הפכנו למדינה של רשעים

לפני שבועיים, 34 שנים אחרי שמועמרותו נפסלה על־ידי שופטי פרס ביאליק לספרות יפה, הוכתר מחבר "ימי ציקלג”, ס. יזהר, בפרס המכובד. בנאומו בטקס הענקת הפרס הוא אמר, בין השאר: ”ראה מה קרה לנו, איך אנחנו כעת, מה יש לנו, במה אנו עוסקים ובמה מתעסקים, איך נמלטים מפני השלום, איך מתקשחים לבני אדם, ואיך מתעלמים אפילו מ'אחינו המחוננים' הבאים אלינו לבסוף, ואפילו אל אחינו הנואשים כאן אצלנו מתחת לקו העוני, ואיך אנחנו מגונים בעיני כל העולם המביט בנו”.
גם במעמד החגיגי של קבלת פרס ביאליק לא מנעת את שבטך מן המצב בארץ, ודיברת על מה שכואב לך. האס חובתם של סופרים ואנשי־רוח לנקוט עמדות פוליטיות וחברתיות, לזעוק ולהתריע?
אינני יכול לענות בלשון רבים. אני גם לא יודע על קיומם של „סופרים”. אני יודע שיש סופר ועוד סופר ועוד סופר, ואין פה קולקטיב של סופרים, שיש להם דעות או מנהגים משותפים. ואני, אין לי שום חובה. אבל לפעמים אני פשוט לא יכול לשתוק. אני חייב להוציא את עודף הקיטור. ואם כי זה לא משפיע על אף אחד, אני אומר את הדברים שאני מרגיש, יקבלו או לא יקבלו אותם, ישימו לב או לא ישימו. אחר־כך אני תמיד מצטער שאמרתי אותם. אבל אני לא יכול לשתוק.

זה לא עניין של איש־רוח או סופר. זה עניין של אחד שגדל בארץ, וכל חייו כאן קשורים אל הוויית הארץ הזו, וכשנעשים דברים בלתי נסבלים, זה חזק ממני. אני לוקח עט, וכותב וזועק, כי זה מה שאני יודע לעשות. אלמלא כן, הייתי מועל בעצמי.
זועק וזועם, כמו נביא זעם?
אני לא נביא ולא זעם, אבל יש דברים שאינני יכול לשתוק עליהם.
למשל?
הדבר הראשון זה הציבור הישראלי היום בארץ. לא מובן לי מדוע הוא אדיש ואפאטי ושותק כלפי חוץ, ואולי גם כלפי פנים. הוא לא מגיב ולא מתערב כאשר יש לפניו ביזבוז משווע של קליטת עלייה, כשהוא רואה עולים חדשים נוברים בפחי אשפה, כשיש קו עוני שאיננו סטטיסטיקה, אלא בני אדם. לפחות בדברים אלה, שלכאורה אין בהם פוליטיקה, מדוע הציבור שותק?

* * *

מה קרה לציבור הזה, שלא תמיד היה אדיש כזה?
זה בעיקרו ציבור של ותיקים יותר וותיקים פחות, שהסתדרו ועלו ברמת החיים. הם עכשיו מבורגני־זעיר עד בורגני־כביר, ובורגנים אינם חומר למהפכה. יש להם תור לקחת עכשיו. לא שלום עכשיו, אלא לקחת עכשיו עוד מכונית, עוד נסיעה לחו"ל, להחליף את הבית, להיות יותר ”נובו” ויותר ”ריש”. אבל למה הם שותקים? אני כבר לא מדבר על ביזבוז השלום, ולא על מה שקורה במערכת הפוליטית. אני מדבר על דברים יסודיים שקורים תחת ידינו. אנחנו עושים דבר נורא. אנחנו מבזבזים דברים שהיו גדולים ועצומים, מכיוון שאיש אינו צועק, ואני לא מאמין שזה לא כואב לאף אחד.
קודם דחית את ההכללה ”סופרים". עכשיו אתה מכליל ומדבר על "ציבור". והרי יש כל מיני ציבורים, כולל כאלה שכן יוצאים להפגין ברחובות?
מי שיוצאים לרחוב, זה זקני הדור. בכלל, כל מה שקרוי ”שמאל” זה זקני הדור. בהכללה, אתה לא רואה שם נוער או חיילים משוחררים. אבל אינני מדבר על השמאל, אלא על כלל האנשים שרואים מה שקורה, והם ממשיכים את חייהם כאילו דבר לא קורה.
אתה כולל בזה גם את ציבור הסטודנטים שלך?
אלה, כשיש להם רגע פנוי מלימודים, הם משחקים טניס. אומה שלמה הולכת לשחק טניס, ולא איכפת לה מדברים שנעשים עכשיו. והלא אחר־כך יהיה מאוחר מדי! יש לנו בארץ אנשים, שחלק מצינורות הלב שלהם שבורים וסתומים. סגרו שם את השיבר: לא להרגיש, לא לדעת, לא לעסוק בדברים שמכאיבים, ובינתיים לקחת עכשיו. אני לא מדבר רק על אלמונים. אני מדבר על חברים שגדלנו כולנו יחד, איך הם שותקים? לכל אחד יש אפשרות להביע את זעמו.
למשל?
לצאת לרחוב, לכתוב למערכות העיתונים, להפציץ את הממשלה בדרישות, לא להסכים, לא להשלים. כל אחד אומר: תיראו לאן הגענו, אבל נרגע והולך לעסוק רק בדברים בשביל עצמו ובשביל טובתו. אלמלא זה, לא היו קורים הדברים הרעים האחרים.
המהומה הציבורית סביב הספר על דן בן־אמוץ סותרת את תיאורית השתיקה שלך. אי־אפשר להגיד שהציבור לא הגיב.
זה היה רגע אחד חולף, וזה עורר מהומה בגלל הפיקנטיות שבדבר. אבל זה לא דבר, שאם לא תגיב עליו ייחרב העולם. ויש דברים שאם לא נגיב, העולם מתהפך כל יום.
בעולם הגדול, הציבור פחות אדיש ויותר מגיב מאשר אצלנו?
אינני יודע מה בעולם. אבל אני זוכר מה שפעם היה כאן. היו זמנים, כאשר הציבור לא רצה משהו, מצא אין־סוף צינורות ביטוי גדולים וברורים. פעם הציבור ידע לדרוש דין וחשבון על מעשים ומחדלים.

