על ביתא

עברו הרבה ימים מאז מתו בני־אדם ונהרסו הרבה בתים בכפר ביתא. אבל השאלות לא עברו עוד. כעת יודעים בבירור איך נהרגה הנערה תרצה.

האם מודים כעת שכל הטיול ההוא היה משגה־איוולת, שיוזמתו הייתה משגה־איוולת, שמלוויו היו משגה־איוולת, וכל תנועה שלהם היתה משגה־איוולת – האם מישהו לא חייב לתת את הדין (הרס ביתו, גירושו?) על משגי האיוולת העלובים והנוראים האלה?

האם הולכים לקרוא לסדר את חכמי ההריסה והגירוש שקפצו לפייס את המתנחלים ולמצוא חן בעיניהם?

האם הכפר ביתא איננו סמל לכל הטעות ולכל האיוולת ולכל הטירוף שאחז בחלק מן העם הזה?

האם הכפר ביתא אינו קורא לאיזה חשבון הנפש – ומן היסוד?

מי יענה על השאלות? מי יתן את הדין? ומי יעשה חשבון הנפש? למי יש נפש?

דבר 27.4.88

אנחנו כדי לחסום את הטירוף

במקום לעשות הכל שלא תיפול עלינו פתאום המלחמה המתקרבת, במקום שייפגשו נציגי ישראל עם נציגי פלשתין כדי להפריד עם מעם, ולהשתחרר מן הסכסוך; במקום למצוא איך לחבר את יהודי העולם עם יהודי ישראל, ולהשתחרר מן הבידוד; במקום למצוא איך לתת תנופה למהפכה המודרנית עתירת הידע, ולהשתחרר מן המפולת הכלכלית־חברתית – הולכים לעשות הכל להיפך:
לסגור את הארץ מפני קץ הסכסוך; לסגור את הארץ מפני יהודי העולם; לסגור את הארץ מפני פיתוח המדע הידע והדעת; לסגור את הארץ מפני התרבות, האמנות והרוח החפשית – ולקחת את כל הארץ ולעשותה לעדה מופרשת, מנודה מן העולם, סגורה בין החומות, כדמות העיירה הגלותית, או כדמות החצר בברוקלין או בנתיבות, – כל הארץ מאה־שערים אחת, כל הארץ מבצר מלחמתי יורק אש ומוות סביב סביב, ומפריש פנימה דיכוי, צנזורה ויאוש – מדינה כמין בועה של אוטופיה שפניה־לאחור, או בועה על חזון ימי־הביניים – מין פוחלץ היסטורי, או דרקון שחור פולט אש…
– אם אנחנו נשב וניתן להם. אם נשב וניילל כאן. אנחנו כאן כדי לקרוא לאנשים. כדי לגייס למאבק. שלא לתת להם. שלא לוותר על העולם שלנו, ועל טעם החיים.
וכשינסו אלה להעלות התנחלות – נהיה שם באלפים. וכשינסו לשחרר פושעים יהודים, נהיה שם באלפים, וכשינסו לנהוג בברוטאליות שילטונית בנכבשים – נבוא באלפים, וכשיחוקו חוקים בלתי נסבלים נפגין כולנו – אנחנו מאות אלפים, איננו מסולקים הצידה, ואשפי הקואליציות אינם עושים בשמנו.
אנחנו כדי לחסום את הטירוף ואת האיוולת. כדי שלא להניח להם לכסות את השמיים באפר ואת הארץ בדם.
הדגלים אינם יורדים. הם רק מתחילים לעלות.

יזהר סמילנסקי, לקראת הבחירות אוקטובר 1988

סילואן

אי־אפשר להחריש. מה שעשו בסילואן מרגיז ארץ וצועק לשמיים. סילואן, ולא כפר השילוח ולא עיר דויד ולא כל שאר שמות הכזב של הפולשים. סילואן, הכפר שעדת רשעים פרצה לתוכו בדגלים, בשירה ובריקודים בכיפות ובציציות במזרנים ובכלי־בית – ובמשמר הגבול מהודק סביבם. ועיניים מציצות מכל הפינות צופיות דומם כעיני נאנסת.

עדת גזלנים מזוינת פרצה פנימה, חוגגת נצחון מזויין, שיכורת שוד מזוין שהצליח לה.

לא שום ניירות בעלות מוכחה, ולא שום צדק היסטורי, ולא שום שליחות עם ישראל הביאו אותם לסילואן – אלא כוחו של משמר הגבול ואימת זרועות הבטחון שלצידם: לערבים רבים ניירות בעלות על בתים רבים בשכונות ירושלים, מדורי דורות והמפתחות בידיהם; ולא שום צדק היסטורי שאולי הנה אך זה התחיל מגשש רופס בצעדי ההידברות הראשונים; ובעיקר לא שום עם ישראל, ועם ישראל לא שלח אותם והם אינם אלא עדת בריונים שמבזה את עם ישראל וממיטה עליו קלון.

אילו נזעקו ובאו מחר מאה אלף יהודים סביב בתי הגזל בסילואן לצעוק להם בוז, שהם אינם עם ישראל ולא בשליחותו, שהם חרפת ישראל ובושת הציונות, שהם עלבון ליהודים ובקושי הם בני־אדם. שהם פראי אדם שבחסות ממשלת זדון פלשו והדפו ולקחו וחטפו, אטומים לכאב בני אדם וחרשים לבכי המדוכאים, נימולים ערלי לב, בני איזבל ואחאב.

שאילו אליהם באישון לילה אנשים מזוינים היו פורצים לחטוף את בתיהם, אילו נשותיהם היו מייבבות אין אונים לפני הבוזזים, אילו ילדיהם היו מציצים מבוהלים ולא יישכחו עוד לנצח, אילו הם היו הצועקים בגרון ניחר אל הפולשים ואל השמים המכוסים, אילו הם מבחוץ היו שומעים את שירת השודדים מבפנים.

אילו מאה אלף יהודים סביב סילואן לצעוק להם בוז, לקרוע להם את דגל "ציון במשפט תפדה" שלהם, ולהתנער מעדת בני קורח.

כאן כמובן מתקיפים: ואיפה קולכם כשהם רוצחים בנו? צר על כל אדם שנפגע, על כל אחד מ־16 היהודים שהומתו ועל כל אחד מ־783 הערבים שהומתו בארבע השנים האחרונות. אבל מה מצפים שיעשו ממציאותם רבת הדורות, ובשמיטת הקרקע מתחת רגליהם – מי לא היה מגיב על נישול ואפילו ידיו ריקות ואפילו ידיו קשורות?

ואילו על ההיתר לקחת ולחטוף ולפלוש, על ההיתר לרשת אנשים חיים ולרדת לחייהם, על ההיתר לכרות עצים ולתפוש בתים, על הפגנת הרשעות הזאת העיוורת המסונוורת, על המוסדר הזה, הדתי מאפיונרי, הסגור מן האנושי ופנוי כולו רק לתאוותו: לרשת, לתפוש, לחטוף ולרקוד על כאב בני אדם חיים, על ההיאטמות לכאב הזולת ועל הצגת עדת רשעים בוזזים כאילו הם עם ישראל – צריך להתאסף ולצעוק בוז.

יזהר סמילנסקי, דבר, 20.12.1991

לחדול מיד

צריך לחדול מיד מכל ההתנחלויות – לא בגלל הערבויות ולא בגלל האמריקאים ולא בגלל המבוי הסתום בדיוני השלום, אלא בגלל עצמנו בגלל היהודים.

זה לא שלנו. אלה שטחים שעוד נותרו בידי הערבים לאחר כל הגזל, ואסור להוסיף ולמשוך עוד שעל קרקע מתחת רגליהם גם כשהכוח לדחוק אותם עודו בידינו.

