את המלחמה, וגם חשב שצריך להציב את הנוער כמדרגה הגבוהה ביותר. לימים ציפה גם שהנוער יוסיף תמיד ויצא ב'משימות הדור' – שילך, למשל, ליישב את הנגב ואת הגליל, ולכל שאר התפקידים המתאכזרים לנוחות הפרט. ואם הנוער נשאר לא משוכנע ולא נלהב ולא נרכש, צריך יהיה להלהיב אותו, צריך יהיה להדביק אותי באותו הפאתוס הגדול. והנוער עדיין לא בא. מצד אחד הקשר המתרפק הזה על הנוער, ומצד שני, חוסר המגע שלו אתם או חוסר הבנה לנפשם. הוא מיאן לקרוא את המפה האמיתית של הנוער ככל שהבאתי לפניו דוגמאות סותרות לתמונת האידאל שלו מיד הייתי לוקה מידו. אחדים אולי זוכרים את 'דור האספרסו'? ‘מה פתאום דור האספרסו?' זעם עלי – 'הלא זה הנוער הנפלא: תפארת האדם. אתה אינך מכיר אותו. אתה אינך יודע עליו, הוא הרבה יותר טוב, הוא נהדר, והוא גם יעשה את כל הדברים הנפלאים, ועוד תראה'. ההרגשה שלו הייתה שדווקא אני ובני דורי איננו קוראים נכון את הנוער ומנמיכים אותו, ואילו אם רק נעניק לנוער את ההכרה שהוא מוקד חיי האומה, ושהוא יכול לעשות נכון ושהוא יהיה משוחרר מכל נגעי הגלות ומכל פסולת החינוך הקלוקל שהיה בעבר הגלותי – והכל יהיה אז נגאל. גלותיות – היתה מלה של גנאי, הגלות – זה החושך, וכל תקופת הגלות זו תקופת החושך.

בעיר היונה של אלתרמן, יש שיר אחד 'כביד סוּפָה', המספר איך היתה הארץ לפני שכיסו אותה במטעי ההתיישבות, ואיך נראתה עוד הארץ הערומה, כשעוד הסלע היה סלע חשוף, והעפר היה עפר לא מכוסה, לפני שפיתחו אותה בכל ה'פיתוחים'. ויש בשיר מין הקשבה לסטיכיה הראשונית הזאת, לפני היות ההיסטוריה. אלה שני מבטים עצומים: המבט המיתולוגי והמבט ההיסטורי. בןגוריון היה שייך לנושאי המבט ההיסטורי. ובתוך ההיסטוריה הזאת, היתה לו סלקציה: ההיסטוריה שלו היתה היסטוריה בררנית ומכווצת בצורה מכאיבה ביותר, כל כולה. כפי שאמרתי, השתרעה בין יהושע בןנון ובין ישעיהו (לפעמים כללה גם את ספר תהלים) מכאן, ובין היום הציוני מכאן, ובין ימי בית ראשון ובין ימי "בית שלישי" לא קרה כלום. כשניסו להציע לו שמות גבורים ונושאי גבורה מתקופת ברכוכבא, למשל, ולהעטיר בהם את האלופים, לא קיבל. גם את הכתבים שלאחר התנ"ך, המשנה והתלמוד וכו' – לא קיבל. הם לא נוצרו בארץישראל, ואסור שיהיה אפשר שיצירה יהודית בעלת ערך תהה נוצרת מחוץ לאדמת ארץישראל. ואם התלמוד נוצר בבבל אז התלמוד לא.

הרי זאת הסתלקות מההיסטוריה וכפייתה להיות ציונית. מוזר העניין איך התגנבה הכנעניות אליו, בלתימשוערת מראש, ובלתיידועה. אבל מי שיקרא בכתבי משה דיין ויגאל אלון, למשל, יראה שגם הם ראו בהשקפה דומה. בןגוריון ידע את ההיסטוריה ולא הסכים לה, והם פשוט לא למדו מספיק ולא ידעו. משולם הלוי בנהלל לא לימד את דיין כלום מעבר לתנ"ך. וגם בתנ"ך לימד רק את ספר יהושע, שופטים ומלכים וכל השאר כלום. לוח חלק. ולא היה להם כלום. את המעט שידעו ידעו היטב. והשתמשו וגם הרבו לצטט מזה, ולהביא דוגמאות, ואילו בין ימי ישעיהו ובין ימי אלתרמן לא קרה בהיסטוריה היהודית כלום ביאליק אולי היה מעין מבשר. קשה להודות איך דורם של דיין ואלון גדל בבורות תרבותית גמורה. סף ביתספר יסודי נמוך עיצב את השכלתם היהודית הבסיסית, ולכן, כשהוא סמך ואישר את בורותם ברום סמכותו, אמר להם שזה לא חשוב, אין צורך לדעת יותר מזה, ושגם הסופרים לא צריכים להתעסק בכל נטל מורשת היהדות הגלותית וכך נוצרה אווירה 'כנענית', שהעדיפה את המיתולוגיה העברית מכאן ואת ההיסטוריה הציונית מכאן, וראתה רק את אלה מעל הכל. לחטט בעתיקות ישראל מכאן, ולשאת מבט רחוק אל עתיד ישראל מכאן זה היה התוכן החי של היהדות.