* * *

ממתי זה חדל להיות? מה גרם למיפנה?
זה לא נפסק בבת־אחת. זה היה תהליך. ככל שהאנשים נעשו יותר בורגנים ומבוססים, והחלו דורשים את הנחת־עכשיו, כן ירדו הערנות והנכונות להגיב. אני רואה את זה כהשלמה עם רשע: כי הפכנו להיות אחת המדינות הרשעיות ביותר בין המדינות שאני מכיר.
אתה לא נסחף?
אני לא נסחף. זה התחיל ב1977, עם עליית הליכוד, ועם ההיתר לעשות דברים שעד אז לא עשו אותם, כמו הפלישה לשטחים.
זה התחיל עוד בעידן המערך.
באופן פוליטי וזוחל, כן. אבל בנקודה קריטית מסוימת זה איבד את הפרופורציות, ושינה מכל־וכל מה שפעם קיווית שיהיה, מה שהאמנת שכך טוב שיהיה. בשבילי, החיזיון הוויזואלי החזק ביותר היה מה שקרה בסילואן. ראו את זה בטלוויזיה. ראו איך לקחו משפחה ערבית מתוך בית, זרקו אותה החוצה, ונכנסו עם ספר תורה, בשירים ובריקודים ועם רעיונות משיחיים. זה היה רשע. מה הם היו עושים אילו היו עושים את זה להם? אני בטוח שהתורה שבידיהם צעקה „מה אתם רוצים מחיי? איזה מין בני אדם אתם?" צינורות הלב שלהם סתומים. זה לא פוליטיקה. לקחת משפחה שגרה שם מדורי־דורות, עם או בלי קושאן, ולגרש אותה? קושאנים יש גם בקטמון. שינסה ערבי לבקש את זכותו שם, למרות כל הקבלות שלו, ולמרות שיש לו אפילו מפתח לבית הישן שלו? ולא אחד, אלא אלפים כאלה יש. ובסילואן, מול מצלמות הטלוויזיה קורה דבר כזה, והעם שותק. היתה איזו הפגנה קטנה של כמה אנשים, וזהו. ואני חוזר ושואל: איזה מין בני אדם הם אלה, שעשו את זה? אני לא מדבר פוליטיקה. על בני האדם האלה אני שואל. הם שרים, ואלה מייללים, וזה נסבל?
קראתי מה שכתבת על זה. חוץ מן הכתיבה, ניסית לעשות משהו?
יש לי עט, אני כותב, זה מה שאני יודע לעשות. לארגן אנשים איננו ביכולתי.
בסילואן ומעבר לסילואן, אתה כופר בזכות אבות ובמה שכרוך בזה?
המתנחלים טוענים לזכות אבות. אבל לערבים שם אין זכות אבות? כלום לא אבות־אבות־אבותיהם גרו במקומות האלה? זכות אבות של מי שבא לפני דור או שניים מאחת מארצות אירופה יותר גדולה מזכות אלה שישבו שם תמיד־תמיד? זכות אבות למי שאלוהים הבטיח „לזרעך אתן את הארץ הזו”? אז גם ישמעאל הוא מזרעו של אברהם. אני לא מחכה להוכחות מהתנ”ך. יש שם אנשים, ואתה לא יכול לזרוק אותם. ואם אתה זורק אותם, אתה עושה את המעשה המגונה ביותר בעולם, אתה מושך את האדמה מתחת לרגלי האנשים. על זה מי שקם להילחם, יש לו המלחמה הצודקת ביותר.
אתה מצדיק את מלחמתם?
אני לא בער מלחמה ולא בעד אינתיפאדה ולא בעד מה שהם עושים בינם לבין עצמם. אבל למה מצפים, מה אני הייתי עושה אילו היו מושכים את האדמה מתחת לרגליי? מה עשה היישוב כשהיה נדמה שמושכים לו את האדמה?