אסור לעם היהודי למשוך את הקרקע מתחת רגלי העם הפלסטיני – זו לקיחה גסה בכוח, בלי זכות ובלי רשות ובלי צדק, וכוח ללא צדק הוא סופנו.

זכותנו אינה עדיפה מזכותם, רשותנו אינה קודמת לרשותם, וכוחנו רק יזמין כוחות גדולים משלנו האדירים מכוחנו. גם עמים חזקים מאיתנו נטלו וגם גיבורים מאיתנו כשלו כשלקחו לעצמם דברים בלא צדק. כוח ללא צדק מביא אסון.

כל מדינות ערב, באהדת כל העולם ובבכי יהודי העולם – לא יניחו לנו להיות זמן רב הלוקחים בכוח הכוח.

ואם לא נחדל היום – אין לנו מחר.

יזהר סמילנסקי, דבר, 11.9.1992

בואו חשבון

מה עוד משותף לנו ולהם (הם – המתנחלים בשטחים; אנחנו – יריביהם)?

במה שהם מתפארים – אנחנו מתביישים. מה שנראה להם כבטחון – לנו נראה כחרחור מלחמה. מה שנראה להם כצדק בהתגלותו – נראה לנו כעוול צועק לשמיים (ראה הכפק ביתא, ראה הכפר תורמוס־עיא, וראה, וראה, וראה…).

להם בראש־הכל – העפר, ולנו – האנשים. הם מוכנים לתת ולקחת חיי אנשים בעבור העפר, ואנחנו מוכנים לתת עפר כדי לחסוך חיי אנשים.

הם מתהלכים באגואיזם לאומני, דורסני ועבה־עור – שצמח על גבי פחד מיתולוגי – וההומאניזם שלנו צומח על־גבי תקווה למשא־ומתן הדדי, אפשרי.

לפי תפיסתם יש כאן סכסוך חסר־סיכוי בין יהודים לערבים. לפי תפישתנו – סכסוך בין בני־אדם, עם סיכוי לפשרה.

לכאורה כולנו נושאים אותו הדגל, מדברים אותה השפה, ומצטטים אותם כתבים עתיקים, ולמעשה – תהום.

ההיסטוריה היהודית יודעת איך מקרב שלומי־אמוני־ישראל יצאו גם זיופים, נביאי שקר, מבשרי שקר, מטיפי שקר ומשיחי שקר.

והלא מה שהם עושים שם כעת הוא זיוף הציונות, זיוף ההתישבות, וזיוף בשורת היהדות – וזה זיוף חיבת־הארץ וזיוף אהבת עם־ישראל – מפני שהם דוחפים אותנו בכל כוחם ובכל מאודם אל המלחמה הבאה, הגדולה, הכללית, הנוראה, שכמוה עוד לא היתה מעולם.

הכל היום בסכנה בגללם: תקוות ישראל, תחיית ישראל, ושלום ישראל. הנה הם שם, מתרוצצים על ההרים ההם וגפרורים בידיהם החמדניות, ולא ינוחו עד אם הדליקו את הארץ, ואש תאכל סביב סביב – אם יניחו להם.
העם השלישי

"חיים כאן שני עמים, והשנאה היא העם השלישי" (מנשה קדישמן)

ובדיוק כך: בין הים והירדן יושבים יהודים ויושבים ערבים ומסתובב ביניהם גם העם השלישי הזה – חלקו ערבים וחלקו יהודים – והוא עם השנאה.

ולא ינוח ולא ישקוט העם השלישי הזה, עד אם כילה ולא השאיר בארץ לא יהודים ולא ערבים, אלא רק את שנאת זה את זה, והכל יהיה שנאה.

אם לא נקום היום לעשות משהו – כעת עכשיו.

יזהר סמילנסקי, דבר, 10.6.1988

 

איך הם מעיזים להיות מופתעים

על מה הקובלנה? על ההפתעה. איך זה שוב הופתעו?

האם זה שיום אחד יתפרצו ערביי השטחים – זו הפתעה?

שיום אחד הם ידעו להפעיל את שיטת "הכוח החלששתאיים עד מבוכה על כוח־ההרתעה שלנו ובעוצמה שתסחוף את כל הארץ למצבים שאין להם עדיין תשובה – זו הפתעה?

וזה שהם יהיו מנצלים את הכוח החדש הזה ויוסיפו לתקוף בו את נקודת התורפה שלנו (שהיא נקודת החוסן שלנו; לא להיסחף להרג) עד שכעת לא טנקים ולא מטוסים ולא טילים ולא עוצמות־אש יכולים לנצח – אלא רק המשהו הזה שאיחרו כל־כך להשתמש בו – הפתרון המדיני – וכי זו הפתעה?

לעומת זה לא מפתיע שיש בינינו רבים שעדיין מטיפים בזעם ליתר כוח וליותר יד־קשה, ודורשים, כפתרון כל הצרות, למעוך ברגל גסה את התפרצות העם הפלשתיני, ולהחניק בסורגים, בגירוש ובדם את התביעה לביטול הכיבוש – מפתיעה כאן רק ההתעקשות להיות עוורים מופתעים שהופתעו מהפתעתם.

אבל מפתיעה מכל, מפתיעה עד מרי, היא ההעזה הזו של המנהיגים המופתעים האלה: איך שוב מעיזים אלה לבוא מופתעים?

