יהדות וגזענות

החוק כנגד הגזענות נתקל בהתנגדות הרבנים" – מן העתונות"

אם מתגלה שהחוק כנגד הגזענות מכוון גם כנגד ההלכה היהודית – מתעוררת מיד שאלה חמורה.

ממה נפשך:

אם זו הודאה שההלכה היהודית היא גזענית, צריך לדעת ולהסיק מסקנות: או לתקן את ההלכה, או להתנגד לה.

ואם ההלכה היהודית, לאמיתו של דבר, איננה גזענית, למה נאחזים בה כבתרוץ לדחות את החוק כנגד הגזענות?

ואולי לא ההלכה היהודית אלא פרשניה טחו עיניהם ואינם מבינים מהי באמת תורת ישראל ואינם יודעים מהי היהדות?

מפני שאם היהדות היא גזענית, כדבריהם, בושה ביהדות; ואם היהדות אינה גזענית – בושה ברבנים הנושאים את שמה.

יזהר סמילנסקי, דבר, 20.3.86