* * *

זה התחיל, אתה אומר, ב־77. אבל מה אתה רוצה, רוב העם בחר כפי שבחר, ואיש לא לקח כאן את השלטון בכוח הזרוע. קמה אז ממשלה שאומרת בגלוי: ארץ ישראל השלמה שייכת לנו, ואם צריך, נמשוך מהם את האדמה.
שום דבר לא מתחיל מכלום, וגם ל־77' היו דברים שקדמו. אבל מנקודה קריטית מסויימת זה נעשה בלתי נסבל. כי אם זה יימשך הלאה, זה יהיה משהו שאין ממנו חזרה. ואז יהיה, שישראל נבנתה מזה שהיא כבשה וגירשה עם ממקומו. ואז תהיה בושה להיות יהודי. טענתי היא, שחלק גדול מהציבור שלנו לא אוהב את זה, אבל הוא שותק, ולא מגיב. זה צינור הלב הסתום הזה. באופן אינדיווידואלי יש תקנה לזה, פותחים את הצינור, מנקים אותו. אבל כשלציבור שלם נסתם הצינור, מה עושים?
אתה מדבר לא רק על סילואן?
כל השטחים ביחד, זה בעיני כרם נבות: רצחת וגם ירשת…
אבל בכל זאת יש כבר שיחות, ומדברים?
זה פיאסקו טוטאלי. לא מודים שיש פלשתינים, לא מכירים בהם, רוצים שהם יתערבו עם הירדנים. אבל הם ישנם, אז עם מי נדבר? אש”ף לא, את מנהיגיהם עוצרים ומגרשים, ומבלבלים את המוח לכל העולם. אבל העולם כולו אינו אידיוט. אנחנו נפסיד את אהדת העולם, נפסיד את שוקי העולם, נפסיד הכל, אבל נהיה נורא גאים. אני רוצה לומר עוד משהו, מאוד בזהירות. עולות השוואות בין היהודים ובין גדולי רודפיהם. אבל יש כמה סימפטומים מחרידים, כגון: אנחנו טובים יותר ושווים יותר מכולם. זה מבהיל. מה פתאום אנו טובים יותר מכולם? מה פתאום לנו מותר לזרוק אותם החוצה?
אתה מתעלם לחלוטין מצורכי הבטחון שלנו?
צורכי הבטחון אינם מצדיקים שום משיכת קרקע, מה גם שכבר התנסינו בסקאדים. הדבר הכי חשוב הוא אותה הרגשה, שאני יושב פה בצדק, ושכל מה שעשיתי פה, אני יכול להתגאות בו, ומגיע לי בטחון. אבל אם לא, על מה מגיע לי בטחון? על קבוצה של רשעים שעושה דברים בלתי נסבלים, על הדחת עם שלם? זה מעל הפוליטיקה ומעל הליכוד. זה תהליך של עשיית היסטוריה ביריונית. אבל העם שותק, והשקט הזה הוא כתב־האשמה הכבד ביותר. ישאלו אותו בניך ובנותיך, אם הם יישארו בארץ, איך נתת לזה לקרות? איך שתקת? מה אתה עשית ביום סילואן? וביום סילואן הבא? איך נתת לרחבעם זאבי להיות שר בממשלת ישראל? למה לא מחית? איך לא הבנת, שמתן השמות התנ”כיים לשטחים נועד לתת לגיטימציה לתהליך הזה?

* * *

היש בארץ עוד איזושהי מסגרת או מפלגה, שלמחאתך עדיין יש בה הד?
רק כמה אנשים משוכנעים מראש, שכותבים אותם הדברים בעיתונים. ואין לזה שום השפעה. אתן לך דוגמה אחרת. בזמן הסקאדים, חלק גדול מהילדים והתינוקות היו מוגנים בצורה, שלמעשה הפקירה אותם למוות. מה עשו ההורים של אלפי הילדים האלה, איך הם קיבלו את זה?
קראו אחרי מעשה את דו”ח מבקרת המדינה, ומקווים לטוב בפעם הבאה…
כלומר, עברו לסדר היום, רכשו מכונית יותר משופרת, וקנו כרטיסים לחופשה בחו”ל. איך ממשלה יכולה להתקיים יום אחד נוסף אחרי שמתברר מפי המבקרת, שהמיגון היה כוזב? ואילו היה קורה משהו חמור והילדים שלהם היו נחנקים בגזים? וגם על זה שותקים. מהו העם השותק הזה? אם זה לא מדליק אותם, מה כן מדליק אותם? חוסר העבודה, הכלכלה המחורבנת, מלחמת לבנון כן הדליקו אותם? מה השתקנות הזו נוכח הדברים האיומים שמתרחשים? יבוא יום ויהיה מגונה להיות שייך לארץ הזו.
אתה רואה אלטרנטיבה מעשית, ריאלית?
זה לא מתחיל בפוליטיקה. זה מתחיל באנשים. יש שלב ראשון בכל מהפכה, כאשר הציבור אומר: ככה אי־אפשר יותר. אבל אצלנו היו כל מיני מכות, האנשים אמרו ”אפשר”, והמשיכו לשאת בעול, ושתקו. זה לא עניין של פוליטיקה. זה האנשים. זה אני ואתה והחברים שלי ושלו. פה מדובר בתגובת אנוש שאיננה, כאשר מביאים את ישראל למצב בו היא מועלת בעצמה, ומרשיעה את היהדות. היהדות הדתית עומדת עכשיו במבחן הבושה הגדול ביותר. על זה אליהו הנביא צעק בשעתו על אחאב ואיזבל. עכשיו יש לנו אחאב ואיזבל תוצרת בית, עם ספר תורה בידיים. יש סבל וכאב לא רק אצל הערבים שנזרקים מבתיהם, אלא גם בקרב הרוסים שבאים, והעם שותק. משהו בתוך היהודי שלנו לא מגיב כיהודי.
שיחות השלום עם הפלשתינים לא יובילו לשום מקום?
זה רק טרמפ על המלה ”שלום”, אבל זה לא יזיז דבר, מכיוון שלא מכירים בפלשתינים. אילו הפלשתינים היו רוצים לקבוע מי היהודים שיישבו איתם, איך היינו מקבלים את זה? אבל אנחנו מכתיבים להם את נציגיהם.
בינתיים זה בכל זאת עובד.
מזה ייצא שלום? מזה לא ייצא דבר. זו דחיקת הקץ. לפלשתינים אין מה להפסיד. לא השלום מעניין את המובילים שלנו, אלא ארץ־ישראל השלמה. כל התהליך הוא בולשיט, כל זמן שאין רצון לבוא לידי הסכמה עם אלה שחיים פה, יותר ממיליון וחצי, כאשר ברור מראש ששום צד לא יקבל כל מה שהוא רוצה.
בבחירות המצב יכול להשתנות?
אולי. אינני יודע. בשום צד אינני רואה את הגרעין הקשה, שעליו אפשר לומר: באלה אני בוטח.
גם בהנהגת העבודה אתה לא בוטח?
אילו היו לה גייסות של אנשים צעירים, זה היה נפלא. בינתיים הם משחקים אותו המשחק עם האנשים המשופשפים והוותיקים. אותם אלה, שאומנותם שתיקתם. אתה שומע אותם? דומים לליכוד, רק מתונים יותר, ורודים יותר, פחות דרמטיים.
מתי לאחרונה ניהלת שיחה בזו עם ידידך שמעון פרס, או עם יצחק רבין?
עם רבין אין לי קשר. עם שמעון ניסיתי כמה פעמים, אבל ספק אם זה השפיע. לעומדים בראש יש שיקולים מה כדאי ומה לא כדאי להם, ואם זה יוסיף להם קולות או לא. אני לא בעניין הטקטיקות והאסטרטגיות שלהם. ההצעה המעשית היחידה שלי היא לצעוק. להוכיח שאתה בן־אדם, שאינך מקבל את המצב. זה לא פוליטיקה.
רבין טוען, וזה לא בלתי הגיוני, שמפלגתו תיוושע רק ממעבר קומץ מנדטים מן הימין המתון. מכאן הטקטיקה שלו.
אני חושש מן הדיבורים האלה, מכיוון שרבין כשר־בטחון לא הבין מה קורה באינתיפאדה, ועורר שאלה אם יש לו בלמים מוסריים. הוא עשה המון דברים גרועים, שבירת העצמות, עצירת המונים בלי משפט. בי זה יוצר אי־אמון בתוקפו המוסרי.