יזהר סמילנסקי, דבר, 20.1.1988

בעידן הקרנפים

ביקשו ממני לכתוב על ”הנוער היום”: מה דמותו, מה מעסיק אותו ולאן פניו. סבורים היו משום־מה שאני אמור לדעת. ומייד צפו ועלו לפני אותם הדיונים הגדולים והאינסופיים של פעם. על ”הנוער לאן?", שאלה מקוננת גדולה שמלבד הפאתטי שבה היתה בה גם דאגה: "אוי ואבוי לאן הולך הנוער שלנו”, וגם ידיעה ברורה לאן צריך היה ללכת אילו היה כפי שראוי שיהיה.
תמיד יש יודעים בשביל הנוער מה עליו להיות. ותמיד (חוץ מימי מלחמה וחרדה לשלומו) הוא מאכזב, ותמיד אינו הולך לאן שהיה צריך ללכת. ולהידרדרות הנוער כידוע אין תיכלה. תמיד מקובל להיאנח על הנוער ולאמוד את עומק הסטיה שסטה מהקו הראוי. ותמיד גם מדברים על "הנוער” בגדול, כאילו כולו גוש אחד, או "חבילה” אחת של ”דור” אחד, כשם שתמיד מוצאים יחידים או קבוצות כדי שיהיו מייצגים את כל השלם הענק, ואת מה שביקשו להוכיח.
מצד שני, כששואלים את בני הנוער מה דעתם על דור הוריהם המשמש להם מופת, לאן הלכו ולאן הגיעו, לא תמיד אינם חורצים כנגדם לשון צעירה ומלגלגים עליהם כאילו היו דור של נאה דורש ולא נאה מקיים, וכאילו הם דור של עייפים ובעצם דור של פושטי־רגל אידיאולוגים ושל עוברי בטל המרשים לעצמם לתבוע וגם ללחוץ בשם אלו ”ערכים" מיושנים.
זה אינו משנה את אי־הנחת שיש תמיד מן הנוער. תמיד אפשר לשמוע מכל צד עד כמה הנוער איננו יודע מה שראוי שיידע, איננו עושה מה שראוי היה שיעשה, מוחא כפיים למי שאינו ראוי שימחא, ומבזבז את זמנו הצעיר על מה שלא ראוי. שיבזבז. תמיד גונחים על פיחות הדור, על עזות הפנים ועל החוצפה הגוברת, ועונת ההתבגרות אינה תמיד מן המאושרות שבבית, כידוע.
כל הנוגע לנוער, מסתבר, חל עליו ה"תמיד": אותם סיפורים ידועים חוזרים על עצמם תמיד ובכל דור. משתנים רק צבע המקום, פרטי הטענות וסגנון המענות. למרבה המזל, תמיד, לאחר כל חיכוכי המתח שבין הדורות, חוזר לו איזה רצף התנהגות ומתאזן. ורק כשלעתים נמשכות החריקות ונמשכות להן בלי להשיג איזון, שוככת הבהלה, ופונים לכאן ולכאן למצוא מי באמת יודע "הנוער לאן”? ומקהילים אז קהילות וכותבים בעיתונים ושואלים מה הפחיד את הילדים, איפה שגינו אנחנו, ומי האשם: האם הבית, בית הספר, החברה, הממשלה, המציאות, ובקצרה: האם החינוך?
לאחר כל זה, כשמנסים למצוא מה מאפיין את התקופה הזאת ואת הנוער הזה (ושוב בגדול, ובהכללות מחטיאות), מוצאים שהרמה הברומטרית שנתקעה מעל הראש ועושה עלינו את החמסין המתמשך הזה, בעיקרה היא אין־המוצא בוויכוח האידיאולוגי, שכבר אינו בין ימין ושמאל על שאלות חברתיות כלכליות, אלא הוא בין ימין ושמאל על שאלת הסכסוך היהודי־פלסטיני. סכסוך ישן, שתמיד ניסו להשתמט ממנו, והוא רדף והשיג בצורת האינתיפאדה, בהשתנות השירות הצבאי ובלבטי הסיכוי לשלום.
וכידוע, השירות הצבאי של הנוער היום אינו דומה עוד למה שהיה. הוא אינו ערוך עוד כלפי אויב צבאי. אלא כלפי תושבי שטח כבוש שהתעוררו להיאבק על שחרורם, עם כל השונה שבמלחמת חיילים בחיילים ממלחמת חיילים באזרחים. מלחמה נמוכה וזוחלת ומאוסה שיכולה להימשך ולהימשך בלי לראות מועד או סיכוי להיגמר. אבל ההיפגעות הפיסית של החייל קטנה לעומת ההיפגעות הנפשית שלו, היפגעות מתחת לעור, שעוד קשה לסכמה.
אפילו חלוקת האחריות בין המפקדים ובין החיילים ניטשטשה, ולא הוכרע עוד מי ייתבע לדין על מעשים שלא ייעשו.
צריך גם לראות את הרקע הגדול שעל פניו מוצא הנוער עצמו נכנס לחיים. המדינה כבר בת חמישה מיליון נפש. מצוקותיה הבסיסיות לא חדלו. דעת הציבור חצויה כמעט בכול, החצי הימני גדול מן השמאלי, והחרדים לשון המאזניים. כחצי מיליון ישראלים ירדו מן הארץ ולצאת ”לראות עולם" זו כבר נורמה בין מסיימי הצבא, לשם ”המימוש העצמי”. גם הצורך להמשיך בלימוד העל־יסודי הולך ומתפשט ונעשה כללי. קשה יותר היא הרגשת התסכול המתפשטת בין יוצאי צבא המוצאים עצמם מובטלים וזרוקים.
ואילו מופתי העבר, של אך זה תמול שלשום, הולכים ומאפירים, והדיבורים על הגשמה, על התיישבות ועל חלוציות נשמעים בלויים, אפילו בתוך ההתיישבות עצמה, שחלק ניכר מבניה כבר יצא ועזב. גם ”אלילי הנוער" מתחלפים כתמיד, זמרים, להקות, גיבורי ספורט ואופני בילויי וכמו בכל מקום, הבילויים תמיד דיסוננטיים בעיני ההורים, ותמיד הם בני אופנה  מרגיזה וחולפת. גם כאן, כמו בכל העולם, האוזניים הן קולטות המידע והבידור יותר מאשר המשקפיים.
ואולי צריך להזכיר, כי כמו בכל העולם, וייטנאם עיצבה גם כאן דפוסי תגובות וסגנון מחאה: קצתה ניכרת רק כסממנים חיצוניים וקצתה גם העמיקה לתוך תכני התרבות. ואילו קריסת המשטרים הקומוניסטיים במזרח־אירופה רק אישרה את תעודת פטירתם של מיני אידיאלים של אתמול, תעודה שמכבר היתה מיותרת ואין דורש לה.
וכך, עומדים הצעירים של היום לפני שפע אפשרויות פתוחות לכאורה, אבל ריקים מכל אמונה, מכל אידיאל, ומכל אוטופיה (למעט, אולי, הצעירים הדתיים, שעודם דתיים}. והם חיים, על כן, באיזה ”מן היד אל הפה", כאילו בלי מימד רוחני, וכביכול בתוך בועת התקיימות שבתוך ה"זה־מה־יש” המצוי, ועם זו גם באיזה אי־נוחות, שקשה להגדירו, אבל קשה גם להכחישו, ושאין יודעים עדיין איך ישפיע לבסוף. ורק ברור שריקוּת לא תוכל להישאר בריקוּתה.
גם אופנת החזרה בתשובה נראה שחלפה כבר. וגם אופנת דתות המזרח ו”חיפושי המשמעות” של מיני כתות. אך מעבֶר לציניות הגלויה, לפיתויי הבורגנות הקטנה והנוחה, להסתפקות ב”ראש הקטן", ל"בָּלֶה היום”, ולדחיית ההשתייכות לשום קולקטיב רעיוני – נשאר גם איזה רעב, לא מבוטא בקול ולא צועק בראש חוצות, אבל רעב אולי לבשורה גדולה של אמת, שבינתיים אפשר גם להתעלם ממנו ולא לחטט במופלא, ורק למצוא מן המוכן מיני פתרונות מיידיים ליחידים ולקבוצות
קטנות.
ועם זאת נשארת גם איזו התבודדות כזו, מעבר למגרשי הספורט ואולמי להקות הקצב, שעדיין לא מצאה לעצמה נושא מלהיב, או נאמר אהבה מדליקה, אם אמנם יש כזו, או תהיה כזו, או צריך כזו או אפשר שתהיה.
בין כך ובין כך, דבר אחר נראה ודאי: לא פוליטיקה. רק לא פוליטיקה, רק לא מפלגות, ורק לא התעסקות בכל הנמאס והמאוס הזה.
וכשצריך, מצטרפים באותו הרגע לאחד הגופים הקיצוניים שישנם בשוק אם מימין ואם משמאל, וימינה יותר. כי הימין אינו תובע אלא רק מחלק: מחלק מצפן פשוט, מחלק ביטחון פשוט, מחלק עליונות פשוטה, וגם מחליק את הקמטים שבמצפון, אם עודו ישנו, ואם עודו עשוי להתקמט.
