עמדה מיתולוגית

תשובת יזהר סמילנסקי

דבריו של מוני יקים במאמרו, שומטים לצערי ייתכנות שיחה בינינו, שהרי אני אמרתי אתה צודק, אבל לא בכל, שמניח מקום לדיון; והוא אומר, רק אני צודק בכל ובלי שום אבל. שלא מניח מקום גם לצד שני.
משתמע איפוא, שכל זמן שלא אצדיק את כל תביעותייו. שכל זמן שלא אודה כי כל טענותיו כולן אמת, ושכל זמן שלא אחדל משנן כי קצת עובדות אינן כל העובדות. וכי פירוש אחד לעובדות נבחרות איננו מספיק – הרי שאינני מבין כלום, שעלי להתחיל ללמוד, שאני כן אשם וחייב גם להתנצל ולבקש סליחה.
משתמע מכאן ששיחה תיתכן רק אם אהיה מקבל מראש את הנחותיו, ורק אם אהיה מאמץ מראש את התיאוריות שלו על הציונות האשכנזית, הגזענית, האימפריאליסטית. הקולוניאלית, ורק אם אהיה מסכים מראש לכל פרושיו להיסטוריה שליקט לו מן ההיסטוריה – וזו ממש היא אותה עמדה מיתולוגית המעמידה עולם־של־רק־צד־אחד ושלא ייתכן בו דו־שיח, בינתיים.
וחבל.

דבר, 25.12.1981