* * *

אולי אני תמים, אבל כלום יצירה ספרותית מעולה לא היתה מיטיבה לחדור ללבבות ולנקות את הצינורות? דור שלם התחנך על ,,חירבת חזעה” שלך.
דור שלם? היום זה 300, 400 איש.
אבל זה היה דור שנתן את הטון!
אחת זוכר את ה„גרניקה” של פיקאסו? תגיד לי, איזה חייל פאשיסטי של פרנקו הניח את נשקו בגלל ה„גרניקה”? זו באמת תמימות לחשוב, שציור או יצירה ספרותית יעילים יותר מפוליטיקה.
אתה בורח משאלתי, שהיתה מכוונת ליצירתך.
תפקיד האמנות איננו לשאת דגלים. תכלית האמנות היא האמנות.
יזהר, אתה בורח. ,,חירבת חיזעה” פקח עיני אנשים על עװלות שנעשו בתש"ח יותר מכל מאמרי הפובליציסטיקה שפורסמו בנושא זה! מדוע ויתרת על היצירה שלך?
לא ויתרתי. עוד תראה. עוד יבואו דברים. חוץ מזה, מספר האנשים הקולניים ש„חירבת חיזעה” קומם נגדי, אולי רב מאלה שזה עשה עליהם רושם. לא מכבר זיהה אותי נהג ברמזור, וקילל אותי. ”יא מאניאק אתה, לא איכפת לך שהערבים ירצחו את כולנו”, הוא צעק לעברי. מה יכולתי להגיד? מעולם לא שמעתי מישהו ברמזור שיגיד לי ”אני אתך”. הצד השני, זה שלא מקלל ברמזור, עצוב, שר שירים נוסטלגיים, אומר ”אוי ואבוי”, ושותק. או שזה אייבי נתן, אז הוא יושב בבית־סוהר.
פעם חוד־החנית של המחנה שלך היתה התנועה הקיבוצית.
כל־כך כואב לה על עצמה, שאין לה כוח לצעוק על אחרים. הם כבר לא אוואנגרד. הם שומרים על עצמם. האוואנגרד האקטיבי היום זה המתנחלים. יש להם כוח ומרץ, והם הרועשים והצועקים והעושים, והם לא פוחדים לא מרוח ולא מגשם.
מפלגת העבודה הסתאבה?
לא הסתאבה. אין בה דינמיקה, ואין בה חיים. היא פשרה על פשרה על פשרה. אין בה תנועה קדימה.
מה דעתך על העימות המחודש פרס־רבין?
זו סחיבה של מה שהיה פעם. צריך שם עשב חדש, אנשים חדשים, כוח חדש. מפעם לפעם מסתמן מישהו, אבל לא די אמיץ לרוץ לבד.
חיים רמון, למשל?
צעק ונרתע. לא היה לו הפאתוס והכוח להמשיך קדימה. יצר ויכוח על ההסתדרות, כמו שאברהם בורג יצר ויכוח על דת ומדינה, והשתיקו את שניהם. שוב נכנס הכל להילוך נייטרלי. אין שם מי שיעז להכניס למהלך ראשון.
מניין נובעת עוצמת המחאה שלך? זו ירושה מבית אביך?
אבא שלי היה חרישי־חרישי. אדם צנוע בצידי הדרכים. מעולם לא היה חותם בשמו המלא, רק בראשי תיבות. מניין זה בא? זה משהו שיש בי. אינני יכול לעבור לסדר היום, אינני יכול לשתוק. זה חזק ממני. אם אני שותק, אני שותף. מול ביריונות אני מסרב לעמוד בעיניים דומעות.
אני שומע אותך ושוקע בייאוש.
יום אחד, כמו שפתאום משתנה מזג האוויר, יהיה כל־כך רע, שבהכרח יבוא שינוי. או שיימצא מישהו שייתן את השריקה, והאנשים יתייצבו. עכשיו, כמות שזה, זו פשיטת רגל של הרעיון היהודי־הציוני. לאורך ימים, הציונות תהיה אות קלון.

* * *

עם הצד השני, שמיר, ארנס, שרון, דיברת פעם?
לא. אין לי שפה משותפת איתם.
ישבת בשש כנסות, מן הראשונה עד הששית. מה הלקח שלך?
ברחתי כל עוד נפשי בי. מישהו שהוא ציפור־שיר ישיר על ענף, לא בכנסת.
אני חוזר לשאלה, שתשובתך עליה לא סיפקה אותי: למה עזבת את הכתיבה?
לא עזבתי. בקרוב יהיו לך עדויות על כך.
המסרים הנ"ל כלולים בזה?
מה שיש לי לומר, אני אומר לפי יכולתי ובמגבלותי. הקורא ישפוט.
מלה של נחמה לסיום?
יום אחד, בכל מקום, מתחילה רוח דרומית־מערבית שמביאה את הגשם הטוב. לא תמיד יש לך חזאות טובה לזה. כשנראה לך שהכל אבוד, יום אחד זה קורה. וכשזה יקרה, יגידו: לא נסבול יותר בתוכנו חיים מתוך רשע. יש אפשרות להגיע לידי הבנה והסכמה. ואז הצינור הסתום ייפתח, והגוף יפעל תוסס וחי.
אתה איש אמונה. מאמין שזה יקרה?
אינני יודע מתי, אבל אי־אפשר אחרת.