אפשר, כמובן, להאריך בהערות כאלה, אילמלא לא היה בזה הרבה טעם. הכול כבר ידוע וכבר נאמר, ואין שום מחסור בשום אבחונים חכמים ומתוחכמים. ואם נמשיך רק נהיה מידרדרים לסוציולוגיה, רחמנא ליצלן, ולכל מיני קלישאות חבוטות שחוכמתן אינה מעלה ואינה מורידה ורק מוסיפה עוד טפסים של תבן על שאלונים של קש. הנה הם כאן, מעלים אבק, שיממון ויאוש.
אבל נושא אחד מכל המרובים שכדאי אולי להתעכב עליו הוא העניין הראשי העומד כעת על הפרק (בלי לזלזל לא בעליה הרוסית, לא בחסרי הבית הישראלים, לא באבטלה הנוראה, לא במשק הלא־צומח, ולא בכל השאר שעל סדר היום) – הסכסוך הישראלי־פלסטיני, כלומר השלום, כלומר העתיד.
מה עושה המצב הזה לצעירים המעורבים בו? האם הוא נראה בעיניהם כגזרה שאין מה לעשות נגדה? ומה עושות להם שלוש שנות השירות כחיילים בתפקידי שיטור בשטח כבוש? האם הם לומדים לאטום עצמם כמי שעוברים סירחון ולא יתחילו לנשום אלא רק כשייצאו? האם הם מוצאים איזה פורקן לכעס כבוש בתוכם או לפחד מודחק בבטנם כשהם מניפים את אלה הכובש? האם הם צוברים מרי כלפי הממונים עליהם וכלפי אלה ששלחו אותם, וכלפי עושי המדיניות של המציאות הזו?
ואיך יחזרו לחייהם שבלי המדים. עם קמט שנתקמט בנפשם, עם חיידקי מחלה בנשמתם, או רק עם איזו צלקת קטנה על עורם שתגליד כעבור זמן? או אולי אפילו להיפך, כמי שהגדילו עשות? וכשילכו בקרוב לבחירות, מה יבקשו להשיג בהן?
חוברת חודש יוני של "בּצֶלֶם" תשמש כמין דוגמא. היא מוקדשת ל"אלימות כלפי קטינים במעצר משטרתי", ומדווחת על הנוהלים שלפיהם עוצרים, כולאים וחוקרים קטינים, למטה מגיל שש־עשרה, בלב ירושלים, במגרש הרוסים.
מסופר בה על מכות קשות ועל עינויים, על השיטה להלביש שק אטום מעל הראש ולקשור אותו סביב הברכיים, וככה להכות את הנחקר. מסופר על הצינוק (תא חשוך, מטר על מטר וחצי), על ”הארון" (תא צר בגובה אדם) ועל ”הקבר” (תיבה שגודלה מטר על שישים ס”מ על שמונים ס”מ), שסוגרים בהם אדם בלי שיוכל לזוז או לעשות את צרכיו למשך שעות ארוכות.
מסופר על תאי כליאה עם 12 מיטות ובהם כ־40 נערים. על גרימת חבלות גופניות ונפשיות לנחקרים, ועל הכפיה לחתום לבסוף על הודאה כתובה עברית שהמוכה השבור אינו מבינה. וגם מסופר שם על חקירת המשטרה את התלונות בגדה ועל דחייתן הסיטונית באדישות, בקהות ובזלזול. עד שמתגלה כי לא רק הם, אלא באמת כולם כך, כל הארץ כך, לאיש לא איכפת כלום, כל העולם כבר יודע הכול, יודע ושותק.
ובאמת, הכול כבר ידוע, מפורסם, מצולם ומדווח, והיה לזרא. "דעת הקהל" כבר יודעת הכול, ורק אינה מתפלצת, ורק עוברת לסדר היום. תמיד עוברת לסדר היום. וגם תמיד יש לה די הצורך סוהרים כאלה וחוקרים כאלה, שאינם אנשים מיובאים מבחוץ (מאלו מרתפים שהיהודים יותר מאחרים זוכרים ולא ישכחו), אלא הם משלנו, שכנינו מן הדירה שממול, שעושים למעננו את ”מלאכתם הקשה” היטב ‏(חמישה "חוקרים" מכים בכל הבא ליד את הנער הנחקר הקשור עטוף שק, מכים גם כשהוא נופל, ומכים גם כשהוא כבר שבור ופצוע, ומכים גם כשנסחב ומושלך למרפאה), וכשחוזרים לביתם הם נראים לגמרי כאזרחים שלווים והגונים, אנש־החוק והסדר. הממונים עליהם יודעים הכול, ופוקדים להמשיך. והממונים על הממונים, נציגי הדמוקרטיה, שליחי העם, יודעים הכול, ומורים להמשיך. וגם הנוער שומע ולומד לשמוע ולשתוק, לשמוע ולהיאטם, לשמוע ולהמשיך, ולהמשיך בלי להתפלץ: נוער מחונך להפליא.
ניכר בו ש"עבר” סידרת ”חינוך לערכים”. הוריו שקטים ואינם מתפלצים, מוריו שקטים ואינם מתפלצים, העיתונים שהוא קורא מבעבעים רגע ואינם מתפלצים, והוא שקט ואינו מתפלץ.
ושנית, מה יש? בסך הכול ערבים. ובוודאי גם מחבלים.
(וכבר שומעים קולות נרגזים מכל צד: ומה על הילד היהודי שנפגע, ועל הנער היהודי שנדקר, ועל האשה היהודיה ועל האיש היהודי שנחבלו? אבל הלא על אלה קולנו רם וצועק וידינו תופסות מהר ומשיבות גמול, פה, במגרש הרוסים, ושם במקומות אחרים. אלא שהשאלה איננה על נפגע ועוד נפגע, אלא על מצב בלתי־נפתר שהוא היוצר נפגעים. ושבמקום לרוץ מנפגע אל נפגע צריך היה לסלק ולפתור, את הסיבה הגדולה שפוגעת בכל הנפגעים. וגם שהנער המוכה אינו מקרה אחד של פעם אחת, אלא דבר יום ביומו ובעשרות, כשבחוץ תמיד, ויום אחר יום, מומתים פה ושם כל הזמן, תמיד וכל הימים, כטפטוף דמים לא חדל, ומי אינו יודע, ומי עוד מתרגש).
וכך, בעוד הנער צעיר, בעוד הוא לא מושחת, בעוד הוא לא ציני, וכבר הוא כזה, וכבר למד: לראות ולדעת ולא להתפלץ. ולאחר כל בחינות הבגרות זוהי בחינת הבגרות המעשית: הידיעה לראות ולא להתפלץ. לראות ולא לקום ולא לעמוד על כל השערים, ולא להניח להם לכל הממונים, ולכל הממונים על הממונים, ולכל שליחי העם הפועלים בשם הדמוקרטיה למען הדמוקרטיה, ולא לתפוס בהם – שאסור, שאסור ככה, שצריך לחדול, שצריך לעצור ולא לתת לזה להימשך, שצריך למצוא פתרון אחר, פתרון שלא יהיה צריך להתפלץ מפניו, כדי שלא ישאלו אותך מחר, הצעירים שכבר יהיו ילדיו, כשיהיו מחזיקים בו לאמור: הלא אתה היית שם, אין נתת שיעשו ככה? איפה היית אבא?
מה עשה העם היהודי שעור עבה כזה יגדל עליו כלפי כל העינויים, בעוד כל פצעי עינוייו שלו עדיין פתוחים? מה עשה לו שיהיה אטום וחירש ועיוור לסבל אדם? מה גרם לו לדעת להיות ממשיך כל עיסוקיו כרגיל, וכאילו הסבל שהוא ממיט על בני אדם אינו עסקו, כשרק זה לא כבר הצילו אותו בני אדם שליבם היה פתוח לסבלו כאדם? מה הופך עם גדול ובעל מסורת כה מיוחדת למין אטום כזה, שדוחה מעליו ומתפתל בכל מיני דרכי עקיפין עקלקלות, ובלבד שלא להכיר בפתרון הצודק שהוא חייב לעשות?
מה סותם אותנו? מה מבהם אותנו? מה משחית לנו את הנפש? ומה עושה את הצעירים שלנו, והם עדיין צעירים, למסכימים כאלה, לשותקים כאלה, ליודעים הכול ושותקים, לרואים הכול ושותקים, כמין עבריינים ותיקים, וכאילו עורם הענוג כבר הוא עור עבה ומחוסם מפני בכי נער ערבי מוכה, בכי בלתי נשמע כמעט מפני שהשק מכסה אותו, אבל בכי שיורד ונוקב עד תהומות, וקולו הולך עד סוף העולם ולא יהיה מושתק.
אל תשאלו עוד על הנוער. תשאלו על העם היהודי: מה קרה לו? מה לעם היהודי ולמרתפי העינויים? ואיך קרה לו שנעשה כזה, מלמעלה ועד למטה, כזה אדיש וכזה שותק – וכזה לא מתפלץ.