את הסיפור הבא שמעתי פעם מפי חיים גורי, אינני יודע אם הוא מתועד ואינני יודע אם אינו אגדה, אבל כך שמעתי מפיו. וכאילו אמנם כאלה היו הדברים, יושבים כאן חוקרי בןגוריון והם יוכלו לאשר אם אמנם נכון הדבר או לא (הערה: יש פה גם חוקרי גורי). בעיני הסיפור נכון.

וכך הוא הסיפור: בעיצומה של מלחמת השחרור, בתוך התהדקות המצור על הנגב, ניתק הקשר. ואי אפשר היה להעביר עוד שיירות. גם האווירונים הגיעי בקושי, והמצב הלך והחמיר והידרדר עד שנעשה לבלתינסבל. האנשים בנגב התחילו סובלים עייפות. תופעות חולניות, ממחסור בוויטמינים, ממחסור באוכל טרי, מחסור בירקות ובפירות, ועוד פעם שמירה ועוד פעם שמירה, ועוד פעם יריות ועוד פעם צינור המים התפוצץ ועוד פעם אין אוכל. וקשה היה להם ונורא ואיום. מה לעשות? מחליטים לשלוח משלחת לבןגוריון, קשה לעבור את השטח המפריד בין הנגב הנצור ובין תלאביב, ובהרבה תלאות ובמאמצים הם זחלו ועברו מן הצד הזה לצד הזה. עד שלבסוף הגיעו לקריה וסוף סוף הנה הם יושבים לפני בןגוריון, ובןגוריון כמו בתמונה המפורסמת, יושב וסנטרו נתמך בשני אגרופיו. ושומע להם ושומע ושומע – והם זועקים לפניו זעקות כאב: מה אין, ומה קשה, וכמה זמן עוד, שאי אפשר ככה, ואנחנו בסך הכל בני־אדם, ומה יהיה מה יהיה? והוא שומע ושומע עד שהאחרון בהם גומר ואמר הכול, מפעם לפעם הוא רושם לעצמו מה שהוא. וכשהאחרון גומר לדבר נופל הס, והשקט מתמשך ומתמשך, אנשים מתחילים להסתכל זה בזה מה קורה. ואולי הוא לא הקשיב כלל. ואולי אין לו מה לענות?… ופתאום פותח בןגוריון ואומר להם ככה: 'באילת יהיה נמל עמוק מים!' הוא אומר לתדהמתם, 'לאילת תבואנה אניות מאפריקה ומאסיה!' הוא אומר – "אילת תהיה נמל בינלאומי…' הוא אומר להם והם מסתכלים זה בזה. האם לא שמע? מה זה? נתק תקשורת? על מה הוא מדבר? והוא ממשיך בשלו, ומספר להם בביטחון עצום מה הולך להיות באילת. ואז. פתאום תפסו האנשים מה הדבר. ואת מה שהם שכחו מרוב צרות ועבודה קשה, ואיך שכחו את המבט הגדול, את המבט ההיסטורי, את המהלך הגדול, ואיך נתכווצו לתוך המבט הקטן המקומי והמסכן, לאטלאט נתיישרו בהם הקמטים. מכנסי החאקי שלהם נתגהצו, ופתאום הרגישו עצמם כאנשים חדשים, ושהם עומדים כעת, כפי שאמרו, "על השפיץ של ההיסטוריה", ואיך זה המקום הנפלא ביותר בעולם, המרתק ביותר. הוא לא דיבר אתם לא על הקשיים ולא על הויטמינים ולא על הצרות הצרורות, ולא על המים עם החלודה, ולא על כלום, ולא על שום דבר. 'באילת יהיה נמל עמוק מים' אמר להם. זה הסיפור. אם היה או לא היה אינני יודע. זה מה שסיפרו על בןגוריון. ואני בטוח שהסיפור נכון.

ס. יזהר
דברים שנאמרו ביום עיון על ‘בןגוריון והספרות’, שנערך במרכז למורשת בן־גוריון, 1990, ופורסמו ב’עיונים בתקומת ישראל’, 3, 1993 1 – 9.