ס. יזהר, ראיון מיוחד עם ישעיהו בן-פורת, ידיעות אחרונות, פברואר 1992

על השטפונות

מנחה: אני מתכבד להזמין את חתן הערב, יזהר, לשאת את דבריו.

ס. יזהר: חברי, עמיתי, תלמידותי, רותי, תלמידה מלפני חמשים שנה – ותלמידי של היום, ידידים יקרים, קודם כל הרבה תודה. כאשר פנו אלי מטעם המכללה לעשות את מה שהם עושים, אמרתי להם: רחמים! אבל הם היו קשוחים ולכן אנחנו כאן ואני עומד כאן ומדבר אליכם. אני מבקש להודות לכל אלה שדברו קודם, על דבריהם. אתם מבינים ששבחיהם רחוקים מאוד מן המציאות, אבל ביום חג מותר גם להפליג במופלא.

על מה נכון לדבר היום! על הפוליטיקה? על השביעיות, על מה שקורה בתוכנו סביב־סביב, כל יום? מכל הדברים שקורים לאחרונה אני מבקש לדבר על השטפונות.

הרבה גשם ירד, יש סבורים שיותר מדי, אבל בעיני גשם לעולם אינו יותר מדי. יותר מדי זה רק כאשר אין גשם.

או כשהוא פחות מדי. ואילו הגשם לוּ ירד לו ככל שהוא רוצה, תמיד. אני רוצה לדבר על השטפונות, ולשאול לאן הולכים כל הנחלים היורדים מן השמים? כי יום אחד באים המים האלה בכמויות עצומות, והם מחפשים להם את הנתיבים אל הים, כל הנתיבים שבנו בשבילם, כל אלה שניתבו אותם, כל אלה שתכננו למענם, פתאום הם שטחיים ובלתי מספיקים, והם מחפשים את הדרך הגדולה שעשה להם אלוהים בימי בראשית. לקישון יש דרך אל הים ולנחל שיקמה ולכל שאר הנחלים, יש היגיון ראשוני לדרך שלהם למטה, משהו כזה שדוחף ומפלס לפניהם בכח את הדרך, והדרך יש בה משהו שמוכרח להיות כך, כי כך בנוי העולם.

ממש על המקומות האלה התחכמו בני אדם לתכנן נתיבים שהיו מספיקים כשהגשם לא היה חזק, וכך בנו באמצע האפיקים, ובנו על פניהם, וחשבו שדי יהיה לגשמים בתעלות המלאכותיות, שיוליכו אותם היטב – ומעשה שהיה לא מזמן בעיר אשדוד, שהמהנדסים שלה תכננו את מהלך המים כך, שהמים שטפו את העיר ולא הלכו אל הים, כמתוכנן. מעולם לא נמצא אדם חכם עד כדי כך, שיודע לתכנן בשביל איתני הטבע, לאן עליהם ללכת. יש בעולם אפיקים הכרחיים, גדולים מכל חכמת האדם, ושחכמת האדם צריכה לדעת להתאים עצמה אל הגיון האפיקים האלה, לא לבנות על המקומות שהאפיקים האלה רצים אלא להשתלב עם מהלך האפיקים האלה. הם אינם בהכרח אפיקים הרסניים אלא אם כן האדם מנסה להתנגד להם ולהעמיד עצמו כיודע וכקובע ובשכחת הכל בונה את קרית ביאליק על אפיק המים. לאפיקים האלה יש גדולה, יש עוצמה, הם מעבר לתכנונו הקטן של האדם, ובשעה שהם משוחררים, הם יוצאים ופועלים לפי חוק גדול, החוק של האפיק המוליך מלמעלה למטה, כנגד כל העיכובים כביכול.

ידוע שיש כמה מקומות בעולם, ובעיקר באמריקה הדרומית, שרואים בהם מלמעלה עיגולים גדולים או קווים ישרים גדולים או דרכים גדולות שמתמשכות מאין לאן, ומכלום לכלום, וכשהולכים על פני האדמה לא מוצאים את התוואים האלה, אף־על־פי שהם ישנם, והם נראים גם בצילומים, כי הם אמיתיים. מישהו גדול בלתי ידוע סימן מעגל בתוך העולם, ולא בממדי שדה אלא בממדי מחוז עצום, אדיר, חלקת אדמה גיאוגרפית ועליה מסומן מעגל, תוואי של קו שהולך ממקום למקום. את התוואי הזה חרשו, בנו עליו, עיקמו אותו, קלקלו אותו – ומלמעלה התוואי הזה נשאר תמיד כפי שהיה ומצטרף אל אפיקי הגדולה ההם, אותם האפיקים הגדולים, הענקיים שבני האדם שוכחים לפעמים – עד שהם חוזרים ושוטפים את מה שבנו עליהם בניגוד לדרכם.

לא באתי לשיח בשבח האפיק הגדול בכל – מפני שעניין האפיק הגדול הזה מתנגש במציאות של האפיק הפתוח, שגם הוא גדול, והכרחי, ואלוהי. האפיק הזה הוא שכלו של האדם, שאין לו אפיקים סופיים – וגדולתו של האדם בכוחו לסטות מן האפיק האחד ולנטות הצידה ממנו, ביכולתו לפנות לכל כיוון ולא רק לכיוונו של כח הכובד בלבד. הוא יודע לעלות למעלה, ללכת אחורה, לפנות הצידה – ובעוד שכל שאר הדברים שבעולם נכנעים תמיד לגרביטציה, לכוח הכבידה, מוחו של האדם הולך גם מלמטה למעלה, גם פונה לצדדים, גם חוזר וגם ממשיך, גם יוצר חוק וגם מטיל בו ספק. ובכל מקום שמעכבים את זכות הסטיה הזאת את הזכות לחזור ולחשוב, לחשוב הצידה, להטיל ספק, לומר אולי זה לא כך, אולי יש דרך אחרת וכו', חוק האפיק הגדול האחד הופך כאן לחוק אלף האפיקים האלטרנטיביים.