יזהר סמילנסקי, פוליטיקה, ספטמבר 1990.

כרם נבות

הסיפור ישן נושן. ימיו כימי המלכים והנסיכים מכל התקופות. מלך ראה דבר יפה בעיניו, כרם, בעל־חיים, אשה, חמד אותם ולקח לעצמו. איפה זה לא קרה מתי זה לא קרה. ממש לכן המלך הוא מלך, כדי לקחת. אמנם לפעמים שילם המלך את מחיר הדבר שנלקח אבל לפעמים צריך היה להודות לו שלקח רק מה שלקח ולא יותר.
הסיפור המיוחד שאני מתכוון אליו הוא סיפור בן כאלפיים ושמונה מאות שנה (850 לפבה"ס) זירת ההתרחשות שלו ביזרעאל, עיר קטנה בעמק, בין הרי שומרון והרי הגליל, המלך אחאב חמד כרם ופנה אל בעליו, נבות, והציע לו כרם אחר תחתיו או מחיר טוב. אבל נבות מיאן: הוא טען שזו נחלת אבותיו ואדם אינו מוסר את נחלת אבותיו. המלכה איזבל התערבה אז בסכסוך וסילקה את נבות בדרך של עיוות משפט, נבות הומת ואחאב ירד אל הכרם שחמד לו, לרישתו.
אלא שעל דרכו נחסם באיש לוהט וסוער אחד, אליהו, "הרצחת וגם ירשת!" (מלכים א', כ"א) זעק אליו. ואחאב נעצר. נדהם. תופש ולא תופש מה עשה.
האם רצח מקנה זכות? האם כוח עושה זכות? – האם יכול העולם לעמוד על הכלל המעשי הזה: כוח עושה זכות?
מאה שלושים שנה קודם מאורע זה, (980 לפנה"ס) לא הרחק משם, בארמון המלך בירושלים, מספרים לו לדוד המלך הגדול סיפור על איש עני ואיש עשיר וכיבשה קטנה אחת. המלך זה עתה חטף לו אשה יפה אחת מאחד מקציניו ונפטר ממנו על ידי ששלחו למות במלחמה, ואיש זועם אחד עומד עתה לפניו ומספר לו את הסיפור ככבשה קטנה אחת של איש עני אחד שאיש עשיר אחד חטף אותה ממגו כדי לחסוך מכבשיו המרובות שלו. המלך שומע את הסיפור ונמשך כבקסם אחר הסוף הבלתי נימנע, ואז פונה המספר אליו וקורע באחת את הצעיפים: "אתה האיש!" זועק הנביא נתן אל המלך דוד: מלך שלוקח בעוול יישלם במלכותו, ולא תיכון מלכות רשע (שמואל ב’, י"א).
כוחם של מלכים היה אין סופי, וממולם ניצבו נביאים חסרי כל כוח פיסי. אבל הם ניצבו על דרכם של המלכים וחסמו אותם בשאלות נוקבות: האם הכוח מקנה זכות? ומה צריך לעשות את סדר העולם, הכוח או הצדק? כשצדק פירושו, שלא לקחת שלא בזכות. שאיש עני וחסר כוח – בא הצדק ותובע את זכותו. שכל אזרח קטן וחסר כל – הצדק בא ותובע את זכותו. ושעל־כן העולם אינו נחלק רק לחזקים ולחלשים, אלא גם לצדיקים ולרשעים.
תביעה זו לצדק במקום שאין לו זכר, ובעיקר במקום שלצדק אין לא שיניים ולא צפרניים ולא שום כוח מפחיד – היתה בעצם הגילוי של היהודים בעולם העתיק, שיש דברים שאסור לעשות גם כשאפשר, ושיש דברים שעוול לעשותם גם כשאפשר לעשותם. ושהצדק, בסופו של חשבון, חזק ממש כמו הכוח, ושהעוול מפסיד ממש כמו החולשה. וכשם שכל מה שאינו בשווי־משקל נופל, גם העולם נופל אם [אין] צדק.
זה נשמע תמים למדי ובלתי מעשי לגמרי. סיפורי ההיסטוריה מכחישים בהמוניהם תיזות אלה. סיפורי ההיסטוריה בכל מקום בעולם ובכל זמן מספרים וחוזרים ומספרים על צדיקים ורע להם ועל רשעים וטוב להם. על הצדיק המפסיד ועל הרשע המרוויח, שזו היא דרך־המלך של העולם הריאלי. ושעל־כן מוטב להיות חזק מהיות צודק.
מה שמיוחד בשני הסיפורים העתיקים הוא, ממש עמידה כנגד המהלך ההיסטורי. ההיפוך הלא ייאמן, הלא ריאליסטי, דווקא הלא נכנע להוכחות השיגרה המצויה – רוצח אינו יורש. פשוט וללא פשרה. שודד לא יזכה. ולכוח אין לגיטימציה. הסדר המאוזן הוא הצדק והעוול הוא אי־הסדר, הדיסהארמוניה, הדיסוננס, והוא ממוטט את העולם. בעולם העתיק ובעולם החדש, ובעולם שלנו היום. היכן ומתי לא הלך אדם תקיף וחזק, או עם תקיף וחזק, אל אדם חלש או אל עם חלש – ולקח ממנו בכוח ובלי להרהר פעמיים ובלי להצטדק: כוחי הוא צידקי. היכן ומתי לא קרה שאלהי ענווה ורחמים לא הוחלף באלהי גבורה וכוח. Diuetmondroit כשה droit הוא גם זכות אבל גם יד ימין של כוח ושל נשק.
בין כל עמי העולם ובין כל סיפורי ההיסטוריה התהלכו לפני אלפיים, שלושת־אלפי שנים על הרים לא גבוהים במקום לא מרכזי בעולם על פני כברת־ארץ לא גדולה – אנשים יחפים שהרימו קולם והתערבו בדבריהם במהלך ההיסטוריה. בדבריהם ולא במעשיהם, לפי שלא בידיהם שום כוח מעשי, פיסי, פוליטי או כלכלי. מידה אחרת לעולם – הם תבעו מתוך שיכנוע מוחלט – שתהיה איזו סימטריה בין הזכות ובין החובה. שהעולם לא יהיה הפקר. ושכבשה קטנה אחת לא תהיה הפקר, ושאשה אחת לא תהיה הפקר, ושנחלת אבות לא תהיה הפקר.
אולי לכן, כשחזרו היהודים אל ארצם העתיקה לפני כמאה שנים, וכשבתודעת העולם עדיין קיים זיכרון לא־נימחה של הקול ההוא התובע מבעלי הכוח את משמעת הצדק: וותר, זה לא שלך! חדל, אל תקח בכוח! עצור, הכוח אינו מקנה זכות! – והיתה איזו ציפייה בעולם, כנראה, לראות איך ימחיש העם היהודי בהתחדשו כריבון בעל־כוח על אדמתו – את עקרון הסימטריה של הצדק: שלא לרשת ללא הסכמה ולא לקחת בלא רשות.
ואמנם, סיפור הציונות היה סיפור כזה. הציונים התנחלו בתחילה על אדמות ריקות, על ביצות ומידבריות וכשקנו אדמה קנו במשא־ומתן חפשי בלא כידונים מאחוריהם. מה שלקחו לקחו מן השממה, אדמה שלא היו לה בעלים עליה, ומה שקנו, קנו מתוך הסכמה הדדית בין הצדדים.
בשנים [ה]אחרונות השתנו הדברים. אי־אפשר שלא להודות בדבר. והוויכוח הזה חוצה כעת את העם היהודי בישראל. מה הזכות לקחת אדמה מן היושבים עליה. או לקנות אדמה כשהכידונים והמקלעים מאחור. אלה טוענים שזו זכות היסטורית עתיקה שכעת הגיעה שעתה להתממש, כשחזרו בעליה האמיתיים של הנחלה אל נחלת אבותיהם. ואלה טוענים כי לעולם אין לרשת אדמה בכוח אלא רק בהסכמה, בפשרה וקבלת מרות הצדק.
שני הצדדים בציונות, הצד המיתולוגי מכאן, והצד הראציונאלי מכאן, אלה עושים את העולם הממשי לדימוי של רעיון בלתי תלוי בתנאים שהשתנו; ואלה מודים בתנאים שהשתנו ומבקשים למצוא הסדר של הסכמה הדדית. מצד אחד עומדים הטוענים שהיהודים לאחר שהעולם ניסה להשמידם רשאים לתבוע לעצמם את הנחלה המובטחת מירי אלוה כזכות שאינה תלויה בהסכמת איש; ומצד שני עומדים הטוענים שמשמעות היהדות היא להתערב בכל מעשה עוול המנסה לרשת בלא צדק ולקחת בלא רשות.
קול אחד הוא קול דרך־כל־העוול־תמיד: צודק הוא החזק יותר; וקול אחד הוא קול הדרך האנטי היסטורית: שהכוח לבדו אינו מקנה צדק. שהכוח לבדו הוא עוול.
דרך אחת כמוה כחוקי הגראװיטציה: מה שכבד נופל. ואין צורך להוכיח מאמץ כדי ליפול למטה. ודרך אחת כמוה בחוקי העילוי: רק השקעת הרבה כוח ואנרגיה מרימה אותך למעלה ולא קשה לשער לאן דעת הבריות נוטה.
וכך מסתכל היום העולם בסקרנות מרובה ולא נלאית בקרב הרעיוני הנטוש כעת בישראל של שנות השמונים. שתי מידות הסתכלות יש לו לעולם: אחת מחמירה ומפורטת לישראל, ואחת כללית וסלחנית אל העולם: במיקרוסקופ מלוטש אל ישראל, ובטלסקוף עמום אל העולם: איך תכריע ישראל את הוויכוח הנוקב שבה. אם תלך גם היא בדרך כל העולם ותיקח לה מה שהכוח מקנה לה, או, אם תיפנה לשמוע אל הקול העתיק ואינו מרפה ממנה ושעדיין פונה אל חילוניים כדתיים.
שיש דברים שאסור. גם כשמפתים לקחת, לרשת, לבעול. כרם יפה, כבשה יפה, אשה יפה. שיש דברים שאפשר לקחת ולסלק את המפריעים לקחת, אבל אסור: לא תוכל לקחת, כי זה רשע, לא תוכל לחטוף כי העולם מביט בך ואתה אחראי לעולם.
היהדות אינה עומדת על יותר אהבה, ולא על יותר יפה, ולא על יותר חכמה – היא עומדת על יותר צודק. על פחות עוול. על מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך.
איך מקיימים את העמידה הנכונה כאחראי לעולם, כשאתה ריבון בעולם המ[ו]דרני הציני הזה, הצבוע הזה, האכזר הזה, הפרגמטי הזה, האגוצנטרי הזה, – זו יותר משאלה קשה.
אבל אנחנו בתוך תוכה של השאלה הקשה והיא בתוך תוכנו. אנחנו נרדפי התביעה העתיקה שהיא בדמנו: צדק צדק תרדוף (דברים, ט"ז, 20), ואנחנו נרדפי החזון העתיק שהוא בדמנו, כי: ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה (ישעיה, א’ 27).

יזהר סמילנסקי, עתון 77, ז. 47 – 48 (כסלו-טבת תשמ"ד נובמבר-דצמבר 1983): 15.

לא הצנזורה לבדה

צנזורה, כלומר שיהיה מישהו אחד שיראה ויידע בשביל מישהו אחר מה ראוי לו ומה מותר לו לראות ולדעת שיהיה טועם לאומי אחד (למשל, הרב דרוקמן או הגברת תעסה גלזר, שהסבירו זאת בכנסת) מוסמך לטעום מכל נזיד שיוגש לפני עם־טעוני־הטיפוח כדי לשמרם מפני קלקול־קיבה. שלא יוגש לפניהם כלום אלא אם עשוי הדבר כדברי הטועמים הנ"ל – כדי לבשם את האויר הלאומי, וכדי לחזק את האמונה ביעוד הלאומי, ושהאמנות, על־כן, תהיה הכוח השמח המחנך לקבלת אותו יעוד גדול, והצנזורה, על כן, תהיה לשם החינוך ולשם היעוד הלאומי, ולשם ערכי היהדות ולשם החוסן שלנו, כמובן.
האם צריך לשכנע את אלה היושבים כאן אם כן צנזורה או לא? משל, כאילו צריך לשכנע אותם מפני־מה מלחמת לבנון האומללה, שלא צריכה היתה להתחיל, צריכה היתה מכבר להיגמר; או כאילו להם צריך להסביר כי הישיבה בשטחים הכבושים אינה אלא עוולה מתמשכת והשחתה מתפשטת כחלודה; או כאילו אותם צריך לעורר לחרדה, איך תוכל החברה בישראל לעמוד עוד הרבה בטלטלה המטורפת הזו של כל יסודותיה.
אלה שצריך לשכנעם אינם יושבים כאן ואלה שיושבים כאן אין צורך לשכנעם. וזה כל הפאראדוכס. אנחנו מוסיפים ומשכנעים את המשוכנעים, ומוסיפים ולא משכנעים את הלא־משוכנעים.
איתם איננו מדברים, אלא משני צידי ההפגנות. שתי אוכלוסיות הן, בלתי נוגעות זו בזו, כשתי תרבויות שונות, ולעתים, ואל אחטא בשפתי, גם כשני עולמות נפרדים אם לא עוינים.
עניין הצנזורה, על כן, אינו אלא רק עוד תיסמונת אחת למצב החולה שלנו, מצב־עניינים שבו תיתכן מלחמה מיותרת כמלחמת לבנון, שבו תתכן ישיבת עוולה בשטחים, שבו הכוח בא במקום הזכות, המיתולוגיה במקום התבונה, והחטיפה במקום המשפט.
הנושא המרכזי, שורש כל הרע, אינו אלא המשטר הקיים: האידאולגיה והפרקטיקה של הממשלה הזאת והרוב התומך בהן. זה שיש יותר מדי תומכים בממשלה הזאת ופחות מדי תומכים בהחלפתה. ושאם לא תוחלף לא רק שהצנזורה לא תבוטל אלא שהחיים כולם יהיו ללא שאת. באופן שאין שאלה אחרת היום, אלא רק אחת, רק זו: איך משכנעים יותר אנשים להחליף את הממשלה. איך משכנעים את הלא משוכנעים שאינם כאן. איך עושים שעיניהם תיפקחנה לראות, איך נפגשים עם הממאן לראות ועם המסרב לדעת, ועם הדוחה מפניו את ראיית האמת ואת מסקנותיה.
את הספרים את השירים את המחזות ואת המוסיקה שהיושבים כאן כותבים ורואים ושומעים – האוכלוסיה הגדולה האחרת אינה יודעת. מהם והלאה וכאילו אינם. מה שנאמר כאן והאופן שבו אומרים – להם הוא זר ומוזר. אם שהוא פוגע באקסיומות מקודשות או בהרגלים קבועים, ואינו גורם אלא לעוינות ולניכור. כל דברינו וכל צורתנו בעיניהם בין מרגיז לאבסורדי, טענותינו לא מובנות, מבלבלות, ונשמעות אם כדברי כפירה או כדברי התגרות, וקודם־כל, כדברי יהירים המתנשאים וכאילו מתכוונים להמעיט בערכם ולבטל את זהותם.
כלל לא קשה לדבר כעת על שתי תרבויות – ולאבד ככה את שארית המגע והקשר. אבל גם אם לא נדבר על שתי תרבויות, לא נוכל שלא לדבר על שתי השקפות. באחת, תרבות פירושה "ערכי היסוד של היהדות, העם והמדינה", הכל בריבוי ובסתמי אטום; ובאחרת המושגים באים ברגישות לאישי: האדם, שוויון האדם, כל אדם, חילוני כדתי, יהודי כלא יהודי.
באחת, המדינה היא תכלית הכל והיחיד נקרא לכוון עצמו אליה ואל יעודיה המוצהרים. ובאחרת, המדינה אינה אלא מכשיר שבידי האדם לשם הגנתו ורווחתו. זו השקפה המציגה לאדם ערכים גמורים גדולים ממנו וקודמים להיותו, וזו טוענת שהאדם הוא הבוחר והוא הדן בתבונה בין אלטרנטיבות, ומודה בזולתו כמוהו. הדברים הרי ידועים ואין צורך לפרטם כאן. וגם אין צורך לתלות בהם את התגים מן־המוכן, כגון פאשיזם כנגד הומניזם, או קלריקליזם כנגד אמפריציזם, וכל כיוצא בהם, כדי לא להיתפס לסטריוטיפים; תגים קלים להידלק ולהדליק אבל מתעים מן האמת, שלעולם היא, כידוע, מורכבת יותר ומעורבבת יותר, ואינה סובלת שחור או לבן.