וכך האדם בו בזמן הוא חלק מהטבע והוא נגד הטבע. הוא שייך לכוח הכובד והוא מורד בו, וכך הוא מגיע לירח, וכך הוא עושה נפלאות, וכך גם, לפעמים, הוא גם מתעלל בעצמו, משתולל נגד עצמו ונגד אחרים – כי לאדם, לשכלו, למחשבתו ולכוח היצירה שבו אין אף חוק אחד סופי. אין למוח אפיקים בנגב, אין לו מסלול אחד קבוע, אין לו מעלה ומטה של קבע, הוא יכול לעלות, הוא יכול לטפס על הקירות, הוא יכול להתדרדר, הוא יכול ליצור דברים שלא היו ולא נבראו, ויכול להרוס דברים מופלאים – האדם הוא הסוטה הגדול, המטיל ספק, המתחיל מחדש, הבועט באמיתות, והנאמן הגדול לאמיתות. המאמין בלמעלה מכוחו והמבטל את אמונתו – מקים אלהים ומדיח אותו, מאמין וכופר.

כאלה הם גם החוקים שהאדם חי לפיהם, ועובר זמן והוא משנה אותם, מלבד כמה חוקי יסוד. כשיש לאדם, כמו לטבע, אפיקים גדולים שלעולם הם קיימים ולעולם הם מחייבים, האדם איננו יכול לסטות מהם ואם הוא סוטה מהם, הוא מועל בעצמו, ושומט את הקרקע מתחת רגליו. בו בזמן, יש לו חוקים שניתן לשנותם, ומעבר לזה יש לו חוקים שאינם ניתנים להזזה. חוקי יסוד מוסד. חוקים כאלה, למשל, הם חוקי הטריטוריה שנוסדו מאז ומעולם. מאז ומעולם נתן אלוהים וחילק את הטריטוריה שלו והיקצה מקום גם לאדם. מאז הטריטוריה היא הנושא שבגללו נעשים בני האדם מאושרים או אומללים, כשהיא ניתנת לחם או נלקחת מהם. קבלת מקום היא זכות, והפסד מקום הוא גלות. אפשר לומר שהטריטוריה היא בממדי כל העולם ושכל אדם יכול לחיות בכל מקום שבעולם, ואני זוכר שיחות כאלה של חיילים בימי מלחמת יום הכיפורים, באותו חורף ארוך אין־קץ, בצד האחר של התעלה, על אדמת מצרים, כשישבו שם פזורים רוב הגברים של עם ישראל, וחזרו ושאלו מה יהיה, מפני שכל מה שאמרו להם עד אז – התבדה.

אנשים אחדים שאלו אז למה אנחנו קשורים דוקא לטריטוריה המסוימת הזאת? ואחד מהם אמר בפירוש, בשיחה בלתי נשכחת, "אני אהיה בכל מקום בעולם שבו אני יכול לנגן בגיטרה שלי לאנשים שישמעו לשיר שלי. אם לא טוב לי כאן, העולם גדול, אלך לחפש מקום אחר שאוכל לשיר בו".

לעומתו היה שם בחור אחר שהגיע לא מזמן והצטרף לאחת היחידות האחרונות שהתלקטו שם במרחבים ההם של מה שקראו אפריקה. והוא סיפר שלאחר כמה מלחמות כאן בארץ, והוא בחור צעיר עדיין, אמר לעצמו: לעזאזל מי שימות בארץ הזאת. לעזאזל מי שיישא אשה ויוליד בנים בארץ הזאת. אני אדם צעיר והייתי במלחמה אחת והייתי במלחמה שניה ולכל מקום שאני הולך, המלחמה אורבת לי, תארוב לבני, אני לא רוצה אותה. אני אברח מכאן למקום הרחוק ביותר בעולם, לטריטוריה הרחוקה ביותר, ואהיה פטור שם מהחוק הזה למות צעיר. אלה לא חיים. ואז, סיפר, הוא נסע לאוסטרליה. ושם חיפש לו מקום רחוק, רחוק מכל מגע, ומצא אישה שתהיה דווקא לא יהודיה, ולילדים שלו לא קרא בשמות יהודים, לא עתיקים ולא חדשים, לא על שם הוריו, ולא שום דבר. הוא הלך להתחיל התחלה חדשה. ויום אחד, לצערו הרב, הוא פותח את העתון וקורא שפרצה מלחמה בארץ, מלחמת יום הכיפורים. מייד הוא לוקח את אשתו, את בניו, עולה לאוירון ויורד בלוד ואומר להם: תלכו לאן שאתם רוצים, תדאגו לעצמכם, אתם גדולים, וחוזר אל היחידה שלו, ומוצא אותה כפי שהיתה: אלה כבר מתו, ואלה עדיין חיים – הנה, אני שברחתי מן המלחמה באמת הנה אני כאן. אולי אני חמור, אבל אינני יכול אחרת.