השאלה כיום גם אינה מי אוחז בהשקפה יפה יותר אלא אם יש עוד גשר של דיבור ושל שיכנוע בין בני־האדם מכאן ומכאן. אם יש סיכוי להזיז בני־אדם מעמדות קבועות, ולהטותם מצד אל צד; אם ניתן לגעת באנשים, בליבם ובמוחם, לנענע דעות ומושגים, להניע לחשבון־סיכום של סיבות ותוצאות, ולשאול מה עוד צריך לקרות בארץ המסכנה הזאת כדי שיותר אנשים יתעשתו להבין יותר – עוד מכות, עוד אסונות, עוד מלחמות, עוד מפולות כלכליות קשות יותר, חוסר עבודה עד יאוש, מדינה שכולה כצמיג בוער?
האם תיתכן שיחה בין שתי ההשקפות או נגזר עליהם שיח חרשים שייגמר כרגיל בנאצות? האם אלה התובעים את כבוד ה"מדינה־עם־יהדות" מבינים מושגים אלה כאילו להומאניזם אין בה מקום, או כאילו אין ביהדות רתיעה מפני מלחמות ומפני הכוח כדרך חיים? כאילו אין ביהדות שום רגישות לכאב הזולת, לגר, לזר, לשונה? או, מה טיבה של היהדות היום כשהיא שותקת כל־כך על עװל, חוץ מהעוול הנעשה לה, יהדות שאינה קמה בשם היהדות כנגד מלחמת השווא בלבנון, יהדות שאינה גוערת בשם היהדות במתנחלי "כרם נבות” המודרני – איזו מין יהדות היא שאינה זועקת כנכוווית כנגד הוצאת גופה מן הקבר, כנגד התעללות באנושי מכל, שאינה יודעת שקודם לכל ההתפלספויות יש כמה דברים פשוטים שפשוט אסור לעשות, בשום פנים, אם רוצים להישאר בני־אדם. ושלהיות בן־אדם בא תמיד ראשון לפני היות יהודי או ערבי או משהו. שלהיות בן־אדם זה הכבוד הראשון הכולל בו הכל, לרבות צלם אלוה.
יותר מדי בעלי־אגרוף ובעלי זרוע ובעלי מקלעים ובעלי ט.נ.ט דיברו לאחרונה בשם היהדות, בלי ש”בעלי היהדות" הסתייגו מהם ולא התנערו מהם.
פחות מדי הסתייגו בעלי "היהדות־העם־והמדינה" מגסי־הרוח וגסי הגוף שנשאו שם שמיים על פיהם, יותר מדי יהודים סובלים היום משיתוק, מלא או חלקי, של האנושי שבלבם, ומחוסנים מפני קובלנות עשוקיהם. יותר מדי מתפעלים עדיין מדמותו של צעיר שכיפה על ראשו ועוזי חם בידיו, כאילו הוא סמל לזכויות ישראל. או, ראו איך עדיין מריעים שם לאותו שור־הבר המתרוצץ בארץ לאחר ששילח את האש הנוראה בלבנון ולא ינוח עד אם הצית אש גדולה מזו שתכלה עם ועולם. או, איך אינם רואים עדיין איזה עקרבים שחורים הם מגדלים להם מתחת לאבנים שלהם?
יש מעשים שעושים יהודים, כביכול בשם היהדות, שבושה היא שהם יהודים ובושה שזו נחשבת יהדות, בושה שהם מכנים עצמם בתואר יראי שמיים, ולא עובדי אש זרה. יש מקרים שערכי היהדות, מוּבטחני, זועקים לשמי השמיים בבהלה מפני מה שעושים בשמם כביכול כדי לקדשם. או, איך מוכנים יהודים לקפל את האדם שבהם ולהפגין את הטורף שבהם? מה צריך איפוא לעשות כדי שרוב העם בישראל יתעשת ויתחיל לשאול את השאלות הנכונות, כדי שיתבגר סוף־סוף מהיותו המון, שיחדל מהיות מוחא־הכפיים והצורח בקצב, ויתחיל להיות מבדיל בין הצגה לחיים, ושיחדל סוף־סוף לחכות, ילדותי ומטופש, לאבא החזק, ולגיבור ישראל, ולמלך ישראל – ויתחיל להיות תובע אחריות ונוטל אחריות!
הציבור הזה שנתאסף היום לכאן, כל השאלה שלפניו: איך עושים שיותר אנשים מחוץ להם תיפקחנה עיניהם ויתחילו שואלים את השאלות הנכונות, איך עושים שיותר אנשים יתאספו לגרום להחלפת הממשלה העלובה־הנוראה הזאת, ובמקום להוסיף ולהתעסק כאן זה בזה ולחזק באותם הדברים זה את זה, להתחיל לצאת החוצה, להתערב באנשים, ולגרום להם להתחיל לשאול את השאלות הקשות, לא רק כדי שתתברר האמת, לא רק כדי שיוכח שלא לדמגוגיה לבדה ניתנה הארץ, אלא, ובעיקר, מפני שבנפשנו הוא: אם לא יחול מהר מיפנה, אם לא נדע למשוך את הרוב לצידנו, אם לא נגיע להחלפת הממשלה – כל השאר, לרבות הצנזורה, יהיה מין שיברון כזה, שקשה להלמו במלים שחורות ככל שתהיינה.
אהבת ישראל, אהבת האדם ואהבת הצדק – על כפות המאזניים, ועצם החיים.
שני צדדים עומדים כעת בארץ. צד אחד שמבקש להוריד צנזורה וסייגים על השירים והמחזות, וצד אחד שמבקש להרים קולו כנגד קלקול עצם המציאות והחיים עצמם. אלה רוצים לחתוך ולגזור מחזות ולהשתיק סיפורים ושירים – ואלה רוצים להפסיק אירועים של ממש ומעשים שבמציאות כגון מלחמות וכיבושים והשחתת האדס. המשוררים רוצים להתערב ולשנות את המציאות, ואנשי השלטון רוצים להשתיק את השירים. יד מי תגבר על מי: יד אנשי השלטון הרוצים להשתיק את השירה, או יד השירה הרוצה לעצור את קלקול החיים? היצליח העולם לכבות את השיר. או ידליק השיר את העולם?