יש לאדם מרכז בעולם. בית, או ארץ, או טריטוריה, או "מקומי שלי", ואילו אנחנו, כעת, אנחנו מושכים לעם הפלשתיני את הקרקע מתחת הרגלים שלו, ואנחנו מחכים היינו שהוא יקבל את זה בשלוה, בעוד שאנחנו לא היינו מסכימים בשום פנים שיבוא מישהו וימשוך לנו את הקרקע מתחת הרגלים, גם לא באמתלה שיש לנו הבטחה לאבותינו ולא באמתלה שיש לנו הבטחה מאלוהים. מלבד שההבטחה של אלוהים לאברהם היתה הבטחה גם לישמעאל בנו של אברהם: ישמעאל הוא זרעו של אברהם. ומכל מקום, אסור לעם אחד שימשוך את הקרקע מתחת רגליו של עם שני. מי שעושה את הדבר הזה, מזמין אסון. לא רק אסון פוליטי, לא רק אסון בטחוני אלא אסון לעצם קיומו על האדמה ולעצם המהות שלו. אי אפשר להתחמק מזה. אילו היו מושכים לי את הקרקע מתחת לבית שלי, מתחת למקום שלי, הייתי עושה הרבה יותר מהם כנגד המושכים. לא שהערבים צדיקים ולא שכל מה שהם עושים, הוא נכון וטוב – אלא שאין רשות לאף אחד למשוך את הקרקע מתחת לרגלי השני אלא רק בהסכמתו, או רק במשא ומתן, כשאין צבא מאחורי הקונה. וכעת הגענו לנקודה קריטית שאי אפשר עוד להוסיף ולמשוך את הקרקע מתחת לרגלים. חברים יקרים, דברי אינם פוליטיקה: הם תמצית היות האדם: אסור שעם אחד ימשוך את הקרקע מתחת רגליו של עם שני. זה הכל. שם לא ריק, שם יש בני־אדם, ולא ארץ ריקה. ובני אדם אינם שיחים ועיזים שאפשר לפנות אותם.

אחזור אל הסיפור הראשון על הטריטוריה, שהתרחש ברגע שגרשו את אדם וחוה מן הטריטוריה של גן העדן. 

הסיפור ידוע. קין והבל מתנגשים בויכוח על הטריטוריה. כל העולם היה ריק. והשניים רבים על השדה האחד הזה למי יהיה, וקין אומר: אם אתה כאן, כאן אינו שלי, ואני רוצה שהכל כאן יהיה שלי. והוא מחליט להפטר מן המתחרה על הטריטוריה. הוא עדיין לא יודע מה זה מוות, עוד לא היה בעולם אף פעם מוות, גם איש לא לימד אותו איך ממיתים ואיש עוד לא הרג אף איש, אבל התאווה לטריטוריה הבלעדית היתה כזו שהוא קם על הבל אחיו והרגו. וכעת היה נדמה לו שהוא יחידי והוא הזדקף, והביט סביב סביב: עכשיו הכל שלי. אין לי עוד מתחרה. הטריטוריה כולה מאופק לאופק, כל העולם, עד כמה שרואים, הגבעה הרחוקה, העץ ההוא, הנחל הרחוק – כל מה שמסביב – רק שלי. רק שלי, רק אני, רק הכל שלי.

ואז קרה משהו, קול נשמע פתאום בעולם. לא דמות, לא אדם, לא גוף, אלא קול, רק קול, קול אחד, והקול אמר: אי הבל אחיך! ופתאום חזר הבל, ושוב הבל בצידו, הבל עומד כאן, והבל לא נעלם. הוא כאן, ישנו על ידו ותובע את הדם. קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. ובפירוש: אחיך: אי הבל אחיך? אתה הרגת והוא ישנו ולעולם לא יפסיק להיות אחיך. ואתה אינך לבד. השני ישנו בעולם. והקול הזה, קם אז כנגד המעשה, ושאי אפשר להשיג בכח את הטריטוריה ולעולם לא תוכל ולא תיפטר ממנו. הקול הזה, הוא הקול היהודי. הוא מהות היות יהודי. לא קול חולף, לא קול ארעי,  אלא חוק עולם. לא תיקח טריטוריה בכוח, לא עם מעם, ולא אדם מאדם.

אסור למשוך קרקע מתחת רגלי היושב שם. ואנחנו כולנו עושים כעת את זה, או מסכימים בשתיקה. וצריך כעת שיישמע אותו הקול, שיחזור ויאמר: עַם יחיה עִם עַם, ולא עַם במקום עַם, ובמקום לחסל זה את זה צריך להיות זה עם זה. וזה פירוש המאבק לשלום: ששניים יחיו זה עם זה בשכנות טובה ולא במשיכת הקרקע זה מתחת רגלי זה. אז השלום יהיה שלום, ויתחיל העתיד הטוב. ושוב אני מודה לכם מקרב לב.

דברים שנשא ס. יזהר בערב חגיגי שערכה לכבודו מכללת לוינסקי לחינוך, עם קבלתו את פרס ביאליק. (הדברים נאמרו ב 4-3-92)

 

לפני 34 שנים פסלו את הדל העומד לפניכם…

 

אפתח ברשותכם בשני משפטים, אחר של הודייה ואחד של תמיהה.

ההודייה היא לשופטי פרס ביאליק, שנטלו היום וביטלו החלטה קודמת של שופטי הפרס המכובד הזה, לפני שלושים וארבע שנים, שפסלו אז את הדל העומד לפניכם מקבל שום פרס, מפני שנחשב בעיניהם כאויב העם, כמלעיז על צה”ל, כמשחיר פני הנוער העברי, כרומס הטוב והמאיר שביהדות, וככופר בתפארת ישראל, עד שלא רק שלא היה ראוי לשום פרס אלא הוקע כמאיים הן על הקיום הארצי של המדינה והן על קיומה של הספרות העברית הצעירה, וממילא גם על שמו הנערץ של המשורר שעל שמו ניתן הפרס.

וכאמור, עברו שלושים וארבע שנים, ומה קרה להם לנימוקי השופטים הנכבדים של אז לעומת הנימוקים שכנגד של השופטים הנכבדים של היום? הנה, עיניכם הרואות.

מה השתנה בינתיים, הדברים הכתובים? העיניים שקראו מחדש? סוג שיקולי הדעת שבהם שוקלים ספרות? מיני האיכפת שסיפורים נידונים בהם? האומנם אידיאולוגיות הן אמות־המידה לשיפוט הספרות? ואם כך, רק אחת מכולן כשרה וכל השאר פסולות? ושמא פטורה הספרות ואינה כפופה לשום אידיאולוגיה מוכנה שהיא, וסיפורים ושירים יפה להם שיהיו נידונים באמות־מידה משל עצמם? ולאחר הכל, אולי די בריחוק מקום וזמן כדי לשנות את טעמי השיפוט? בין כך ובין כך, מה קרה להן לכל אותן הטענות הקשות והמנדות, שפסלו לפני שלושים וארבע שנים, בנחרצות פסקנית, בשקידה לטהר ולהגן על נפש האומה, ובקנאות של מאמינים הנלחמים על כבודה של תרבות ישראל מפני מהרסיה ומחריביה? בתוך כל המולת הימים האלה – הנה לכם ענין קטן לענות בו.

ומשפט התמיהה, אף הוא למעניקי הפרס הנכבד הזה, שנטלו עיניהם והביטו סביב סביב ולא נחו עד שחיטטו בארכיאולוגיה ומצאו את עצמותיו היבשות של הדל העומד לפניכם, בעוד העולם שלנו מלא כעת סביב סביב תשואות חיים תוססים בספרות ובאמנות וכוחות צעירים ורעננים ויוצרים עתירי צמיחה ולבלוב שכמעט לא ידעה הספרות העברית מעולם, ומעולם, לרבות ימים עתיקים ומפוארים, לא נכתבו בשפה העברית כל כך הרבה שירים וסיפורים ונתחברו כל כך הרבה יצירות בכל שדות היצירה והתרבות, ועל צד האמת הכל כאילו בתוך בועה מופרשת מפני המדינה וראשיה ושריה, שספר או יצירת אמנות אינם נכללים בתוך תרבות יומם, ובצידה של מדיניות שמרנית, כוחנית, עיקשת וסרבנית – בחצר צדדית כביכול, פורחת יצירה צעירה, יודעת דבר ויודעת נפשה, ומפתיעה ביכולתה לומר דברים שהיו כבושים זמן רב ושהיו מודחקים כמעט בלי ביטוי, וכעת נפתח להם, והם מוסיפים ופותחים יותר, עד שאין אדם יכול להספיק ולפקוד את כל האירועים השופעים האלה, כאילו הייתה כאן בירת עולם משגשגת, ולא רק כפי שהיא זכורה רק מלפני דור אחד כאותה קריית ספר משפחתית כמעט, וצנועה עד כדי בית קפה אחד או שניים – ולמה לא להעניק להם את הכבוד ואת התמיכה ואת העידוד ואת ההכרה, שאינם זוכים לה מידה הקפוצה והעוינת של המדינה? ולמה לא להשתבח כאן בגודלו של הפלא המיוחד הזה: ספרות מפוארת במדינה נחשלת?

אין לך אדם בארץ שאינו הולך ונושא עימו איזה שיר אחר של ביאליק או שורה או מלה, כגון שלום רב שובך, או אולי תחזקנה, או הכניסיני, ויש גם אחד שהולך ונושא עימו בלכתו את פתיחת „הבריכה”:
אני יודע יער, וביער

אני יודע בריכה צנועה אחת:

בעבי החרש, פרושה מן העולם

בצל של אלון רם, ברוך אור ולמוד סער,

לבדה תחלום לה חלום עולם הפוך

ותדגה לה בחשאי את דגי זהבה –

ואין יודע מה בלבבה
איפא יש עוד בעולם בריכה כזאת היום? איפה ה„אני יודע" הזה שידע המשורר אז בתרס"ה, איפה יש עוד יער כיער שלו ואיפה החורש ההוא, והאלון הרם, ואיפה הוא החלום, איפה החלום שלנו, ואיפה הם דגי הזהב, והלב, איפה הלב, איפה הוא הלב הרגש היום?

ראה מה קרה לנו מאז, ראה איך אנחנו כעת, מה יש לנו, במה אנו עוסקים, ובמה מתעסקים, איך נמלטים מפני השלום, איך מתקשחים לבני אדם, ואיך מתעלמים אפילו מ„אחינו המחוננים” הבאים אלינו לבסוף, ואפילו אל אחינו הנואשים כאן אצלנו מתחת קו העוני, ואיך אנחנו מגונים בעיני כל העולם המביט בנו.

כי אל מי, לבסוף, נתכוון המשורר לפני כששים שנה, כשסיים ואמר בתרצ”א ככה:
איכה דלותם פתאום איכה חדלתם ישע,

איכה נעזבתם בדד, אובדי עצה ונתיבה!

ראיתיכם שוב בקוצר ידכם ולבבי סף דמעה.
ואל מי מכולם פנה אז המשורר אם לא היישר אלינו היום, בעמדו מתריס עלינו ככה:
האין איש ביהודה, ואין אחד בכל מערכותיכם

גבר חיל, מושל בעוז, גדל רוח ונגיד עם,

תקיף ובר לבב,

אשר יאחזכם בציצית ראשכם וינערכם בחוזק יד

למען השב רוחכם וכוחכם אליכם ולמען הקימכם?…
„רוחכם וכוחכם" אמר, אבל לא כוחנו הוא הנקודה היום, מכוחנו יש לנו היום יותר מדי, ופחות מדי מרוחנו, ומי או מה יוכל להשיב אלינו את רוחנו?

ולבסוף. צריך שנחזור ונזכור, כי אנחנו לא קיבלנו את הארץ הזאת בירושה מאבותינו – קיבלנו אותה בהלוואה מבנינו, ואוי לנו אם לא נדע לפרוע חובנו להם ביושר: ארץ שלא תבוש מחלומה.

ס. יזהר, דברים בטקס הענקת פרס ביאליק לספרות יפה, מוזיאון תל־אביב, 20.1.92  התפרסם בידיעות אחרונות.