יזהר סמילנסקי, עתון 77, אפריל מאי, 1984

 

 

עוד על הר־הבית

הטענה שרק לשם הבטחון העצמי פעל "הטרור היהודי" – מופרכת על־ידי ההתנכלות להר הבית: מה להר הבית ולבטחון שוטף?

המשוואה: הרוס את המסגד שלהם – ובנה את המקדש שלך במקומו;

והמשוואה, סלק את הערבים מן השטחים – ובוא והתנחל במקומם;

משוואה אחת היא.

וכל דברי ההרגעה מתנפצים בבת־אחת; נדחקים אל בין הערבים בשטחים לא כדי לחיות יחד, אלא כדי לסלקם ולבוא במקומם. וכיבוש הר־הבית – המופת.

*

על הכוח שאינו מכבד בשום מקום את הקדושה ואינו חס עליה – שמענו הרבה. אבל שגם יהודי דתי כשהכוח בידיו אינו חס על שום קדושה – אם זו אינה שלו – שומעים כעת. הקדושה האיסלמית אינה תריס בפני בריונים יהודים, מותר להרוס להם מקום קדוש. מותר וגם מצווה. הקדושה אינה ערך אלוהי, היא ערך פוליטי צבאי. יותר כוח שלי – יותר קדושה שלי, ושאינה שלי – הפקר, והפגיעה בה מותרת, וגם מצווה: ט.נ.ט. לרשות מלך המשיח.

*

"… מזבח אבנים. לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות…”

דברים כה יפים.

לשווא. הם לא ישמעו. לב ברזל. אטומי אדם.

*

החלום לפוצץ מסגדים, התכנית לפרטיה, ההכנות לביצוע, ההתוועדות יחד, ההתנכלות, מועצת המסתודדים, ההסכמה, תחושת הנבחרים לשליחות גדולה, הלחש שעובר בין האלפים: לפוצץ! הפעם כן!

ניתנת אחרית־ימים בידי החבלנים. ההתרגשות, ערפול השכל המונע, המצווה הבאה בעבירה, החושניות בבעלות הכוח.

לא רק הנכונות להשתמש בהרס המסגדים כבמכשיר פוליטי,

אלא הנכונות המדהימה לברוא את "משיח צידקנו" בכוח הנפץ…

*

לקחת את הר־הבית, כסמל להרגשת השלטון היהודי על הכל.

כמו אבשלום על גג בית־דוד אביו: “ויבוא אבשלום אל פלגשי אביו לעיני כל ישראל". כסמל לקיחת השלטון והבעלות על הכל לעיני הכל.

עצת אחיתופל לאבשלום, ועצת רבני חברון למחבליהם.

*

מיסטיקה היא ההוכחה – שמחוץ לשורת ההגיון – שהרשות שלך עדיפה ושאתה בן רשאי לעשות מה שכל האחרים לא רשאים. היא צידוק הרע כשאתה העושה אותו; והיא הפיכת הרע לטוב – כשזו טובתך שלך.

*

אם רבני ישראל לא הרימו קול מחאה, אם החרדים (לשבת, לכשרות, למיהו יהודי) לא נקהלו ברעש כדי להתנער מהם, אם מחוץ לקבוצה קטנה של מסתייגים (שהצילו שם שמיים) – כל השאר החשו ומחשים, ורק אהדתם גלויה ומתגברת, כי אז:

מה אז?

אז משהו הולך ונחרץ בארץ, שתי תרבויות? שתי אומות? שני מיני עתיד: להם – ולנו? ועד כדי מלחמת אחים?

כי בזה – אין יחד. לעולם לא.

*

אין חיים־יחד עם מפוצצי הר־הבית.

מה שבעיניהם הוא האידאל היהודי, בעינינו הוא ביזוי האידאל האנושי.

מה שבעיניהם הוא התממשות מלכות־שמים, בעינינו הוא התגשמות ממלכת הרשע.

ואם חלילה יגיעו הדברים עד כדי־כך, והם יעלו על הר הבית לכבשו – הם ימצאו שם לא רק התנגדות ערבית אלא גם יהודית, ממשית ופעילה, נחושה ובכל הכוח.

לא ייכון עולם על הרס קדושה אחת לשם בניין קדושה אחרת, אחת־היא מה דגלה ומה לשון כתוביה. חילול קדושה אחת לשם קיום קדושה אחרת הוא סתירת כל קדושה והרס כל אמונה בטוב. אין חלוקה לקדושה, ולא גבולות, ואין בעלות יחיד עליה. וקומץ מטורפים וקהל מתפעלים – גדול ככל שיהיה – לא יהפכו את העולם לשדה־הפקר שבריונים עם כלי־חבלה מתחרים עליו.

*

הר הבית, הנכון בראש ההרים והנישא מגבעות, ההר שאליו ינהרו כל הגויים, וממנו תצא תורה לעמים רבים, ההר שממנו יהיה העולם לומד איך לא עוד חרב ולא עוד חנית ולא עוד מלחמה –

ההר הזה לא יקום בט.נ.ט. ולא יהיה נכון בהרס ובחורבן. לא בהשתלטותו של איש־הנפץ ולא בגשמותו של בעל אגרוף־הקנאים. ושום עולם לא יקום על הרס היסוד האנושי.

*

כיבוש הר־בית בכוח ובניית המקדש על עיי־ההרס, יהיה סוף הרעיון הדתי, סוף עקרון משפט וצדק. וראשית ספירת תור הברבריות המודרנית. שיש לה אחים רבים־רבים במזרח התיכון המטורף הזה. אחוות קנאים מזי קצף. וסוף התרבות.

*

לא נחזור לימי הביניים. לא נחזור לימי האבות. לא נחזור לקרבנות ולטקסי הזיית הדם. לא נחזור למיתוסים קדומים ולפולחנות ארכיאולוגיים. גדלנו הרבה מעבר לכל הזמנים ההם. ואין חזרה אליהם ולא תיתכן. די לנו בסמלים מופשטים ובזכרונות מן העבר. “ונשלמה פרים שפתינו" – מספיק. והנסיון לחדש את סמלי העבר כפשוטם לא יצלח. לא רק כמו לחזור ולהדליק אש בחיכוך אבנים, אלא כנסיון לסתום לאדם את בינתו ולהשיג הסכמתו במהלומה במוחו.

*

זו התמודדות מיותרת ומאבק חסר תיכלה. אי־אפשר להחזיר את התרנגולת אל הביצה שממנה יצאה, ולא את הנהר אל מעיינו. וכמה בעלי דמיונות מטורפים ייצטרכו למצוא למוחם העקום ביטוי בסמלים מיסטיים ובפנסטיות פרטיות, ולהסתפק בהם. לא הם יבנו עולם, ולא יניחו להם להרוס עולם.

*

על דרך "נביאי־שקר", ו"משיחי־שקר" – האם אין גם "רבני־שקר"? שתורתם שווא, ומצוותם – תוהו, ומבהיל מכל – הרשע: פשוט, רשע, רשע, רשע.

 

 יזהר סמילנסקי, דבר,  29.6.1984